Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013103L145702J Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3814
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 21 Feb 2020 02:00:21 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-21 03:00:25.658867 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-21 03:00:25.658930 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:00:25.658960 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-21 03:00:25.658989 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:00:25.659006 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-21 03:00:25.659019 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-21 03:00:25.659041 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-21 03:00:25.659057 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:00:25.659070 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:00:25.659086 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:00:25.659102 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:00:25.659123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:00:25.659133 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:00:25.659140 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:00:25.659147 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:00:25.659154 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-21 03:00:25.659173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:00:25.659194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:00:25.659208 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:00:25.659216 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-21 03:00:25.659224 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-21 03:00:25.659237 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:00:25.659250 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:00:25.665985 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:00:25.666023 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:00:25.666039 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-21 03:00:25.666050 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:00:25.666058 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:00:25.666064 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:00:25.666071 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-21 03:00:25.666119 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-21 03:00:25.684740 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-21 03:00:25.684773 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-21 03:00:25.684784 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:00:25.684793 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:00:25.684802 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:00:25.684811 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:00:25.684820 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:00:25.684831 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:00:25.684840 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:00:25.684849 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:00:21 GMT 2020-02-21 03:00:25.684858 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:00:25.684867 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-21 03:00:25.684876 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:00:25.684892 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-21 03:00:25.684943 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-21 03:00:25.684975 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-21 03:00:25.691439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:00:25.691478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.691497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.691640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.691661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.691689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.691708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:00:25.698184 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-02-21 03:00:25.698212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.698521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.704584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.704853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.704971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.704995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.705662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:00:25.711560 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-02-21 03:00:25.711596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:00:25.711865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.711993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712236 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-02-21 03:00:25.712309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:00:25.712559 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-02-21 03:00:25.712575 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:00:25.712583 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-21 03:00:25.712624 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-21 03:00:25.712678 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:00:25.712700 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:00:25.712711 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:00:25.712737 wsdl: got WSDL URL 2020-02-21 03:00:25.712745 wsdl: Parse WSDL 2020-02-21 03:00:25.712993 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-21 03:00:25.713014 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-21 03:00:25.713090 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-21 03:00:25.713135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713183 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.713198 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:00:25.713264 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.713276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:00:25.713326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.713390 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.713416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.713454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713499 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.713512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-21 03:00:25.713551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.713597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:00:25.713622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-21 03:00:25.713657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713699 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.713710 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713727 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:00:25.713756 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.713767 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713783 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:00:25.713812 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.713823 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713839 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:00:25.713862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.713918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.713962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.713972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-21 03:00:25.713997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714045 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.714057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714074 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-21 03:00:25.714096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.714138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-21 03:00:25.714162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714171 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-21 03:00:25.714194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.714253 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714268 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:00:25.714306 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.714316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714332 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:00:25.714360 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.714371 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714386 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:00:25.714416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.714427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.714465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.714530 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.714555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.714590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.714745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.714773 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714792 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.714809 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-21 03:00:25.714830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:00:25.714872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:00:25.714896 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-21 03:00:25.714946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.714991 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.715008 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:00:25.715053 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.715063 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715080 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:00:25.715108 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.715119 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715135 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:00:25.715162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.715173 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.715211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.715273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.715306 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.715339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715382 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.715393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-21 03:00:25.715432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.715474 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:00:25.715499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715509 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-21 03:00:25.715532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715573 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.715584 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715600 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:00:25.715622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.715665 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.715690 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715699 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.715729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715772 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.715784 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715800 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-21 03:00:25.715822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.715864 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:00:25.715889 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715898 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-21 03:00:25.715921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.715977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.715989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.716035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.716079 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.716106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716116 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.716140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716181 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.716192 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-21 03:00:25.716236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.716277 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-21 03:00:25.716309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716318 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-21 03:00:25.716341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716384 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.716395 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716412 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:00:25.716442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.716453 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716468 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.716489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.716537 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-21 03:00:25.716561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716572 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.716596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716637 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.716648 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716664 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-21 03:00:25.716685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.716726 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-21 03:00:25.716750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716760 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-21 03:00:25.716783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716824 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.716835 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716851 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:00:25.716882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.716892 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.716930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.716977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.716996 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-21 03:00:25.717028 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717038 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.717061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717103 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.717114 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717131 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-21 03:00:25.717152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.717195 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-21 03:00:25.717220 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717237 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-21 03:00:25.717261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.717319 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.717358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.717401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-21 03:00:25.717424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717434 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.717457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717497 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.717509 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717526 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-21 03:00:25.717549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.717590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-21 03:00:25.717614 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717624 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-21 03:00:25.717647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.717700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.717739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.717783 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.717807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717817 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.717840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.717891 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717907 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-21 03:00:25.717929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.717969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.717989 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:00:25.718023 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718032 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-21 03:00:25.718055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.718109 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718126 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:00:25.718148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.718190 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.718216 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718226 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.718257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718308 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.718320 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-21 03:00:25.718358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.718399 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:00:25.718423 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718433 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-21 03:00:25.718456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718497 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.718509 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718526 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:00:25.718548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.718591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.718616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.718648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718690 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.718701 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718718 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-21 03:00:25.718739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.718781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:00:25.718805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718815 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-21 03:00:25.718839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718880 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.718905 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718922 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-21 03:00:25.718969 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.718981 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.718997 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-21 03:00:25.719025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.719077 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.719103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719113 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.719137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719182 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.719194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719223 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-21 03:00:25.719252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.719302 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:00:25.719327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719338 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:00:25.719361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.719414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719430 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.719452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.719495 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.719519 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719529 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.719552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719596 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.719608 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719624 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:00:25.719648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.719692 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.719716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719726 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:00:25.719750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719791 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:00:25.719803 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719819 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:00:25.719841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.719884 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.719908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719917 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.719954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.719995 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720014 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.720113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.720142 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720160 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.720178 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-21 03:00:25.720199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:00:25.720247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:00:25.720272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720282 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-21 03:00:25.720313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720355 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:00:25.720366 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720383 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:00:25.720404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.720446 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.720471 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720481 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.720504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720554 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.720649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.720677 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720694 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.720711 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-21 03:00:25.720732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:00:25.720774 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:00:25.720798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720808 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:00:25.720833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720875 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:00:25.720886 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720903 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:00:25.720923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.720962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.720981 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.721015 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721025 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.721048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721098 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.721193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.721221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721239 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.721257 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-21 03:00:25.721278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:00:25.721326 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:00:25.721350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721360 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-21 03:00:25.721383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.721436 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-21 03:00:25.721482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.721494 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-21 03:00:25.721539 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.721550 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721565 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:00:25.721594 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.721605 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721621 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:00:25.721649 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.721660 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721676 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:00:25.721705 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.721715 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721731 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-21 03:00:25.721760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.721771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.721809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.721895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.721923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.721933 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.721963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-21 03:00:25.722066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.722110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:00:25.722135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-21 03:00:25.722168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722209 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722221 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722237 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:00:25.722265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.722327 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722339 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722354 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:00:25.722376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.722434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.722458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.722491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-21 03:00:25.722582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.722634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:00:25.722658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:00:25.722692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.722785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.722829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.722855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.722888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722929 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.722947 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.722965 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:00:25.722987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.723039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.723065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:00:25.723101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723145 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723157 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723173 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:00:25.723202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.723259 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723270 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723295 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:00:25.723316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.723376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.723403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723413 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.723437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723478 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:00:25.723529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.723572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.723598 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.723631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.723686 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723703 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:00:25.723733 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723745 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723762 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:00:25.723791 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.723801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723818 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:00:25.723847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.723858 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:00:25.723904 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.723915 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.723931 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:00:25.723960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.724017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.724038 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.724065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.724075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.724101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.724143 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724155 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.724172 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-21 03:00:25.724194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.724219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.724238 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.724262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724317 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724329 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.724420 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.724474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.724522 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.724534 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724550 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-21 03:00:25.724580 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.724591 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724608 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-21 03:00:25.724637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.724648 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724664 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:00:25.724693 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.724703 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724719 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-21 03:00:25.724749 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:00:25.724760 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724779 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-21 03:00:25.724809 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.724820 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724837 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.724867 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.724878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724895 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.724924 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.724942 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.724960 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-21 03:00:25.724990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.725009 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:00:25.725054 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.725066 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725083 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:00:25.725105 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.725232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.725267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.725329 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725345 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:00:25.725375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.725386 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725402 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:00:25.725431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.725442 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725459 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:00:25.725487 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.725499 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725515 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:00:25.725536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.725601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725636 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.725661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725705 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725716 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-21 03:00:25.725755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.725780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.725797 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.725820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725877 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.725962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.725989 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726033 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.726045 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726062 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:00:25.726094 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726105 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726121 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:00:25.726150 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.726162 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726178 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:00:25.726208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.726218 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726235 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:00:25.726265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.726276 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726293 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:00:25.726339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.726350 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726367 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:00:25.726396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726407 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726423 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.726452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726463 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726480 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:00:25.726511 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726522 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726540 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:00:25.726570 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726581 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726599 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:00:25.726629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726639 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726655 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:00:25.726677 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.726771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.726794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726800 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.726816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726841 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726847 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726857 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:00:25.726873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.726879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.726904 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.726911 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726919 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:00:25.726941 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.726948 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.726957 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.726970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.727000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.727010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.727031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.727047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.727075 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727083 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.727092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-21 03:00:25.727105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.727122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.727131 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.727152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727179 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.727283 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727325 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.727336 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727353 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:00:25.727383 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727394 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727410 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:00:25.727438 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.727449 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727464 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:00:25.727491 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.727501 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727516 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:00:25.727545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.727555 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727570 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:00:25.727597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.727607 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:00:25.727649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727674 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.727701 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727711 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727726 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:00:25.727752 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727762 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727778 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:00:25.727804 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.727814 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727829 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-21 03:00:25.727856 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:00:25.727906 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.727916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.727931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:00:25.727959 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.728056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.728084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728128 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728139 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.728236 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728278 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.728289 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728304 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-21 03:00:25.728334 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.728345 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728361 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-21 03:00:25.728389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.728399 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728415 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:00:25.728444 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.728454 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728470 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-21 03:00:25.728498 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.728509 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728525 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-21 03:00:25.728553 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728564 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:00:25.728608 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.728619 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728635 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-21 03:00:25.728663 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728674 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728689 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-21 03:00:25.728717 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728728 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728744 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-21 03:00:25.728772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728783 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:00:25.728828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728838 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728854 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:00:25.728883 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.728894 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728909 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-21 03:00:25.728954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.728965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.728982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.729010 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.729021 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.729037 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-21 03:00:25.729060 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.729175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.729210 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729228 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-21 03:00:25.729254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729304 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.729315 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729332 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:00:25.729354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.729395 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.729420 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729430 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.729455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729495 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.729507 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729523 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-21 03:00:25.729544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.729587 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:00:25.729612 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729623 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-21 03:00:25.729645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729686 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.729697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729714 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.729743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.729754 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729770 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:00:25.729798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.729809 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729824 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:00:25.729852 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.729862 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729878 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:00:25.729899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.729956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.729976 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-21 03:00:25.730006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.730016 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.730040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.730082 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.730094 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.730109 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-21 03:00:25.730132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.730157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.730175 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-21 03:00:25.730198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.730256 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730268 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.730284 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730315 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.730342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.730366 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730408 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.730420 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730436 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-21 03:00:25.730464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.730474 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730490 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-21 03:00:25.730518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.730529 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730545 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-21 03:00:25.730575 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:00:25.730586 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730600 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:00:25.730628 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.730639 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730655 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-21 03:00:25.730683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.730694 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-21 03:00:25.730740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.730751 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730767 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:00:25.730795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.730805 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730820 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-21 03:00:25.730848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.730859 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730875 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-21 03:00:25.730903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.730914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.730944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.730967 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-21 03:00:25.731075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.731110 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731120 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-21 03:00:25.731149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.731205 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.731252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.731305 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.731330 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731340 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.731365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731417 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731430 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731447 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-21 03:00:25.731469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.731511 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:00:25.731534 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731578 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.731590 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731606 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-21 03:00:25.731635 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:00:25.731646 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731662 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-21 03:00:25.731691 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.731702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731719 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-21 03:00:25.731741 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-21 03:00:25.731779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.731807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731816 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.731840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.731891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.731950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.731962 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.731979 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:00:25.732018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732028 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732044 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:00:25.732066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.732126 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732150 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.732184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732224 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732235 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732258 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-21 03:00:25.732279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.732305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.732323 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.732345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732388 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732400 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732415 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.732488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732531 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732543 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732559 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-21 03:00:25.732588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732598 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732614 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-21 03:00:25.732643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.732654 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732671 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:00:25.732700 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732712 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732728 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-21 03:00:25.732757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.732768 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732784 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-21 03:00:25.732813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732824 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732840 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-21 03:00:25.732868 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.732879 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732895 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-21 03:00:25.732923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.732949 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.732967 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:00:25.732997 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.733013 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.733030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:00:25.733051 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.733131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.733163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-21 03:00:25.733197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733247 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.733258 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733275 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:00:25.733313 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.733324 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733341 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:00:25.733371 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.733382 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733399 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:00:25.733429 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.733439 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733456 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:00:25.733485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.733496 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733511 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:00:25.733532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.733603 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.733628 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733638 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.733663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733702 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733713 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.733813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.733841 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733858 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.733876 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-21 03:00:25.733897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:00:25.733955 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:00:25.733982 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.733991 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-21 03:00:25.734021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734061 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.734072 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734089 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-21 03:00:25.734112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.734154 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.734179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734188 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.734211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734260 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:00:25.734271 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734287 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-21 03:00:25.734317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.734361 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-21 03:00:25.734386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734396 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-21 03:00:25.734420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.734472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.734511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.734554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.734579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734589 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.734612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734652 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734664 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734681 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-21 03:00:25.734706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.734731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.734748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:00:25.734770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734814 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734825 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734842 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.734914 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.734974 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.734986 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735011 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-21 03:00:25.735040 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735051 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735067 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-21 03:00:25.735096 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735107 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735123 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-21 03:00:25.735152 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735163 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735178 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-21 03:00:25.735206 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735218 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735243 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-21 03:00:25.735272 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:00:25.735282 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735307 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-21 03:00:25.735335 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:00:25.735346 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735362 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-21 03:00:25.735390 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:00:25.735400 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735418 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-21 03:00:25.735446 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.735457 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735473 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-21 03:00:25.735501 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735512 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735529 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-21 03:00:25.735559 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735570 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735586 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-21 03:00:25.735614 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735625 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735641 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-21 03:00:25.735670 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735681 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735696 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-21 03:00:25.735719 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.735827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.735859 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.735870 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-21 03:00:25.735897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.735952 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.735964 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.735982 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-21 03:00:25.736012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.736055 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.736081 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.736115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736156 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.736167 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736183 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-21 03:00:25.736205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.736256 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:00:25.736280 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736290 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.736322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736363 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.736374 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736391 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-21 03:00:25.736419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.736430 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736446 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:00:25.736474 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.736485 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736502 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:00:25.736530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.736541 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736557 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:00:25.736578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.736641 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736665 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736675 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.736699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736741 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736752 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736769 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-21 03:00:25.736791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.736815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.736833 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.736855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736900 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736919 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736942 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.736998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.737024 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.737080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:00:25.737125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.737136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:00:25.737180 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737192 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737208 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-21 03:00:25.737237 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.737248 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737264 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:00:25.737300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:00:25.737356 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737367 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737384 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-21 03:00:25.737413 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:00:25.737424 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737440 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-21 03:00:25.737469 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.737535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.737565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737575 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-21 03:00:25.737599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737640 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.737651 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737668 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-21 03:00:25.737697 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737707 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737723 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-21 03:00:25.737752 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737762 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737778 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-21 03:00:25.737807 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.737818 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737834 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-21 03:00:25.737863 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737873 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737890 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-21 03:00:25.737918 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.737955 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.737972 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-21 03:00:25.738003 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.738014 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738030 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:00:25.738060 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.738071 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738089 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:00:25.738112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.738207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.738253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738264 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-21 03:00:25.738287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.738343 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-21 03:00:25.738382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.738424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:00:25.738452 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:00:25.738464 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-21 03:00:25.738481 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-21 03:00:25.738508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738517 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-21 03:00:25.738541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.738626 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:00:25.738655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.738674 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:00:25.738692 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-21 03:00:25.738722 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.738733 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-21 03:00:25.738750 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-21 03:00:25.738778 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:00:25.738789 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-21 03:00:25.738807 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-21 03:00:25.738837 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.738848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.738865 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.738894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.738903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.738921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.738964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.738987 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.739005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.739034 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.739044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-21 03:00:25.739060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.739090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.739101 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-21 03:00:25.739119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.739147 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:00:25.739157 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-21 03:00:25.739174 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-21 03:00:25.739201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.739212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.739234 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.739262 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:00:25.739273 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-21 03:00:25.739290 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-21 03:00:25.739318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.739329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-21 03:00:25.739346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.739376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.739386 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:00:25.739403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.739430 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:00:25.739440 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-21 03:00:25.739457 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-21 03:00:25.739478 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-21 03:00:25.739534 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.739583 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:00:25.739629 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.739677 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-21 03:00:25.739723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.739769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:00:25.739814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.739861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:00:25.739907 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.739969 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:00:25.740014 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.740060 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-21 03:00:25.740105 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-21 03:00:25.740150 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-21 03:00:25.740196 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-21 03:00:25.740248 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-21 03:00:25.740293 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-21 03:00:25.740338 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-21 03:00:25.740382 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.740427 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:00:25.740475 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.740519 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:00:25.740565 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.740609 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:00:25.740653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.740697 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:00:25.740744 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.740790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.740836 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.740880 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:00:25.740924 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.740987 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:00:25.741033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.741080 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:00:25.741186 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.741242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:00:25.741287 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.741331 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:00:25.741376 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.741421 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.741468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.741514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:00:25.741560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.741604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.741647 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.741690 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.741734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.741777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.741821 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.741863 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:00:25.741907 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-21 03:00:25.741971 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-21 03:00:25.742017 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.742061 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:00:25.742107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.742154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.742203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.742251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:00:25.742299 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.742358 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-21 03:00:25.742403 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.742458 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:00:25.742497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.742527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:00:25.742558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.742589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:00:25.742635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.742681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:00:25.742729 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.742757 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.742803 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.742849 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.742878 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.742904 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.742952 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.743007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.743175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.743352 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743393 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.743434 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743474 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.743515 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743542 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743596 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.743640 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743667 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743710 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.743755 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743800 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.743845 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743890 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.743949 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.743996 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.744042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.744134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744163 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.744273 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.744374 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744419 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.744465 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744509 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.744556 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744602 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.744658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.744923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.744977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745016 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.745109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745155 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.745200 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.745362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.745565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745593 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.745738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.745915 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.745986 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.746033 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746052 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746072 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746090 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746116 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.746142 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746168 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:00:25.746194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.746279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.746399 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746433 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:00:25.746460 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746486 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.746513 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746539 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.746565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.746668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:00:25.746836 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746853 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746878 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.746904 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746921 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746947 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.746974 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.747000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.747107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.747209 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747235 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747261 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747287 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747313 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747329 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747356 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747382 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747399 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747427 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747452 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747478 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747504 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.747556 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747608 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747635 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:00:25.747661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747678 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:00:25.747730 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.747782 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.747834 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747860 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.747886 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.747944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.747995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.748110 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748143 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.748195 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.748254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.748339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:00:25.748458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.748559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.748663 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748689 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:00:25.748715 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748732 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748764 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748790 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:00:25.748815 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748841 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:00:25.748867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.748963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.748997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:00:25.749091 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749117 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:00:25.749144 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749170 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:00:25.749197 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:00:25.749255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749271 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.749358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:00:25.749509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:00:25.749541 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.749599 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.749649 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.749700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.749749 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.749796 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.749844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.749893 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.749959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.750009 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.750056 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.750104 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.750153 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.750202 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.750251 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.750299 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.750348 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.750396 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.750444 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.750491 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.750547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.750596 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.750653 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.750710 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.750763 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.750810 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.750860 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.750906 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.750959 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.751009 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.751124 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.751177 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.751228 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.751277 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.751333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.751381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.751437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.751485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.751533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.751579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.751627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.751675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.751723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.751771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.751818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.751865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.751912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.751969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.752019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.752067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.752116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.752163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.752211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.752259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.752308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.752356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.752411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.752463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.752515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.752561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.752608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.752655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.752702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.752750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.752798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.752850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.752897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.752979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.753037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.753086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.753135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.753185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.753233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.753279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.753326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.753375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.753422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.753470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.753517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.753564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.753612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.753658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.753707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.753754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.753802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.753852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.753900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.753953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.754003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.754053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.754101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.754154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.754206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.754252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.754299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.754345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.754392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.754440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.754489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.754542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.754589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.754639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.754695 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:00:25.754722 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.754783 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.754839 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.754892 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.754953 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.755007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.755060 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.755113 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.755166 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.755220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.755272 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.755326 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.755379 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.755432 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.755485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.755537 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.755590 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.755651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.755706 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.755759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.755813 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.755866 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.755924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.756001 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.756057 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.756113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.756166 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.756218 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.756284 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.756335 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.756386 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.756437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.756489 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.756542 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.756601 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:00:25.756624 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.756676 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.756728 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.756779 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.756830 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.756883 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.756939 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.757008 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.757061 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.757115 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.757168 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.757222 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.757290 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.757341 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.757394 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.757445 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.757496 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.757548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.757599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.757653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.757705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.757756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.757809 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.757860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.757912 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.757984 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.758040 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.758094 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.758148 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.758201 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.758268 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.758320 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.758371 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.758424 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.758484 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-21 03:00:25.758506 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.758553 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.758600 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.758647 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.758694 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.758740 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.758787 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.758833 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.758948 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.759011 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.759059 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.759107 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.759155 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.759204 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.759265 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.759312 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.759358 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.759406 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.759452 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.759498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.759545 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.759591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.759638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.759684 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.759731 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.759778 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.759826 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.759872 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.759918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.759984 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.760033 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.760081 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.760129 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.760178 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.760233 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-21 03:00:25.760268 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.760319 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.760368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.760416 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.760465 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.760513 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.760561 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:00:25.760609 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:00:25.760658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:00:25.760706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.760756 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.760805 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.760853 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.760901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.760954 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.761018 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.761068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.761118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.761168 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.761219 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.761270 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.761320 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.761370 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.761420 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.761469 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.761520 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:00:25.761884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.761941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.761994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.762044 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.762094 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.762145 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.762195 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.762245 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.762298 wsdl: current service: Service1 2020-02-21 03:00:25.762315 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-21 03:00:25.762344 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-21 03:00:25.762371 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-21 03:00:25.762398 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-21 03:00:25.762425 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-21 03:00:25.762446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.762461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.762471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.762481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.762490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.762497 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.762505 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:00:25.762515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:00:25.762524 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:00:25.762532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.762541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.762549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.762558 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.762567 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762576 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.762584 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.762592 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.762600 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.762608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.762616 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.762641 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.762649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.762657 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.762665 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:00:25.762674 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.762682 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.762690 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.762699 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.762707 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.762715 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.762722 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.762730 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.762739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.762750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.762757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.762767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.762774 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.762788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.762796 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:00:25.762804 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:00:25.762812 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:00:25.762819 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.762827 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.762835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.762843 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.762850 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762858 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.762866 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.762874 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.762881 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.762889 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.762896 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762904 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.762912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.762919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.762927 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.762939 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.762947 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:00:25.762955 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.762964 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.762971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.762979 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.762986 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.762994 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.763001 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.763010 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.763018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.763028 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.763035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.763043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.763051 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.763058 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.763065 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:00:25.763072 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:00:25.763080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:00:25.763087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.763094 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.763102 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.763109 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.763116 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763122 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.763130 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.763137 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.763145 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.763152 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.763159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.763182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.763194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.763201 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.763208 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:00:25.763216 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.763222 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.763229 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.763236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.763244 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.763251 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.763258 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.763264 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.763272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:00:25.763281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:00:25.763288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:00:25.763295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.763302 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:00:25.763309 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:00:25.763316 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:00:25.763323 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:00:25.763331 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:00:25.763338 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:00:25.763345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:00:25.763352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:00:25.763359 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:00:25.763367 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763374 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.763381 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:00:25.763388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:00:25.763395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:00:25.763401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:00:25.763408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:00:25.763422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:00:25.763429 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:00:25.763435 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:00:25.763442 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:00:25.763449 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:00:25.763455 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:00:25.763462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:00:25.763469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:00:25.763476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:00:25.763482 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:00:25.763490 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:00:25.763497 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:00:25.763503 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:00:25.763793 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-21 03:00:25.763804 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:00:25.763809 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:00:25.763814 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:00:25.763820 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-21 03:00:25.763825 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:00:25.763829 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:00:25.763839 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-21 03:00:25.763848 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:00:25.763890 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.763897 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:00:25.763912 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:00:25.763941 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-21 03:00:25.763949 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-21 03:00:25.763953 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-21 03:00:25.763958 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-21 03:00:25.763963 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:00:25.763976 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.763982 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.763987 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.763999 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764008 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:00:25.764013 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-21 03:00:25.764044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.764053 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:00:25.764057 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.764087 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:00:25.764093 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-21 03:00:25.764097 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-21 03:00:25.764101 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-21 03:00:25.764104 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-21 03:00:25.764108 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-21 03:00:25.764112 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-21 03:00:25.764117 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:00:25.764121 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-21 03:00:25.764128 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:00:25.764139 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.764146 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.764150 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:00:25.764157 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764163 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:00:25.764167 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:00:25.764197 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:00:25.764204 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764209 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764214 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764219 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:00:25.764230 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:00:25.764238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764243 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:00:25.764248 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:00:25.764254 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205603" 2020-02-21 03:00:25.764262 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764266 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:00:25.764271 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764278 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764283 wsdl: in serializeType: returning: 205603 2020-02-21 03:00:25.764290 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:00:25.764297 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764301 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:00:25.764305 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:00:25.764311 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-21 03:00:25.764318 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764322 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:00:25.764332 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764337 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:00:25.764342 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-21 03:00:25.764347 wsdl: in serializeType: returning: 205603PLN 2020-02-21 03:00:25.764352 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205603PLN 2020-02-21 03:00:25.764375 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205603PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-21 03:00:25.764380 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-21 03:00:25.764386 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5893"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-21 03:00:25.764400 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-21 03:00:25.764406 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205603PLN 2020-02-21 03:00:25.764416 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-21 03:00:25.764493 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-21 03:00:25.764431 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:00:25.764442 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:00:25.764447 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:00:25.764452 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:00:25.764456 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:00:25.764463 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:00:25.764473 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:00:25.764481 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:00:25.764487 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:00:25.764500 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-21 03:00:25.764509 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:00:25.764516 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:00:25.771111 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:00:25.771131 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:00:25.771142 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-21 03:00:25.771147 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-21 03:00:25.771153 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:00:25.771158 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:00:25.771162 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:00:25.771166 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:00:25.771171 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-21 03:00:25.771202 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-21 03:00:25.782576 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-21 03:00:25.782602 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-21 03:00:25.782608 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:00:25.782614 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:00:25.782619 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:00:25.782625 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:00:25.782631 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:00:25.782636 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:00:25.782642 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:00:25.782647 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:00:21 GMT 2020-02-21 03:00:25.782654 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:00:25.782659 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-21 03:00:25.782664 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:00:25.782674 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-21 03:00:25.782701 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-21 03:00:25.782713 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-21 03:00:25.782723 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:00:25.782727 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-21 03:00:25.782733 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-21 03:00:25.782774 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:00:25.782786 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:00:25.782792 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:00:25.782820 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:00:25.782827 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 21 Feb 2020 02:00:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-21 03:00:25.782863 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-21 03:00:25.782874 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-21 03:00:25.782898 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-21 03:00:25.782905 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-21 03:00:25.783042 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-21 03:00:25.783142 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-21 03:00:25.783148 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-21 03:00:25.783157 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-21 03:00:25.783169 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:00:25.783193 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-21 03:00:25.783256 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-21 03:00:25.783299 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:00:25.783313 nusoap_client: got fault 2020-02-21 03:00:25.783322 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-21 03:00:25.783327 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-21 03:00:25.783332 nusoap_client: detail =