Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 121.5

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452214-00019040960799 Model: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T3790
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:39:00 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:39:05.659281 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:39:05.659352 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:39:05.659369 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:39:05.659386 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:39:05.659397 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:39:05.659405 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:39:05.659420 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:39:05.659429 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:39:05.659436 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:39:05.659445 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:39:05.659453 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:39:05.659464 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:39:05.659470 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:39:05.659474 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:39:05.659479 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:39:05.659483 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:39:05.659495 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:39:05.659511 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:39:05.659529 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:39:05.659536 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:39:05.659542 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:39:05.659551 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:39:05.659560 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:39:05.667237 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:39:05.667253 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:39:05.667263 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:39:05.667269 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:39:05.667274 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:39:05.667278 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:39:05.667282 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:39:05.667316 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:39:05.750902 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:39:05.750950 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:39:05.750959 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:39:05.750965 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:39:05.750970 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:39:05.750976 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:39:05.750982 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:39:05.750990 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:39:05.750995 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:39:05.751001 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:39:00 GMT 2021-05-09 02:39:05.751006 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:39:05.751011 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:39:05.751017 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:39:05.751031 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:39:05.751068 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:39:05.751091 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 02:39:05.758276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.758306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.758402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.758418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.758477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.758493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.765531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.765580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.765972 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 02:39:05.766003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.766017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.766060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.766157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.766197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.766248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.772696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.772723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.772853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.772882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773181 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.773198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.773981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.774036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.774065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.774140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.774156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.784858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.784938 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.785051 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:39:05.785098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.785113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.785253 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:39:05.785298 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.785335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.785383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.785410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.785501 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.785528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.785619 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.785667 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2021-05-09 02:39:05.786141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.786314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.786421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.786457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.792030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.792155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.792397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.792477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.792616 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.792663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:39:05.792698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.792727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.792805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.792861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.792998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:39:05.793345 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:39:05.793402 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 02:39:05.793439 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:39:05.793448 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:39:05.793505 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:39:05.793556 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:39:05.793577 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:39:05.793585 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:39:05.793604 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:39:05.793609 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:39:05.793789 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:39:05.793806 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:39:05.793855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.793864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:39:05.793884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.793917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.793927 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.793941 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:39:05.793962 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.793983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.793994 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:39:05.794009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.794049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.794064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.794088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794115 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.794122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:39:05.794146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.794172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:39:05.794187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:39:05.794207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794231 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794238 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794247 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:39:05.794265 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794271 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794280 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:39:05.794297 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794303 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794313 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:39:05.794325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.794358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.794372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:39:05.794410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794444 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.794451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:39:05.794475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.794500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:39:05.794515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:39:05.794534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794564 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794572 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794582 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:39:05.794600 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794607 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794616 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:39:05.794633 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794640 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794650 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:39:05.794667 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.794673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.794695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.794733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.794748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.794768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.794858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.794875 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794886 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.794896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:39:05.794908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.794932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:39:05.794947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794954 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:39:05.794968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.794992 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.794999 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795009 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:39:05.795022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.795061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795067 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.795081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795110 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.795166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.795183 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.795203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:39:05.795215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.795239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:39:05.795254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:39:05.795274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795298 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.795305 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795315 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:39:05.795332 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.795338 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795347 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:39:05.795364 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.795371 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795380 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:39:05.795397 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.795404 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.795432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.795484 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795490 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.795509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795535 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.795542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:39:05.795570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:39:05.795610 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795616 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:39:05.795629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795654 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.795661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795670 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:39:05.795683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795707 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.795722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795728 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.795741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795766 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.795773 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795783 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:39:05.795796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795821 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:39:05.795835 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795841 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:39:05.795854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.795885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795894 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.795907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.795932 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.795946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795952 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.795965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.795989 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.795996 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:39:05.796019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796043 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:39:05.796057 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796063 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:39:05.796076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:39:05.796134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.796162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:39:05.796205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796210 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.796223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796247 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.796254 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796264 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:39:05.796276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796301 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:39:05.796315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796321 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:39:05.796334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796374 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:39:05.796391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.796420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796455 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:39:05.796469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796475 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.796488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796512 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.796519 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796529 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:39:05.796542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796574 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:39:05.796589 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796595 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:39:05.796608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.796661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796685 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:39:05.796699 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796705 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.796717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796796 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.796805 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796816 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:39:05.796829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:39:05.796870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796879 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:39:05.796894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.796926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.796949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.796974 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.796988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.796994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.797007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797032 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.797039 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797049 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:39:05.797061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797086 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:39:05.797100 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797106 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:39:05.797119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797144 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.797151 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797160 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:39:05.797173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.797211 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797217 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.797230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797254 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.797261 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:39:05.797283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797307 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:39:05.797322 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797327 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:39:05.797340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797364 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.797371 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797381 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:39:05.797393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.797441 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797447 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.797461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797485 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.797492 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797502 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:39:05.797514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:39:05.797554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797559 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:39:05.797572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797596 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.797603 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797612 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:39:05.797631 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.797638 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797647 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:39:05.797660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797689 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.797703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797709 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.797722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797746 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.797753 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797763 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:39:05.797776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:39:05.797814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797820 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:39:05.797833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.797865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.797889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.797913 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.797927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.797946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797971 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.797977 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.797987 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:39:05.798000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.798024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.798038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798044 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:39:05.798057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798082 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.798089 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798099 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:39:05.798112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.798136 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.798150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798156 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.798169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798199 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798281 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.798291 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:39:05.798304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.798327 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:39:05.798342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798348 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:39:05.798361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798386 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.798392 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798402 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:39:05.798415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.798446 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.798461 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798467 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.798480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798503 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798509 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.798619 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:39:05.798644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.798682 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:39:05.798699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798705 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:39:05.798719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798744 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.798751 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798761 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:39:05.798774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.798799 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.798813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798820 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.798834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798863 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.798935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798946 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.798955 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:39:05.798967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.798981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.798991 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:39:05.799005 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799011 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:39:05.799024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799049 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.799056 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799065 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:39:05.799078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.799102 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.799116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799122 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.799135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799164 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.799218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.799234 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.799255 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:39:05.799267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.799290 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:39:05.799305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799311 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:39:05.799323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.799354 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:39:05.799381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.799388 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:39:05.799414 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.799421 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799437 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:39:05.799455 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.799462 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799471 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:39:05.799488 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.799494 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799503 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:39:05.799520 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.799526 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799535 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:39:05.799555 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.799564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.799618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.799709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.799737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.799775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799860 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.799873 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:39:05.799910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.799943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:39:05.799959 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.799965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:39:05.799979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800005 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800012 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800021 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:39:05.800039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.800072 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800078 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800088 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:39:05.800111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.800174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.800203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.800226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800272 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800286 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:39:05.800333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.800377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:39:05.800393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800400 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:39:05.800414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.800483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.800531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.800560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800572 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.800597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800702 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:39:05.800732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.800772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.800791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800797 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:39:05.800814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.800876 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.800931 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.800939 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800950 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:39:05.800968 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.800975 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.800984 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:39:05.801003 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.801013 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801031 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:39:05.801066 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.801078 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801098 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:39:05.801180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.801323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.801355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801372 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.801400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.801471 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:39:05.801498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.801529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:39:05.801545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801554 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:39:05.801572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801597 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.801605 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801615 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:39:05.801632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.801639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.801665 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.801672 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801681 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:39:05.801694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.801727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.801742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801748 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.801762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801786 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.801793 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:39:05.801835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.801881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.801899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801905 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.801919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801944 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.801951 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.801961 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:39:05.801978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.802000 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:39:05.802052 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.802064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802080 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:39:05.802101 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802107 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:39:05.802134 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802141 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802150 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:39:05.802163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.802205 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.802220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.802240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802265 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802272 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802311 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.802339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.802366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.802388 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.802416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802479 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802489 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802513 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.802550 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.802587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.802614 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.802620 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802630 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:39:05.802647 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.802653 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802663 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:39:05.802680 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.802686 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802695 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:39:05.802712 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.802719 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802728 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:39:05.802745 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.802751 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802761 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:39:05.802778 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802784 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802794 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.802811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802817 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802828 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.802845 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802851 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802860 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:39:05.802877 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802884 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802893 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:39:05.802910 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.802916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802925 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:39:05.802938 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.802993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.803010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.803030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803054 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803061 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803071 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:39:05.803088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803095 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803104 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:39:05.803120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803127 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803136 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:39:05.803152 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803159 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803168 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:39:05.803181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.803218 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803238 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.803252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803276 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.803305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.803330 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.803343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803369 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803398 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.803434 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803461 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803468 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803478 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:39:05.803495 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803501 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803511 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:39:05.803527 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803534 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803544 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:39:05.803567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803574 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803584 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:39:05.803601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.803608 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:39:05.803634 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.803640 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803649 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:39:05.803666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.803699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803705 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803714 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:39:05.803731 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803738 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803747 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:39:05.803764 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803770 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803779 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:39:05.803796 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803803 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803812 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:39:05.803825 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.803878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.803895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.803915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803939 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.803947 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803957 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:39:05.803974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.803981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.803990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.804007 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804013 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804022 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:39:05.804039 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.804045 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804054 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.804104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804124 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.804137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804162 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804178 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.804192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.804206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.804216 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.804229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804255 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.804314 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804339 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804346 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804355 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:39:05.804372 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804378 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804387 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:39:05.804404 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804411 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804420 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:39:05.804443 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804450 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:39:05.804477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.804483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804492 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:39:05.804509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.804515 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804525 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:39:05.804541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.804580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804586 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804596 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:39:05.804613 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804619 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804629 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:39:05.804646 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804652 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804661 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:39:05.804678 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804684 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804693 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:39:05.804710 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.804717 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804726 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:39:05.804739 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.804797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.804813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804840 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804847 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804857 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804870 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.804899 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804924 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804931 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804940 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:39:05.804957 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804964 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.804973 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:39:05.804990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.804998 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805007 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:39:05.805024 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805030 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805040 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:39:05.805056 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805063 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805072 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:39:05.805088 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805104 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:39:05.805121 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805127 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805136 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:39:05.805152 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805159 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805168 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:39:05.805184 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805191 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805200 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:39:05.805217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805223 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:39:05.805249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805256 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805265 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:39:05.805282 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.805289 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805298 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:39:05.805314 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.805347 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.805353 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805362 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:39:05.805375 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.805467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805473 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:39:05.805488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805512 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.805519 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805529 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:39:05.805542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.805573 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805594 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.805607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805633 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.805639 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805649 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:39:05.805662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.805686 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:39:05.805701 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805707 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:39:05.805720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.805752 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.805778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805785 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805795 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:39:05.805811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.805818 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805827 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:39:05.805843 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.805850 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805859 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:39:05.805872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.805908 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:39:05.805922 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805929 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.805942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805967 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.805974 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.805983 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:39:05.805996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806020 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:39:05.806033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.806059 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806068 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.806077 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806090 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.806106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806119 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806144 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.806151 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806161 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:39:05.806178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.806184 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806193 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:39:05.806210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.806217 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806225 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:39:05.806242 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:39:05.806249 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806258 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:39:05.806275 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.806281 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806291 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:39:05.806307 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.806314 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806323 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:39:05.806339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.806346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806355 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:39:05.806372 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.806378 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806387 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:39:05.806404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.806410 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806420 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:39:05.806443 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.806450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.806472 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:39:05.806522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806539 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806545 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:39:05.806563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.806595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.806618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806643 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.806657 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806663 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.806676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806701 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806707 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806717 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:39:05.806730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806754 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:39:05.806767 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806793 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.806800 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806809 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:39:05.806827 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:39:05.806834 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806843 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:39:05.806859 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.806866 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806875 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:39:05.806888 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:39:05.806912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.806926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806932 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.806946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.806978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.806988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.807005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807011 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807021 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:39:05.807038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807054 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:39:05.807067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.807099 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807113 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807121 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.807134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807158 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807165 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807175 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.807188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.807212 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.807225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807252 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807259 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807268 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807281 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.807310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807334 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807342 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807351 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:39:05.807369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807375 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807385 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:39:05.807402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.807408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807418 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:39:05.807441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807448 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807457 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:39:05.807474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.807481 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807490 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:39:05.807507 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807514 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807523 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:39:05.807540 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.807546 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807560 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:39:05.807579 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807585 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807595 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:39:05.807612 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807618 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807628 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:39:05.807641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.807688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.807704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:39:05.807725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807749 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807756 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807765 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:39:05.807782 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.807789 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807798 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:39:05.807815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.807821 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:39:05.807847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807853 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807863 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:39:05.807879 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.807885 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807894 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:39:05.807907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.807947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.807962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.807967 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.807981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808004 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808010 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.808067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.808084 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808094 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.808104 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:39:05.808116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:39:05.808140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:39:05.808155 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808162 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:39:05.808177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808201 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.808208 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808218 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:39:05.808231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808256 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.808270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808276 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.808290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808314 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:39:05.808321 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808330 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:39:05.808343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808368 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:39:05.808382 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808388 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:39:05.808402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.808439 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808449 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:39:05.808467 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.808473 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808482 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:39:05.808499 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.808505 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808515 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:39:05.808528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808566 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.808582 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808588 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.808601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808626 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.808633 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808642 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:39:05.808656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808680 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:39:05.808694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808700 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:39:05.808713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.808744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.808767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808791 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.808805 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808811 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.808824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808849 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808856 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808865 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:39:05.808878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.808893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.808903 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:39:05.808916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808942 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808949 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808959 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.808988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.809001 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809026 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809033 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809042 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:39:05.809059 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809075 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809086 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:39:05.809104 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809111 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809120 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:39:05.809137 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809144 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809153 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:39:05.809170 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809176 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809200 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:39:05.809234 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:39:05.809247 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809265 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:39:05.809297 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:39:05.809309 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809327 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:39:05.809359 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:39:05.809371 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809384 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:39:05.809404 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.809411 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809421 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:39:05.809445 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809452 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809462 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:39:05.809479 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809486 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809496 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:39:05.809513 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809519 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809529 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:39:05.809546 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809556 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809568 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:39:05.809582 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.809645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.809664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809670 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:39:05.809685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809710 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.809717 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809726 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.809744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.809750 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809760 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.809773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.809877 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.809895 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809901 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.809916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809940 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.809947 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809957 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:39:05.809970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.809986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.809995 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:39:05.810008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810035 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810041 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810051 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810104 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810129 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810136 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810146 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:39:05.810163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.810169 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810178 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:39:05.810195 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810201 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810210 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:39:05.810228 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:39:05.810234 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810243 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:39:05.810260 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810266 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810275 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:39:05.810293 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:39:05.810299 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810308 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:39:05.810325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.810355 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:39:05.810393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810409 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810415 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:39:05.810443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810476 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810486 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.810503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.810510 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810519 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:39:05.810536 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.810543 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810595 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:39:05.810610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810643 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.810658 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810664 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.810677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810702 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.810709 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810718 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:39:05.810731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810756 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:39:05.810769 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.810795 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:39:05.810802 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.810811 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:39:05.810824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.810840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810853 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:39:05.810883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.810890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:39:05.810901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.810918 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.810925 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:39:05.810934 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:39:05.810947 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:39:05.810966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.810981 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.810987 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:39:05.811000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.811033 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811043 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.811060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.811066 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811075 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:39:05.811092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.811098 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811108 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:39:05.811121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811185 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.811214 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811226 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.811255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811303 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.811313 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811324 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:39:05.811338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811365 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:39:05.811385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811391 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:39:05.811405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811435 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.811443 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811453 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.811470 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.811476 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811486 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.811500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811528 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.811542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811549 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:39:05.811568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811593 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.811600 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811609 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:39:05.811623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811648 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:39:05.811662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811669 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:39:05.811682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811706 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.811713 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811723 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.811740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.811746 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811756 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.811768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811797 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.811811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811817 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.811831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811855 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.811862 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811871 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:39:05.811884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.811909 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:39:05.811923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811929 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.811942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811966 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.811972 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.811982 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:39:05.811999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.812006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812015 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:39:05.812028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812056 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.812071 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812076 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.812090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812114 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812121 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812130 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.812143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812200 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.812227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812279 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812293 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812313 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812330 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812363 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.812401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.812436 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:39:05.812444 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812454 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:39:05.812468 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.812487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:39:05.812527 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812534 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:39:05.812543 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:39:05.812578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812592 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.812664 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812676 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:39:05.812696 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.812702 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812712 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:39:05.812725 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:39:05.812745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812760 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812779 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:39:05.812807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812843 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.812851 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812861 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:39:05.812874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.812900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.812914 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812920 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.812934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812958 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.812964 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.812974 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:39:05.812987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.813011 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:39:05.813026 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813031 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.813045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813069 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813076 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813085 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:39:05.813102 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813108 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813118 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:39:05.813158 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813167 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813179 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:39:05.813198 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813204 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813214 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:39:05.813227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.813264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813278 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.813299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813323 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813329 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813339 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:39:05.813352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.813377 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.813390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813427 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813438 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.813482 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:39:05.813540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813562 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:39:05.813580 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813587 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813596 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:39:05.813613 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.813620 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813630 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:39:05.813647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813663 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:39:05.813679 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813686 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813695 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:39:05.813712 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:39:05.813718 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813727 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:39:05.813740 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.813779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.813794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813800 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:39:05.813816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813840 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813846 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813856 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:39:05.813873 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813879 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813888 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:39:05.813905 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813911 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813920 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:39:05.813937 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.813944 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813954 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:39:05.813971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.813977 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.813986 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:39:05.814003 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.814009 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814019 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:39:05.814036 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.814042 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814051 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:39:05.814068 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.814074 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814083 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:39:05.814096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.814148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.814162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814169 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:39:05.814183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.814213 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:39:05.814236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.814260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:39:05.814276 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:39:05.814283 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:39:05.814292 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:39:05.814307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814313 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:39:05.814326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.814368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:39:05.814384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.814395 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:39:05.814404 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:39:05.814421 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.814434 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:39:05.814445 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:39:05.814461 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:39:05.814467 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:39:05.814477 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:39:05.814493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.814569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.814596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.814602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:39:05.814611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.814628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.814634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:39:05.814644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.814660 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:39:05.814666 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:39:05.814676 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:39:05.814692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.814698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.814724 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:39:05.814731 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:39:05.814740 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:39:05.814757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.814763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:39:05.814772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.814788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.814794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:39:05.814804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.814820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.814826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:39:05.814836 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.814851 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:39:05.814857 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:39:05.814867 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:39:05.814883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.814914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.814921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:39:05.814930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.814942 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:39:05.814973 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.815001 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:39:05.815027 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.815054 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:39:05.815079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.815105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:39:05.815130 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.815156 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:39:05.815182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.815208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:39:05.815234 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.815260 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:39:05.815285 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.815311 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:39:05.815336 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:39:05.815361 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:39:05.815387 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:39:05.815412 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:39:05.815444 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:39:05.815470 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:39:05.815496 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.815522 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:39:05.815547 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.815579 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:39:05.815604 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.815630 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:39:05.815656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.815681 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:39:05.815706 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.815732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.815757 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.815783 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:39:05.815809 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.815835 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:39:05.815860 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.815885 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:39:05.815911 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.815936 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:39:05.815961 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.815988 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:39:05.816013 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.816039 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:39:05.816065 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.816091 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.816117 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.816142 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:39:05.816168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.816195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:39:05.816220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.816245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.816271 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.816296 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.816321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.816347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.816372 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.816397 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:39:05.816428 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:39:05.816455 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:39:05.816481 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.816506 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:39:05.816533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.816564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.816591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.816617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:39:05.816644 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.816669 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:39:05.816694 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.816719 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:39:05.816744 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.816770 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:39:05.816796 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.816821 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:39:05.816847 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.816872 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:39:05.816898 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.816923 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:39:05.816949 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.816974 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:39:05.816999 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.817024 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:39:05.817050 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.817075 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.817102 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.817127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:39:05.817152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.817177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:39:05.817203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.817228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:39:05.817254 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817271 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817296 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.817322 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817353 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.817403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.817508 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817533 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.817564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.817664 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817689 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.817715 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817740 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.817765 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817781 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817806 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.817831 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817847 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.817872 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.817897 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818023 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.818299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.818352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.818403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818434 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.818461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.818537 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818574 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.818607 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818633 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.818659 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818687 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.818713 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818738 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.818763 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.818814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818881 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.818965 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.818981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819076 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.819101 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819126 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.819151 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819167 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819183 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819199 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819215 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819240 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.819265 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.819349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.819470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.819575 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.819675 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819700 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.819725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819741 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819756 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819772 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819797 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.819822 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819846 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:39:05.819871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.819953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.819985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.820067 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820092 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:39:05.820117 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820133 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820149 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820174 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.820199 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820224 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.820249 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820266 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820291 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.820316 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820332 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820348 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820373 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.820399 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820415 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820437 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820463 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.820488 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820505 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820530 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.820559 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820577 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820602 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:39:05.820627 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820643 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820668 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.820693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.820745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.820843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.820999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:39:05.821050 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821264 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821296 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.821325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821342 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821358 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821383 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.821408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.821514 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821539 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.821572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.821674 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821699 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.821724 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821748 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.821774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821790 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821814 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.821839 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821855 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821880 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.821905 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821930 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.821954 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.821979 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.822004 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822057 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.822112 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822165 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.822218 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.822348 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822381 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.822407 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822441 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.822490 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822522 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.822556 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822609 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.822662 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822697 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.822748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822890 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.822955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.822991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.823115 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823169 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.823214 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823247 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823284 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823318 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823339 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823371 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.823434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.823612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:39:05.823824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823904 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.823930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.823978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.824028 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824053 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:39:05.824079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824111 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824127 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824152 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:39:05.824177 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824209 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:39:05.824234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.824318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:39:05.824465 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824491 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:39:05.824516 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824532 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824548 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824579 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:39:05.824605 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824630 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:39:05.824656 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824672 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824697 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.824723 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824739 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824755 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824792 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:39:05.824817 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824832 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824847 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824876 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:39:05.824901 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824916 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824940 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:39:05.824979 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.824995 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825021 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:39:05.825048 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825065 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825090 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:39:05.825115 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825140 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:39:05.825166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.825264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:39:05.825401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:39:05.825432 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.825489 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.825539 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.825592 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.825641 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.825688 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.825734 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.825781 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.825829 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.825876 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.825922 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.825968 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.826015 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.826061 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.826107 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.826155 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.826202 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.826249 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.826297 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.826342 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.826389 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.826442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.826491 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.826536 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.826589 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.826637 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.826690 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.826742 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.826788 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.826834 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.826879 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.826926 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.826974 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.827022 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.827069 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.827121 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.827166 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.827213 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.827260 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.827305 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.827352 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.827400 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.827453 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.827501 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.827562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.827619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.827668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.827716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.827763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.827811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.827857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.827904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.827951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.827998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.828044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.828090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.828137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.828182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.828229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.828293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.828343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.828390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.828444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.828490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.828537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.828592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.828640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.828685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.828742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.828791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.828842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.828893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.828939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.829284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.829331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.829376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.829430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.829482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.829530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.829588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.829634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.829681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.829728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.829774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.829820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.829867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.829915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.829962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.830017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.830064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.830111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.830166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.830213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.830260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.830305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.830354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.830401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.830455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.830503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.830558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.830607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.830653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.830699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.830810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.831104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.831167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.831217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.831262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.831309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.831355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.831403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.831455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.831503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.831554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.831610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.831660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.831707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.831752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.831798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.831848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.831903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.831950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.831999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.832050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.832096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.832142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.832189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.832234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.832279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.832327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.832373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.832427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.832484 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:39:05.832509 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.832579 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.832635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.832688 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.832755 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.832819 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.832873 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.832925 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.832977 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.833030 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.833082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.833134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.833198 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.833262 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.833316 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.833368 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.833421 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.833505 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.833639 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.833706 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.833778 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.833831 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.833885 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.833937 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.833989 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.834042 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.834106 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.834156 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.834266 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.834320 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.834373 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.834431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.834485 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.834554 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.834609 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.834674 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.834727 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.834779 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.834832 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.834890 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.834942 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.835008 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.835059 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.835110 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.835183 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:39:05.835206 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.835260 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.835313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.835366 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.835420 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.835480 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.835533 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.835591 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.835644 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.835698 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.835751 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.835803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.835869 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.835919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.835970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.836036 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.836089 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.836143 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.836195 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.836248 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.836301 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.836367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.836441 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.836496 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.836552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.836609 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.836663 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.836715 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.836767 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.836820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.836873 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.836926 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.836979 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.837033 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.837085 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.837137 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.837190 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.837242 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.837295 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.837347 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.837401 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.837459 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.837513 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.837570 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.837631 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:39:05.837652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.837706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.837753 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.837800 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.837856 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.837903 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.837950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.837997 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.838044 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.838091 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.838138 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.838185 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.838232 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.838279 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.838327 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.838374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.838421 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.838476 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.838523 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.838577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.838625 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.838672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.838720 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.838766 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.838813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.838861 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.838908 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.838955 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.839001 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.839048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.839095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.839142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.839189 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.839236 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.839283 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.839331 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.839378 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.839429 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.839478 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.839526 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.839579 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.839627 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.839674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.839721 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.839775 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:39:05.839796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.839852 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.839901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.839950 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.840000 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.840049 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.840098 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.840147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:39:05.840196 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:39:05.840250 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:39:05.840346 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.840396 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.840451 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.840501 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.840552 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.840606 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.840656 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.840705 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.840753 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.841045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.841137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.841196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.841247 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.841328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.841450 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.841503 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.841583 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.841644 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.841694 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:39:05.841743 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.841792 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.841852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.841902 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.841953 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.842002 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.842051 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.842101 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.842150 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.842199 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.842248 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.842297 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.842360 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.842418 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.842478 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.842531 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:39:05.842548 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:39:05.842584 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:39:05.842612 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:39:05.842639 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:39:05.842664 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:39:05.842681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.842696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.842704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.842712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.842720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.842728 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.842735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.842756 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:39:05.842776 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:39:05.842785 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:39:05.842792 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.842800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.842808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.842821 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.843096 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843107 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843115 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.843123 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.843130 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843138 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.843151 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.843159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843167 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.843175 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843182 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.843190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.843197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.843205 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.843212 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:39:05.843220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.843227 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.843234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.843242 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.843249 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.843256 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.843264 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.843271 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.843278 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.843286 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.843294 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.843301 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.843309 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.843316 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.843353 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.843370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.843386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.843401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.843415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.843437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.843453 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.843467 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.843481 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:39:05.843495 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:39:05.843508 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:39:05.843516 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.843523 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.843531 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.843538 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.843546 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843564 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843576 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.843584 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.843591 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843599 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.843606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.843618 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843625 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.843653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.843671 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.843678 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.843686 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.843693 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:39:05.843701 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.843708 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.843715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.843722 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.843729 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.843737 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.843744 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.843751 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.843758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.843765 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.843772 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.843780 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.843787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.843794 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.843801 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.843839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.843851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.843858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.843865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.843872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.843879 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.843886 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.843892 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:39:05.843899 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:39:05.843905 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:39:05.843912 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.843918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.843925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.843931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.843938 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843952 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.843958 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.843965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.843971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.843978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.843984 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.843990 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.843997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.844003 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.844010 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.844017 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.844023 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.844034 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:39:05.844041 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.844047 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.844053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.844060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.844067 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.844073 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.844079 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.844086 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.844092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.844099 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.844105 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.844112 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.844118 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.844124 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.844131 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.844138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:39:05.844145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:39:05.844152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:39:05.844159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:39:05.844166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.844172 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:39:05.844178 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:39:05.844185 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:39:05.844191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:39:05.844197 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:39:05.844204 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:39:05.844210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:39:05.844216 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:39:05.844223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:39:05.844229 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.844236 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.844242 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:39:05.844249 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:39:05.844255 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:39:05.844261 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:39:05.844268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:39:05.844274 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.844280 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:39:05.844287 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:39:05.844293 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.844300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:39:05.844306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:39:05.844313 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:39:05.844319 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:39:05.844326 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:39:05.844332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:39:05.844338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:39:05.844345 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:39:05.844351 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:39:05.844358 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:39:05.844364 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:39:05.844374 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:39:05.844381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:39:05.844387 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:39:05.844393 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:39:05.844400 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:39:05.844406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:39:05.844412 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:39:05.844419 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:39:05.844741 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:39:05.844753 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:39:05.844758 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:39:05.844763 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:39:05.844770 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:39:05.844775 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:39:05.844779 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:39:05.844788 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:39:05.844796 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:39:05.844836 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.844842 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:39:05.844856 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:39:05.844878 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:39:05.844884 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:39:05.844888 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:39:05.844893 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:39:05.844897 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:39:05.844908 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.844914 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.844919 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.844928 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.844937 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:39:05.844941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:39:05.845008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.845019 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:39:05.845024 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.845051 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:39:05.845060 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:39:05.845064 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:39:05.845068 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:39:05.845071 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:39:05.845076 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:39:05.845079 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:39:05.845084 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:39:05.845088 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:39:05.845094 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:39:05.845104 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.845111 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.845116 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:39:05.845121 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.845127 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:39:05.845131 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:39:05.845158 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:39:05.845164 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.845169 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.845174 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.845178 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:39:05.845188 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:39:05.845195 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845200 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:39:05.845204 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:39:05.845210 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205520" 2021-05-09 02:39:05.845217 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845221 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:39:05.845226 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845232 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845236 wsdl: in serializeType: returning: 205520 2021-05-09 02:39:05.845242 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:39:05.845249 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845253 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:39:05.845257 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:39:05.845263 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:39:05.845269 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845274 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:39:05.845282 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845287 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:39:05.845291 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:39:05.845296 wsdl: in serializeType: returning: 205520PLN 2021-05-09 02:39:05.845300 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205520PLN 2021-05-09 02:39:05.845321 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205520PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:39:05.845325 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:39:05.845332 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4288"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:39:05.845345 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:39:05.845351 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205520PLN 2021-05-09 02:39:05.845363 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:39:05.845442 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:39:05.845374 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:39:05.845385 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:39:05.845391 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:39:05.845395 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:39:05.845399 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:39:05.845406 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:39:05.845415 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:39:05.845429 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:39:05.845436 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:39:05.845449 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:39:05.845457 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:39:05.845464 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:39:05.853304 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:39:05.853316 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:39:05.853325 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:39:05.853330 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:39:05.853335 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:39:05.853340 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:39:05.853344 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:39:05.853348 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:39:05.853352 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:39:05.853377 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:39:05.862179 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:39:05.862200 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:39:05.862217 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:39:05.862228 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:39:05.862238 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:39:05.862253 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:39:05.862264 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:39:05.862274 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:39:05.862284 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:39:05.862291 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:39:00 GMT 2021-05-09 02:39:05.862297 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:39:05.862303 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:39:05.862309 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:39:05.862316 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:39:05.862338 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:39:05.862347 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:39:05.862357 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:39:05.862361 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:39:05.862366 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:39:05.862417 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:39:05.862442 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:39:05.862452 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:39:05.862476 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:39:05.862492 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:39:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:39:05.862525 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:39:05.862540 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:39:05.862564 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:39:05.862572 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:39:05.862673 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:39:05.862857 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:39:05.862870 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:39:05.862884 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:39:05.862900 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:39:05.862941 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:39:05.863302 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:39:05.863332 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:39:05.863345 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:39:05.863353 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:39:05.863357 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:39:05.863365 nusoap_client: detail =