Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452214-0003 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2408
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:00:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:00:26.373479 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:00:26.373546 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:00:26.373570 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:00:26.373600 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:00:26.373618 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:00:26.373649 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:00:26.373672 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:00:26.373689 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:00:26.373700 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:00:26.373715 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:00:26.373730 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:00:26.373751 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:00:26.373761 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:00:26.373770 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:00:26.373779 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:00:26.373787 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:00:26.373807 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:00:26.373831 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:00:26.373846 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:00:26.373856 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:00:26.373868 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:00:26.373884 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:00:26.373900 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:00:26.381765 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:00:26.381811 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:00:26.381839 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:00:26.381854 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:00:26.381865 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:00:26.381874 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:00:26.381883 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:00:26.381934 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:00:26.400427 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:00:26.400502 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:00:26.400512 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:00:26.400518 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:00:26.400525 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:00:26.400530 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:00:26.400537 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:00:26.400544 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:00:26.400552 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:00:26.400559 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:00:11 GMT 2019-04-25 14:00:26.400566 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:00:26.400571 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:00:26.400578 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:00:26.400592 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:00:26.400628 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:00:26.408105 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.408372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.408391 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 14:00:26.415802 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:00:26.416169 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.416195 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.416241 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 14:00:26.423447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.423548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.423581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:00:26.423634 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:00:26.423848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.423880 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.423926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:00:26.423968 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:00:26.424015 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:00:26.424069 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:00:26.424110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.431383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.431539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.431582 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:00:26.431609 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 14:00:26.431721 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:00:26.431857 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:00:26.431921 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:00:26.431980 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 14:00:26.432362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:00:26.432405 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:00:26.432432 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-25 14:00:26.432450 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:00:26.432459 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:00:26.432620 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:00:26.432685 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:00:26.432712 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:00:26.432725 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:00:26.432759 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:00:26.432768 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:00:26.432981 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:00:26.433000 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:00:26.433090 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:00:26.433133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433167 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.433176 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:00:26.433216 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.433223 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:00:26.433251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.433303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.433326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.433361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433392 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.433407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:00:26.433434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.433464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:00:26.433481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:00:26.433504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.433558 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433575 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:00:26.433607 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.433618 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433634 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:00:26.433666 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.433678 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433695 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:00:26.433720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.433783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.433810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:00:26.433849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433898 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.433912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:00:26.433955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.433980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.434001 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:00:26.434028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:00:26.434052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434079 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.434087 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434097 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:00:26.434116 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.434123 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434132 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:00:26.434151 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.434158 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434168 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:00:26.434186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.434193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.434215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.434255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.434271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.434300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.434405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.434423 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434436 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:00:26.434446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:00:26.434458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:00:26.434485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:00:26.434501 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434507 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:00:26.434530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.434565 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434582 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:00:26.434608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.434655 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.434682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434694 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.434720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434769 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.434783 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:00:26.434825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.434870 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:00:26.434895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434906 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:00:26.434932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.434977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.434989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.435031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435077 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.435102 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435110 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.435125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435153 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.435160 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435171 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:00:26.435184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:00:26.435226 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435233 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:00:26.435247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435272 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.435283 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435295 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:00:26.435314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.435322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.435345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435375 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:00:26.435390 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435397 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.435429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.435463 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435473 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:00:26.435486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435512 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:00:26.435527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435534 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:00:26.435549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435574 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.435581 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435591 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:00:26.435611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.435618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435640 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.435653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435683 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:00:26.435698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435705 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.435720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435745 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.435752 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435762 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:00:26.435775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435802 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:00:26.435817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435823 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:00:26.435838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.435871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.435894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.435919 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:00:26.435934 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435941 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.435955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435981 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.435988 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.435998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:00:26.436011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436036 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:00:26.436051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436058 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:00:26.436074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436098 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.436105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.436128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436153 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.436169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436175 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.436189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436215 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.436222 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436232 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:00:26.436245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436270 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:00:26.436290 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436297 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:00:26.436312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436336 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.436343 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436353 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:00:26.436366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436392 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.436417 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436423 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.436439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436464 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.436471 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436481 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:00:26.436494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:00:26.436534 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436541 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:00:26.436557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436581 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.436589 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436599 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:00:26.436612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436637 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.436652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436660 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.436675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436699 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.436707 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:00:26.436729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436756 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:00:26.436771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436778 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:00:26.436792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436817 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.436824 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436834 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:00:26.436852 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.436859 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436870 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:00:26.436884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.436913 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.436928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436935 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.436949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436975 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.436982 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.436992 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:00:26.437005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.437030 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:00:26.437045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437052 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:00:26.437068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.437100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.437123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.437148 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.437164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437171 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.437186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437211 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.437218 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437228 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:00:26.437241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.437267 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.437287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437294 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:00:26.437310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437336 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:00:26.437344 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437354 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:00:26.437368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.437393 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.437414 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437421 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.437436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437461 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437468 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.437532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.437549 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437561 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:00:26.437571 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:00:26.437584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:00:26.437609 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:00:26.437624 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437630 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:00:26.437646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437673 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:00:26.437681 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437691 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:00:26.437704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.437730 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.437746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437752 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.437767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437791 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437798 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.437857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.437873 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437884 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:00:26.437895 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:00:26.437907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:00:26.437931 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:00:26.437946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437954 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:00:26.437970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.437995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438002 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:00:26.438031 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438038 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:00:26.438068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438075 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438085 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:00:26.438103 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.438110 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438121 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:00:26.438139 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.438146 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438156 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:00:26.438174 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.438181 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438191 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:00:26.438209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.438215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438226 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.438239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.438307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438314 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.438331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438356 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438363 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:00:26.438386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:00:26.438434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:00:26.438455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438481 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438488 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438498 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:00:26.438516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438523 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.438552 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438559 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438569 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:00:26.438582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.438630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.438652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438677 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438686 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:00:26.438709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:00:26.438751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438757 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:00:26.438771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438804 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.438827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.438867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438874 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.438889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438914 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.438921 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:00:26.438944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.438969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.438984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.438991 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:00:26.439005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439030 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439038 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439047 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:00:26.439066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439075 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.439104 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439111 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439121 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:00:26.439134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.439167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.439182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439189 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.439205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439229 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439236 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:00:26.439259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.439284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.439299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439307 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.439330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439370 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.439379 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439390 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:00:26.439418 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439427 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439438 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:00:26.439457 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.439464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439475 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:00:26.439499 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.439511 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439531 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:00:26.439564 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.439578 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439592 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:00:26.439606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.439650 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.439669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439680 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.439705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439751 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.439765 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:00:26.439807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.439833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.439851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.439878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.439942 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.439955 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.439972 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.439994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.440049 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.440103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.440150 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.440161 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440177 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:00:26.440207 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.440218 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440235 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:00:26.440264 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.440275 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440293 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:00:26.440323 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.440335 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440352 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:00:26.440382 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:00:26.440394 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440427 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:00:26.440457 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.440468 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440484 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.440515 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.440525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.440570 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.440582 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440600 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:00:26.440631 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.440642 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440661 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:00:26.440684 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.440769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.440806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.440817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.440844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.440890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.440903 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.440921 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:00:26.440952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.440962 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.440981 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:00:26.441013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441025 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441043 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:00:26.441074 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.441086 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441103 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:00:26.441118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.441159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.441197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441224 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441231 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:00:26.441254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.441288 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.441303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441333 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.441395 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441429 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.441437 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441447 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:00:26.441466 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441473 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441485 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:00:26.441503 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.441510 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441519 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:00:26.441537 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.441543 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441553 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:00:26.441571 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.441578 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441588 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:00:26.441606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.441612 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:00:26.441640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.441674 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441681 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441691 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:00:26.441708 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441715 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441725 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:00:26.441743 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441760 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:00:26.441778 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441784 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441795 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:00:26.441807 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.441863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.441882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441889 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.441904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441930 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.441937 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441947 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:00:26.441965 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.441972 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.441982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.441999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442016 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:00:26.442033 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.442041 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442051 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.442064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.442101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.442138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442164 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:00:26.442194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.442209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.442219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.442233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442263 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442285 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442299 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.442330 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442362 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.442374 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442393 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:00:26.442423 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442431 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442441 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:00:26.442465 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.442472 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442486 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:00:26.442516 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.442528 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442541 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:00:26.442560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.442567 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442578 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:00:26.442596 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.442602 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:00:26.442649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.442688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442697 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442707 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:00:26.442725 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442734 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442747 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:00:26.442765 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.442772 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442782 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:00:26.442800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442817 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:00:26.442835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.442841 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442851 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:00:26.442864 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.442926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.442943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.442974 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.442982 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.442992 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.443035 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443062 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.443069 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443079 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:00:26.443097 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.443104 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443114 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:00:26.443132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.443138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443148 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:00:26.443166 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.443173 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443184 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:00:26.443202 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.443209 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443219 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:00:26.443237 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443244 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443254 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:00:26.443272 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.443283 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443296 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:00:26.443315 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443322 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443332 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:00:26.443349 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443356 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443367 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:00:26.443384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443392 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:00:26.443427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443434 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443444 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:00:26.443462 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.443469 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443479 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:00:26.443497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.443504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.443531 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.443538 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443548 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:00:26.443561 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.443691 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443703 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:00:26.443744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443791 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.443802 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443819 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:00:26.443842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.443889 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.443916 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443928 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.443953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.443997 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.444008 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444024 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:00:26.444048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.444087 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:00:26.444108 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444118 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:00:26.444153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.444191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444202 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.444223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.444231 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444242 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:00:26.444260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.444267 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444280 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:00:26.444308 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.444319 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444335 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:00:26.444358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.444421 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:00:26.444438 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444445 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.444466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444493 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.444501 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444511 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:00:26.444524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.444540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.444550 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:00:26.444564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.444592 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444600 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.444610 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.444639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.444653 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444680 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.444687 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444697 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:00:26.444715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.444722 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444732 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:00:26.444750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.444757 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444772 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:00:26.444790 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:00:26.444798 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444808 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:00:26.444826 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.444833 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444843 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:00:26.444861 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.444868 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444878 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:00:26.444896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.444904 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444914 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:00:26.444931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.444939 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444949 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:00:26.444967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.444974 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.444984 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:00:26.445002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.445009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.445019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.445032 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:00:26.445084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.445103 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445111 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:00:26.445138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.445193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.445233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.445277 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.445304 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445316 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.445340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445395 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445416 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445434 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:00:26.445459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.445505 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:00:26.445531 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445582 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.445594 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445612 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:00:26.445643 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:00:26.445651 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445664 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:00:26.445695 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.445704 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445716 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:00:26.445730 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:00:26.445757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.445777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445785 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.445807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.445846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.445890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.445902 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445919 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:00:26.445949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.445957 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.445969 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:00:26.445982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.446018 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446033 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446040 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.446055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446080 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446088 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446098 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:00:26.446111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.446137 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.446150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446185 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446203 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.446249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446277 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446288 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446299 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:00:26.446319 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446326 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:00:26.446354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.446361 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446371 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:00:26.446389 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446396 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446413 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:00:26.446432 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.446439 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446449 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:00:26.446467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446474 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446489 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:00:26.446508 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.446517 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446527 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:00:26.446544 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446552 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:00:26.446579 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446597 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:00:26.446610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.446658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.446678 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446685 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:00:26.446705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446732 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446739 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446749 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:00:26.446769 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.446775 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:00:26.446803 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.446810 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446819 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:00:26.446837 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446843 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446853 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:00:26.446871 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.446878 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446888 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:00:26.446900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.446946 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.446962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.446968 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.446987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447019 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.447080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.447097 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447108 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:00:26.447118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:00:26.447130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:00:26.447155 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:00:26.447170 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447176 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:00:26.447190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447215 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.447222 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447232 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:00:26.447245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.447271 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.447291 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447298 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.447317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447344 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:00:26.447351 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447361 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:00:26.447374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.447405 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:00:26.447421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447428 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:00:26.447442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447468 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.447475 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447485 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.447498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.447523 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.447538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447545 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.447564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447590 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447598 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447608 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:00:26.447621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.447637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.447646 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:00:26.447660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447690 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447698 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447707 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.447751 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447777 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.447786 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447796 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:00:26.447814 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.447821 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447831 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:00:26.447848 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.447855 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447865 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:00:26.447883 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.447890 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447905 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:00:26.447923 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.447930 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447940 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:00:26.447958 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:00:26.447965 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.447975 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:00:26.447992 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:00:26.447999 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448009 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:00:26.448027 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:00:26.448034 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448044 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:00:26.448062 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.448069 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448079 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:00:26.448096 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448103 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448113 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:00:26.448131 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448138 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448148 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:00:26.448165 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448172 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448182 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:00:26.448200 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448207 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448216 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:00:26.448229 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.448299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.448323 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:00:26.448356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448382 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448390 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448406 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:00:26.448420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.448446 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.448462 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448468 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.448482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448508 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.448515 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448525 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:00:26.448537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.448563 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:00:26.448578 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448584 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.448598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448623 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448630 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448640 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:00:26.448658 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.448665 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:00:26.448698 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.448706 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448715 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:00:26.448733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.448740 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:00:26.448762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.448801 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448816 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448823 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.448837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448863 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448871 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448881 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:00:26.448895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.448910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.448920 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.448933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448968 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448985 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.448998 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.449031 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.449064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:00:26.449092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.449099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:00:26.449126 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449133 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449143 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:00:26.449161 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.449168 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449178 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:00:26.449196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449213 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:00:26.449231 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449238 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449247 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:00:26.449265 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:00:26.449273 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449293 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:00:26.449307 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.449347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.449366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449373 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:00:26.449387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449419 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.449427 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449437 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:00:26.449455 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449463 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449472 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:00:26.449490 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449497 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449511 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:00:26.449530 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.449537 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449546 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:00:26.449564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449571 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449581 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:00:26.449598 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449605 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449615 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:00:26.449633 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449640 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449650 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:00:26.449668 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.449675 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449685 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:00:26.449698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.449751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.449767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449774 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:00:26.449793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449819 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.449827 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:00:26.449850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.449876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:00:26.449894 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:00:26.449901 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:00:26.449912 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:00:26.449929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449936 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:00:26.449950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.449975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.449996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:00:26.450013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.450024 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:00:26.450033 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:00:26.450051 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.450058 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:00:26.450073 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:00:26.450089 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:00:26.450102 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:00:26.450112 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:00:26.450130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.450136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.450146 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.450164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.450171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.450181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.450198 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.450205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.450215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.450232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.450239 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:00:26.450249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.450266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.450273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:00:26.450288 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.450307 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:00:26.450314 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:00:26.450324 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:00:26.450342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.450349 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.450359 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.450376 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:00:26.450383 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:00:26.450393 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:00:26.450416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.450423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:00:26.450434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.450452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.450459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:00:26.450474 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.450491 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:00:26.450498 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:00:26.450508 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:00:26.450527 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:00:26.450571 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.450601 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:00:26.450629 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.450657 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:00:26.450684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.450712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:00:26.450739 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.450767 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:00:26.450794 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.450820 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:00:26.450847 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:00:26.450874 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:00:26.450900 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:00:26.450927 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:00:26.450971 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:00:26.451000 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:00:26.451027 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.451053 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:00:26.451081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.451107 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:00:26.451133 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.451160 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:00:26.451186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.451213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:00:26.451476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.451505 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.451532 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.451559 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:00:26.451586 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.451612 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:00:26.451639 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.451667 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:00:26.451694 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.451721 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:00:26.451748 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.451777 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.451804 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.451831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:00:26.451859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.451886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.451913 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.451941 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.451967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.451994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.452021 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.452047 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:00:26.452074 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:00:26.452101 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:00:26.452127 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.452154 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:00:26.452186 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.452213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.452239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.452266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:00:26.452299 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.452326 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:00:26.452353 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.452380 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:00:26.452413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.452443 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:00:26.452470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.452497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:00:26.452526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.452575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:00:26.452620 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452640 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452666 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.452692 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452710 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452727 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452753 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.452779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.452883 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452910 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.452935 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.452969 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.452995 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453013 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453042 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.453068 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453085 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453113 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.453141 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453167 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.453193 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453220 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.453246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453273 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.453305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453332 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.453359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453376 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.453437 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453464 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.453491 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453518 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.453544 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453570 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.453597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.453762 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453779 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.453848 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453875 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.453902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453936 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.453962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.453988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.454109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.454213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.454391 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.454501 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454561 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454588 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454638 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.454681 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:00:26.454769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.454916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.454973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.455116 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455159 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:00:26.455203 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.455297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455347 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.455396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.455611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:00:26.455929 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.455962 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456009 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.456057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456088 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456166 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.456214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.456372 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456405 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.456439 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456485 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.456531 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456560 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456606 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.456652 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456682 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456738 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.456791 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456838 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.456886 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.456932 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.456970 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.457037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457063 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:00:26.457108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457170 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:00:26.457215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457264 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.457302 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457330 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.457372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457413 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.457442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.457604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457665 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.457699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457728 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.457755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457772 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.457842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.457956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:00:26.458005 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.458196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.458390 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458439 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:00:26.458468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458490 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458527 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:00:26.458620 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458658 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:00:26.458686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.458776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:00:26.458898 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458924 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:00:26.458951 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.458977 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:00:26.459005 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459031 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:00:26.459058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.459162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:00:26.459317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:00:26.459348 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.459419 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.459471 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.459522 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.459570 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.459619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.459668 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.459716 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.459795 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.459844 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.459893 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.459941 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.459988 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.460036 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.460085 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.460131 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.460179 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.460228 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.460278 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.460326 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.460392 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.460454 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.460520 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.460568 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.460615 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.460662 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.460708 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.460757 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.460806 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.460876 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.460924 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.460973 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.461030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.461078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.461126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.461174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.461221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.461269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.461335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.461388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.461442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.461491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.461793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.461841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.461888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.461936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.461987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.462034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.462082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.462131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.462180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.462228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.462277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.462329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.462381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.462435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.462483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.462531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.462577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.462626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.462674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.462726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.462773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.462822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.462880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.462929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.462977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.463026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.463073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.463121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.463169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.463224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.463272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.463320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.463370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.463422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.463470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.463519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.463567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.463614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.463661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.463709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.463758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.463809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.463858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.463909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.463961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.464008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.464055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.464101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.464154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.464203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.464255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.464311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.464359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.464414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.464475 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:00:26.464504 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.464567 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.464624 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.464679 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.464747 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.464803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.464858 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.464912 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.464967 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.465021 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.465075 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.465132 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.465186 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.465240 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.465294 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.465348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.465409 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.465465 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.465522 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.465577 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.465631 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.465685 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.465738 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.465792 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.465846 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.465903 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.466000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.466054 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.466108 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.466162 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.466215 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.466269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.466336 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:00:26.466362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.466423 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.466480 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.466535 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.466589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.466642 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.466696 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.466752 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.466806 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.466861 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.466914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.466968 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.467282 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.467339 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.467395 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.467460 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.467515 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.467571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.467626 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.467681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.467735 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.467791 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.467845 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.467899 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.467953 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.468008 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.468062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.468116 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.468171 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.468227 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.468280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.468334 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.468405 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:00:26.468431 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.468532 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.468591 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.468640 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.468698 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.468748 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.468796 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.468845 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.468893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.468943 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.468992 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.469040 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.469089 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.469172 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.469260 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.469349 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.469454 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.469549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.469629 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.469701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.469753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.469806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.469887 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.469957 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.470006 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.470064 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.470113 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.470162 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.470210 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.470259 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.470315 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.470367 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.470442 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:00:26.470465 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.470545 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.470651 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.470716 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.470767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.470818 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:00:26.470868 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:00:26.470919 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:00:26.470971 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.471024 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.471075 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.471129 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.471193 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.471250 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.471333 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.471405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.471459 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.471514 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.471566 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.471618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.471668 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.471719 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.471770 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.471821 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:00:26.471872 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.471923 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.471976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.472027 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.472078 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.472130 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.472182 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.472233 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.472301 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:00:26.472334 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:00:26.472376 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:00:26.472412 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:00:26.472446 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:00:26.472475 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:00:26.472500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.472524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.472536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.472549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.472562 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.472574 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:00:26.472585 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:00:26.472596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:00:26.472607 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.472618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.472629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.472640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.472651 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.472664 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.472676 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.472693 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.472704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.472715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.472728 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.472739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.472750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.472760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.472771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.472781 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:00:26.472793 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.472804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.472815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.472827 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.472839 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.472850 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.472860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.472871 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.472881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.472895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.472904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.472917 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.472926 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.472938 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:00:26.472948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:00:26.472957 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:00:26.472967 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.472975 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.472984 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.472994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.473003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473012 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473021 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.473040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.473049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473059 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.473078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.473087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.473096 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.473105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:00:26.473114 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.473124 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.473133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.473142 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.473151 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.473163 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.473172 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.473181 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.473190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.473203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.473219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.473232 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.473241 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.473250 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:00:26.473259 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:00:26.473268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:00:26.473280 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.473292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.473302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.473311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.473320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473329 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473338 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.473357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.473365 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473382 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.473391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.473406 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.473416 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.473425 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:00:26.473435 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.473444 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.473454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.473462 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.473471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.473480 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.473488 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.473497 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.473506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:00:26.473516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.473524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:00:26.473533 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:00:26.473541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:00:26.473551 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:00:26.473559 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:00:26.473567 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:00:26.473575 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:00:26.473584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:00:26.473593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:00:26.473602 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:00:26.473610 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473639 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473648 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:00:26.473656 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:00:26.473664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:00:26.473672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473680 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:00:26.473688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:00:26.473696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:00:26.473705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:00:26.473978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:00:26.473987 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:00:26.473996 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:00:26.474005 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:00:26.474013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:00:26.474021 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:00:26.474028 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:00:26.474036 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:00:26.474044 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:00:26.474052 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:00:26.474447 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:00:26.474463 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:00:26.474470 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:00:26.474475 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:00:26.474485 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:00:26.474490 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:00:26.474495 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:00:26.474507 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:00:26.474517 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:00:26.474567 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474575 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:00:26.474591 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:00:26.474614 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:00:26.474621 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:00:26.474625 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:00:26.474630 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:00:26.474636 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:00:26.474648 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474656 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474662 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474677 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:00:26.474693 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:00:26.474718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.474729 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:00:26.474734 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.474759 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:00:26.474765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:00:26.474770 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:00:26.474773 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:00:26.474778 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:00:26.474782 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:00:26.474786 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:00:26.474791 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:00:26.474798 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:00:26.474809 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474816 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474820 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:00:26.474827 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474832 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:00:26.474837 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:00:26.474863 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:00:26.474870 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474875 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474882 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474886 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:00:26.474899 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:00:26.474907 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:00:26.474911 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:00:26.474916 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:00:26.474923 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179376" 2019-04-25 14:00:26.474930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:00:26.474935 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:00:26.474940 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:00:26.474947 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:00:26.474952 wsdl: in serializeType: returning: 179376 2019-04-25 14:00:26.474959 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:00:26.474966 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:00:26.474970 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:00:26.474974 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:00:26.474979 wsdl: in serializeType: returning: 179376 2019-04-25 14:00:26.474984 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179376 2019-04-25 14:00:26.475008 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179376 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:00:26.475013 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:00:26.475019 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3096"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:00:26.475034 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:00:26.475041 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179376 2019-04-25 14:00:26.475056 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:00:26.475142 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:00:26.475072 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:00:26.475086 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:00:26.475092 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:00:26.475097 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:00:26.475101 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:00:26.475109 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:00:26.475120 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:00:26.475129 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:00:26.475135 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:00:26.475150 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:00:26.475163 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:00:26.475172 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:00:26.483164 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:00:26.483206 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:00:26.483226 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:00:26.483233 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:00:26.483240 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:00:26.483247 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:00:26.483251 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:00:26.483256 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:00:26.483262 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:00:26.483298 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:00:26.493282 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:00:26.493338 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:00:26.493345 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:00:26.493351 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:00:26.493357 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:00:26.493363 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:00:26.493370 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:00:26.493376 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:00:26.493381 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:00:26.493387 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:00:11 GMT 2019-04-25 14:00:26.493394 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:00:26.493400 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:00:26.493406 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:00:26.493418 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:00:26.493451 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:00:26.493464 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:00:26.493476 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:00:26.493481 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:00:26.493487 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:00:26.493529 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:00:26.493542 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:00:26.493548 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:00:26.493594 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:00:26.493603 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:00:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:00:26.493640 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:00:26.493651 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:00:26.493681 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:00:26.493689 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:00:26.493819 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:00:26.493937 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:00:26.493944 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:00:26.493954 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:00:26.493967 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:00:26.493992 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:00:26.494054 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:00:26.494092 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:00:26.494113 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:00:26.494122 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:00:26.494127 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:00:26.494132 nusoap_client: detail =