Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452214-0003 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2408
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:01:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:01:57.497895 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:01:57.497946 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:01:57.497960 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:01:57.497977 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:01:57.497987 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:01:57.497995 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:01:57.498008 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:01:57.498016 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:01:57.498023 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:01:57.498032 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:01:57.498040 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:01:57.498051 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:01:57.498057 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:01:57.498061 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:01:57.498066 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:01:57.498070 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:01:57.498082 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:01:57.498096 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:01:57.498105 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:01:57.498111 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:01:57.498117 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:01:57.498125 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:01:57.498134 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:01:57.505539 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:01:57.505576 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:01:57.505593 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:01:57.505601 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:01:57.505607 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:01:57.505611 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:01:57.505616 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:01:57.505657 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:01:57.754786 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:01:57.754828 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:01:57.754836 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:01:57.754842 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:01:57.754848 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:01:57.754853 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:01:57.754859 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:01:57.754866 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:01:57.754872 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:01:57.754877 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:01:57 GMT 2019-02-22 09:01:57.754884 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:01:57.754889 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:01:57.754896 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:01:57.754909 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:01:57.754942 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:01:57.762079 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:01:57.762496 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:01:57.769263 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-22 09:01:57.769738 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:01:57.770176 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:01:57.770762 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:01:57.776608 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:01:57.777079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.777116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.777471 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:01:57.778019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.778184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.778225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.778645 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.778691 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:01:57.779352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.779383 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:01:57.779926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.779951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:01:57.784037 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:01:57.784087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.784470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.784497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:01:57.784819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.784847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.785287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.785316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.785750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.785780 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:01:57.786344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.786369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:01:57.786676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.786913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.786939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:01:57.787294 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.787498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.787734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:01:57.787759 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-22 09:01:57.787775 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:01:57.787785 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:01:57.787823 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:01:57.787877 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:01:57.787899 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:01:57.787910 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:01:57.787938 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:01:57.787946 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:01:57.788171 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:01:57.788193 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:01:57.788275 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:01:57.788323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788380 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.788396 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788435 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:01:57.788473 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.788485 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788506 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:01:57.788539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.788606 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.788634 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.788673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788726 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.788740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:01:57.788786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.788835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:01:57.788863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:01:57.788900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788948 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.788961 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.788980 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:01:57.789016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.789029 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:01:57.789085 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.789097 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789115 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:01:57.789141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.789204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.789233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:01:57.789270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789318 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.789332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:01:57.789377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.789434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:01:57.789463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:01:57.789500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789546 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.789559 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789578 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:01:57.789611 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.789623 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789641 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:01:57.789674 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.789686 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789704 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:01:57.789736 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.789747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.789788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.789858 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.789887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789899 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.789926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.789984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.790100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.790133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:01:57.790175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:01:57.790197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:01:57.790244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:01:57.790272 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790283 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:01:57.790311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790359 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.790372 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790391 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:01:57.790424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.790472 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.790501 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790512 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.790539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790587 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.790601 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790619 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:01:57.790644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.790690 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:01:57.790718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790729 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:01:57.790761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.790823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790841 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.790866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.790911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.790939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.790950 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.790975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.791030 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791047 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:01:57.791069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.791113 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:01:57.791137 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791148 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:01:57.791170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.791225 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791244 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:01:57.791278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.791290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.791330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.791381 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:01:57.791413 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791425 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.791449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791492 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.791504 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:01:57.791544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.791587 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:01:57.791612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791622 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:01:57.791644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.791705 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791722 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:01:57.791755 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.791768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.791813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.791864 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:01:57.791894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791907 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.791933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.791980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.791992 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:01:57.792032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.792077 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:01:57.792103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792115 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:01:57.792141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.792199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.792243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.792289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:01:57.792315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792326 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.792343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.792376 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:01:57.792411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.792440 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:01:57.792468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792478 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:01:57.792501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.792555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.792594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.792635 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.792660 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792669 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.792691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792730 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.792741 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792756 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:01:57.792778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.792819 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:01:57.792843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792854 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:01:57.792877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792922 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.792933 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.792951 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:01:57.792975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.793046 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793057 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.793084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793133 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.793145 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793164 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:01:57.793181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:01:57.793230 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793236 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:01:57.793251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793279 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.793291 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793309 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:01:57.793324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793351 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.793367 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.793392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793426 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.793434 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793444 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:01:57.793457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793484 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:01:57.793499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793505 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:01:57.793518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793543 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.793550 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793560 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:01:57.793578 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.793585 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793594 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:01:57.793607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793637 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.793651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793657 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.793671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793696 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.793703 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793713 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:01:57.793726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793756 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:01:57.793784 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793795 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:01:57.793817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793844 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.793852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.793892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.793937 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.793966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.793977 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.794004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794047 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.794058 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794075 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:01:57.794099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.794141 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.794166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794176 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:01:57.794198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794244 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:01:57.794257 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794275 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:01:57.794301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.794347 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.794376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794387 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.794421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794476 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.794576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.794605 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794623 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:01:57.794640 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:01:57.794662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:01:57.794703 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:01:57.794728 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794740 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:01:57.794766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794814 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:01:57.794826 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794843 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:01:57.794866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.794910 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.794938 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.794949 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.794973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795017 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795029 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.795128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.795162 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795181 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:01:57.795200 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:01:57.795222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:01:57.795264 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:01:57.795290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795301 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:01:57.795326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795369 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.795380 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795396 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:01:57.795434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.795445 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:01:57.795491 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.795502 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795517 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:01:57.795547 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.795558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795573 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:01:57.795603 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.795614 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795630 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:01:57.795659 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.795669 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795685 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:01:57.795714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.795725 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.795762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.795846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.795872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795882 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.795906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795947 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.795959 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.795975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:01:57.795998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.796045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:01:57.796076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:01:57.796113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796160 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796173 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796189 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:01:57.796219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.796276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796288 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796304 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:01:57.796327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.796383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.796414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796425 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.796449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796490 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:01:57.796541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.796585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:01:57.796609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:01:57.796642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.796732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.796774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.796798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.796831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796873 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.796885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:01:57.796930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.796956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.796976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.797003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797014 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:01:57.797040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797085 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797097 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797113 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:01:57.797146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.797211 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797223 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797241 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:01:57.797266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.797325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.797352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797363 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.797386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797436 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797448 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:01:57.797488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.797530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.797554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797563 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.797586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797626 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.797638 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797654 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:01:57.797685 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797697 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797715 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:01:57.797748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.797759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:01:57.797805 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.797815 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:01:57.797861 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.797873 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797889 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:01:57.797911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.797963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.797981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.798006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.798015 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.798038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.798082 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798095 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.798114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:01:57.798141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.798167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.798187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.798212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798265 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798277 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.798379 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.798447 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.798501 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.798513 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798531 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:01:57.798563 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.798575 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798591 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:01:57.798621 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.798632 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798648 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:01:57.798678 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.798689 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798705 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:01:57.798734 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:01:57.798745 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798761 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:01:57.798790 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.798801 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798817 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.798846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.798857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798872 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.798901 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.798911 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:01:57.798957 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.798967 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.798983 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:01:57.799006 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.799121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.799155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799196 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.799208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799225 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:01:57.799255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.799266 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799282 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:01:57.799313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.799324 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799339 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:01:57.799369 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.799379 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799395 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:01:57.799425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.799489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.799546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:01:57.799638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.799663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.799680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.799703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799755 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.799857 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799900 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.799911 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:01:57.799956 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.799967 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.799984 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:01:57.800013 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.800023 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800039 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:01:57.800068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.800079 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800098 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:01:57.800132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.800142 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800159 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:01:57.800188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.800200 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800216 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:01:57.800248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800278 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.800311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800323 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800340 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:01:57.800371 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800382 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800403 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:01:57.800434 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800445 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800462 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:01:57.800492 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800503 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800519 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:01:57.800541 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.800633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.800662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800672 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.800697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800738 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800750 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800766 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:01:57.800795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.800806 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800822 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.800851 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.800862 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800878 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:01:57.800907 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.800918 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.800934 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.800957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.801001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.801019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.801053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.801077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.801118 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.801146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:01:57.801168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.801194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.801211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.801233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801279 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801292 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.801382 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801431 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.801443 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801459 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:01:57.801488 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.801499 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801514 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:01:57.801549 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.801560 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801576 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:01:57.801606 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.801617 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801635 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:01:57.801668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.801680 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801698 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:01:57.801731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.801742 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:01:57.801788 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.801799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.801844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.801858 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801875 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:01:57.801909 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.801920 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.801938 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:01:57.801970 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.801984 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.802002 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:01:57.802034 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.802045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.802061 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:01:57.802090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.802101 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.802117 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:01:57.802140 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.802241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.802267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802314 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802326 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802342 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.802424 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802467 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.802478 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802495 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:01:57.802523 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.802534 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802550 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:01:57.802579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.802590 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802605 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:01:57.802634 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.802645 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802661 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:01:57.802690 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.802701 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802717 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:01:57.802745 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.802756 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802772 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:01:57.802800 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.802810 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802826 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:01:57.802855 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.802865 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802881 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:01:57.802909 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.802920 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802936 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:01:57.802964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.802975 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.802990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:01:57.803019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.803029 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:01:57.803074 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.803084 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803100 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:01:57.803129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.803140 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.803185 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.803195 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803212 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:01:57.803238 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.803385 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803397 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:01:57.803431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803475 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.803486 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803504 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:01:57.803527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.803570 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803605 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.803631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803678 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.803690 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803706 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:01:57.803729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.803772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:01:57.803796 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803806 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:01:57.803828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.803881 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.803927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.803937 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.803953 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:01:57.803981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.803992 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:01:57.804036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.804047 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804062 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:01:57.804085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.804147 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:01:57.804171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804181 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.804204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804245 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.804256 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804273 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:01:57.804297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.804322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.804339 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:01:57.804362 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.804415 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804429 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.804448 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.804498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.804522 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804565 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.804577 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804593 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:01:57.804622 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.804633 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804649 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:01:57.804678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.804689 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804707 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:01:57.804739 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:01:57.804751 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804769 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:01:57.804802 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.804814 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804832 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:01:57.804865 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.804876 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804894 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:01:57.804924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.804934 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.804950 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:01:57.804980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.804990 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.805007 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:01:57.805036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.805047 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.805063 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:01:57.805092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.805102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.805118 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.805141 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:01:57.805227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.805254 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805264 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:01:57.805290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.805351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.805392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.805446 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.805475 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805485 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.805509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805551 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805563 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805579 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:01:57.805602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.805644 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:01:57.805666 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805710 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.805721 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805737 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:01:57.805767 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:01:57.805777 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805793 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:01:57.805822 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.805833 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805849 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:01:57.805872 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:01:57.805912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.805937 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.805947 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.805970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.806024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.806069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806079 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806095 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:01:57.806124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806135 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:01:57.806173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.806229 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.806285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806356 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806373 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:01:57.806418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.806448 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.806466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806498 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806505 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.806561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806588 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806596 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806606 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:01:57.806624 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806631 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:01:57.806658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.806665 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806675 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:01:57.806692 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806699 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806709 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:01:57.806726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.806733 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806742 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:01:57.806760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806766 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806776 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:01:57.806793 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.806800 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806810 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:01:57.806827 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:01:57.806861 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.806868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806878 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:01:57.806891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.806937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.806955 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.806962 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:01:57.806977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807004 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.807011 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807021 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:01:57.807040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.807046 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:01:57.807073 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.807080 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:01:57.807107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.807113 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807123 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:01:57.807140 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.807146 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807156 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:01:57.807168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807210 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.807226 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807232 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.807247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807271 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807277 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.807335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.807352 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807363 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:01:57.807373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:01:57.807391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:01:57.807417 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:01:57.807432 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807438 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:01:57.807453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807478 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.807485 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807496 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:01:57.807509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807534 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.807549 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807555 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.807569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807593 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:01:57.807601 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807610 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:01:57.807623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807649 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:01:57.807663 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807670 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:01:57.807683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.807715 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.807737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807762 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.807776 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807783 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.807796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807821 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807828 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807838 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:01:57.807850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.807866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807876 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:01:57.807889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807916 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807923 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807933 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807946 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.807962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.807976 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808002 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808010 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808020 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:01:57.808038 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808044 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808054 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:01:57.808071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808078 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808087 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:01:57.808105 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808111 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808121 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:01:57.808138 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808145 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808155 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:01:57.808172 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:01:57.808179 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808189 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:01:57.808206 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:01:57.808213 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808222 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:01:57.808239 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:01:57.808246 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808256 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:01:57.808273 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.808280 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808291 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:01:57.808320 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808327 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808338 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:01:57.808356 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808363 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808373 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:01:57.808398 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808405 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808415 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:01:57.808432 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808439 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808448 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:01:57.808461 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.808523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.808541 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808547 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:01:57.808563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808595 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:01:57.808618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.808643 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.808658 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808665 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.808678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808703 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.808710 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808720 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:01:57.808733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.808758 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:01:57.808772 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808779 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.808792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808816 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808824 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808833 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:01:57.808851 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.808857 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808867 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:01:57.808884 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.808891 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808900 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:01:57.808918 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.808924 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808934 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:01:57.808947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.808973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.808983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.808998 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809005 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.809018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809043 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809050 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809061 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:01:57.809074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.809099 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.809113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809140 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809171 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.809202 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.809235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:01:57.809263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.809269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:01:57.809296 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809303 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809313 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:01:57.809330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.809337 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809346 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:01:57.809364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809370 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:01:57.809404 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809411 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809421 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:01:57.809438 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:01:57.809445 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809455 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:01:57.809467 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.809506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.809523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809529 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:01:57.809543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809568 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.809575 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809584 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:01:57.809602 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809608 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809618 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:01:57.809636 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809642 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809652 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:01:57.809669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.809676 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809686 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:01:57.809703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809709 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809719 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:01:57.809736 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809743 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809752 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:01:57.809770 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809776 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:01:57.809803 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.809810 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809820 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:01:57.809832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.809884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.809899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809906 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:01:57.809920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809945 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.809952 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:01:57.809975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.809990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.810000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:01:57.810017 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:01:57.810024 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:01:57.810035 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:01:57.810051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.810057 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:01:57.810070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.810093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.810113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:01:57.810130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.810141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:01:57.810151 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:01:57.810168 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.810175 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:01:57.810185 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:01:57.810201 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:01:57.810208 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:01:57.810218 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:01:57.810235 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.810241 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.810251 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.810268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.810274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.810284 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.810311 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.810320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.810330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.810348 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.810355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:01:57.810364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.810387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.810394 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:01:57.810404 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.810422 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:01:57.810429 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:01:57.810439 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:01:57.810455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.810462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.810471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.810488 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:01:57.810495 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:01:57.810505 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:01:57.810521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.810528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:01:57.810537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.810554 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.810560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:01:57.810570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.810586 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:01:57.810593 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:01:57.810602 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:01:57.810617 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:01:57.810654 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.810683 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:01:57.810711 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.810738 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:01:57.810765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.810792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:01:57.810819 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.810846 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:01:57.810873 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.810899 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:01:57.810926 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:01:57.810952 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:01:57.810979 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:01:57.811005 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:01:57.811034 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:01:57.811060 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:01:57.811087 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.811114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:01:57.811141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.811225 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:01:57.811252 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.811278 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:01:57.811305 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.811332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:01:57.811359 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.811392 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.811419 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.811446 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:01:57.811472 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.811499 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:01:57.811525 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.811553 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:01:57.811580 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.811607 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:01:57.811633 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.811662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.811689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.811716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:01:57.811743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.811770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.811797 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.811824 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.811850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.811876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.811903 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.811929 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:01:57.811956 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:01:57.811982 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:01:57.812008 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.812034 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:01:57.812060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.812087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.812113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.812140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:01:57.812167 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.812193 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:01:57.812220 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.812247 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:01:57.812273 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.812300 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:01:57.812327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.812353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:01:57.812385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.812413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:01:57.812442 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812460 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812486 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.812513 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812530 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812547 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.812599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.812703 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812730 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.812756 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812782 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.812809 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812826 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812853 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.812879 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812896 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812922 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.812949 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.812976 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.813002 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813028 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.813054 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.813107 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.813160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813203 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.813230 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813256 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.813282 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813320 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.813348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813374 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.813407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.813563 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813580 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.813649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813676 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.813702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.813790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.813911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813945 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813962 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.813988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.814015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814092 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.814118 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.814171 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814189 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814224 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814252 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.814278 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814317 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:01:57.814346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.814440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.814560 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814587 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:01:57.814614 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814640 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.814666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.814719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.814823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.814971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:01:57.814999 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815016 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815042 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.815068 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815086 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815103 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815129 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.815155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.815258 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815284 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815310 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815336 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815363 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815384 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815412 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815438 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815455 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815481 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815507 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815534 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815561 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815587 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.815613 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815640 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815666 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815692 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:01:57.815719 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:01:57.815788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815815 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.815841 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815868 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.815894 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815921 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.815947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.815999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.816102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.816188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.816242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.816339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:01:57.816467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816484 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.816569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.816673 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816700 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:01:57.816726 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816744 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816761 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816778 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:01:57.816830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816856 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:01:57.816883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.816970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.816987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:01:57.817091 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817118 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:01:57.817144 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817170 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:01:57.817196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:01:57.817249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.817353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:01:57.817505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:01:57.817532 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.817591 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.817641 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.817691 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.817738 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.817787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.817836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.817884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.817938 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.817986 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.818034 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.818082 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.818130 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.818178 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.818227 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.818274 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.818335 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.818390 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.818441 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.818489 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.818540 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.818596 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.818652 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.818699 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.818746 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.818792 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.818839 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.818888 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.818937 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.818991 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.819038 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.819087 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.819144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.819192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.819315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.819364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.819418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.819467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.819516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.819564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.819612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.819659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.819706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.819754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.819801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.819849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.819897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.819945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.819993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.820042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.820091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.820140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.820189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.820241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.820293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.820340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.820393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.820441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.820488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.820537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.820585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.820637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.820684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.820733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.820790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.820839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.820887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.820936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.820982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.821030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.821078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.821126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.821174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.821221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.821270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.821328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.821375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.821431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.821479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.821526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.821573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.821622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.821671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.821720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.821769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.821821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.821873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.821920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.821967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.822013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.822060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.822108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.822157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.822212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.822260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.822308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.822365 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:01:57.822398 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.822460 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.822516 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.822570 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.822625 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.822679 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.822733 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.822787 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.822841 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.822896 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.822950 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.823005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.823059 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.823113 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.823167 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.823221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.823275 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.823342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.823404 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.823459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.823513 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.823566 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.823620 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.823673 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.823727 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.823782 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.823848 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.823903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.823956 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.824010 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.824064 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.824118 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.824180 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:01:57.824204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.824259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.824314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.824449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.824505 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.824558 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.824613 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.824667 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.824720 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.824776 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.824830 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.824884 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.824938 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.824992 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.825074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.825169 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.825277 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.825398 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.825505 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.825563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.825617 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.825672 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.825727 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.825781 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.825835 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.825890 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.825944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.825998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.826052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.826107 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.826161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.826215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.826278 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:01:57.826301 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.826353 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.826410 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.826459 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.826509 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.826558 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.826607 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.826656 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.826705 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.826754 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.826802 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.826852 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.826901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.826950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.826999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.827048 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.827097 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.827147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.827196 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.827245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.827294 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.827344 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.827399 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.827448 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.827497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.827545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.827593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.827642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.827691 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.827740 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.827788 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.827838 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.827894 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:01:57.827916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.827968 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.828019 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.828070 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.828121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.828171 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:01:57.828222 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:01:57.828272 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:01:57.828323 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.828375 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.828432 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.828483 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.828534 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.828585 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.828635 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.828686 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.828736 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.828788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.828839 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.828890 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.828942 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.828992 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.829042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.829093 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:01:57.829144 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.829195 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.829247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.829298 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.829348 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.829405 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.829456 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.829508 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.829563 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:01:57.829581 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:01:57.829611 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:01:57.829640 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:01:57.829668 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:01:57.829696 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:01:57.829718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.829735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.829744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.829754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.829764 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.829774 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:01:57.829784 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:01:57.829793 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:01:57.829802 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.829811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.829821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.829830 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.829839 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.829848 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.829857 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.829867 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.829875 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.829884 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.829893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.829902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.829911 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.829921 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.829930 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.829938 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:01:57.829948 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.829957 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.829965 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.829974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.829983 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.829991 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.830000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.830008 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.830018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.830027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.830035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.830044 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.830051 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.830060 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:01:57.830069 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:01:57.830077 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:01:57.830085 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.830093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.830101 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.830108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.830116 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830124 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830131 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830138 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.830146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.830153 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.830176 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.830184 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.830191 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.830199 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:01:57.830206 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.830214 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.830221 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.830228 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.830236 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.830244 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.830252 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.830259 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.830267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.830277 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.830286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.830294 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.830302 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.830310 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:01:57.830317 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:01:57.830325 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:01:57.830332 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.830339 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.830346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.830354 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.830361 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830369 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.830397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.830405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.830427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.830435 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.830442 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.830450 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:01:57.830458 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.830466 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.830473 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.830481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.830488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.830496 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.830504 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.830511 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.830518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:01:57.830527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.830534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:01:57.830542 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:01:57.830549 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:01:57.830557 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:01:57.830564 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:01:57.830571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:01:57.830579 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:01:57.830586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:01:57.830593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:01:57.830600 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:01:57.830607 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830697 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:01:57.830705 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:01:57.830712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:01:57.830719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:01:57.830734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:01:57.830741 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:01:57.830748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:01:57.830755 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:01:57.830762 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:01:57.830768 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:01:57.830775 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:01:57.830782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:01:57.830789 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:01:57.830797 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:01:57.830804 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:01:57.830811 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:01:57.830818 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:01:57.831125 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:01:57.831136 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:01:57.831142 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:01:57.831147 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:01:57.831154 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:01:57.831158 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:01:57.831162 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:01:57.831172 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:01:57.831181 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:01:57.831221 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831232 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:01:57.831247 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:01:57.831268 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:01:57.831275 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:01:57.831279 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:01:57.831283 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:01:57.831288 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:01:57.831299 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831307 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831311 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:01:57.831338 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:01:57.831362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.831371 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:01:57.831376 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.831404 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:01:57.831410 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:01:57.831415 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:01:57.831418 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:01:57.831423 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:01:57.831426 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:01:57.831431 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:01:57.831435 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:01:57.831442 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179376" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:01:57.831452 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831458 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831462 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:01:57.831468 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831473 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:01:57.831477 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:01:57.831500 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:01:57.831507 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831511 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831517 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831521 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:01:57.831532 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:01:57.831539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:01:57.831544 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:01:57.831549 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:01:57.831555 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179376" 2019-02-22 09:01:57.831562 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:01:57.831566 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:01:57.831572 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:01:57.831578 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:01:57.831583 wsdl: in serializeType: returning: 179376 2019-02-22 09:01:57.831589 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:01:57.831596 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:01:57.831600 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:01:57.831604 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:01:57.831609 wsdl: in serializeType: returning: 179376 2019-02-22 09:01:57.831613 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179376 2019-02-22 09:01:57.831632 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179376 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:01:57.831637 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:01:57.831643 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6240"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:01:57.831657 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:01:57.831663 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179376 2019-02-22 09:01:57.831674 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:01:57.831749 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:01:57.831687 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:01:57.831698 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:01:57.831703 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:01:57.831708 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:01:57.831712 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:01:57.831719 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:01:57.831730 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:01:57.831737 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:01:57.831743 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:01:57.831756 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:01:57.831767 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:01:57.831775 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:01:57.839293 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:01:57.839328 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:01:57.839349 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:01:57.839355 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:01:57.839362 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:01:57.839368 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:01:57.839373 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:01:57.839377 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:01:57.839383 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:01:57.839411 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:01:57.848584 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:01:57.848632 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:01:57.848643 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:01:57.848653 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:01:57.848663 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:01:57.848673 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:01:57.848685 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:01:57.848696 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:01:57.848705 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:01:57.848715 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:01:57 GMT 2019-02-22 09:01:57.848728 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:01:57.848739 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:01:57.848750 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:01:57.848768 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:01:57.848811 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:01:57.848839 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:01:57.848853 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:01:57.848861 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:01:57.848870 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:01:57.848923 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:01:57.848941 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:01:57.848951 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:01:57.848991 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:01:57.849002 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:01:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:01:57.849051 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:01:57.849067 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:01:57.849100 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:01:57.849110 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:01:57.849260 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:01:57.849441 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:01:57.849452 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:01:57.849465 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:01:57.849481 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:01:57.849522 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:01:57.849623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:01:57.849671 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:01:57.849691 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:01:57.849703 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:01:57.849711 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:01:57.849720 nusoap_client: detail =