Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013103L145702J Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3814
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:04:12.293109 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:04:12.293168 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:12.293184 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:04:12.293200 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:12.293210 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:04:12.293217 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:04:12.293230 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:04:12.293239 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:12.293245 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:12.293254 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:12.293271 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:12.293282 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:12.293287 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:12.293292 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:12.293296 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:12.293300 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:04:12.293312 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:12.293327 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:12.293336 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:12.293341 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:04:12.293347 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:04:12.293356 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:12.293365 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:12.300782 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:12.300818 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:12.300837 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:04:12.300848 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:12.300857 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:12.300865 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:12.300872 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:04:12.300919 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:04:12.318278 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:04:12.318303 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:04:12.318311 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:12.318317 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:12.318322 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:12.318333 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:12.318339 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:12.318345 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:12.318351 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:12.318357 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:10 GMT 2019-02-20 06:04:12.318363 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:12.318368 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:04:12.318375 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:12.318387 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:04:12.318432 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:04:12.325315 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:04:12.325511 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:04:12.325964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:12.332610 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.332762 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.333294 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.333860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.334085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.339747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.339798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.340073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.340099 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:12.340680 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.341217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:12.341346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:12.341486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.341513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.341999 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:12.342432 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:12.342925 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:12.347048 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.347479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.347498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:12.347839 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.348399 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:12.348753 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:12.349222 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:12.349774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:12.349907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.350149 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:04:12.350438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.350669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:12.350686 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:04:12.350696 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:12.350702 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:04:12.350742 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:12.350788 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:12.350804 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:12.350811 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:12.350831 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:04:12.350836 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:04:12.351012 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:04:12.351028 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:04:12.351078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351087 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:04:12.351107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351139 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351149 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351164 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:12.351186 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351193 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351205 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:12.351220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.351262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.351286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351293 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.351315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351345 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.351352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:04:12.351377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.351404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:12.351420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:04:12.351441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351466 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351474 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351484 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:12.351502 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351509 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351519 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:12.351537 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351544 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351556 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:12.351570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.351613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.351629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:04:12.351650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351675 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.351682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:04:12.351706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.351731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:12.351746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:04:12.351767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351798 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351809 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:12.351827 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351833 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:12.351861 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.351868 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351878 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:12.351896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.351903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.351926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.351965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.351980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.351987 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.352002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.352117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.352135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352147 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:12.352157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:04:12.352169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:12.352194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:12.352209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352216 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:04:12.352229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352254 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.352261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352272 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:12.352293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.352382 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.352408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352418 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.352444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352490 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.352502 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352518 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:04:12.352533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.352560 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:12.352576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352582 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:04:12.352597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.352629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.352652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.352677 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.352692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352698 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.352720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352745 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.352753 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:04:12.352776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.352805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:12.352821 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352827 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:04:12.352843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352868 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.352876 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352893 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:12.352923 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.352934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.352952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.352978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353012 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:04:12.353029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353036 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.353055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353081 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.353088 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353098 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:04:12.353112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353137 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:12.353152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353158 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:04:12.353172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353197 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.353204 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353214 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:12.353234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.353245 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.353281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353312 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:04:12.353327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353334 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.353370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353403 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.353414 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353425 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:04:12.353439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353464 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:04:12.353480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353486 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:04:12.353501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.353602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.353650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:04:12.353718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353725 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.353741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353767 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.353774 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353784 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:04:12.353797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:12.353866 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353872 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:04:12.353887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.353920 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.353943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.353968 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.353983 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.353989 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.354003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354028 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.354035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354045 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:04:12.354058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354083 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:12.354098 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354104 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:04:12.354118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354142 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.354149 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354159 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:12.354172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.354212 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354218 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.354232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354257 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.354264 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:04:12.354294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354319 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:12.354334 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354340 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:04:12.354355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.354387 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354397 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:12.354414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354440 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.354455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.354477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354502 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.354509 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:04:12.354532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354557 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:12.354572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354578 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:04:12.354592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354621 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.354629 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354639 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:04:12.354657 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.354663 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354674 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:04:12.354687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354716 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.354731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354737 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.354751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354777 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.354784 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354794 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:04:12.354807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354832 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:12.354846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354853 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:12.354867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.354899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.354922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.354946 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.354961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.354967 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.354982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355006 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.355013 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:12.355037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.355062 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.355076 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355082 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:12.355096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355121 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:12.355128 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355138 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:12.355152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.355176 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.355191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355197 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.355212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355243 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.355345 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.355374 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:12.355411 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:12.355434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:12.355476 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:12.355504 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:12.355593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355701 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:12.355717 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355736 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:12.355812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.355919 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.355949 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.355960 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.356026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356108 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356134 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356506 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.356528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.356545 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356557 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:12.356567 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:12.356579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:12.356613 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:12.356628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:04:12.356649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.356683 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:04:12.356712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.356719 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:04:12.356748 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.356755 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356765 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:12.356783 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.356790 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356800 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:12.356819 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.356825 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356835 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:12.356853 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.356859 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356869 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:04:12.356887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.356893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.356916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.356966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.356982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.356988 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.357003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357028 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:04:12.357058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:12.357099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:04:12.357119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357144 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357151 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357161 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:12.357180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.357215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357221 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:12.357244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.357304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357310 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.357325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357358 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:04:12.357381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:12.357428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357435 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:12.357449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.357504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.357543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.357563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357588 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:12.357619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.357659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357665 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:12.357679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357704 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357711 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357721 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:12.357739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.357775 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357781 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357791 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:12.357804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.357851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.357874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357899 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.357906 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:12.357929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.357954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.357969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.357975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.357989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358014 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358021 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358032 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:12.358050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.358056 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358066 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:12.358084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.358090 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:12.358118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358125 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358135 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:12.358152 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358159 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358169 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:12.358182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.358223 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.358239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.358261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358302 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358310 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358321 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:04:12.358334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.358359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.358374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358410 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358418 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.358474 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358499 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.358506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.358535 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.358541 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358551 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:04:12.358569 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.358575 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358586 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:04:12.358603 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.358618 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358628 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:12.358646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.358652 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358662 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:04:12.358680 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:12.358687 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358697 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:04:12.358715 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358721 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358731 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.358749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358766 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.358783 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358790 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358800 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:12.358817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.358824 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358834 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:12.358847 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.358897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.358915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.358938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358963 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.358970 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.358980 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:12.358998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359005 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359015 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:12.359032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359039 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359049 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:12.359066 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.359080 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359090 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:12.359103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.359141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.359176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359201 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:04:12.359232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.359257 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.359271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.359368 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359395 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.359404 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359419 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:12.359438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359444 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359455 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:12.359473 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.359480 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359489 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:12.359507 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.359513 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359523 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:12.359541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.359548 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:12.359575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.359582 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:12.359609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.359643 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359649 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359659 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:12.359677 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359684 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359694 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:12.359712 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359718 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359728 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:12.359746 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359752 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359762 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:12.359775 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.359828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.359847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.359868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359893 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359900 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359910 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:12.359928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.359934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.359961 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.359968 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.359978 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:12.359996 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.360002 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360013 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.360062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.360098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360140 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:04:12.360153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.360168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.360177 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.360191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360219 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.360285 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360313 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360320 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360330 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:12.360348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360355 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360365 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:12.360386 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360394 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360407 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:12.360428 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360435 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360445 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:12.360463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.360470 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:12.360497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.360504 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360514 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:12.360531 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360548 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.360565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360573 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360583 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:12.360601 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360608 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360618 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:12.360635 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360642 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360652 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:04:12.360669 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360676 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360686 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:12.360704 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.360710 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360720 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:12.360733 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.360791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.360807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360835 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360842 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360852 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.360895 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360921 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360928 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360938 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:04:12.360956 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360963 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.360973 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:04:12.360990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.360997 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361007 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:12.361024 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361031 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361041 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:04:12.361059 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361075 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:04:12.361093 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361100 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361110 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:12.361127 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361134 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361144 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:04:12.361161 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361168 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:04:12.361196 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361213 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:04:12.361230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361246 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:12.361264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361270 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361286 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:12.361305 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.361311 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361321 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:04:12.361340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361346 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.361374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.361380 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361390 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:04:12.361408 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.361492 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:12.361513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361539 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.361546 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361556 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:12.361569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.361595 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361610 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361616 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.361630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361655 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.361662 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361672 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:04:12.361686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.361710 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:12.361725 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361731 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:04:12.361745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.361777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.361805 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361812 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361821 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:12.361839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.361846 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361855 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:12.361873 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.361879 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361889 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:12.361902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.361939 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:04:12.361954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.361960 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.361976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362000 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.362007 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362017 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:04:12.362030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362055 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:12.362068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.362096 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362103 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.362113 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362126 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.362142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362155 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362181 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.362188 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362198 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:04:12.362216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.362223 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362233 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:04:12.362250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.362257 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362267 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:04:12.362290 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:12.362297 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362308 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:12.362326 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.362332 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362342 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:04:12.362360 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.362367 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362377 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:04:12.362395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.362404 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362417 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:12.362436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.362442 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362452 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:04:12.362470 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.362476 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362487 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:04:12.362504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.362511 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.362534 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:12.362584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362601 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362607 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:04:12.362623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.362655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.362678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362703 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.362718 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362725 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.362738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362763 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362779 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:04:12.362792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.362807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362817 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:12.362830 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362857 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.362864 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362874 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:04:12.362892 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:12.362898 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362908 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:04:12.362926 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.362933 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362943 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:04:12.362956 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:12.362980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.362995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363002 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.363016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.363048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.363076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363083 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363093 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:12.363110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363117 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363127 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:12.363140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.363173 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363187 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363194 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.363208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363232 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363249 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:04:12.363262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.363294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.363308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363336 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363353 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.363396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363436 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363444 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363455 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:04:12.363474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363481 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363491 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:04:12.363508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.363515 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363525 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:12.363542 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363549 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363559 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:04:12.363577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.363584 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363594 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:04:12.363611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363618 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363628 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:04:12.363645 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.363652 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363662 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:04:12.363679 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:12.363714 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363733 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:12.363755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.363803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.363822 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363828 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:04:12.363843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363868 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:12.363903 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.363910 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363920 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:12.363937 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.363944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:12.363971 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.363978 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.363987 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:12.364005 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.364012 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364022 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:12.364035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364076 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.364092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364098 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.364112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364142 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.364200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.364217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364228 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:12.364237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:04:12.364249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:12.364279 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:12.364295 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364302 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:04:12.364316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364348 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.364355 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364366 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:04:12.364379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364408 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.364425 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364435 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.364449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364474 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:12.364481 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364495 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:04:12.364508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364532 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:12.364547 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364554 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:04:12.364567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.364598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.364621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364646 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.364661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364667 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.364680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364705 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364712 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364723 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:04:12.364735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.364750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364760 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:12.364773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364800 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364817 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.364859 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364886 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.364894 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364904 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:04:12.364921 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.364928 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364938 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:04:12.364955 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.364962 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.364972 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:04:12.364989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.364996 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365006 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:04:12.365023 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365030 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365040 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:04:12.365057 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:12.365064 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365074 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:04:12.365091 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:12.365098 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365108 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:04:12.365125 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:12.365132 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365141 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:04:12.365162 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.365171 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365187 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:04:12.365218 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365233 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365251 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:04:12.365289 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365306 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365324 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:04:12.365351 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365363 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365374 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:04:12.365392 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365400 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365413 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:04:12.365427 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.365489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.365508 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365515 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:04:12.365530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365555 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365563 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365573 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:04:12.365586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.365611 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.365626 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365632 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.365646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365671 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.365678 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365688 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:04:12.365701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.365725 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:12.365741 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365747 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.365761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365785 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365792 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365802 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:04:12.365820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.365827 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365837 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:12.365854 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.365861 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:12.365889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.365896 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365906 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:12.365918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.365955 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.365970 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.365976 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.365991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366016 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366023 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366033 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:04:12.366046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.366071 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.366084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366113 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366120 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366130 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366143 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.366174 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366223 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.366231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:12.366260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.366267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:12.366303 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366309 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366319 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:04:12.366337 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.366344 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366354 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:12.366371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:12.366409 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366417 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366428 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:04:12.366456 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:12.366463 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366474 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:04:12.366487 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.366526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.366543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366549 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:04:12.366564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366588 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.366595 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366605 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:04:12.366623 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366630 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366648 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:04:12.366667 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366674 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366684 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:04:12.366701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.366708 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366718 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:04:12.366735 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366742 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366752 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:04:12.366769 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366776 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366786 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:04:12.366803 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366810 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366820 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:12.366838 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.366844 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366854 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:12.366867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.366918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.366933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366940 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:12.366955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366979 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.366986 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.366996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:04:12.367009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.367024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.367034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:12.367050 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:12.367057 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:04:12.367068 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:04:12.367084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.367091 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:04:12.367104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.367127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.367148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:12.367164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.367175 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:12.367184 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:04:12.367201 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.367208 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:04:12.367219 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:04:12.367235 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:12.367243 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:04:12.367253 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:04:12.367270 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.367288 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.367299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.367318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.367324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.367334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.367352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.367359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.367369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.367386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.367392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:12.367405 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.367425 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.367432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:04:12.367442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.367459 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:12.367465 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:04:12.367475 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:04:12.367492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.367499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.367508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.367525 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:12.367532 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:04:12.367541 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:04:12.367558 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.367565 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:04:12.367575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.367592 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.367598 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:12.367608 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.367624 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:12.367630 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:04:12.367640 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:04:12.367655 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:04:12.367691 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.367720 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:12.367747 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.367775 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:12.367801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.367828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:12.367855 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.367882 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:12.367908 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.367934 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:12.367961 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:04:12.367987 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:12.368014 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:04:12.368040 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:04:12.368068 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:04:12.368095 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:12.368122 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.368149 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:12.368176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.368202 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:12.368229 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.368255 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:12.368344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.368371 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:12.368399 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.368432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.368458 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.368485 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:12.368512 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.368538 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:12.368564 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.368592 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:12.368618 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.368645 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:12.368671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.368700 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.368726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.368753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:12.368780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.368807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.368834 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.368860 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.368886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.368912 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.368938 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.368964 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:12.368991 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:04:12.369017 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:12.369043 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.369069 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:12.369096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.369122 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.369149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.369175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:12.369201 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.369228 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:12.369255 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.369286 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:12.369314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.369340 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:12.369367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.369393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:12.369425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.369453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:12.369482 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369500 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369526 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.369552 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369569 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369586 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369612 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.369638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369688 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.369740 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369766 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.369793 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369819 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.369845 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369861 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369945 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.369977 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.369994 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370020 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.370048 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370075 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.370101 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370128 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.370154 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.370206 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370232 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.370258 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370309 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.370335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.370388 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370421 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.370448 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370474 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.370501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370553 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.370657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.370744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370770 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.370797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.370885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.370980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.371006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371024 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371040 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371057 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.371110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.371214 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371240 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.371266 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371294 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371313 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371330 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371358 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.371385 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:12.371443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.371530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.371651 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371677 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:12.371703 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371729 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.371756 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371782 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.371808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.371911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.371998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:12.372086 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372103 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372130 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.372156 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372174 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372191 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372218 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.372244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.372361 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372388 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372421 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372448 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372473 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372491 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372517 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372543 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372561 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372587 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372613 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372639 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372666 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372692 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.372719 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372772 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372798 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:12.372824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:12.372894 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372920 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.372946 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.372972 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.372998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373025 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.373051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.373206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.373301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373329 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.373355 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.373450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:12.373570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.373671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.373775 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373802 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:12.373828 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373846 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373881 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373907 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:12.373933 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.373959 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:12.373985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.374072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:12.374193 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374220 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:12.374246 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374277 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:12.374306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374333 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:12.374359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.374463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:12.374610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:12.374637 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.374697 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.374747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.374796 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.374844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.374892 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.374940 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.374989 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.375042 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.375091 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.375139 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.375187 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.375235 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.375289 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.375340 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.375397 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.375454 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.375504 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.375554 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.375602 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.375653 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.375794 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.375858 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.375907 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.375955 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.376007 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.376054 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.376107 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.376159 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.376214 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.376262 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.376318 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.376377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.376425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.376473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.376522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.376568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.376616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.376666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.376779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.376838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.376932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.377011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.377064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.377112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.377161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.377209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.377257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.377312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.377361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.377410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.377459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.377508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.377560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.377620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.377667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.377716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.377763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.377810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.377859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.377908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.377960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.378007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.378055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.378112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.378162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.378210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.378258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.378314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.378362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.378410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.378458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.378506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.378553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.378677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.378760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.378810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.378859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.378907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.378955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.379002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.379051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.379099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.379149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.379199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.379251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.379314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.379362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.379417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.379465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.379512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.379561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.379618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.379673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.379720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.379769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.379827 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:12.379856 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.379917 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.379972 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.380026 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.380081 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.380135 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.380188 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.380241 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.380308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.380364 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.380423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.380479 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.380532 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.380586 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.380646 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.380699 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.380752 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.380806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.380861 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.380915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.380968 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.381021 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.381074 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.381127 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.381181 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.381235 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.381314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.381368 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.381430 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.381484 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.381538 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.381591 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.381661 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:12.381685 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.381739 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.381794 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.381848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.381902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.381956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.382009 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.382064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.382186 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.382241 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.382305 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.382359 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.382418 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.382473 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.382528 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.382582 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.382636 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.382691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.382745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.382798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.382852 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.382906 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.382960 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.383015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.383068 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.383123 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.383175 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.383229 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.383295 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.383349 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.383406 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.383463 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.383525 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:12.383548 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.383602 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.383651 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.383699 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.383749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.383864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.383954 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.384051 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.384146 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.384206 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.384256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.384319 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.384368 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.384425 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.384474 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.384522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.384574 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.384623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.384671 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.384720 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.384768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.384816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.384867 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.384915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.384964 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.385012 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.385060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.385109 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.385157 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.385206 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.385255 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.385321 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.385380 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:12.385407 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.385463 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.385514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.385566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.385617 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.385667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:12.385717 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:12.385767 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:12.385819 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.385870 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.385927 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.385978 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.386028 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.386078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.386129 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.386178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.386229 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.386287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.386338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.386389 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.386440 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.386491 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.386541 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.386591 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:12.386640 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.386690 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.386741 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.386792 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.386842 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.386891 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.386942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.386993 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.387065 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:04:12.387085 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:04:12.387116 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:04:12.387144 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:12.387172 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:12.387199 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:04:12.387220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.387240 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.387251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.387261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.387277 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.387288 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:12.387299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:12.387308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:12.387318 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.387328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.387338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.387347 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.387357 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387366 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387376 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.387395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.387404 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.387432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.387441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.387449 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.387458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:12.387467 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.387476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.387485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.387494 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.387503 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.387512 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.387520 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.387529 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.387538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.387550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.387559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.387569 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.387584 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.387594 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:12.387604 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:12.387612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:12.387621 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.387628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.387636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.387644 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.387652 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387671 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.387688 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.387697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.387724 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.387733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.387741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.387749 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:12.387758 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.387766 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.387774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.387781 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.387789 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.387797 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.387805 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.387813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.387821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.387831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.387839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.387848 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.387856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.387864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:12.387872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:12.387880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:12.387888 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.387895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.387903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.387910 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.387918 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387925 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387933 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.387940 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.387947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.387954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.387969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.387976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.387983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.387991 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.387998 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:12.388007 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.388014 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.388021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.388029 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.388036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.388043 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.388050 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.388057 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.388064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:12.388072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:12.388088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:12.388096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:12.388103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:12.388110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:12.388118 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:12.388125 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:12.388132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:12.388139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:12.388146 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:12.388154 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.388163 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.388171 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:12.388179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:12.388186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:12.388193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.388283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:12.388291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:12.388300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:12.388307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:12.388314 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:12.388321 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:12.388328 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:12.388335 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:12.388343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:12.388350 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:12.388357 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:12.388369 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:12.388381 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:12.388394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:12.388500 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:04:12.388521 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:12.388531 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:12.388539 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:12.388551 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:04:12.388556 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:12.388561 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:12.388571 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:04:12.388584 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:12.388628 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388635 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:12.388649 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:12.388670 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:04:12.388677 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:04:12.388682 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:04:12.388686 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:04:12.388692 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:12.388703 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388710 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388715 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388727 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388737 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:12.388742 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:04:12.388766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.388776 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:12.388780 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.388803 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:12.388808 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:04:12.388812 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:04:12.388816 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:04:12.388820 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:04:12.388824 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:04:12.388829 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:12.388833 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:04:12.388839 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205603" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:12.388849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388856 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388860 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:12.388866 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388872 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:12.388876 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:12.388900 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:12.388906 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388911 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388916 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388921 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:12.388931 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:12.388939 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:12.388944 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:12.388949 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:12.388955 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205603" 2019-02-20 06:04:12.388962 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:12.388967 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:12.388972 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:12.388978 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:12.388984 wsdl: in serializeType: returning: 205603 2019-02-20 06:04:12.388990 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:12.388997 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:12.389001 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:12.389004 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:12.389010 wsdl: in serializeType: returning: 205603 2019-02-20 06:04:12.389014 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205603 2019-02-20 06:04:12.389028 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205603 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:04:12.389033 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:04:12.389039 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8926"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:04:12.389052 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:04:12.389058 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205603 2019-02-20 06:04:12.389068 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:04:12.389145 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:04:12.389081 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:12.389092 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:12.389098 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:12.389103 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:12.389107 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:12.389114 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:12.389124 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:12.389132 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:12.389137 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:12.389151 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:04:12.389162 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:12.389169 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:12.396513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:12.396549 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:12.396565 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:12.396576 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:04:12.396583 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:12.396588 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:12.396593 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:12.396597 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:12.396603 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:12.396631 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:04:12.405781 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:04:12.405835 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:04:12.405846 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:12.405856 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:12.405866 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:12.405876 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:12.405887 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:12.405897 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:12.405906 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:12.405917 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:10 GMT 2019-02-20 06:04:12.405928 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:12.405937 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:04:12.405947 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:12.405963 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:04:12.406004 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:04:12.406019 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:04:12.406034 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:12.406042 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:04:12.406051 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:12.406099 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:12.406116 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:12.406126 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:12.406160 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:12.406175 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:04:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:04:12.406223 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:04:12.406238 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:04:12.406285 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:04:12.406297 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:04:12.406446 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:04:12.406615 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:04:12.406626 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:04:12.406681 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:04:12.406700 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:12.406740 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:04:12.406837 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:04:12.406868 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:12.406888 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:04:12.406900 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:04:12.406908 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:04:12.406917 nusoap_client: detail =