Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452214-00019040960799 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T3790
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:58:34.722864 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:58:34.722918 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:34.722934 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:58:34.722951 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:34.722961 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:58:34.722970 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:58:34.722985 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:58:34.722993 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:34.723000 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:34.723009 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:34.723018 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:34.723030 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:34.723037 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:34.723041 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:34.723045 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:34.723049 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:58:34.723061 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:34.723077 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:34.723085 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:34.723091 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:58:34.723097 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:58:34.723106 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:34.723114 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:34.730409 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:34.730442 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:34.730461 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:58:34.730469 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:34.730475 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:34.730479 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:34.730484 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:58:34.730513 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:58:34.748562 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:58:34.748586 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:58:34.748600 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:34.748611 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:34.748621 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:34.748632 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:34.748642 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:34.748654 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:34.748665 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:34.748676 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:27 GMT 2019-02-24 05:58:34.748687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:34.748697 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:58:34.748709 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:34.748726 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:58:34.748770 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:58:34.748802 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 05:58:34.755762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.755896 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.755928 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.756456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:34.762909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:34.762928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:34.763027 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.763311 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:34.763879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.763936 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.764440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.770381 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.770421 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.770855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.770881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:34.771205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.771253 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.771773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.771804 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.772355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.772378 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.772952 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:34.773519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.773548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.777627 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:58:34.778029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.778076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.778535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.778564 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.779110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.779376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.779411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.779849 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:34.780391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:34.780521 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.780567 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 05:58:34.781046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:34.781074 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:34.781615 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 05:58:34.781634 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:34.781651 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:58:34.781686 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:34.781735 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:34.781756 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:34.781766 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:34.781788 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:58:34.781797 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:58:34.782023 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:58:34.782045 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:58:34.782126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:58:34.782179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782238 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.782254 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782283 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:34.782326 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.782341 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782362 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:34.782394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.782477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.782508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782520 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.782551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782607 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.782622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:58:34.782664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.782716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:34.782747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:58:34.782788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782840 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.782854 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782875 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:34.782911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.782924 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.782946 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:34.782981 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.782994 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783014 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:34.783041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.783107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.783139 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:58:34.783179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783234 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.783246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:58:34.783294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.783335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:34.783360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:58:34.783407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783459 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.783474 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:34.783531 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.783544 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783565 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:34.783602 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.783615 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783635 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:34.783670 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.783683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.783728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.783802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.783834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.783874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.783963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784016 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.784059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.784094 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784115 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:34.784137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:58:34.784163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:34.784212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:34.784244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784256 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:58:34.784283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.784355 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784375 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:34.784409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.784461 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.784491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784503 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.784531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784580 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.784593 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784613 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:58:34.784639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.784692 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:34.784723 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784735 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:58:34.784769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.784833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.784881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.784930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.784960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.784972 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.784999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785049 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.785063 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785082 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:58:34.785111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.785159 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:34.785190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785201 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:58:34.785229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785279 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.785292 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785313 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:34.785356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.785386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785417 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.785438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.785474 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:58:34.785496 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785503 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.785521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785552 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.785561 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785572 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:58:34.785587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.785614 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:34.785631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785638 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:58:34.785662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785691 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.785699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785710 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:34.785731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.785738 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.785763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.785793 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:58:34.785810 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785817 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.785832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785859 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.785866 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785876 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:58:34.785890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.785917 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:58:34.785933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785939 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:58:34.785954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785980 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.785987 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.785997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.786011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:58:34.786052 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786059 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.786073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786100 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786107 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786117 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:58:34.786131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786157 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:34.786173 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786179 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:58:34.786194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.786227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.786250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786276 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.786292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786298 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.786312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786344 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.786352 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786362 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:58:34.786376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:34.786443 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786449 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:58:34.786464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786490 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786497 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786507 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:34.786521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786546 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.786562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786569 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.786583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786608 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786615 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:58:34.786639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:34.786681 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786686 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:58:34.786701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786727 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786734 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786744 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:34.786758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786783 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.786799 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786805 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.786819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786845 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786852 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:58:34.786876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.786902 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:34.786918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786924 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:58:34.786938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786963 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.786970 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.786980 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:58:34.786999 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.787005 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787015 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:58:34.787029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787058 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.787074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787080 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.787094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787120 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.787127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787137 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:58:34.787151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787177 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:34.787192 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787199 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:34.787213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.787245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.787268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787294 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.787310 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787316 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.787330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787355 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.787361 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787371 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:34.787391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787417 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.787433 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787439 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:34.787454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787479 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:34.787486 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787496 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:34.787510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787535 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.787551 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787557 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.787571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787602 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.787670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.787688 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787699 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:34.787709 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:34.787722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:34.787747 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:34.787763 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787769 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:34.787783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787810 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:34.787817 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787827 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:34.787840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.787866 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.787882 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787888 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.787902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787925 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787932 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.787970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.787991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.788008 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:34.788029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:34.788042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:34.788066 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:34.788082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:58:34.788102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788134 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:58:34.788163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788170 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:58:34.788197 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788204 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788214 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:34.788232 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.788239 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:34.788267 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.788273 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788283 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:34.788301 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.788308 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788317 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:58:34.788335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.788347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.788370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.788427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.788444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788451 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.788465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788491 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788498 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:58:34.788522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.788547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:34.788563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788570 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:58:34.788584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788609 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788616 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788626 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:34.788646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.788680 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788687 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788696 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:34.788710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.788743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.788759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788765 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.788779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788804 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:58:34.788835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.788862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:34.788878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:34.788898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.788930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.788954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.788969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.788980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.788996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789002 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.789016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789048 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:34.789072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.789113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:34.789133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789159 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789166 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789175 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:34.789193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.789228 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789235 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789245 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:34.789259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.789307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789314 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.789328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789353 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789360 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:34.789390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.789432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.789453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789478 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.789485 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789495 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:34.789514 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789520 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789530 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:34.789548 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789564 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:34.789582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.789588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789598 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:34.789616 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.789623 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789632 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:34.789646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.789704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.789724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789750 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789757 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789767 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:58:34.789781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.789796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.789822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789853 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789861 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.789916 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.789949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.789977 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.789984 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.789993 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:58:34.790011 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.790018 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790028 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:58:34.790045 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.790052 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790062 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:34.790079 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.790086 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790096 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:58:34.790114 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:34.790120 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790130 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:58:34.790148 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790154 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790164 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.790182 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.790216 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790222 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790232 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:34.790250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790256 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790266 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:34.790279 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.790355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.790375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.790414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:34.790442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790449 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790458 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:34.790476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790483 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:34.790510 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.790517 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790526 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:34.790540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.790577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.790613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790646 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:58:34.790677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.790693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.790703 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.790717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790744 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790751 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.790806 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790831 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.790838 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790848 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:34.790866 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.790872 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790883 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:34.790901 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.790907 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790917 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:34.790935 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.790941 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790950 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:34.790969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.790975 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.790985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:34.791003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.791009 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791018 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:34.791036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791052 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.791070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791076 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791086 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:34.791103 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791110 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791120 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:34.791138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791144 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:34.791172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791179 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:34.791201 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.791255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.791273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791280 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.791294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791320 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791327 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791336 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:34.791355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.791361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.791395 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791402 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791412 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:34.791430 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.791437 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791447 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.791460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.791498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791521 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.791535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791561 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:58:34.791591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.791606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.791616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.791630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791664 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791695 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.791726 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791753 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.791759 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791769 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:34.791787 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791794 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791804 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:34.791825 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.791832 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791842 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:34.791861 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.791868 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791877 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:34.791895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.791902 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:34.791930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.791936 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791946 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:34.791964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.791971 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.791980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.791998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792005 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792015 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:34.792033 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792039 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792049 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:34.792067 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792074 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792083 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:58:34.792101 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792108 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792117 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:34.792135 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792142 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792152 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:34.792165 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.792224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.792240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792269 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792276 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792286 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.792331 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792366 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.792373 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792389 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:58:34.792408 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.792415 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792425 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:58:34.792443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.792449 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792459 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:34.792477 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792484 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792493 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:58:34.792511 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792518 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792528 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:58:34.792546 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792552 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792562 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:34.792580 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792586 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792596 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:58:34.792614 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792620 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792630 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:58:34.792656 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792663 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792672 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:58:34.792690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792697 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792706 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:34.792724 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792730 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:34.792758 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.792764 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792774 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:58:34.792791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.792798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.792826 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.792833 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792842 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:58:34.792856 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.792921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.792940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.792947 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:34.792962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.792988 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.792995 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793005 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:34.793019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.793045 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.793061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793067 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.793081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793107 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.793114 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793124 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:58:34.793138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.793163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:34.793179 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793185 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:58:34.793200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.793233 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.793261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793267 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793277 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:34.793295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793302 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793311 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:34.793329 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.793336 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793345 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:34.793359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.793403 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:58:34.793419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.793441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793466 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.793473 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793483 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:58:34.793496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.793512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.793522 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:34.793537 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.793564 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793571 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.793581 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.793611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.793626 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793652 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.793659 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793669 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:58:34.793687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793694 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793704 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:58:34.793722 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793729 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793738 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:58:34.793757 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:34.793763 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793773 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:34.793792 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793798 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793808 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:58:34.793826 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.793832 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793842 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:58:34.793860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.793867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:34.793895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.793901 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793911 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:58:34.793929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.793936 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793945 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:58:34.793963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.793970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.793980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.793993 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:34.794044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794061 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794067 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:58:34.794082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.794115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.794139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794165 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.794180 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794187 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.794201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794226 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794233 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794243 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:58:34.794256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794282 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:34.794296 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794324 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.794331 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794340 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:58:34.794359 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:34.794365 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794374 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:58:34.794399 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.794406 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794416 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:58:34.794430 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:34.794455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794471 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794477 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.794492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.794524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.794553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.794559 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794569 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:34.794587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.794594 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794604 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:34.794617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794650 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.794686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794712 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794729 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:58:34.794743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.794758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794768 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.794783 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794811 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794818 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794828 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.794873 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794899 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.794906 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794915 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:58:34.794934 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.794940 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:58:34.794968 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.794975 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.794985 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:34.795003 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795009 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795019 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:58:34.795037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.795044 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795053 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:58:34.795071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795078 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795087 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:58:34.795105 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.795112 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795122 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:58:34.795140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795147 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795157 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:34.795175 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795182 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:34.795205 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.795252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.795270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795276 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:58:34.795292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795318 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795325 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795334 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:34.795354 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.795360 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795370 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:34.795393 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.795400 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795410 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:34.795429 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795435 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:34.795462 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.795469 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:34.795492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.795534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.795550 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795556 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.795570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795594 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795601 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795639 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.795660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.795678 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795689 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:34.795699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:58:34.795712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:34.795736 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:34.795752 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795758 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:58:34.795772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795797 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.795804 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795814 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:58:34.795828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.795853 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.795869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795875 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.795890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795916 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:34.795923 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795932 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:58:34.795946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.795971 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:34.795987 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.795993 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:58:34.796007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.796039 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.796063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.796088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.796104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796110 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.796124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796149 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796156 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:58:34.796180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.796205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:34.796220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796248 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796255 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796265 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.796310 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796337 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796345 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796355 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:58:34.796374 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796385 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796396 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:58:34.796415 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796422 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796431 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:58:34.796449 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796456 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796466 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:58:34.796483 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796490 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796500 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:58:34.796518 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:34.796524 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796534 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:58:34.796552 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:34.796559 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796568 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:58:34.796586 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:34.796593 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796603 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:58:34.796621 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.796627 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796637 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:58:34.796655 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796662 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796672 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:58:34.796690 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796696 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796706 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:58:34.796724 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796731 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796740 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:58:34.796758 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796765 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796774 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:58:34.796788 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.796850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.796868 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796875 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:58:34.796890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796915 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.796922 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796932 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:58:34.796946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.796971 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.796987 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.796993 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.797007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797033 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797040 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797050 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:58:34.797064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.797090 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:34.797105 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797111 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.797126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797151 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797158 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797168 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:58:34.797187 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797193 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797203 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:34.797221 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797238 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:34.797256 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797263 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797273 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:34.797286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.797324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797339 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797345 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.797361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797392 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797400 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797411 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:58:34.797425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.797450 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.797465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797494 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797501 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797511 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.797557 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:34.797617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797624 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:34.797652 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797658 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797668 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:58:34.797686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.797693 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797703 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:34.797721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:34.797755 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797762 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797772 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:58:34.797790 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:34.797796 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797806 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:58:34.797820 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.797859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.797875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797882 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:58:34.797896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797921 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.797928 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797938 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:58:34.797956 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797963 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.797973 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:58:34.797991 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.797997 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798007 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:58:34.798025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.798031 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798040 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:58:34.798058 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.798065 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798074 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:58:34.798092 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.798099 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798108 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:58:34.798126 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.798133 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798142 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:34.798160 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.798167 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798176 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:34.798190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.798243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.798259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798265 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:34.798282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798307 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.798314 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:58:34.798337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.798363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:34.798385 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:34.798392 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:58:34.798404 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:58:34.798422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798428 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:58:34.798442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.798487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:34.798504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.798516 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:34.798526 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:58:34.798544 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.798550 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:58:34.798561 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:58:34.798578 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:34.798585 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:58:34.798595 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:58:34.798613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.798619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.798629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.798646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.798653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.798662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.798681 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.798687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.798697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.798715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.798721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:34.798731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.798748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.798755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:58:34.798764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.798782 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:34.798788 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:58:34.798798 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:58:34.798816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.798822 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.798832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.798849 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:34.798855 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:58:34.798865 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:58:34.798883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.798889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:58:34.798899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.798916 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.798923 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:34.798933 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.798949 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:34.798955 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:58:34.798965 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:58:34.798978 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:58:34.799011 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.799043 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:34.799072 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.799101 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:34.799130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.799159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:34.799187 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.799216 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:34.799244 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.799272 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:34.799301 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:58:34.799329 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:34.799357 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:58:34.799390 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:58:34.799421 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:58:34.799449 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:34.799478 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.799506 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:34.799574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.799602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:34.799630 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.799658 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:34.799686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.799714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:34.799743 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.799771 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.799799 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.799828 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:34.799856 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.799884 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:34.799913 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.799942 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:34.799970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.799998 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:34.800027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.800057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.800086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.800114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:34.800143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.800171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.800199 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.800226 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.800254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.800282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.800310 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.800338 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:34.800366 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:58:34.800400 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:34.800428 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.800456 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:34.800484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.800511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.800539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.800567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:34.800595 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.800623 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:34.800651 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.800679 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:34.800707 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.800735 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:34.800763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.800791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:34.800819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.800849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:34.800878 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.800897 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.800925 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.800953 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.800971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.800988 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.801043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.801151 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801179 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801207 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801234 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801262 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801280 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801308 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801336 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801353 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801386 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801416 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801444 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801472 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801500 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.801528 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801555 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801583 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801610 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.801638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801684 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.801712 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801740 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.801768 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801796 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.801824 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.801879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.801986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.802043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802079 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.802135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802163 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.802191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802209 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802226 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.802282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.802415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802450 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.802522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802575 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.802630 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802658 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.802686 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802704 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802723 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802740 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802770 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.802798 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802825 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:34.802853 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802888 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.802944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.802997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.803069 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803096 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:34.803124 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.803179 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803207 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.803234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.803343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:34.803531 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803549 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803576 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.803604 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803622 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803639 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803667 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.803694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.803802 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803830 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.803857 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803885 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.803912 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803931 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.803959 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.803986 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804004 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804031 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.804059 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804087 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.804115 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804143 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.804171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.804226 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804254 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:34.804282 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804327 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:34.804355 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804388 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.804418 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.804474 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804502 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.804530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.804691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.804781 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804810 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.804839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.804930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.804983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:34.805056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.805164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805182 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.805272 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805300 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:34.805327 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805346 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805365 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805387 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:34.805444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:34.805499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.805592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:34.805719 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805747 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:34.805774 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805802 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:34.805831 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:34.805886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.805967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.805995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:34.806146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:34.806174 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.806234 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.806289 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.806341 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.806398 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.806451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.806503 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.806555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.806611 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.806663 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.806715 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.806767 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.806818 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.806869 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.806922 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.806972 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.807024 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.807075 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.807128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.807181 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.807235 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.807295 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.807353 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.807410 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.807460 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.807511 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.807561 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.807614 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.807667 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.807725 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.807776 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.807829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.807935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.807987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.808040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.808093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.808143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.808195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.808248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.808300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.808352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.808409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.808461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.808512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.808562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.808615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.808667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.808718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.808770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.808821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.808875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.808927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.808980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.809036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.809092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.809142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.809193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.809243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.809293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.809346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.809404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.809460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.809511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.809563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.809624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.809677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.809728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.809780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.809830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.809882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.809933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.809985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.810037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.810087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.810140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.810190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.810240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.810292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.810344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.810399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.810451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.810503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.810555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.810608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.810661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.810716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.810772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.810822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.810872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.810922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.810972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.811025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.811077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.811135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.811186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.811238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.811297 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:34.811324 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.811395 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.811455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.811514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.811573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.811631 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.811689 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.811747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.811806 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.811864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.811922 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.811982 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.812040 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.812098 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.812157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.812215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.812272 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.812331 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.812397 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.812457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.812515 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.812599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.812697 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.812798 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.812888 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.812949 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.813014 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.813073 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.813132 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.813190 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.813249 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.813307 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.813375 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:34.813408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.813514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.813574 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.813634 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.813693 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.813751 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.813811 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.813870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.813929 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.813989 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.814048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.814106 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.814165 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.814224 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.814283 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.814342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.814406 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.814466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.814525 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.814583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.814642 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.814701 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.814760 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.814819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.814877 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.814936 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.814995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.815053 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.815111 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.815170 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.815228 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.815287 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.815352 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:34.815381 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.815437 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.815491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.815543 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.815597 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.815649 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.815702 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.815755 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.815807 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.815860 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.815912 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.815965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.816018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.816071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.816124 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.816176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.816229 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.816282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.816334 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.816392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.816445 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.816498 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.816552 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.816604 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.816656 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.816709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.816762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.816815 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.816867 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.816920 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.816972 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.817025 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.817086 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:34.817110 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.817165 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.817220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.817275 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.817330 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.817390 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:34.817445 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:34.817500 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:34.817556 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.817612 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.817667 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.817722 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.817777 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.817833 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.817888 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.817943 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.817998 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.818054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.818109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.818164 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.818220 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.818275 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.818330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.818391 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:34.818448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.818502 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.818558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.818613 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.818669 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.818724 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.818780 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.818835 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.818893 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:58:34.818911 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:58:34.818942 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:58:34.818971 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:34.819000 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:34.819027 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:58:34.819045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.819058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.819066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.819074 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.819082 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.819090 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:34.819098 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:34.819105 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:34.819113 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.819120 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.819127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.819135 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.819142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.819172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.819179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.819200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.819208 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.819215 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.819222 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:34.819229 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.819236 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.819242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.819250 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.819257 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.819264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.819271 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.819278 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.819285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.819293 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.819300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.819308 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.819315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.819323 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:34.819330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:34.819337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:34.819345 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.819352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.819359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.819366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.819373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819385 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819393 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819401 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.819408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.819416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819423 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.819438 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.819444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.819451 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.819459 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:34.819466 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.819472 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.819479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.819486 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.819494 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.819501 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.819508 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.819515 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.819522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.819530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.819537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.819545 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.819551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.819558 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:34.819564 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:34.819571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:34.819577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.819583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.819590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.819596 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.819603 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819609 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819616 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.819628 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.819635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819641 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.819654 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.819660 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.819667 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.819673 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:34.819680 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.819686 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.819692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.819698 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.819705 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.819711 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.819717 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.819723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.819729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:34.819736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.819743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:34.819749 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:34.819756 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:34.819762 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:34.819768 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:34.819775 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:34.819781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:34.819787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:34.819793 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:34.819799 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:34.819806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819813 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819820 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:34.819826 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:34.819833 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:34.819839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819846 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:34.819852 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:34.819858 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:34.819865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:34.819872 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:34.819878 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:34.819884 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:34.819890 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:34.819896 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:34.819902 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:34.819909 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:34.819915 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:34.819921 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:34.819927 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:34.819998 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:58:34.820007 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:34.820012 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:34.820016 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:34.820023 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:58:34.820027 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:34.820031 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:34.820040 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:58:34.820048 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:34.820080 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820086 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:34.820099 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:34.820121 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:58:34.820128 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:58:34.820132 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:58:34.820136 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:58:34.820141 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:34.820150 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820156 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820161 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820169 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820177 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:34.820182 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:58:34.820203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.820211 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:34.820216 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.820239 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:34.820245 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:58:34.820249 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:58:34.820252 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:58:34.820256 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:58:34.820260 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:58:34.820264 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:34.820268 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:58:34.820274 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205520" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:34.820284 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820291 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820295 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:34.820300 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820306 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:34.820310 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:34.820334 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:34.820340 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820344 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820350 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820354 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:34.820364 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:34.820371 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:34.820376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:34.820385 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:34.820392 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205520" 2019-02-24 05:58:34.820399 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:34.820403 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:34.820408 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:34.820414 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:34.820419 wsdl: in serializeType: returning: 205520 2019-02-24 05:58:34.820425 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:34.820432 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:34.820436 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:34.820440 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:34.820445 wsdl: in serializeType: returning: 205520 2019-02-24 05:58:34.820449 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205520 2019-02-24 05:58:34.820510 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205520 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:58:34.820515 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:58:34.820521 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5079"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:58:34.820535 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:58:34.820541 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205520 2019-02-24 05:58:34.820549 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:58:34.820617 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:58:34.820559 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:34.820569 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:34.820574 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:34.820579 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:34.820583 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:34.820589 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:34.820599 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:34.820606 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:34.820611 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:34.820623 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:58:34.820631 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:34.820639 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:34.827900 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:34.827910 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:34.827918 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:34.827923 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:58:34.827929 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:34.827933 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:34.827937 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:34.827941 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:34.827945 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:34.827972 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:58:34.837603 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:58:34.837620 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:58:34.837626 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:34.837631 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:34.837637 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:34.837642 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:34.837648 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:34.837653 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:34.837658 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:34.837663 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:27 GMT 2019-02-24 05:58:34.837669 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:34.837674 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:58:34.837680 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:34.837687 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:58:34.837710 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:58:34.837718 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:58:34.837727 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:34.837731 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:58:34.837736 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:34.837781 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:34.837798 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:34.837806 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:34.837825 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:34.837834 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:58:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:58:34.837867 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:58:34.837880 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:58:34.837904 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:58:34.837913 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:58:34.838028 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:58:34.838134 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:58:34.838141 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:58:34.838149 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:58:34.838159 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:34.838182 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:58:34.838237 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:58:34.838257 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:34.838269 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:58:34.838276 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:58:34.838280 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:58:34.838285 nusoap_client: detail =