Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.70Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-27040 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1884
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 08:20:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 10:20:41.795039 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 10:20:41.795094 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:20:41.795114 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 10:20:41.795132 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:20:41.795142 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 10:20:41.795150 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 10:20:41.795163 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 10:20:41.795172 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:20:41.795178 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:20:41.795187 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:20:41.795195 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:20:41.795207 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:20:41.795213 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:20:41.795217 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:20:41.795222 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:20:41.795226 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 10:20:41.795238 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:20:41.795253 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:20:41.795262 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:20:41.795267 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 10:20:41.795273 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 10:20:41.795282 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:20:41.795290 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:20:41.801585 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:20:41.801629 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:20:41.801645 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 10:20:41.801654 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:20:41.801660 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:20:41.801664 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:20:41.801669 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 10:20:41.801700 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 10:20:41.816334 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 10:20:41.816392 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 10:20:41.816399 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:20:41.816406 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:20:41.816412 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:20:41.816417 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:20:41.816424 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:20:41.816436 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:20:41.816442 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:20:41.816449 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:20:37 GMT 2019-10-19 10:20:41.816454 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:20:41.816460 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 10:20:41.816466 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:20:41.816479 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 10:20:41.816546 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 10:20:41.816572 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 10:20:41.822472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.822535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.822566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.822630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.822661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.828792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.829153 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 10:20:41.829189 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 10:20:41.829222 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-10-19 10:20:41.834832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.834936 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.835113 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 10:20:41.835264 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 10:20:41.835289 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-19 10:20:41.835405 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 10:20:41.835456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.835561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.835697 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 10:20:41.840855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.840931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841346 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 10:20:41.841402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.841476 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.841816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 10:20:41.841840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 10:20:41.841852 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-19 10:20:41.841918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.841958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.842005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.842109 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-10-19 10:20:41.842152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.842199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:20:41.846921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.846956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.846985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.847008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:20:41.847078 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 10:20:41.847093 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:20:41.847098 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 10:20:41.847132 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 10:20:41.847171 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:20:41.847187 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:20:41.847194 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:20:41.847213 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 10:20:41.847217 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 10:20:41.847403 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 10:20:41.847419 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 10:20:41.847470 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 10:20:41.847501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.847544 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847560 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:20:41.847590 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.847598 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:20:41.847627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.847671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.847688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847695 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.847717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847747 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.847754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 10:20:41.847780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.847808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:20:41.847824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 10:20:41.847845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847871 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.847879 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:20:41.847911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.847918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847928 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:20:41.847946 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.847953 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.847963 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:20:41.847976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.848012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.848027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 10:20:41.848050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848075 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.848082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 10:20:41.848106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.848132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 10:20:41.848147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 10:20:41.848167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848191 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848198 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848208 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:20:41.848225 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848232 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848241 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:20:41.848259 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848266 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848275 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:20:41.848292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.848299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848308 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.848321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.848361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.848376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.848397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.848489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.848507 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848519 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.848529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 10:20:41.848542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:20:41.848653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:20:41.848677 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 10:20:41.848699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848739 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848747 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848758 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:20:41.848776 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848783 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:20:41.848810 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.848817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848826 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:20:41.848843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.848850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848860 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.848873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.848992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.849029 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.849055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849082 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.849089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 10:20:41.849113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:20:41.849153 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849159 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 10:20:41.849174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849199 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849206 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849215 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:20:41.849229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849254 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.849269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849275 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.849289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849313 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.849321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849330 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 10:20:41.849343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849369 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:20:41.849384 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849390 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 10:20:41.849403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849444 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.849457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.849496 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849502 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.849521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849546 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.849553 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849563 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 10:20:41.849585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 10:20:41.849628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849634 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 10:20:41.849647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849674 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849680 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849690 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:20:41.849712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.849743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849773 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 10:20:41.849788 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849794 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.849807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849832 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.849839 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849848 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 10:20:41.849861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.849886 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 10:20:41.849901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849907 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 10:20:41.849920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849944 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849951 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:20:41.849978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.849985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.849994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.850007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 10:20:41.850051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850057 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.850071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850095 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.850102 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850112 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 10:20:41.850125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850150 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 10:20:41.850165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850171 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 10:20:41.850184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.850215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.850237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 10:20:41.850277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850282 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.850296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.850326 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850336 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 10:20:41.850349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850374 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 10:20:41.850388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850394 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 10:20:41.850407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.850438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.850460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850485 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.850499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850505 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.850519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850543 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.850550 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850559 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 10:20:41.850572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850606 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:20:41.850622 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850628 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 10:20:41.850642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850667 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.850674 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850683 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:20:41.850696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.850744 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850750 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.850763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850788 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.850796 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 10:20:41.850818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850844 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:20:41.850858 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850864 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 10:20:41.850877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850902 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.850909 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850918 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:20:41.850931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.850956 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.850971 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.850977 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.850991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851015 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.851021 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851031 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 10:20:41.851044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:20:41.851083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851089 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 10:20:41.851103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851127 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.851134 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851143 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 10:20:41.851161 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.851167 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851177 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 10:20:41.851190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851219 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.851233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851239 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.851253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851277 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.851284 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851294 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 10:20:41.851307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851332 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:20:41.851347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851353 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:20:41.851366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851390 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.851397 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.851419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851444 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.851459 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851465 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.851479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851506 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.851513 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851523 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:20:41.851537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851563 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.851586 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851592 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:20:41.851607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851633 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:20:41.851640 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851650 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:20:41.851663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.851689 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.851708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.851730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851760 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851797 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.851818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.851835 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.851856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 10:20:41.851869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.851984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:20:41.852006 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:20:41.852033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852047 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 10:20:41.852071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852111 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:20:41.852122 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852140 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:20:41.852159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.852186 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.852202 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852208 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.852223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852253 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.852311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.852328 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852339 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.852349 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 10:20:41.852361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:20:41.852385 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:20:41.852400 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852406 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:20:41.852420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852445 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:20:41.852452 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852462 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:20:41.852475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.852500 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.852515 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852521 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.852534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852564 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.852635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.852652 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852663 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.852673 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 10:20:41.852685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:20:41.852717 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:20:41.852736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 10:20:41.852757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.852790 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 10:20:41.852818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.852824 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852834 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 10:20:41.852851 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.852858 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852867 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:20:41.852885 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.852891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852901 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:20:41.852918 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.852925 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852934 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:20:41.852951 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.852957 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.852967 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 10:20:41.852984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.852990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.853013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.853080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853086 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.853100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853132 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 10:20:41.853155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:20:41.853196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 10:20:41.853216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853239 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853246 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853256 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:20:41.853273 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853280 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.853306 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853313 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853322 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:20:41.853335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.853383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853389 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.853402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853426 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853433 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 10:20:41.853456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:20:41.853496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:20:41.853516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853557 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.853569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.853619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853625 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.853639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853664 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853671 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:20:41.853694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.853739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:20:41.853759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853785 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853792 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853801 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:20:41.853818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853834 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.853851 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853858 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853867 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:20:41.853880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.853914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.853929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.853949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853974 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.853981 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.853991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:20:41.854004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.854029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.854044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854050 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.854064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854088 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854095 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:20:41.854122 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.854128 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:20:41.854155 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.854162 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854171 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:20:41.854189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854195 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854205 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:20:41.854221 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854228 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854238 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:20:41.854251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.854292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.854306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.854326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854351 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854357 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 10:20:41.854380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.854406 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.854420 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854449 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854456 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854479 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.854509 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.854541 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.854567 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.854581 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854592 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 10:20:41.854610 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.854617 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854626 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 10:20:41.854643 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.854650 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854659 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:20:41.854676 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.854683 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854692 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 10:20:41.854715 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:20:41.854722 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854732 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 10:20:41.854750 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854758 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854767 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.854785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.854817 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854824 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854833 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 10:20:41.854850 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854857 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854866 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:20:41.854883 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.854889 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:20:41.854911 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.854968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.854986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.854992 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.855006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855030 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.855037 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855047 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:20:41.855064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.855071 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855080 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:20:41.855097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.855104 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855113 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:20:41.855388 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.855401 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855419 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:20:41.855444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.855510 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855534 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.855550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855582 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855590 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 10:20:41.855624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.855640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.855651 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.855665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855693 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855701 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855715 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855729 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.855760 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855785 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.855792 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855802 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:20:41.855819 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.855826 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855835 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:20:41.855852 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.855859 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855868 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:20:41.855885 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.855892 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855901 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:20:41.855918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.855925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:20:41.855955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.855962 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.855972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:20:41.855990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.855996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.856023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856029 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856039 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:20:41.856056 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856062 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856072 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:20:41.856089 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856096 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856105 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:20:41.856122 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:20:41.856151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.856206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.856224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856230 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.856245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856270 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856277 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856287 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:20:41.856304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.856310 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856320 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.856337 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856343 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856353 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:20:41.856370 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.856376 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856386 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.856399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.856437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.856472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856497 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 10:20:41.856528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.856543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.856553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.856566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856607 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856614 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856624 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.856668 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856694 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.856702 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856717 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:20:41.856736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856743 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856753 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:20:41.856770 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.856777 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856786 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:20:41.856803 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.856810 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856819 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:20:41.856836 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.856843 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:20:41.856870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.856876 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:20:41.856903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.856936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856942 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856952 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:20:41.856969 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.856975 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.856985 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:20:41.857002 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857009 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.857018 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 10:20:41.857035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857042 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.857051 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:20:41.857068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857074 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.857083 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:20:41.857096 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.857155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.857170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857200 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857207 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857217 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.857260 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857284 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.857291 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857301 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 10:20:41.857318 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.857325 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857335 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 10:20:41.857352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.857358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857368 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:20:41.857385 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857392 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857401 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 10:20:41.857418 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857424 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857434 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 10:20:41.857450 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857457 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857466 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:20:41.857483 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857489 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857499 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 10:20:41.857515 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857522 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857531 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 10:20:41.857548 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857555 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857565 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 10:20:41.857591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857607 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:20:41.857625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857632 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:20:41.857658 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.857665 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857674 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 10:20:41.857691 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.857697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.857730 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.857737 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857746 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 10:20:41.857759 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.857845 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.857851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 10:20:41.857866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.857890 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.857897 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.857907 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:20:41.857920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.857935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.857946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.857960 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.857966 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.857980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858005 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.858012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858021 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 10:20:41.858035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.858060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:20:41.858075 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858081 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 10:20:41.858096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.858127 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.858154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858160 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858170 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:20:41.858187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858193 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858203 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:20:41.858220 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.858226 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858236 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:20:41.858249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.858285 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 10:20:41.858300 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858306 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.858320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858345 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.858352 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858362 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 10:20:41.858375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.858400 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 10:20:41.858414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.858442 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858449 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.858459 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.858489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.858503 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858528 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.858535 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858544 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 10:20:41.858562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858568 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858585 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 10:20:41.858604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858611 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858620 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 10:20:41.858638 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:20:41.858644 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858654 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:20:41.858671 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858677 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858687 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 10:20:41.858708 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.858716 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858726 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 10:20:41.858745 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.858751 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858761 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:20:41.858778 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.858784 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858794 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 10:20:41.858811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.858817 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858827 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 10:20:41.858844 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.858850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.858873 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 10:20:41.858923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.858940 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858947 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 10:20:41.858961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.858985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.858992 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.859015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859040 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.859055 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859061 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.859074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859099 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859106 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859116 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 10:20:41.859129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859154 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:20:41.859167 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859194 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.859201 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859210 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 10:20:41.859228 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:20:41.859234 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859244 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 10:20:41.859261 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.859268 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859277 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 10:20:41.859291 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 10:20:41.859314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.859350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.859380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.859408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.859414 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859425 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:20:41.859442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.859449 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859458 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:20:41.859471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859505 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859526 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.859539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859564 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859570 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859587 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 10:20:41.859629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.859646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859672 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.859690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859723 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859731 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859741 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.859785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859810 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.859817 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859827 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 10:20:41.859844 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.859851 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859860 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 10:20:41.859897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.859906 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859916 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:20:41.859934 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.859941 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859951 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 10:20:41.859968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.859975 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.859984 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 10:20:41.860001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860008 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.860017 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 10:20:41.860034 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.860041 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.860050 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 10:20:41.860067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.860083 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:20:41.860100 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860106 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.860116 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:20:41.860147 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.860196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.860215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 10:20:41.860238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860263 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:20:41.860297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.860304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:20:41.860330 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.860337 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860346 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:20:41.860363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860370 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:20:41.860397 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.860404 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:20:41.860426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.860468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.860483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.860502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860526 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860551 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.860669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.860698 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.860734 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 10:20:41.860754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:20:41.860794 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:20:41.860818 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860827 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 10:20:41.860849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860887 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.860897 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860913 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 10:20:41.860935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.860959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.860977 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.861004 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861014 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.861040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861085 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:20:41.861098 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861116 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 10:20:41.861141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.861186 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 10:20:41.861212 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861222 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 10:20:41.861248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861275 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.861282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861292 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.861305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.861331 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.861346 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861352 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.861366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861391 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861398 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 10:20:41.861421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.861437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.861447 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:20:41.861460 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861488 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861495 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861505 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.861548 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861580 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861588 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861598 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 10:20:41.861617 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861623 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861633 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 10:20:41.861650 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861657 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861666 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 10:20:41.861683 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861690 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861700 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 10:20:41.861723 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861730 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861740 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 10:20:41.861758 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:20:41.861765 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861774 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 10:20:41.861792 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:20:41.861798 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861808 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 10:20:41.861825 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:20:41.861831 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861841 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 10:20:41.861858 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.861865 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.861964 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 10:20:41.861985 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.861992 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.862002 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 10:20:41.862020 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862028 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.862037 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 10:20:41.862054 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862065 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.862075 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 10:20:41.862093 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862100 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.862109 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 10:20:41.862123 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.862186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862205 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862212 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 10:20:41.862226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862258 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862267 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 10:20:41.862280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862306 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.862321 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862327 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.862340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862365 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.862371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862381 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 10:20:41.862394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862420 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:20:41.862434 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.862455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862478 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862485 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862495 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 10:20:41.862512 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.862519 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862529 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:20:41.862546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.862552 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862561 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:20:41.862585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.862593 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862603 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:20:41.862617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862683 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862703 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862712 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.862727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862784 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862794 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862804 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 10:20:41.862818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.862835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862845 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.862862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862891 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862898 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862908 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.862951 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.862983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.862992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:20:41.863010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.863017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:20:41.863043 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863050 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863059 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 10:20:41.863106 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.863115 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863127 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:20:41.863147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:20:41.863180 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863191 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863201 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 10:20:41.863219 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:20:41.863225 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863234 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 10:20:41.863248 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.863303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.863325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863332 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 10:20:41.863346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863370 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.863377 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863387 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 10:20:41.863404 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863411 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863420 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 10:20:41.863437 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863443 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863453 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 10:20:41.863470 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.863476 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863486 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 10:20:41.863522 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863530 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863541 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 10:20:41.863559 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863566 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863582 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 10:20:41.863601 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863607 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863617 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:20:41.863634 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.863640 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863650 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:20:41.863663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.863723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.863739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863767 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 10:20:41.863788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863814 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.863821 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 10:20:41.863845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.863871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:20:41.863887 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:20:41.863894 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 10:20:41.863905 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 10:20:41.863920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863927 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 10:20:41.863940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.863963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.863984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:20:41.864027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.864040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:20:41.864051 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 10:20:41.864069 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.864076 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 10:20:41.864087 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 10:20:41.864103 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:20:41.864109 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 10:20:41.864119 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 10:20:41.864164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.864172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.864183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.864201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.864207 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.864217 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.864234 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.864240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.864250 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.864267 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.864273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 10:20:41.864283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.864300 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.864306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 10:20:41.864316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.864333 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:20:41.864339 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 10:20:41.864348 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 10:20:41.864365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.864371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.864381 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.864398 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:20:41.864404 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 10:20:41.864414 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 10:20:41.864430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.864436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 10:20:41.864456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.864473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.864480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:20:41.864490 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.864505 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:20:41.864512 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 10:20:41.864521 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 10:20:41.864537 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 10:20:41.864573 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.864616 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:20:41.864643 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.864670 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 10:20:41.864697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.864729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:20:41.864777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.864806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:20:41.864833 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.864860 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:20:41.864905 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.864933 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 10:20:41.864960 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 10:20:41.864986 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 10:20:41.865012 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 10:20:41.865039 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 10:20:41.865065 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 10:20:41.865091 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 10:20:41.865117 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.865143 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:20:41.865171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.865198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:20:41.865225 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.865273 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:20:41.865304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.865331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:20:41.865358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.865402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.865480 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.865525 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:20:41.865552 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.865587 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:20:41.865615 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.865641 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:20:41.865668 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.865694 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:20:41.865727 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.865754 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:20:41.865780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.865807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.865834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.865860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:20:41.865888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.865915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.865941 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.865967 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.865993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.866020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.866046 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.866072 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:20:41.866098 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 10:20:41.866124 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 10:20:41.866152 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.866177 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:20:41.866203 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.866229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.866283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.866312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:20:41.866338 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.866364 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 10:20:41.866414 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.866442 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:20:41.866468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.866514 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:20:41.866545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.866572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:20:41.866608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.866635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:20:41.866662 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866679 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866710 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.866737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866798 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866820 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866847 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.866873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.866980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.867007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.867109 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867135 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867161 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867187 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867213 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867230 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867278 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867307 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867324 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867350 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867392 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867420 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867446 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867471 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.867497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867550 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867582 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.867610 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.867680 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867710 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.867739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867788 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.867815 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867841 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.867880 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867913 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.867940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.867991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.868092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.868177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868203 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.868229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.868338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.868456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868473 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.868559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.868675 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868703 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.868732 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868749 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868766 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868782 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.868833 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868859 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:20:41.868885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.868969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.868986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.869107 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869148 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:20:41.869178 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869204 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.869230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869256 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.869283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869358 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.869386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:20:41.869553 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869569 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869659 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.869685 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869725 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869752 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.869777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.869878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.869953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.869979 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870005 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870031 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870056 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870082 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870099 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870125 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870151 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870167 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870193 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870218 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870244 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.870321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870346 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:20:41.870424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870440 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:20:41.870492 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870518 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.870545 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870571 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.870624 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870650 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.870676 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870706 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.870736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.870887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.870972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.870998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.871024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.871110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:20:41.871229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871279 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.871331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.871433 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871460 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:20:41.871486 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871561 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:20:41.871594 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:20:41.871647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871663 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.871738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:20:41.871858 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871884 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:20:41.871909 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871936 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:20:41.871961 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.871987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:20:41.872014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872047 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872089 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.872116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:20:41.872269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:20:41.872302 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.872363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.872414 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.872470 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.872518 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.872566 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.872629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.872679 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.872732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.872782 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.872829 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.872878 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.872927 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.872976 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.873025 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.873074 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.873122 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.873171 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.873220 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.873328 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.873378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.873426 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.873475 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.873532 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.873592 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.873641 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.873689 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.873742 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.873790 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.873839 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.873887 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.873940 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.873987 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.874038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.874095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.874143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.874192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.874240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.874289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.874336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.874385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.874432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.874481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.874529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.874583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.874633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.874680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.874733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.874782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.874830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.874879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.874926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.874975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.875024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.875073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.875128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.875178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.875231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.875283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.875330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.875377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.875428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.875476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.875525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.875579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.875633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.875680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.875736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.875793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.875847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.875896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.876119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.876175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.876224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.876273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.876321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.876369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.876418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.876465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.876514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.876562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.876623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.876672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.876726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.876776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.876826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.876875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.876924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.876973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.877192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.877265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.877320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.877372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.877419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.877467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.877546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.877607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.877657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.877713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.877768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.877815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.877865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.877923 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:20:41.877950 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.878046 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.878109 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.878165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.878220 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.878275 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.878329 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.878383 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.878436 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.878491 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.878547 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.878664 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.878727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.878782 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.878837 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.878891 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.878946 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.879009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.879065 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.879120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.879174 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.879229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.879284 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.879338 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.879392 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.879447 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.879501 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.879556 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.879618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.879673 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.879734 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.879789 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.879844 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.879900 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.879962 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:20:41.879986 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.880041 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.880095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.880150 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.880205 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.880261 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.880315 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.880370 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.880424 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.880528 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.880640 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.880750 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.880817 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.880873 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.880988 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.881058 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.881114 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.881168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.881222 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.881278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.881333 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.881387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.881442 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.881496 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.881551 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.881622 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.881742 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.881845 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.881988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.882084 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.882173 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.882294 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.882349 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.882413 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.882524 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 10:20:41.882550 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.882614 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.882750 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.882805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.882855 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.882904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.882953 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.883002 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.883064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.883163 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.883274 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.883405 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.883539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.883658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.883769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.883872 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.883972 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.884033 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.884082 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.884131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.884180 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.884229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.884278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.884327 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.884375 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.884425 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.884475 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.884524 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.884572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.884668 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.884775 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.884879 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.884937 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.884987 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.885045 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 10:20:41.885068 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.885121 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.885173 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.885224 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.885275 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.885326 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.885377 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:20:41.885427 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:20:41.885478 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:20:41.885529 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.885675 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.885742 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.885794 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.885845 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.886300 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.886353 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.886404 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.886455 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.886506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.886558 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.886621 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.886673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.886731 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.886782 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.886832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.886882 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:20:41.886933 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.886983 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.887035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.887087 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.887137 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.887187 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.887238 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.887290 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.887346 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 10:20:41.887363 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 10:20:41.887394 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 10:20:41.887423 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 10:20:41.887451 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 10:20:41.887478 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 10:20:41.887500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.887519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.887528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.887538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.887549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.887558 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.887567 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:20:41.887584 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:20:41.887594 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:20:41.887603 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.887613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.887622 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.887631 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.887641 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.887651 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.887660 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.887669 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.887677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.887686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.887694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.887706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.887718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.887726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.887735 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.887744 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.887752 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:20:41.887761 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.887769 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.887782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.887792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.887801 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.887809 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.887818 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.887827 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.887835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.887847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.887855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.887864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.887897 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.887906 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.887914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:20:41.887922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:20:41.887931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:20:41.887939 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.887947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.887955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.887964 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.887972 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.887980 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.887988 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.887996 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.888005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.888012 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.888020 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888028 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.888044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.888053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.888060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.888068 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:20:41.888076 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.888084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.888092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.888100 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.888108 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.888131 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.888141 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.888150 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.888159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.888169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.888177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.888185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.888193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.888200 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.888207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:20:41.888215 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:20:41.888223 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:20:41.888230 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.888238 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.888246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.888257 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.888265 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888273 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.888280 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.888288 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.888296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.888304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.888310 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.888334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.888341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.888348 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.888355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:20:41.888362 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.888369 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.888376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.888383 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.888390 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.888397 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.888404 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.888411 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.888419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:20:41.888429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.888436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:20:41.888444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:20:41.888451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:20:41.888459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:20:41.888466 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:20:41.888473 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:20:41.888481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:20:41.888488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:20:41.888496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:20:41.888503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:20:41.888509 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:20:41.888516 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.888530 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:20:41.888537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:20:41.888544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:20:41.888552 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:20:41.888559 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:20:41.888580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:20:41.888589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:20:41.888596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:20:41.888603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:20:41.888610 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:20:41.888617 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:20:41.888624 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:20:41.888631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:20:41.888644 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:20:41.888652 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:20:41.888660 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:20:41.888667 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:20:41.888675 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:20:41.888937 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 10:20:41.888950 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:20:41.888955 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:20:41.888960 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:20:41.888967 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 10:20:41.888971 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:20:41.888975 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:20:41.888985 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 10:20:41.888994 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:20:41.889036 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889043 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:20:41.889057 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:20:41.889079 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 10:20:41.889086 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 10:20:41.889090 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 10:20:41.889094 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 10:20:41.889099 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:20:41.889110 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889117 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889122 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889134 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889143 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:20:41.889148 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 10:20:41.889173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.889182 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:20:41.889187 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.889210 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:20:41.889216 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 10:20:41.889220 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 10:20:41.889224 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 10:20:41.889228 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 10:20:41.889231 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 10:20:41.889236 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 10:20:41.889240 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 10:20:41.889247 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:20:41.889257 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889263 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889267 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:20:41.889273 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889278 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:20:41.889283 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:20:41.889307 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:20:41.889314 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889318 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889324 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889328 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:20:41.889339 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:20:41.889347 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:20:41.889351 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:20:41.889355 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:20:41.889362 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167824" 2019-10-19 10:20:41.889370 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:20:41.889374 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:20:41.889379 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:20:41.889385 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:20:41.889390 wsdl: in serializeType: returning: 167824 2019-10-19 10:20:41.889396 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:20:41.889403 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:20:41.889407 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:20:41.889411 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:20:41.889416 wsdl: in serializeType: returning: 167824 2019-10-19 10:20:41.889420 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167824 2019-10-19 10:20:41.889441 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167824 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 10:20:41.889445 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 10:20:41.889451 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8256"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 10:20:41.889466 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 10:20:41.889471 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167824 2019-10-19 10:20:41.889482 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 10:20:41.889556 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 10:20:41.889495 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:20:41.889506 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:20:41.889511 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:20:41.889516 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:20:41.889520 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:20:41.889527 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:20:41.889537 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:20:41.889545 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:20:41.889550 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:20:41.889563 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 10:20:41.889579 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:20:41.889588 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:20:41.895948 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:20:41.895979 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:20:41.895997 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 10:20:41.896003 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 10:20:41.896009 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:20:41.896015 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:20:41.896019 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:20:41.896024 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:20:41.896030 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 10:20:41.896055 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 10:20:41.903900 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 10:20:41.903945 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 10:20:41.903952 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:20:41.903957 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:20:41.903963 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:20:41.903969 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:20:41.903975 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:20:41.903981 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:20:41.903986 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:20:41.903992 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:20:37 GMT 2019-10-19 10:20:41.903998 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:20:41.904004 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 10:20:41.904009 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:20:41.904020 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 10:20:41.904050 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 10:20:41.904062 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 10:20:41.904073 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:20:41.904077 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 10:20:41.904082 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 10:20:41.904117 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:20:41.904128 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:20:41.904135 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:20:41.904164 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:20:41.904171 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 08:20:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 10:20:41.904209 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 10:20:41.904219 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 10:20:41.904243 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 10:20:41.904249 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 10:20:41.904365 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 10:20:41.904467 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 10:20:41.904473 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 10:20:41.904482 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 10:20:41.904494 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:20:41.904519 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 10:20:41.904581 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 10:20:41.904610 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:20:41.904645 nusoap_client: got fault 2019-10-19 10:20:41.904655 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 10:20:41.904660 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 10:20:41.904666 nusoap_client: detail =