Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452214-00019040960799 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T3790
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 11:51:07.674580 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 11:51:07.674631 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:07.674645 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 11:51:07.674661 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:07.674670 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 11:51:07.674678 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 11:51:07.674691 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 11:51:07.674700 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:07.674706 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:07.674715 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:07.674723 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:51:07.674734 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:51:07.674740 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:51:07.674744 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:51:07.674749 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:51:07.674753 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 11:51:07.674765 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:07.674780 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:07.674789 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:51:07.674795 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 11:51:07.674800 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 11:51:07.674809 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:51:07.674819 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:51:07.683022 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:51:07.683046 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:51:07.683058 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 11:51:07.683065 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:07.683071 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:07.683075 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:51:07.683080 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 11:51:07.683123 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 11:51:07.699299 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 11:51:07.699339 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 11:51:07.699347 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:07.699353 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:51:07.699359 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:51:07.699365 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:51:07.699371 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:51:07.699377 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:51:07.699383 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:51:07.699389 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:52 GMT 2019-04-25 11:51:07.699395 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:51:07.699400 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 11:51:07.699406 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:51:07.699419 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 11:51:07.699452 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 11:51:07.707378 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:07.707430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:07.715168 soap_transport_http: read buffer of 2016 bytes 2019-04-25 11:51:07.715276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.715316 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:51:07.715350 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:51:07.715407 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:51:07.722763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.723032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.723092 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:07.723152 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:07.723194 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 11:51:07.723230 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:51:07.723268 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:51:07.723340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.723379 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:51:07.730409 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:51:07.730467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 11:51:07.732146 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:51:07.732184 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:51:07.732232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.732253 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:51:07.732312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.732354 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:51:07.732408 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:07.732436 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 11:51:07.732492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:07.732536 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 11:51:07.732558 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:51:07.732567 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 11:51:07.732692 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 11:51:07.732739 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:51:07.732761 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:51:07.732772 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:51:07.732798 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 11:51:07.732808 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 11:51:07.733033 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 11:51:07.733055 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 11:51:07.733132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 11:51:07.733180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733256 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:07.733278 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733286 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733297 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:07.733313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.733355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.733378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.733404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733439 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.733452 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 11:51:07.733489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.733519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:51:07.733536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 11:51:07.733558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733584 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733592 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733602 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:07.733620 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733636 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:07.733654 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733660 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733670 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:51:07.733683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.733718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.733734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 11:51:07.733756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733781 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.733788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 11:51:07.733811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.733837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 11:51:07.733852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 11:51:07.733872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733897 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733904 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733914 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:07.733932 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733938 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733948 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:07.733965 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.733972 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.733982 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:51:07.733999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.734005 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.734028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.734082 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.734105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.734198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.734214 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:07.734236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 11:51:07.734248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:07.734273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:51:07.734288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734294 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 11:51:07.734313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.734346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734356 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:07.734374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734401 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.734416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734423 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.734437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734462 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.734470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734480 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 11:51:07.734499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734525 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:51:07.734541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734547 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 11:51:07.734561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.734593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.734615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.734655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734662 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.734676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.734708 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 11:51:07.734731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 11:51:07.734771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734777 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 11:51:07.734791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734815 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.734822 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734832 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:07.734849 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.734856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734866 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.734878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.734908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 11:51:07.734923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734929 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.734943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734967 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.734974 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.734984 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 11:51:07.734996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735022 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 11:51:07.735036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735043 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 11:51:07.735056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735080 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.735087 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735097 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:07.735116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.735122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.735145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735175 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 11:51:07.735190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735197 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.735216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735242 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.735249 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735259 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 11:51:07.735272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735297 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 11:51:07.735312 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735319 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 11:51:07.735332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.735369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.735393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 11:51:07.735434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735440 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.735454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735479 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.735493 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735504 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 11:51:07.735517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 11:51:07.735558 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735564 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 11:51:07.735579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735603 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.735610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.735632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735657 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.735672 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735679 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.735693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735717 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.735724 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735734 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 11:51:07.735747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735772 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:51:07.735787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735793 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 11:51:07.735807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.735838 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735848 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:51:07.735861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.735886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.735901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735907 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.735921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735945 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.735952 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 11:51:07.735975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.735990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736000 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:51:07.736015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736021 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 11:51:07.736035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736059 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.736066 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736076 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:51:07.736089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736114 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.736128 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736135 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.736149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736174 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.736181 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 11:51:07.736203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:51:07.736244 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736250 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 11:51:07.736264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736288 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.736295 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736305 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 11:51:07.736322 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.736329 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736338 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 11:51:07.736351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.736402 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736409 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.736423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736447 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.736454 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736464 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 11:51:07.736476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736508 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:51:07.736523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736530 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:07.736544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736568 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.736575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.736597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736623 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.736637 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736643 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.736657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736681 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.736688 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736698 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:07.736711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736736 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.736751 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736757 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:51:07.736771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736795 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:07.736802 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736812 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:51:07.736825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.736850 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.736865 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736871 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.736884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736914 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.736953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.736973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.736990 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:07.737011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 11:51:07.737023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:07.737048 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:07.737063 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737069 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:51:07.737083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737109 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:07.737116 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737126 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:51:07.737138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.737164 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.737179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737185 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.737199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737222 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737228 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.737285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.737301 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737312 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:07.737322 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 11:51:07.737334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:07.737361 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:07.737381 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737387 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 11:51:07.737402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737434 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 11:51:07.737461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737468 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 11:51:07.737502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737509 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737519 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:07.737536 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.737543 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737553 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:07.737570 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.737577 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737586 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:51:07.737604 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.737610 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737619 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 11:51:07.737637 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.737643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.737665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.737717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.737733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737739 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.737755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737786 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 11:51:07.737808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.737834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:51:07.737849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 11:51:07.737869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737893 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737900 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737910 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:51:07.737928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.737961 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.737968 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.737977 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:07.737990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.738038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738044 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.738058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 11:51:07.738114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:51:07.738155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:07.738176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.738230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.738271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738277 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.738291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738316 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:07.738346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.738392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738399 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:07.738412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738437 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738444 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738454 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:51:07.738471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.738513 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738520 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738530 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:07.738542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.738591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738597 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.738611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:07.738665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.738705 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738711 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.738725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738749 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.738756 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738766 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:07.738783 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738790 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738800 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:07.738817 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.738823 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738833 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:07.738850 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.738856 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738866 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:07.738884 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.738890 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738900 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:07.738913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.738955 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.738970 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.738977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.738991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739016 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739033 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 11:51:07.739046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.739071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.739085 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739115 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739122 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739132 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.739176 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.739208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.739235 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.739242 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739252 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 11:51:07.739269 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.739276 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739285 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 11:51:07.739302 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.739309 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739318 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:51:07.739335 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.739342 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739351 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 11:51:07.739374 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:07.739382 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739392 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 11:51:07.739410 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739417 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739426 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.739444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.739477 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739488 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739499 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:07.739517 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739524 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739534 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:07.739546 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.739618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.739640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739665 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.739672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739682 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:07.739699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739706 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739715 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:07.739732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.739739 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739748 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:07.739765 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.739772 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739781 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:51:07.739793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.739832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.739867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739891 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 11:51:07.739920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.739936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.739946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.739960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739987 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.739994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.740046 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740071 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.740078 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740088 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:07.740105 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740111 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740122 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:51:07.740139 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.740146 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740155 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:07.740172 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.740179 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740188 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:51:07.740205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.740212 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740222 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:07.740239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.740246 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:07.740273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740289 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.740306 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740312 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740322 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:51:07.740339 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740345 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740355 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:51:07.740379 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740396 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:07.740414 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740430 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:07.740442 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.740502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.740522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.740543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740568 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740575 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740584 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:07.740602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.740608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.740635 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.740642 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740651 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:07.740668 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.740675 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740684 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.740697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.740735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740756 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.740771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740796 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740803 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740813 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 11:51:07.740826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.740841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.740851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.740864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740892 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.740953 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740978 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.740985 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.740994 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:07.741012 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741019 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741028 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:51:07.741049 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.741056 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741066 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:07.741084 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.741091 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741100 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:51:07.741117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741124 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741134 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:07.741151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741158 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741167 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:07.741185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741201 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.741218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741226 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741235 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:51:07.741252 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741259 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741269 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:51:07.741287 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741293 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741303 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 11:51:07.741320 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741326 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741336 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:07.741353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:07.741381 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.741443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.741458 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741492 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741500 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741510 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.741554 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741580 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.741587 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741597 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 11:51:07.741614 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.741621 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741631 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 11:51:07.741648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.741655 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741664 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:51:07.741681 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741688 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741698 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 11:51:07.741715 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741731 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 11:51:07.741748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741764 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:07.741781 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741788 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741797 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 11:51:07.741814 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741821 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741831 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 11:51:07.741848 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741854 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741864 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 11:51:07.741881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741887 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741897 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:07.741914 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741920 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:07.741947 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.741953 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741963 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 11:51:07.741980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.741986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.741996 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.742013 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.742020 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.742030 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 11:51:07.742042 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.742109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 11:51:07.742163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742188 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.742195 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742205 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:07.742218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742244 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.742259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742266 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.742279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742304 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.742311 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742321 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 11:51:07.742334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:51:07.742374 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742380 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 11:51:07.742400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.742433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.742461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.742467 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742477 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:07.742499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.742507 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742516 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:07.742534 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.742540 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742550 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:51:07.742562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742601 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 11:51:07.742616 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742622 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.742641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742669 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.742676 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742686 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 11:51:07.742698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.742714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742724 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 11:51:07.742737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.742763 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742770 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.742780 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.742808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.742822 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742848 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.742855 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742864 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 11:51:07.742882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.742889 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742899 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 11:51:07.742916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.742922 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742936 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 11:51:07.742954 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:07.742961 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.742971 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:51:07.742988 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.742994 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743004 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 11:51:07.743021 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.743028 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743038 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 11:51:07.743055 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.743061 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743071 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:07.743096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.743102 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743112 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 11:51:07.743129 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.743136 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743145 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 11:51:07.743162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.743169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743186 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.743199 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:07.743251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743269 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743276 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 11:51:07.743294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.743326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743336 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.743349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743374 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.743389 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743395 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.743409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743438 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743446 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 11:51:07.743469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743500 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:51:07.743514 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743541 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.743548 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743558 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 11:51:07.743575 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:07.743582 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743592 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 11:51:07.743609 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.743615 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743625 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 11:51:07.743638 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:07.743663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743678 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743685 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.743703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.743736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743746 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.743763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.743770 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743779 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:07.743796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.743803 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:07.743824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743859 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.743874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743880 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.743894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743918 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.743925 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743935 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 11:51:07.743948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.743964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.743974 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.743987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744018 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744025 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744035 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.744078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744103 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744110 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744120 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 11:51:07.744137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744144 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744154 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 11:51:07.744171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.744178 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744187 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:51:07.744205 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744211 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744221 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 11:51:07.744238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.744244 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744253 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 11:51:07.744270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744277 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744291 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 11:51:07.744309 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.744316 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744326 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 11:51:07.744343 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744350 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744359 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:07.744376 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744383 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744393 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:07.744405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.744454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.744471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 11:51:07.744501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744526 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744533 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744543 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:07.744561 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.744568 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744578 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:07.744595 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.744602 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744611 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:07.744628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744634 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744644 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:07.744661 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.744668 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744677 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:07.744690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.744732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.744748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.744772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.744861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.744878 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744889 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:07.744899 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 11:51:07.744911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:07.744935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:51:07.744950 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744957 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 11:51:07.744971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.744995 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.745002 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745011 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 11:51:07.745024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.745049 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.745064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745070 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.745088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745113 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:07.745120 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745130 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 11:51:07.745142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.745168 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 11:51:07.745182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745188 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 11:51:07.745202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.745233 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.745255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.745281 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.745295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745302 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.745319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745344 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745352 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745361 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 11:51:07.745374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.745390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.745400 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:51:07.745413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745439 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745447 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745457 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.745506 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745532 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745539 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745549 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 11:51:07.745566 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745573 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745583 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 11:51:07.745600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745606 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745616 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 11:51:07.745633 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745639 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745653 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 11:51:07.745671 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745678 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745688 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 11:51:07.745705 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:07.745711 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745721 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 11:51:07.745738 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:07.745744 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745753 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 11:51:07.745770 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:07.745777 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745787 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 11:51:07.745804 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.745810 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745819 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 11:51:07.745836 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745843 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745852 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 11:51:07.745869 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745876 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745885 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 11:51:07.745902 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745909 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745918 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 11:51:07.745935 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.745942 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.745951 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 11:51:07.745964 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.746027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746046 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746052 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 11:51:07.746070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746100 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746108 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 11:51:07.746130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746156 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.746171 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746177 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.746191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746215 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.746222 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746232 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 11:51:07.746245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746270 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:51:07.746284 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746290 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.746304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746328 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746335 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746344 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 11:51:07.746362 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.746368 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:07.746400 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.746407 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746416 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:07.746434 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746440 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746450 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:07.746462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746506 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746522 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746528 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.746542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746567 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746575 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 11:51:07.746597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.746613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746623 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.746636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746668 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746675 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746685 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746698 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.746733 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.746764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746774 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:07.746791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.746798 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:07.746825 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746832 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746841 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 11:51:07.746859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.746865 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746875 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:51:07.746892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:07.746925 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.746932 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746941 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 11:51:07.746964 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:07.746975 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.746992 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 11:51:07.747015 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.747086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.747124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747135 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 11:51:07.747160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747202 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.747213 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747232 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 11:51:07.747261 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747269 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747279 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 11:51:07.747297 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747304 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747314 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 11:51:07.747331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.747338 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747347 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 11:51:07.747370 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747378 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747388 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 11:51:07.747406 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747413 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747423 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 11:51:07.747440 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747447 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747456 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:51:07.747474 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747486 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747496 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:51:07.747510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.747570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.747585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747592 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 11:51:07.747607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747632 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.747639 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 11:51:07.747661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.747691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:51:07.747708 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:07.747715 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 11:51:07.747727 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 11:51:07.747743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747749 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 11:51:07.747763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.747814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:07.747840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.747852 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:07.747863 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 11:51:07.747881 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.747888 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 11:51:07.747899 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 11:51:07.747915 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:07.747936 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 11:51:07.747946 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 11:51:07.747963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.747970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.747979 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.747996 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.748003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.748013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.748029 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.748036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.748045 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.748061 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.748068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 11:51:07.748077 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.748093 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.748100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 11:51:07.748109 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.748126 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:07.748132 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 11:51:07.748141 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 11:51:07.748158 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.748165 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.748174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.748190 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:07.748197 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 11:51:07.748206 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 11:51:07.748223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.748229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 11:51:07.748238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.748255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.748261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:07.748435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.748456 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:07.748462 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 11:51:07.748472 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 11:51:07.748492 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 11:51:07.748531 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.748560 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:51:07.748587 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.748614 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 11:51:07.748640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.748667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:51:07.748693 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.748719 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:51:07.748746 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.748772 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 11:51:07.748798 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 11:51:07.748825 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 11:51:07.748851 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 11:51:07.748877 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 11:51:07.748903 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 11:51:07.748930 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 11:51:07.748956 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.748983 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:51:07.749009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.749035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:51:07.749061 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.749087 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:51:07.749113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.749139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:51:07.749170 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.749197 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.749223 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.749250 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:07.749276 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.749302 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:07.749329 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.749356 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:51:07.749388 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.749415 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:51:07.749441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.749469 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.749502 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.749529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:07.749557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.749583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.749609 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.749635 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.749661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.749687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.749713 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.749739 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:51:07.749765 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 11:51:07.749792 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 11:51:07.749818 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.749844 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:51:07.749870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.749902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.749929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.749955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:51:07.749981 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.750007 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 11:51:07.750033 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.750059 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:51:07.750085 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.750112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:51:07.750139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.750165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:07.750191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.750218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:51:07.750246 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750264 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750290 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.750316 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750333 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750350 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750381 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.750407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.750515 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750540 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750566 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750592 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750622 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750639 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750665 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750691 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750708 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750734 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750760 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750786 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.750864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750890 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750941 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.750967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.750984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.751035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.751087 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.751139 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.751191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.751348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751415 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.751440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751466 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.751497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751515 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.751583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.751700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751717 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.751801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.751903 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751934 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.751960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751978 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.751995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752011 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752039 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.752064 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:07.752117 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752176 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.752203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.752320 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752346 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:51:07.752378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752404 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.752430 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752456 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.752486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.752590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:51:07.752767 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752784 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752809 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.752836 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752852 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752869 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.752920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.752995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.753021 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753047 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753073 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753098 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753124 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753141 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753166 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753192 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753208 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753233 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753264 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753290 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753317 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753342 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.753375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753402 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:07.753479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:07.753554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753580 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.753605 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753631 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.753657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753683 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.753708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753725 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.753859 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753876 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.753948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.753975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.754001 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.754085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:07.754203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.754303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.754405 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754431 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:07.754457 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754516 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754541 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:07.754572 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754598 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:07.754624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.754710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:07.754830 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754856 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:51:07.754882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754908 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:07.754934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.754960 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:07.754985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.755088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:07.755237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:51:07.755263 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.755333 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.755383 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.755433 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.755480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.755535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.755583 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.755631 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.755696 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.755744 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.755792 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.755839 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.755886 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.755934 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.755982 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.756029 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.756076 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.756124 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.756173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.756221 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.756283 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.756339 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.756393 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.756441 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.756493 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.756540 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.756587 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.756636 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.756685 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.756752 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.756799 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.756847 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.756904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.756951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.756999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.757047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.757093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.757141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.757202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.757254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.757301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.757348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.757395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.757633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.757680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.757728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.757777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.757824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.757872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.757920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.757968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.758016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.758064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.758116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.758168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.758214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.758262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.758309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.758355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.758403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.758451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.758508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.758556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.758604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.758660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.758708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.758755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.758803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.758849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.758897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.758944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.758996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.759043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.759090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.759138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.759185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.759231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.759279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.759327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.759373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.759420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.759468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.759522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.759571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.759620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.759671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.759723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.759769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.759816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.759862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.759914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.759962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.760011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.760065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.760112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.760160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.760214 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:51:07.760242 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.760304 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.760359 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.760415 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.760473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.760533 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.760587 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.760641 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.760695 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.760750 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.760804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.760858 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.760912 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.760965 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.761019 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.761073 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.761127 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.761181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.761236 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.761290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.761343 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.761396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.761449 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.761509 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.761563 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.761617 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.761700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.761755 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.761809 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.761863 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.761917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.761970 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.762032 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:51:07.762056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.762111 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.762167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.762221 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.762276 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.762330 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.762383 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.762438 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.762497 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.762553 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.762607 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.762661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.762715 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.762956 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.763011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.763070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.763124 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.763180 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.763234 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.763288 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.763342 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.763397 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.763451 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.763511 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.763565 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.763620 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.763674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.763728 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.763783 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.763837 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.763892 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.763945 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.764006 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 11:51:07.764029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.764079 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.764129 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.764178 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.764232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.764281 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.764330 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.764379 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.764428 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.764477 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.764532 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.764582 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.764631 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.764680 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.764730 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.764778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.764827 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.764877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.764926 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.764975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.765024 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.765073 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.765124 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.765173 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.765222 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.765276 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.765325 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.765374 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.765423 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.765472 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.765527 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.765577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.765633 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 11:51:07.765659 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.765711 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.765761 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.765812 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.765862 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.765913 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:07.765964 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:07.766015 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:07.766066 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.766118 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.766169 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.766219 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.766270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.766321 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.766376 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.766427 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.766477 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.766535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.766586 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.766637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.766688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.766740 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.766791 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.766842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:07.766892 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.766943 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.766995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.767045 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.767096 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.767147 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.767198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.767249 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.767303 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 11:51:07.767320 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 11:51:07.767350 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 11:51:07.767378 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 11:51:07.767405 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 11:51:07.767431 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 11:51:07.767451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.767466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.767476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.767489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.767499 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.767508 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:07.767516 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:07.767524 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:07.767532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.767540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.767548 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.767555 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.767563 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767572 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.767580 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.767588 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.767600 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.767609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.767632 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.767640 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.767647 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.767655 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:07.767662 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.767670 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.767677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.767685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.767693 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.767700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.767708 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.767716 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.767724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.767733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.767741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.767749 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.767757 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.767766 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:07.767774 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:07.767781 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:07.767789 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.767796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.767804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.767811 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.767819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.767833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.767841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.767849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.767856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.767871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.767879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.767886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.767893 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.767900 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:07.767908 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.767915 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.767922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.767929 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.767936 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.767944 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.767951 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.767958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.767966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.767975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.767983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.767994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.768002 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.768009 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:07.768016 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:07.768023 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:07.768030 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.768037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.768044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.768051 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.768058 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768065 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.768072 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.768079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.768086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.768093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768107 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.768114 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.768122 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.768128 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.768135 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:07.768143 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.768150 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.768156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.768163 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.768170 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.768176 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.768183 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.768190 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.768197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:07.768205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.768212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:07.768219 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:07.768226 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:07.768233 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:07.768240 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:07.768247 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:07.768253 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:07.768261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:07.768267 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:07.768274 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:07.768281 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768305 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.768312 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:07.768319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:07.768326 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:07.768332 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:07.768346 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:07.768353 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:07.768359 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:07.768366 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:07.768568 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:07.768576 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:07.768583 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:07.768590 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:07.768597 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:07.768604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:07.768610 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:07.768617 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:07.768623 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:07.768900 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 11:51:07.768911 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:07.768916 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:07.768921 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:07.768928 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 11:51:07.768933 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:51:07.768937 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:51:07.768946 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 11:51:07.768954 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:51:07.768992 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.768999 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:07.769014 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:51:07.769035 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 11:51:07.769041 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 11:51:07.769046 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 11:51:07.769050 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 11:51:07.769055 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:07.769066 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769072 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769077 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769089 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769098 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:07.769103 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 11:51:07.769127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.769136 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:07.769141 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.769165 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:51:07.769170 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 11:51:07.769175 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 11:51:07.769179 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 11:51:07.769183 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 11:51:07.769187 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 11:51:07.769192 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:07.769196 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 11:51:07.769202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:07.769212 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769218 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:07.769229 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769234 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:07.769239 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:07.769262 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:51:07.769269 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769273 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769279 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769283 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:07.769293 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:51:07.769301 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:07.769306 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:07.769311 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:51:07.769317 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205520" 2019-04-25 11:51:07.769324 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:07.769329 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:07.769334 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:07.769340 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:07.769345 wsdl: in serializeType: returning: 205520 2019-04-25 11:51:07.769351 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:51:07.769358 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:07.769363 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:07.769367 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:51:07.769372 wsdl: in serializeType: returning: 205520 2019-04-25 11:51:07.769376 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205520 2019-04-25 11:51:07.769400 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205520 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 11:51:07.769405 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 11:51:07.769412 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5710"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 11:51:07.769426 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 11:51:07.769432 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205520 2019-04-25 11:51:07.769441 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 11:51:07.769522 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 11:51:07.769454 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:51:07.769465 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:51:07.769470 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:51:07.769475 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:51:07.769479 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:51:07.769491 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:07.769502 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:07.769509 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:51:07.769515 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:51:07.769529 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 11:51:07.769539 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:51:07.769547 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:51:07.777399 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:51:07.777433 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:51:07.777449 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 11:51:07.777456 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 11:51:07.777462 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:07.777468 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:07.777473 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:51:07.777477 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:51:07.777490 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 11:51:07.777525 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 11:51:07.787079 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 11:51:07.787119 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 11:51:07.787126 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:07.787132 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:51:07.787138 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:51:07.787144 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:51:07.787150 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:51:07.787156 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:51:07.787161 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:51:07.787168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:52 GMT 2019-04-25 11:51:07.787174 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:51:07.787180 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 11:51:07.787186 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:51:07.787198 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 11:51:07.787225 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 11:51:07.787237 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 11:51:07.787247 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:51:07.787252 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 11:51:07.787257 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 11:51:07.787302 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:51:07.787314 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:51:07.787321 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:51:07.787352 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:07.787360 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 09:50:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 11:51:07.787394 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 11:51:07.787404 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 11:51:07.787428 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 11:51:07.787435 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 11:51:07.787555 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 11:51:07.787655 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 11:51:07.787661 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 11:51:07.787669 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 11:51:07.787680 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:51:07.787704 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 11:51:07.787762 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 11:51:07.787791 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:51:07.787806 nusoap_client: got fault 2019-04-25 11:51:07.787814 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 11:51:07.787819 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 11:51:07.787824 nusoap_client: detail =