Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




talerzyk: 120.00



Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454192-0001074 145 703E Model turbiny: GT22V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VW
 Silnik:
JR T1588
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 24 Jan 2020 14:47:56 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-01-24 15:47:59.460281 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-01-24 15:47:59.460341 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:47:59.460363 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-01-24 15:47:59.460382 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:47:59.460392 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-01-24 15:47:59.460400 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-01-24 15:47:59.460415 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-01-24 15:47:59.460423 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:47:59.460430 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:47:59.460440 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:47:59.460448 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 15:47:59.460460 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 15:47:59.460466 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 15:47:59.460471 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 15:47:59.460476 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 15:47:59.460480 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-01-24 15:47:59.460493 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:47:59.460509 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:47:59.460518 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 15:47:59.460525 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-01-24 15:47:59.460530 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-01-24 15:47:59.460543 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 15:47:59.460553 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 15:47:59.466981 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 15:47:59.466997 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 15:47:59.467008 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-01-24 15:47:59.467014 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:47:59.467020 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:47:59.467024 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 15:47:59.467029 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-01-24 15:47:59.467063 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-01-24 15:47:59.503395 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-01-24 15:47:59.503451 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-01-24 15:47:59.503465 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:47:59.503484 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 15:47:59.503494 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 15:47:59.503504 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 15:47:59.503514 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 15:47:59.503525 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 15:47:59.503535 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 15:47:59.503546 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 14:47:56 GMT 2020-01-24 15:47:59.503556 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 15:47:59.503565 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-01-24 15:47:59.503576 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 15:47:59.503595 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-01-24 15:47:59.503648 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-01-24 15:47:59.503682 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-01-24 15:47:59.509675 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:47:59.509707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.509895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:47:59.510088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.515891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:47:59.516036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.516214 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 15:47:59.516339 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 15:47:59.516470 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-01-24 15:47:59.522291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.522322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.522360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.522424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:47:59.522547 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-24 15:47:59.522594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.522723 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-24 15:47:59.522841 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 15:47:59.522886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:47:59.523111 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 15:47:59.523146 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-01-24 15:47:59.528557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.528651 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:47:59.528696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.528745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.528961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:47:59.529157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 15:47:59.529194 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 15:47:59.529223 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2020-01-24 15:47:59.529313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:47:59.529387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.529477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.529649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:47:59.529673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:47:59.529772 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 15:47:59.530939 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 15:47:59.530976 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-01-24 15:47:59.536027 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2020-01-24 15:47:59.536047 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 15:47:59.536053 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-01-24 15:47:59.536168 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-01-24 15:47:59.536218 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 15:47:59.536234 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 15:47:59.536242 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 15:47:59.536262 wsdl: got WSDL URL 2020-01-24 15:47:59.536267 wsdl: Parse WSDL 2020-01-24 15:47:59.536467 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-01-24 15:47:59.536485 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-01-24 15:47:59.536536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536545 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-01-24 15:47:59.536567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536597 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.536607 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536633 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:47:59.536654 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.536662 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536674 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:47:59.536690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.536734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.536750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536757 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.536771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536799 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.536806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-01-24 15:47:59.536831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.536857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-01-24 15:47:59.536872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-01-24 15:47:59.536893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536918 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.536925 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536935 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:47:59.536953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.536967 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.536979 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:47:59.536998 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537005 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537015 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:47:59.537028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.537063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.537078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-01-24 15:47:59.537099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537124 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.537131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-01-24 15:47:59.537154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.537180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-01-24 15:47:59.537195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537201 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-01-24 15:47:59.537215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537240 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537247 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537259 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:47:59.537277 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537293 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:47:59.537310 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537317 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537327 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:47:59.537344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.537350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537359 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.537372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.537411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.537425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.537447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.537547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.537564 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537575 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.537586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-01-24 15:47:59.537598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:47:59.537623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 15:47:59.537638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-01-24 15:47:59.537658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537683 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537690 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537700 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:47:59.537718 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537734 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:47:59.537751 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.537758 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537767 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:47:59.537784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.537791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.537813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.537849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.537864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537870 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.537886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537911 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.537918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-01-24 15:47:59.537941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.537976 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 15:47:59.537992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.537998 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-01-24 15:47:59.538013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538038 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538045 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538054 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:47:59.538067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538093 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.538108 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538115 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.538134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538160 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.538168 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538178 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-01-24 15:47:59.538191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-01-24 15:47:59.538231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538237 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-01-24 15:47:59.538251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538292 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.538305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538330 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.538345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538351 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.538365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538395 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.538402 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-01-24 15:47:59.538425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-01-24 15:47:59.538465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538471 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-01-24 15:47:59.538485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538518 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:47:59.538545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.538574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538603 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-01-24 15:47:59.538617 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538624 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.538638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538662 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.538669 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538679 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-01-24 15:47:59.538692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538716 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-01-24 15:47:59.538731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538737 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-01-24 15:47:59.538750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538782 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538791 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:47:59.538808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.538815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.538837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538866 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-01-24 15:47:59.538881 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538887 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.538900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538925 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.538932 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538942 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-01-24 15:47:59.538959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.538975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.538986 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-01-24 15:47:59.539001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539007 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-01-24 15:47:59.539021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.539053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.539075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539100 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-01-24 15:47:59.539115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539121 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.539134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539159 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539166 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539175 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-01-24 15:47:59.539188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-01-24 15:47:59.539228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539234 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-01-24 15:47:59.539247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.539279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.539301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539326 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.539340 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539346 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.539360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539385 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.539392 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539401 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-01-24 15:47:59.539414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539439 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 15:47:59.539454 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539460 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-01-24 15:47:59.539474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539498 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539505 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539515 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 15:47:59.539528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539553 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.539567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.539587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-01-24 15:47:59.539642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 15:47:59.539682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-01-24 15:47:59.539702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539726 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539733 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539743 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 15:47:59.539756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.539795 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539801 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.539815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539839 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539846 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539856 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-01-24 15:47:59.539869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.539894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 15:47:59.539909 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539915 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-01-24 15:47:59.539928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539952 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.539964 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.539974 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-01-24 15:47:59.539992 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.539999 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540008 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-01-24 15:47:59.540022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540051 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.540066 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540072 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.540085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540109 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.540116 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540126 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-01-24 15:47:59.540139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 15:47:59.540179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540185 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:47:59.540199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540223 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.540230 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.540253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540278 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.540293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540299 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.540312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540339 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.540346 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:47:59.540369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540395 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.540410 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540417 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-01-24 15:47:59.540430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540455 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:47:59.540463 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540473 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 15:47:59.540486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540511 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.540526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540532 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.540546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.540634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.540650 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540661 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.540671 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-01-24 15:47:59.540684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:47:59.540708 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:47:59.540723 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540729 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-01-24 15:47:59.540743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540768 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:47:59.540775 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540785 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:47:59.540798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.540823 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.540837 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540844 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.540857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540881 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540887 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.540945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.540967 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.540978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.540988 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-01-24 15:47:59.541001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:47:59.541025 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-01-24 15:47:59.541040 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541046 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-01-24 15:47:59.541060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541085 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:47:59.541092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541102 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 15:47:59.541115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.541140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.541155 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.541174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541204 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.541260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.541276 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.541297 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-01-24 15:47:59.541309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:47:59.541333 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:47:59.541348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541354 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-01-24 15:47:59.541367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541400 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-01-24 15:47:59.541427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541434 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-01-24 15:47:59.541460 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541467 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541476 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:47:59.541493 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.541500 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541509 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:47:59.541527 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.541533 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541542 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 15:47:59.541559 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.541566 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541576 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-01-24 15:47:59.541593 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.541599 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541608 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.541621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.541670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.541687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.541708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541733 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541740 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-01-24 15:47:59.541763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.541789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-01-24 15:47:59.541804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-01-24 15:47:59.541823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541848 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541855 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541865 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 15:47:59.541883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.541916 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.541922 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541931 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:47:59.541944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.541973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.541984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.541999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542006 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.542019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542044 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542051 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-01-24 15:47:59.542074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-01-24 15:47:59.542114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542120 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:47:59.542133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542158 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542165 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.542188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.542227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.542247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542272 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542279 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:47:59.542302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.542342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:47:59.542361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542386 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542393 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542403 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 15:47:59.542420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542436 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.542454 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542460 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542470 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:47:59.542483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.542531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542537 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.542551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542575 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542583 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:47:59.542606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.542645 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542651 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.542665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542689 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.542696 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542706 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:47:59.542723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542730 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:47:59.542756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.542763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542772 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:47:59.542789 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.542796 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542806 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:47:59.542823 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.542829 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542839 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:47:59.542851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.542892 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.542907 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.542926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542951 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.542963 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.542973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-01-24 15:47:59.542987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.543012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.543027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543063 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543072 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.543115 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.543147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543157 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.543175 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.543181 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543191 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-01-24 15:47:59.543208 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.543214 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543224 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-01-24 15:47:59.543241 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.543247 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543257 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 15:47:59.543273 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.543280 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543289 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-01-24 15:47:59.543306 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:47:59.543313 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543323 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-01-24 15:47:59.543340 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543347 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543356 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.543373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.543406 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543412 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543422 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-01-24 15:47:59.543439 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543445 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543454 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:47:59.543471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543477 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543486 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:47:59.543499 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.543570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543576 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.543590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543615 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.543622 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543632 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:47:59.543649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543656 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543665 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:47:59.543683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.543689 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543699 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:47:59.543716 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.543722 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543732 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 15:47:59.543744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.543781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.543816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543841 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-01-24 15:47:59.543871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.543886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.543896 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.543910 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543937 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.543990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.544004 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544029 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544036 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544046 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:47:59.544064 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544070 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544080 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 15:47:59.544097 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544103 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544113 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:47:59.544130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544136 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544146 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 15:47:59.544163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.544169 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544178 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:47:59.544197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.544204 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:47:59.544232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.544265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544271 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544281 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 15:47:59.544298 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544304 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544314 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 15:47:59.544331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544338 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:47:59.544365 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544380 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:47:59.544393 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.544447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.544464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544470 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.544485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544511 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544518 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544527 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:47:59.544544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.544577 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544584 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544593 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:47:59.544610 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.544616 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544626 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.544639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.544676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544697 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.544710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544735 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544742 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-01-24 15:47:59.544765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.544780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.544790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.544804 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544830 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544860 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.544890 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544915 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544933 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:47:59.544950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.544961 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.544972 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 15:47:59.544990 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.544996 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:47:59.545023 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.545030 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545039 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 15:47:59.545057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545063 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:47:59.545089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545096 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545105 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:47:59.545122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.545154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545161 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545170 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 15:47:59.545187 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545194 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545204 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 15:47:59.545221 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545228 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545237 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-01-24 15:47:59.545254 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545261 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545270 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:47:59.545287 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545293 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545303 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:47:59.545316 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.545372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.545388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545415 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545422 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545432 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.545475 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545500 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.545507 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545517 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-01-24 15:47:59.545536 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.545542 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545552 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-01-24 15:47:59.545569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.545575 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545585 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 15:47:59.545602 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545608 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545618 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-01-24 15:47:59.545635 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545641 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545650 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-01-24 15:47:59.545667 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545674 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545683 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:47:59.545700 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545706 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545716 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-01-24 15:47:59.545733 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545739 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545749 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-01-24 15:47:59.545766 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545772 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545782 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-01-24 15:47:59.545799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545806 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545815 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:47:59.545832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545839 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545848 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:47:59.545865 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.545872 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545881 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-01-24 15:47:59.545898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.545905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.545931 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.545937 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.545947 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-01-24 15:47:59.545964 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.546032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546051 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546057 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-01-24 15:47:59.546080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546106 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.546113 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546123 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:47:59.546136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546162 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.546177 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546184 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.546197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546221 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.546229 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546238 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-01-24 15:47:59.546251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 15:47:59.546291 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546297 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-01-24 15:47:59.546311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546340 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.546347 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546357 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.546374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.546381 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546391 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:47:59.546408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.546414 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546424 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:47:59.546440 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.546447 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546456 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:47:59.546469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546506 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-01-24 15:47:59.546521 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546527 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.546540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546565 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.546572 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546582 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-01-24 15:47:59.546595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.546610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546620 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-01-24 15:47:59.546633 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.546668 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546675 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.546685 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546698 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.546715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.546729 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546753 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.546760 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546770 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-01-24 15:47:59.546787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.546793 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546803 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-01-24 15:47:59.546820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.546826 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546836 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-01-24 15:47:59.546853 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:47:59.546860 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546869 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:47:59.546886 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.546893 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546902 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-01-24 15:47:59.546919 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.546926 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546939 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-01-24 15:47:59.546961 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.546968 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.546978 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:47:59.546997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.547003 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.547012 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-01-24 15:47:59.547029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.547036 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.547046 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-01-24 15:47:59.547063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.547069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.547079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.547092 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-01-24 15:47:59.547141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547160 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-01-24 15:47:59.547185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.547218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.547240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547266 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.547280 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547286 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.547300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547324 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547331 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547340 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-01-24 15:47:59.547354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547378 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-01-24 15:47:59.547392 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547422 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.547429 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-01-24 15:47:59.547456 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:47:59.547463 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547472 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-01-24 15:47:59.547490 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.547496 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547506 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-01-24 15:47:59.547519 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-01-24 15:47:59.547542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547563 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.547577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.547608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.547635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.547642 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547652 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:47:59.547669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.547675 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:47:59.547702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547735 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547750 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547756 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.547770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547795 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547802 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547812 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-01-24 15:47:59.547825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.547840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547850 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.547863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547890 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547897 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547907 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.547950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.547985 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.547992 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548002 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-01-24 15:47:59.548020 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548026 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548036 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-01-24 15:47:59.548053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.548059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548069 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 15:47:59.548086 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548092 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548102 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-01-24 15:47:59.548119 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.548125 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548134 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-01-24 15:47:59.548151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548158 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548167 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-01-24 15:47:59.548184 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.548191 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548200 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-01-24 15:47:59.548217 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548223 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548233 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:47:59.548249 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548256 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548265 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:47:59.548278 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.548323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.548341 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548347 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-01-24 15:47:59.548365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548391 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548398 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548407 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:47:59.548425 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.548432 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548445 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:47:59.548462 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.548469 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548479 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:47:59.548496 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548503 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548512 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:47:59.548530 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.548536 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548546 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:47:59.548559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.548599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.548613 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548620 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.548633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548664 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.548727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.548743 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548755 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.548765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-01-24 15:47:59.548777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:47:59.548802 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 15:47:59.548816 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548822 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-01-24 15:47:59.548836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548860 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.548867 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548877 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-01-24 15:47:59.548890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.548915 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.548930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548936 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.548949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.548980 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:47:59.548987 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549001 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-01-24 15:47:59.549015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.549040 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-01-24 15:47:59.549055 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549061 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-01-24 15:47:59.549074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.549105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.549128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.549153 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.549167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549173 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.549187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549211 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549219 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-01-24 15:47:59.549241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.549266 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 15:47:59.549280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549311 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549318 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549328 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.549372 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549397 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549404 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549413 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-01-24 15:47:59.549431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549438 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549447 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-01-24 15:47:59.549464 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549471 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549480 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-01-24 15:47:59.549497 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549503 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549513 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-01-24 15:47:59.549530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549537 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549546 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-01-24 15:47:59.549563 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:47:59.549570 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549579 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-01-24 15:47:59.549596 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:47:59.549603 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549617 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-01-24 15:47:59.549634 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:47:59.549641 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549650 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-01-24 15:47:59.549667 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.549674 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549683 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-01-24 15:47:59.549700 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549706 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549717 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-01-24 15:47:59.549734 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549740 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549750 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-01-24 15:47:59.549767 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549773 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549783 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-01-24 15:47:59.549800 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549806 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549816 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-01-24 15:47:59.549828 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.549890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.549908 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549914 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-01-24 15:47:59.549932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549962 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.549969 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.549980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-01-24 15:47:59.549993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550018 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.550034 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550040 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.550058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550083 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550090 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550100 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-01-24 15:47:59.550113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550138 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 15:47:59.550152 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550158 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.550172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550197 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550204 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550214 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-01-24 15:47:59.550231 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550238 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550247 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:47:59.550264 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550271 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550280 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:47:59.550298 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550304 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550314 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:47:59.550326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550363 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550377 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.550403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550429 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550436 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550445 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-01-24 15:47:59.550459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550484 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.550497 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550524 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550531 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550554 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550583 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550613 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550620 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:47:59.550647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550654 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:47:59.550680 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550688 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550697 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-01-24 15:47:59.550714 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.550721 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550730 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 15:47:59.550747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:47:59.550781 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550788 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550797 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-01-24 15:47:59.550814 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:47:59.550820 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550829 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-01-24 15:47:59.550842 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.550880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.550896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550903 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-01-24 15:47:59.550921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550946 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.550953 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.550967 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-01-24 15:47:59.550986 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.550992 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551002 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-01-24 15:47:59.551019 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551025 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551035 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-01-24 15:47:59.551052 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.551058 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551067 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-01-24 15:47:59.551084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551091 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551100 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-01-24 15:47:59.551116 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551123 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551133 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-01-24 15:47:59.551150 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551169 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 15:47:59.551187 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551194 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551203 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 15:47:59.551216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.551267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.551282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551289 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-01-24 15:47:59.551303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551328 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.551335 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-01-24 15:47:59.551363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.551388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 15:47:59.551404 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:47:59.551411 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-01-24 15:47:59.551421 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-01-24 15:47:59.551436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551442 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-01-24 15:47:59.551455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.551498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:47:59.551515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.551526 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:47:59.551536 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-01-24 15:47:59.551553 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.551559 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-01-24 15:47:59.551569 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-01-24 15:47:59.551585 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:47:59.551592 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-01-24 15:47:59.551601 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-01-24 15:47:59.551618 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.551624 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.551634 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.551650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.551657 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.551666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.551682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.551689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.551703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.551720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.551726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-01-24 15:47:59.551736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.551753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.551759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-01-24 15:47:59.551769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.551786 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:47:59.551792 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-01-24 15:47:59.551802 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-01-24 15:47:59.551818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.551824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.551834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.551850 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:47:59.551857 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-01-24 15:47:59.551866 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-01-24 15:47:59.551883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.551896 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-01-24 15:47:59.551907 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.551923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.551930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 15:47:59.551939 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.551959 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:47:59.551966 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-01-24 15:47:59.551976 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-01-24 15:47:59.551989 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-01-24 15:47:59.552022 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.552052 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-01-24 15:47:59.552079 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.552105 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-01-24 15:47:59.552137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.552163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 15:47:59.552190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.552216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 15:47:59.552243 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.552270 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-01-24 15:47:59.552296 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.552321 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-01-24 15:47:59.552348 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-01-24 15:47:59.552374 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-01-24 15:47:59.552400 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-01-24 15:47:59.552426 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-01-24 15:47:59.552452 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-01-24 15:47:59.552478 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-01-24 15:47:59.552504 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.552530 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 15:47:59.552579 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.552605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 15:47:59.552631 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.552657 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 15:47:59.552683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.552709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 15:47:59.552736 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.552762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.552788 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.552815 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:47:59.552841 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.552868 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-01-24 15:47:59.553076 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.553103 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:47:59.553129 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.553156 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-01-24 15:47:59.553183 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.553209 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-01-24 15:47:59.553235 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.553262 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.553288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.553315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:47:59.553342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.553368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.553394 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.553420 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.553447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.553473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.553499 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.553525 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 15:47:59.553551 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-01-24 15:47:59.553576 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-01-24 15:47:59.553602 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.553628 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-01-24 15:47:59.553654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.553680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.553705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.553731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 15:47:59.553769 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.553795 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-01-24 15:47:59.553821 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.553846 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 15:47:59.553872 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.553900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 15:47:59.553928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.553954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 15:47:59.553986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.554012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 15:47:59.554038 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554057 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554082 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.554108 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554125 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554141 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554167 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.554193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.554294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.554397 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554423 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554453 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554479 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554505 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554522 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554548 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554575 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554592 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554617 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554642 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554668 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554693 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554719 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.554745 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554796 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554822 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.554848 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554865 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554890 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.554916 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554942 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.554973 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.554999 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.555025 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555051 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.555077 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555104 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.555131 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.555285 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.555370 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555396 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.555422 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.555507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.555626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555642 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.555729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.555838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.555889 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555905 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555922 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555939 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.555969 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.555995 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556021 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:47:59.556047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.556132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.556251 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556277 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 15:47:59.556305 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.556357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556384 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.556410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556426 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.556517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 15:47:59.556685 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556702 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556728 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.556754 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556771 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556787 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556813 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.556839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.556939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.556995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.557047 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557079 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557105 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557131 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557156 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557173 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557200 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557226 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557242 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557268 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557294 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557319 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557345 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557372 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.557397 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557449 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557475 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:47:59.557501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:47:59.557569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557595 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.557621 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557647 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.557673 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557700 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.557725 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557751 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.557777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.557933 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557971 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.557997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.558023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.558075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558109 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.558161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:47:59.558279 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.558381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.558488 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558514 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:47:59.558539 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558556 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558588 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558614 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:47:59.558639 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558665 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:47:59.558690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558723 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.558775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:47:59.558894 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558920 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 15:47:59.558946 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.558977 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:47:59.559004 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559031 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:47:59.559061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559111 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.559163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:47:59.559306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 15:47:59.559349 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.559407 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.559457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.559507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.559555 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.559602 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.559649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.559697 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.559745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.559791 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.559837 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.559884 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.559933 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.559986 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.560035 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.560082 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.560131 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.560178 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.560226 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.560273 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.560321 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.560369 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.560417 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.560473 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.560524 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.560785 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.560833 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.560879 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.560925 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.560979 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.561027 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.561079 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.561130 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.561179 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.561236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.561284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.561332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.561379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.561427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.561473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.561520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.561567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.561615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.561662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.561709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.561756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.561802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.561849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.561896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.561944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.561996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.562044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.562091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.562139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.562187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.562235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.562283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.562333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.562384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.562431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.562477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.562523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.562575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.562624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.562676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.562728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.562774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.562823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.562878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.562931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.562984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.563033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.563081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.563127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.563180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.563228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.563275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.563323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.563373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.563421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.563467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.563514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.563562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.563609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.563656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.563705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.563752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.563799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.563848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.563896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.563944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.564001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.564053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.564099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.564144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.564195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.564242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.564291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.564339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.564391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.564437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.564485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.564540 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 15:47:59.564567 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.564626 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.564681 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.564734 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.564788 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.564840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.564893 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.564946 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.565005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.565058 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.565111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.565164 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.565217 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.565269 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.565322 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.565374 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.565426 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.565518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.565571 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.565624 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.565897 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.565951 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.566010 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.566062 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.566115 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.566186 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.566239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.566292 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.566344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.566396 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.566449 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.566501 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.566574 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.566632 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.566693 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 15:47:59.566716 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.566770 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.566822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.566875 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.566932 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.567005 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.567063 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.567116 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.567169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.567222 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.567275 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.567327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.567394 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.567447 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.567505 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.567558 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.567611 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.567664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.567717 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.567785 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.567838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.567891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.567952 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.568010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.568096 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.568261 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.568439 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.568504 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.568558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.568611 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.568669 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.568722 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.568774 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.568849 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.568916 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-01-24 15:47:59.568939 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.568994 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.569043 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.569119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.569168 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.569216 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.569263 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.569311 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.569359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.569406 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.569454 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.569501 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.569553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.569601 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.569649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.569697 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.569745 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.569806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.569854 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.569901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.569949 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.570003 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.570051 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.570098 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.570147 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.570195 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.570257 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.570305 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.570352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.570399 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.570446 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.570494 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.570542 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.570594 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.570650 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-01-24 15:47:59.570671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.570736 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.570785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.570835 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.570884 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.570933 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.570988 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:47:59.571038 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:47:59.571087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:47:59.571137 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.571200 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.571254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.571304 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.571353 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.571403 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.571452 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.571501 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.571550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.571599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.571666 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.571720 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.572086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.572137 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.572187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.572236 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.572285 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:47:59.572335 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.572385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.572434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.572484 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.572533 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.572583 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.572633 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.572683 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.572737 wsdl: current service: Service1 2020-01-24 15:47:59.572754 wsdl: current port: Service1Soap 2020-01-24 15:47:59.572783 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-01-24 15:47:59.572810 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-01-24 15:47:59.572837 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-01-24 15:47:59.572863 wsdl: Parsing WSDL done 2020-01-24 15:47:59.572886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.572903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.572913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.572923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.572932 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.572941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.572950 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:47:59.572963 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:47:59.572973 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:47:59.572981 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.572990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.572999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.573007 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.573016 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573033 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.573042 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573050 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.573057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.573065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.573090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.573098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.573106 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.573115 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:47:59.573123 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.573131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.573138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.573147 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.573155 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.573162 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.573171 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.573180 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.573192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.573204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.573212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.573221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.573229 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.573237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.573244 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:47:59.573252 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:47:59.573259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:47:59.573267 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.573274 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.573282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.573290 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.573297 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573305 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573313 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.573320 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573328 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.573335 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.573342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.573365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.573372 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.573380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.573387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:47:59.573394 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.573403 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.573410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.573418 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.573425 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.573432 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.573439 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.573448 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.573456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.573466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.573473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.573481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.573489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.573496 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.573503 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:47:59.573510 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:47:59.573518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:47:59.573525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.573532 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.573539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.573547 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.573554 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573561 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573568 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.573576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.573595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.573603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573619 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.573627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.573635 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.573642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.573649 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:47:59.573656 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.573664 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.573671 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.573686 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.573693 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.573700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.573707 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.573714 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.573722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:47:59.573731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:47:59.573739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:47:59.573746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.573754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:47:59.573761 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:47:59.573769 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:47:59.573776 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:47:59.573784 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:47:59.573790 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:47:59.573798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:47:59.573805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:47:59.573812 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:47:59.573819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573833 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:47:59.573841 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:47:59.573847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:47:59.573854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:47:59.573861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:47:59.573876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:47:59.573883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:47:59.573890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:47:59.573896 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:47:59.573903 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:47:59.573910 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:47:59.573917 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:47:59.573924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:47:59.573932 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:47:59.573939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:47:59.573947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:47:59.573953 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:47:59.573966 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:47:59.574220 nusoap_client: checkWSDL 2020-01-24 15:47:59.574231 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:47:59.574236 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:47:59.574242 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:47:59.574248 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-01-24 15:47:59.574253 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 15:47:59.574257 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 15:47:59.574267 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-01-24 15:47:59.574275 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 15:47:59.574314 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574321 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:47:59.574336 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 15:47:59.574358 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-01-24 15:47:59.574364 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-01-24 15:47:59.574369 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-01-24 15:47:59.574374 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-01-24 15:47:59.574379 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:47:59.574391 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574397 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574402 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574414 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574432 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:47:59.574437 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-01-24 15:47:59.574465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.574474 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:47:59.574478 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.574505 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 15:47:59.574510 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-01-24 15:47:59.574515 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-01-24 15:47:59.574518 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-01-24 15:47:59.574522 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-01-24 15:47:59.574527 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-01-24 15:47:59.574530 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-01-24 15:47:59.574541 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:47:59.574546 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-01-24 15:47:59.574556 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:47:59.574567 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574573 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574578 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:47:59.574584 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574590 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:47:59.574594 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:47:59.574621 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 15:47:59.574627 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574632 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574638 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574642 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:47:59.574653 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 15:47:59.574661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574666 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:47:59.574670 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 15:47:59.574677 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148076" 2020-01-24 15:47:59.574685 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574689 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:47:59.574694 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574701 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574705 wsdl: in serializeType: returning: 148076 2020-01-24 15:47:59.574712 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 15:47:59.574719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574723 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:47:59.574728 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 15:47:59.574734 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-01-24 15:47:59.574741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:47:59.574755 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574760 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:47:59.574765 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-01-24 15:47:59.574770 wsdl: in serializeType: returning: 148076PLN 2020-01-24 15:47:59.574775 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148076PLN 2020-01-24 15:47:59.574795 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148076PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-01-24 15:47:59.574800 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-01-24 15:47:59.574806 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4600"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-01-24 15:47:59.574819 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-01-24 15:47:59.574825 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148076PLN 2020-01-24 15:47:59.574834 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-01-24 15:47:59.574929 nusoap_client: sending message, length=499 2020-01-24 15:47:59.574847 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 15:47:59.574858 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 15:47:59.574863 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 15:47:59.574868 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 15:47:59.574872 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 15:47:59.574879 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:47:59.574899 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:47:59.574911 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 15:47:59.574918 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 15:47:59.574940 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-01-24 15:47:59.574952 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 15:47:59.574965 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 15:47:59.581328 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 15:47:59.581343 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 15:47:59.581360 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-01-24 15:47:59.581366 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-01-24 15:47:59.581371 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:47:59.581376 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:47:59.581380 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 15:47:59.581384 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 15:47:59.581389 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-01-24 15:47:59.581416 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-01-24 15:47:59.596974 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-01-24 15:47:59.596991 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-01-24 15:47:59.596997 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:47:59.597002 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 15:47:59.597007 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 15:47:59.597014 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 15:47:59.597019 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 15:47:59.597024 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 15:47:59.597029 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 15:47:59.597038 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 14:47:56 GMT 2020-01-24 15:47:59.597045 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 15:47:59.597050 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-01-24 15:47:59.597055 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 15:47:59.597063 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-01-24 15:47:59.597085 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-01-24 15:47:59.597095 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-01-24 15:47:59.597104 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 15:47:59.597108 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-01-24 15:47:59.597113 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-01-24 15:47:59.597140 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 15:47:59.597152 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 15:47:59.597157 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 15:47:59.597176 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:47:59.597182 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 24 Jan 2020 14:47:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-01-24 15:47:59.597208 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-01-24 15:47:59.597220 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-01-24 15:47:59.597240 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-01-24 15:47:59.597246 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-01-24 15:47:59.597340 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-01-24 15:47:59.597435 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-01-24 15:47:59.597441 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-01-24 15:47:59.597450 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-01-24 15:47:59.597460 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 15:47:59.597483 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-01-24 15:47:59.597536 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-01-24 15:47:59.597559 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 15:47:59.597570 nusoap_client: got fault 2020-01-24 15:47:59.597577 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-01-24 15:47:59.597582 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-01-24 15:47:59.597587 nusoap_client: detail =