Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 120.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454192-0001074 145 703E Model turbiny: GT22V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VW
 Silnik:
JR T1588
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:21:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:21:56.524931 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:21:56.524992 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:21:56.525007 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:21:56.525024 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:21:56.525034 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:21:56.525043 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:21:56.525059 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:21:56.525067 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:21:56.525074 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:21:56.525084 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:21:56.525093 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:21:56.525105 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:21:56.525111 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:21:56.525115 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:21:56.525120 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:21:56.525124 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:21:56.525135 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:21:56.525150 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:21:56.525160 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:21:56.525165 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:21:56.525171 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:21:56.525180 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:21:56.525188 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:21:56.532570 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:21:56.532604 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:21:56.532625 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:21:56.532633 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:21:56.532639 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:21:56.532644 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:21:56.532649 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:21:56.532680 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:21:56.550543 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:21:56.550563 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:21:56.550570 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:21:56.550576 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:21:56.550581 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:21:56.550587 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:21:56.550592 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:21:56.550604 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:21:56.550610 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:21:56.550627 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:21:50 GMT 2019-02-23 22:21:56.550637 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:21:56.550643 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:21:56.550650 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:21:56.550661 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:21:56.550692 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:21:56.557911 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:21:56.558331 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:21:56.565116 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:21:56.565256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.565314 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:21:56.565786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:21:56.565915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.566163 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.566714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:21:56.572627 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.573045 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.573635 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:21:56.574088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.574342 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:21:56.574848 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:21:56.574881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.575403 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.579785 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:21:56.580127 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.580698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.580716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:21:56.581046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.581309 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.581865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.582122 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:21:56.582705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.582957 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-23 22:21:56.583442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:21:56.583459 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:21:56.584020 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:21:56.584041 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:21:56.584047 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:21:56.584081 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:21:56.584127 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:21:56.584143 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:21:56.584150 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:21:56.584168 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:21:56.584173 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:21:56.584364 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:21:56.584380 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:21:56.584436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:21:56.584468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584500 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.584509 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584524 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:21:56.584545 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.584553 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584563 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:21:56.584578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.584619 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.584636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.584660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584688 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.584696 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:21:56.584720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.584747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:21:56.584763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:21:56.584783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584809 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.584816 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584826 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:21:56.584845 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.584852 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584862 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:21:56.584879 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.584886 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584896 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:21:56.584909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.584944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.584959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.584966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:21:56.584979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585005 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.585012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:21:56.585035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:21:56.585075 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:21:56.585095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585119 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.585127 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585136 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:21:56.585154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.585161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585171 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:21:56.585189 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.585195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585205 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:21:56.585223 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.585229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585239 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.585251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.585316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.585338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585362 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585369 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.585437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.585455 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585466 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:21:56.585476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:21:56.585488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:21:56.585513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:21:56.585529 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585535 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:21:56.585549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.585581 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585591 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:21:56.585603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585628 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.585644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585650 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.585663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585689 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.585696 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585706 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:21:56.585719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585744 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:21:56.585759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585765 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:21:56.585779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.585810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.585832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585858 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.585873 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585879 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.585892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585917 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.585924 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585934 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:21:56.585947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.585972 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:21:56.585987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.585993 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:21:56.586007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586031 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586038 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586049 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:21:56.586067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586074 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586083 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.586096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586125 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:21:56.586140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586146 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.586159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586184 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.586199 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586209 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:21:56.586222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586247 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:21:56.586262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586268 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:21:56.586291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586323 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586330 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586340 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:21:56.586359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586366 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.586394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586428 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:21:56.586445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586452 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.586466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586491 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.586498 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586508 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:21:56.586521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586546 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:21:56.586561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586567 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:21:56.586580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.586634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586659 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:21:56.586674 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586681 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.586694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586727 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.586734 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586744 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:21:56.586757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586782 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:21:56.586797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586803 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:21:56.586816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.586847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.586870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.586894 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.586909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586915 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.586929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586953 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.586960 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586970 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:21:56.586983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.586998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587008 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:21:56.587022 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587028 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:21:56.587042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587066 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.587073 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587083 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:21:56.587095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587120 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.587135 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587141 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.587155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587179 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.587186 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587196 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:21:56.587209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:21:56.587248 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587254 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:21:56.587268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587292 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.587306 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587316 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:21:56.587329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.587369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587377 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.587390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587415 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.587424 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:21:56.587449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587475 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:21:56.587490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587496 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:21:56.587509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587534 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.587541 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587551 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:21:56.587569 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.587576 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587586 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:21:56.587598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587628 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.587643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587649 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.587662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587688 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.587695 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587705 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:21:56.587718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587747 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:21:56.587762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587768 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:21:56.587782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.587813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.587836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587861 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.587876 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587882 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.587895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587919 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.587926 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587936 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:21:56.587949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.587974 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.587989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.587995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:21:56.588008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588033 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:21:56.588040 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588050 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:21:56.588063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.588088 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.588103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588109 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.588122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588153 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.588213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.588229 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:21:56.588251 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:21:56.588263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:21:56.588288 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:21:56.588336 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588343 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:21:56.588357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588384 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:21:56.588391 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588401 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:21:56.588414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.588447 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.588463 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588469 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.588483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588512 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.588569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.588585 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588596 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:21:56.588606 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:21:56.588618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:21:56.588642 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:21:56.588657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588663 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:21:56.588676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.588708 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:21:56.588736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.588743 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:21:56.588772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.588779 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588788 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:21:56.588806 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.588813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588823 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:21:56.588841 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.588847 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588857 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:21:56.588875 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.588881 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588891 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:21:56.588908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.588915 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588925 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.588937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.588978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.588989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.589004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589011 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.589024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:21:56.589079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:21:56.589119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589125 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:21:56.589139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589164 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589171 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589181 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:21:56.589199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.589233 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589240 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589249 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:21:56.589262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.589323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589330 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.589343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:21:56.589399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:21:56.589445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:21:56.589466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589491 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589498 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.589520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.589561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.589580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589605 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589622 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:21:56.589635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.589675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:21:56.589694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589718 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589725 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589735 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:21:56.589753 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589760 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589770 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.589788 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589795 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589805 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:21:56.589818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.589865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589872 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.589886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589910 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.589917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:21:56.589941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.589965 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.589980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.589986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.590000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590024 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590032 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590042 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:21:56.590060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.590067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590076 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:21:56.590094 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.590100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:21:56.590127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590134 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:21:56.590162 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590168 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590178 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:21:56.590191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.590233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.590248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590255 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.590268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590299 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590307 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590317 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:21:56.590331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.590356 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.590370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590399 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590407 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590417 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590435 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.590468 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.590500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590510 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.590528 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.590535 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590545 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:21:56.590563 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.590569 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590579 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:21:56.590597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.590604 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590614 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:21:56.590631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.590638 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590647 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:21:56.590665 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:21:56.590672 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590682 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:21:56.590700 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590712 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590722 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.590740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.590774 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590780 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:21:56.590808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:21:56.590837 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.590890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.590908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.590929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590953 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.590960 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.590970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:21:56.590988 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.590995 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591004 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:21:56.591022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591029 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591038 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:21:56.591056 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.591063 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591072 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:21:56.591085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.591122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.591157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591182 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:21:56.591212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.591237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.591250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591277 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591285 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591314 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.591345 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591370 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.591377 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591387 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:21:56.591405 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591411 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591425 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:21:56.591445 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.591452 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591462 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:21:56.591480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.591486 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591496 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:21:56.591513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.591520 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:21:56.591547 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.591554 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:21:56.591581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.591615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591621 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591631 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:21:56.591648 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591654 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591664 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:21:56.591681 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591688 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591698 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:21:56.591716 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591728 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591738 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:21:56.591750 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.591806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.591824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.591844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591869 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591876 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591886 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:21:56.591904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.591910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.591938 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.591944 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:21:56.591971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.591978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.591988 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.592028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.592038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.592060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.592073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.592098 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.592115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:21:56.592128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.592143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.592153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.592166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.592256 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592282 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592289 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592305 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:21:56.592323 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592331 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592340 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:21:56.592362 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592369 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592379 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:21:56.592397 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592404 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592414 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:21:56.592437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.592445 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592455 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:21:56.592473 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.592480 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:21:56.592507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.592541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592548 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592558 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:21:56.592576 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592582 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592592 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:21:56.592610 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592617 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592626 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:21:56.592644 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592650 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592660 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:21:56.592678 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.592684 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592694 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:21:56.592706 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.592772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.592789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592817 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592824 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592834 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592846 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.592877 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592902 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592909 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592919 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:21:56.592937 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592944 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592953 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:21:56.592971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.592978 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.592988 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:21:56.593006 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593012 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593022 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:21:56.593040 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593047 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593056 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:21:56.593074 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593080 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593090 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:21:56.593108 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593114 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593124 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:21:56.593141 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593148 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593158 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:21:56.593175 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593182 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593192 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:21:56.593209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593216 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593226 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:21:56.593243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593250 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593259 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:21:56.593277 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.593284 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593299 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:21:56.593325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593342 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.593359 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.593366 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593376 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:21:56.593388 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.593480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593487 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:21:56.593503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593528 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.593535 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593545 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:21:56.593558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.593583 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593605 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.593619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593643 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.593650 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:21:56.593673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.593698 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:21:56.593716 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593722 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:21:56.593735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.593767 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593777 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.593795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593801 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593811 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:21:56.593828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.593835 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593845 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:21:56.593862 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.593869 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593878 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:21:56.593891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.593929 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:21:56.593944 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593950 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.593965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.593990 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.593997 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594007 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:21:56.594019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.594044 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:21:56.594058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.594084 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594092 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.594102 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.594131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.594144 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594170 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.594177 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594187 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:21:56.594205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.594212 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594222 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:21:56.594239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.594246 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594256 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:21:56.594274 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:21:56.594280 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594291 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:21:56.594323 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.594330 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594340 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:21:56.594358 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.594365 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:21:56.594393 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.594399 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594409 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:21:56.594432 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.594443 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594455 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:21:56.594474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.594481 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594491 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:21:56.594509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.594515 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.594538 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:21:56.594590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.594607 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594613 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:21:56.594628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.594660 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.594682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.594708 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.594722 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594729 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.594742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594768 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594775 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594785 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:21:56.594798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.594813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.594823 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:21:56.594836 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594863 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.594870 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594880 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:21:56.594898 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:21:56.594904 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594914 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:21:56.594932 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.594939 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594949 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:21:56.594961 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:21:56.594986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.595002 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595008 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.595022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.595054 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.595082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595089 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595099 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:21:56.595117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595123 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595133 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:21:56.595146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.595179 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595200 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.595215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595240 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595247 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:21:56.595270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.595301 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.595317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595345 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595362 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.595405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595436 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595444 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595454 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:21:56.595472 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595479 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:21:56.595507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.595514 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595524 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:21:56.595542 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595549 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595558 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:21:56.595576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.595583 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595593 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:21:56.595611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595617 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595627 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:21:56.595645 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.595651 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595661 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:21:56.595679 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:21:56.595714 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595721 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595731 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:21:56.595743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.595791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.595808 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:21:56.595829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595853 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595861 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595871 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:21:56.595890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.595897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595907 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:21:56.595924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.595931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:21:56.595958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.595975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:21:56.595992 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.595999 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596009 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:21:56.596021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596067 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.596082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596089 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.596103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596137 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.596195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.596212 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596223 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:21:56.596233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:21:56.596245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:21:56.596269 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:21:56.596284 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596290 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:21:56.596312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596338 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.596345 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596355 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:21:56.596368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596393 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.596408 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596414 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.596434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596463 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:21:56.596470 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596480 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:21:56.596493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596518 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:21:56.596533 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596539 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:21:56.596552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.596584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.596607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596632 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.596647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.596667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596692 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596699 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:21:56.596721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.596737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596746 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:21:56.596759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596787 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596804 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.596847 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596877 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.596885 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596896 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:21:56.596914 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.596920 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596930 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:21:56.596948 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.596955 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596964 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:21:56.596982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.596988 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.596998 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:21:56.597019 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597026 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597036 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:21:56.597054 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:21:56.597060 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597070 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:21:56.597088 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:21:56.597095 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597104 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:21:56.597122 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:21:56.597129 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597139 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:21:56.597157 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.597163 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597173 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:21:56.597191 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597198 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597207 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:21:56.597225 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597232 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597242 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:21:56.597259 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597266 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597276 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:21:56.597298 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597306 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597317 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:21:56.597330 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.597394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.597412 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597418 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:21:56.597440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597465 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597472 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597482 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:21:56.597495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.597520 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.597535 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597541 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.597555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597580 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.597587 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597597 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:21:56.597610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.597635 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:21:56.597650 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597656 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.597671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597696 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597703 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597717 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:21:56.597735 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.597742 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:21:56.597769 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.597776 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597786 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:21:56.597804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.597811 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597821 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:21:56.597833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.597871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.597885 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597892 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.597906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597931 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.597939 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597949 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:21:56.597961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.597977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.597987 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.598000 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598029 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598036 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598046 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.598090 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.598122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:21:56.598149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.598156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:21:56.598183 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598190 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598200 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:21:56.598218 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.598224 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598234 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:21:56.598252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:21:56.598286 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598297 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598309 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:21:56.598327 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:21:56.598334 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598344 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:21:56.598356 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.598396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.598413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598419 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:21:56.598439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598464 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.598471 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598480 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:21:56.598499 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598505 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598515 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:21:56.598532 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598539 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598549 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:21:56.598567 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.598574 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598583 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:21:56.598601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598608 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598617 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:21:56.598635 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598642 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598652 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:21:56.598669 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598676 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598686 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:21:56.598704 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.598710 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598720 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:21:56.598733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.598787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.598802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598809 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:21:56.598824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.598856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:21:56.598878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.598894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.598910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:21:56.598935 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:21:56.598946 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:21:56.598963 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:21:56.598991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.599001 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:21:56.599024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.599063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.599097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:21:56.599126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.599143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:21:56.599161 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:21:56.599191 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.599201 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:21:56.599227 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:21:56.599254 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:21:56.599266 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:21:56.599283 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:21:56.599329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.599341 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.599358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.599387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.599398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.599414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.599445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.599457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.599474 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.599504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.599515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:21:56.599533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.599562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.599573 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:21:56.599591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.599622 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:21:56.599633 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:21:56.599650 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:21:56.599682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.599693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.599718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.599749 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:21:56.599760 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:21:56.599779 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:21:56.599812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.599824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:21:56.599842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.599870 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.599881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:21:56.599899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.599921 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:21:56.599927 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:21:56.599938 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:21:56.599950 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:21:56.599984 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.600014 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:21:56.600042 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.600070 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:21:56.600096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.600123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:21:56.600150 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.600178 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:21:56.600204 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.600231 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:21:56.600257 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:21:56.600284 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:21:56.600320 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:21:56.600347 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:21:56.600392 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:21:56.600419 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:21:56.600453 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.600481 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:21:56.600508 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.600534 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:21:56.600561 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.600587 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:21:56.600614 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.600640 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:21:56.600831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.600859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.600885 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.600912 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:21:56.600939 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.600965 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:21:56.600991 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.601019 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:21:56.601046 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.601072 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:21:56.601099 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.601127 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.601154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.601181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:21:56.601208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.601235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.601262 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.601288 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.601322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.601349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.601384 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.601411 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:21:56.601443 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:21:56.601470 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:21:56.601503 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.601529 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:21:56.601562 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.601589 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.601621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.601649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:21:56.601675 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.601702 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:21:56.601734 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.601761 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:21:56.601787 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.601813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:21:56.601845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.601873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:21:56.601899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.601927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:21:56.601959 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.601979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602006 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.602032 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602050 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602067 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.602119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.602222 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602248 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602280 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602312 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602339 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602356 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602382 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602408 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602431 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602460 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602487 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602513 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602539 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602565 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.602591 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602618 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602644 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602671 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.602697 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602740 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.602779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.602844 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602870 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.602896 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.602949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.602983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.603111 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.603198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.603250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.603344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.603471 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.603573 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.603683 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603709 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.603735 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603766 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603783 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603800 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.603866 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603892 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:21:56.603918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.603979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.604005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.604126 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604165 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:21:56.604191 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604216 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.604241 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.604315 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.604428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:21:56.604605 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604649 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.604675 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604692 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604735 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.604760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.604864 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604890 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.604917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604943 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.604969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.604986 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.605038 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605062 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605089 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.605116 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605142 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.605168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605195 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.605220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605247 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.605272 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605304 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:21:56.605332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605376 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:21:56.605402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605433 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.605461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.605513 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.605565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.605719 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.605820 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.605871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.605954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.605987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:21:56.606070 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606086 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.606168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.606280 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606313 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:21:56.606340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606358 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606398 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606429 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:21:56.606458 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606484 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:21:56.606510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.606596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:21:56.606716 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606742 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:21:56.606768 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606796 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:21:56.606823 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606849 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:21:56.606875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606892 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.606978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.606996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:21:56.607128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:21:56.607154 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.607212 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.607264 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.607330 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.607379 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.607434 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.607485 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.607534 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.607599 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.607648 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.607698 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.607746 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.607794 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.607843 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.607892 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.607939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.607988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.608037 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.608088 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.608138 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.608202 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.608258 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.608337 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.608386 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.608441 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.608491 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.608538 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.608588 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.608639 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.608706 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.608754 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.608804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.608862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.608911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.608960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.609010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.609058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.609107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.609174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.609227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.609276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.609523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.609574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.609621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.609669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.609719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.609770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.609820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.609869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.609918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.609968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.610017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.610067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.610119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.610172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.610220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.610268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.610322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.610370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.610420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.610476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.610529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.610578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.610627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.610685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.610734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.610783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.610832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.610879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.610928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.610976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.611030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.611079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.611127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.611177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.611225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.611273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.611332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.611381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.611436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.611486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.611535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.611585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.611634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.611684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.611737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.611790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.611838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.611885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.611938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.611986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.612035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.612086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.612141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.612189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.612239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.612310 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:21:56.612338 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.612401 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.612457 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.612511 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.612571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.612627 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.612681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.612735 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.612789 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.612843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.612897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.612951 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.613005 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.613060 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.613115 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.613168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.613223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.613277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.613346 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.613401 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.613455 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.613509 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.613563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.613616 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.613670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.613725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.613808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.613863 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.613917 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.613970 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.614024 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.614078 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.614140 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:21:56.614165 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.614220 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.614275 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.614339 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.614394 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.614449 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.614503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.614558 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.614613 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.614667 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.614722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.614962 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.615018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.615072 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.615127 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.615185 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.615240 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.615308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.615366 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.615421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.615475 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.615529 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.615584 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.615638 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.615692 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.615747 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.615802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.615856 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.615911 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.615966 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.616021 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.616076 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.616138 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:21:56.616160 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.616211 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.616261 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.616315 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.616370 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.616418 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.616468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.616517 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.616565 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.616614 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.616662 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.616711 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.616760 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.616810 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.616858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.616907 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.616956 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.617005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.617054 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.617103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.617151 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.617200 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.617250 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.617304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.617354 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.617409 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.617458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.617507 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.617555 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.617604 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.617653 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.617708 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.617764 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:21:56.617786 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.617846 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.617897 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.617948 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.617998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.618049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:21:56.618100 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:21:56.618150 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:21:56.618201 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.618252 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.618314 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.618366 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.618416 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.618467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.618522 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.618573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.618623 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.618675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.618726 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.618777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.618829 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.618879 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.618930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.618981 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:21:56.619031 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.619083 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.619135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.619185 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.619236 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.619287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.619344 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.619395 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.619449 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:21:56.619466 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:21:56.619496 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:21:56.619523 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:21:56.619551 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:21:56.619577 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:21:56.619596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.619610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.619619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.619627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.619635 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.619644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:21:56.619652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:21:56.619660 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:21:56.619667 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.619675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.619683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.619691 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.619698 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.619706 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.619718 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.619735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.619742 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.619750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.619758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.619766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.619773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.619781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.619788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.619796 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:21:56.619804 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.619811 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.619818 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.619826 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.619833 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.619841 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.619848 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.619856 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.619864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.619872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.619879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.619889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.619896 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.619905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:21:56.619913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:21:56.619920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:21:56.619928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.619936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.619944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.619951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.619959 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.619966 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.619973 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.619981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.619988 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.619996 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620003 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620011 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.620019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.620026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.620033 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.620041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:21:56.620048 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.620055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.620062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.620069 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.620081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.620088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.620097 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.620104 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.620111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.620123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.620131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.620139 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.620145 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.620153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:21:56.620159 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:21:56.620166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:21:56.620172 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.620179 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.620186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.620192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.620199 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.620213 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.620219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.620227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.620233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620240 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.620253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.620260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.620267 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.620274 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:21:56.620281 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.620288 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.620299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.620307 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.620314 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.620321 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.620327 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.620333 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.620340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:21:56.620348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.620354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:21:56.620362 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:21:56.620368 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:21:56.620375 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:21:56.620381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:21:56.620388 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:21:56.620394 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:21:56.620401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:21:56.620407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:21:56.620414 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:21:56.620420 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620428 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.620439 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:21:56.620446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:21:56.620452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:21:56.620459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:21:56.620472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:21:56.620479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:21:56.620667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:21:56.620675 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:21:56.620682 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:21:56.620689 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:21:56.620696 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:21:56.620702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:21:56.620709 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:21:56.620715 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:21:56.620722 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:21:56.620729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:21:56.620735 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:21:56.621033 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:21:56.621044 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:21:56.621050 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:21:56.621054 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:21:56.621061 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:21:56.621066 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:21:56.621070 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:21:56.621079 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:21:56.621088 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:21:56.621124 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621131 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:21:56.621145 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:21:56.621166 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:21:56.621173 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:21:56.621178 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:21:56.621182 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:21:56.621188 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:21:56.621198 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621205 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621210 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621220 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621228 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:21:56.621233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:21:56.621256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.621264 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:21:56.621269 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.621293 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:21:56.621304 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:21:56.621308 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:21:56.621312 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:21:56.621316 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:21:56.621320 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:21:56.621325 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:21:56.621329 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:21:56.621335 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148076" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:21:56.621346 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621353 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621357 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:21:56.621363 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621369 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:21:56.621373 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:21:56.621397 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:21:56.621404 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621409 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621415 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621420 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:21:56.621431 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:21:56.621438 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:21:56.621443 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:21:56.621448 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:21:56.621454 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148076" 2019-02-23 22:21:56.621461 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:21:56.621465 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:21:56.621470 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:21:56.621476 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:21:56.621482 wsdl: in serializeType: returning: 148076 2019-02-23 22:21:56.621488 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:21:56.621495 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:21:56.621499 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:21:56.621503 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:21:56.621508 wsdl: in serializeType: returning: 148076 2019-02-23 22:21:56.621512 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148076 2019-02-23 22:21:56.621537 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148076 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:21:56.621542 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:21:56.621549 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4503"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:21:56.621563 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:21:56.621569 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148076 2019-02-23 22:21:56.621579 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:21:56.621653 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:21:56.621591 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:21:56.621602 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:21:56.621607 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:21:56.621612 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:21:56.621616 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:21:56.621623 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:21:56.621633 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:21:56.621641 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:21:56.621646 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:21:56.621659 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:21:56.621669 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:21:56.621676 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:21:56.629323 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:21:56.629340 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:21:56.629351 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:21:56.629356 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:21:56.629362 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:21:56.629367 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:21:56.629372 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:21:56.629376 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:21:56.629381 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:21:56.629414 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:21:56.638792 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:21:56.638810 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:21:56.638816 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:21:56.638822 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:21:56.638827 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:21:56.638832 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:21:56.638838 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:21:56.638843 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:21:56.638848 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:21:56.638861 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:21:50 GMT 2019-02-23 22:21:56.638872 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:21:56.638881 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:21:56.638890 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:21:56.638903 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:21:56.638936 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:21:56.638950 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:21:56.638964 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:21:56.638972 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:21:56.638980 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:21:56.639033 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:21:56.639051 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:21:56.639084 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:21:56.639116 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:21:56.639128 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:21:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:21:56.639169 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:21:56.639183 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:21:56.639212 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:21:56.639223 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:21:56.639374 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:21:56.639488 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:21:56.639496 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:21:56.639505 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:21:56.639516 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:21:56.639540 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:21:56.639597 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:21:56.639625 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:21:56.639640 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:21:56.639649 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:21:56.639653 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:21:56.639658 nusoap_client: detail =