Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.70Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-27040 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1884
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:40:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:40:59.769725 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:40:59.769797 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:40:59.769814 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:40:59.769832 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:40:59.769843 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:40:59.769852 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:40:59.769868 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:40:59.769876 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:40:59.769884 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:40:59.769894 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:40:59.769903 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:40:59.769915 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:40:59.769921 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:40:59.769926 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:40:59.769930 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:40:59.769934 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:40:59.769946 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:40:59.769963 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:40:59.769973 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:40:59.769979 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:40:59.769985 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:40:59.769995 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:40:59.770005 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:40:59.777381 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:40:59.777426 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:40:59.777448 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:40:59.777456 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:40:59.777462 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:40:59.777467 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:40:59.777472 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:40:59.777501 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:40:59.805027 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:40:59.805061 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:40:59.805068 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:40:59.805079 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:40:59.805085 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:40:59.805091 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:40:59.805097 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:40:59.805103 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:40:59.805109 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:40:59.805115 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:40:53 GMT 2019-02-23 22:40:59.805120 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:40:59.805126 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:40:59.805132 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:40:59.805144 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:40:59.805175 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:40:59.812539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:40:59.812935 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:40:59.819931 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:40:59.820029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:40:59.820067 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:40:59.820622 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:40:59.820949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:40:59.821204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:40:59.821550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:40:59.827212 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.827525 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:40:59.828073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:40:59.828224 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.828685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:40:59.828919 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.829383 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.829869 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.830329 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:40:59.834695 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:40:59.835102 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:40:59.835453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:40:59.837494 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:40:59.837527 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:40:59.837616 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:40:59.837642 soap_transport_http: read buffer of 5136 bytes 2019-02-23 22:40:59.838141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:40:59.838247 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-02-23 22:40:59.838265 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:40:59.838280 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:40:59.838331 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:40:59.838387 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:40:59.838408 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:40:59.838418 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:40:59.838441 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:40:59.838449 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:40:59.838672 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:40:59.838692 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:40:59.838766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.838778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:40:59.838806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.838853 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.838866 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.838887 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:40:59.838919 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.838930 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.838946 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:40:59.838971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.839028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.839052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.839086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839128 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.839138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:40:59.839175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.839217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:40:59.839240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:40:59.839271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839333 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839344 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:40:59.839401 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839413 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839429 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:40:59.839460 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839470 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839486 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:40:59.839509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.839567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.839604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839614 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:40:59.839636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839687 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.839697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:40:59.839734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.839773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:40:59.839797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:40:59.839826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839874 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839889 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:40:59.839917 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839930 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839945 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:40:59.839972 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.839982 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.839997 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:40:59.840024 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.840034 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840049 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.840069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.840127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.840150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.840185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840231 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.840349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.840390 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840408 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:40:59.840427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:40:59.840449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:40:59.840493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:40:59.840518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840528 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:40:59.840552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840602 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.840613 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840630 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:40:59.840664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.840707 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.840733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840743 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.840766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840807 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.840818 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840834 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:40:59.840856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.840898 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:40:59.840922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840931 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:40:59.840958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.840998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.841008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841025 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.841047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.841089 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.841113 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841123 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.841145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841185 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.841196 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:40:59.841235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.841282 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:40:59.841307 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841317 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:40:59.841339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.841402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841420 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:40:59.841451 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.841462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841478 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.841501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.841551 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:40:59.841575 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841585 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.841609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841662 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.841673 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841689 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:40:59.841711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.841752 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:40:59.841779 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841789 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:40:59.841813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.841865 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841924 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:40:59.841958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.841968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.841986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.842012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.842060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:40:59.842085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842094 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.842122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.842173 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842189 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:40:59.842210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.842250 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:40:59.842294 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842304 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:40:59.842328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.842392 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.842431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.842473 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:40:59.842498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842510 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.842537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842598 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.842611 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842629 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:40:59.842665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.842709 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:40:59.842734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842749 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:40:59.842771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.842826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842844 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.842868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.842910 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.842936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.842946 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.842969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843012 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.843024 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843040 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:40:59.843063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.843106 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:40:59.843133 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843144 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:40:59.843168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843212 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.843224 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843242 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:40:59.843266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.843321 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.843347 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843358 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.843382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843428 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.843440 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:40:59.843483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.843527 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:40:59.843554 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843564 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:40:59.843589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843633 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.843645 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843663 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:40:59.843688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.843733 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.843761 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843772 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.843796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843843 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.843855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843873 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:40:59.843899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.843943 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:40:59.843969 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.843978 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:40:59.844001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844040 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.844050 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844066 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:40:59.844097 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.844108 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844124 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:40:59.844147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.844195 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.844219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844228 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.844251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844299 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.844311 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844328 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:40:59.844350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.844391 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:40:59.844416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844435 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:40:59.844457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.844510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.844548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.844589 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.844614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844624 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.844646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844686 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.844697 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844713 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:40:59.844735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.844776 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.844799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844808 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:40:59.844829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844869 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:40:59.844879 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844895 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:40:59.844917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.844958 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.844981 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.844991 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.845012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845049 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.845224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.845270 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845295 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:40:59.845313 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:40:59.845333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:40:59.845375 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:40:59.845401 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845413 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:40:59.845443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845484 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:40:59.845495 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845512 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:40:59.845566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.845620 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.845644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845653 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.845675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845733 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845796 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.845830 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.845859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:40:59.845893 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:40:59.845915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.845940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:40:59.845962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:40:59.845989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846178 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:40:59.846207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846287 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:40:59.846342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846355 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846373 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:40:59.846407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846420 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846445 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:40:59.846524 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.846539 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846555 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:40:59.846581 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.846589 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846599 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:40:59.846619 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.846625 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846635 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:40:59.846653 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.846660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.846684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.846738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.846758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846765 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.846781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846808 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846816 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:40:59.846840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.846866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:40:59.846881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:40:59.846901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846927 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846934 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846945 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:40:59.846963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.846970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.846980 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.846998 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847005 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847014 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:40:59.847027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.847076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.847096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847122 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847130 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:40:59.847153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:40:59.847194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847201 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:40:59.847215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.847270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.847310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847316 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.847330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847355 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847362 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:40:59.847393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.847434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:40:59.847454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847479 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847486 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847496 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:40:59.847514 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847521 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.847550 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847557 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847567 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:40:59.847580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.847628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847635 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.847649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847674 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:40:59.847712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.847738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.847752 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.847772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847798 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.847805 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:40:59.847833 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847839 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847849 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:40:59.847866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.847873 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:40:59.847901 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.847908 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847918 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:40:59.847935 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.847942 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847952 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:40:59.847965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.847996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.848007 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.848022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848028 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.848042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848067 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:40:59.848097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.848122 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.848136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848169 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848176 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848186 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.848231 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.848263 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848273 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.848291 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.848298 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848308 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:40:59.848325 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.848332 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848342 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:40:59.848360 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.848366 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848382 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:40:59.848402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.848409 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848419 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:40:59.848437 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:40:59.848444 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848454 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:40:59.848472 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848479 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848488 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.848506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.848540 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848547 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848557 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:40:59.848575 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848582 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848591 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:40:59.848604 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.848686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.848706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848730 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.848737 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848747 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:40:59.848764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848771 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848780 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:40:59.848797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.848804 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848813 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:40:59.848830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.848837 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848846 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:40:59.848858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.848895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.848928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848952 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.848959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:40:59.848981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.848996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.849006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.849018 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849044 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849051 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849061 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.849102 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849127 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.849134 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849143 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:40:59.849160 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849168 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849177 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:40:59.849194 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.849201 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849210 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:40:59.849228 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.849234 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849243 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:40:59.849260 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.849267 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849276 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:40:59.849307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.849314 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849324 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:40:59.849341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849348 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.849375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849387 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849397 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:40:59.849416 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849422 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849433 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:40:59.849450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849457 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849467 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:40:59.849484 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849491 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:40:59.849514 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.849569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.849587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.849608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849645 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849652 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849662 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:40:59.849679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.849685 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849695 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.849712 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.849718 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:40:59.849745 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.849751 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849761 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.849773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.849809 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.849843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849867 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849884 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:40:59.849896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.849911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.849920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.849933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.849990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.850019 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850043 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850050 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850060 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:40:59.850077 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850084 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850093 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:40:59.850114 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850121 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850131 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:40:59.850148 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850155 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850164 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:40:59.850181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:40:59.850215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850230 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:40:59.850247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.850295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850301 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850311 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:40:59.850329 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850335 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850345 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:40:59.850363 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850370 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850385 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:40:59.850404 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850411 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850421 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:40:59.850439 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850455 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:40:59.850468 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.850529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.850544 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850572 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850579 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850589 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.850645 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850670 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850676 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850686 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:40:59.850703 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850710 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850719 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:40:59.850736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.850743 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850752 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:40:59.850769 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850776 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850785 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:40:59.850802 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850808 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850818 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:40:59.850835 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850842 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850851 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:40:59.850868 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.850874 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850884 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:40:59.850901 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850907 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850917 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:40:59.850934 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850940 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850950 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:40:59.850967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.850974 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.850983 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:40:59.851000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.851006 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851015 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:40:59.851032 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.851039 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851061 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:40:59.851080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.851086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.851114 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.851121 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851130 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:40:59.851143 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851234 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:40:59.851250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851275 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.851282 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851292 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:40:59.851305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851330 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851352 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.851365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851397 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.851404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851423 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:40:59.851436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851462 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:40:59.851476 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851483 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:40:59.851496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.851529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.851556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.851563 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851573 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:40:59.851591 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.851597 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851607 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:40:59.851624 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.851631 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851641 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:40:59.851654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851692 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:40:59.851707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851713 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.851737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851762 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.851770 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851780 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:40:59.851792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.851808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851818 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:40:59.851831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.851858 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:40:59.851865 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.851875 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:40:59.851888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.851904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.851918 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.851944 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.851951 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.851961 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:40:59.851979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.851986 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.851996 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:40:59.852013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.852020 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852030 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:40:59.852048 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:40:59.852054 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852064 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:40:59.852082 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.852089 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852098 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:40:59.852116 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.852123 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852133 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:40:59.852150 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.852157 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852167 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:40:59.852185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.852192 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852202 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:40:59.852219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.852226 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852236 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:40:59.852254 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.852260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.852283 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:40:59.852334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.852351 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852358 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:40:59.852372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.852410 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.852433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.852459 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.852474 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852480 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.852495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852520 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852527 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852537 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:40:59.852550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.852574 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:40:59.852588 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852614 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.852622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852631 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:40:59.852649 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:40:59.852656 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852665 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:40:59.852683 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.852690 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852700 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:40:59.852713 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:40:59.852738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.852753 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.852774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.852807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852817 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.852835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.852842 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852851 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:40:59.852869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.852876 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852886 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:40:59.852899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.852932 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.852946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852953 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.852967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.852992 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.852999 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853009 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:40:59.853022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.853047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.853061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853088 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853095 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.853148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853174 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853181 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853191 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:40:59.853209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853216 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:40:59.853243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.853250 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853260 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:40:59.853278 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853285 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853295 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:40:59.853312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.853319 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853329 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:40:59.853346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853353 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853363 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:40:59.853385 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.853393 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853403 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:40:59.853421 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853428 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853438 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:40:59.853456 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853463 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853473 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:40:59.853486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.853533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.853550 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853556 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:40:59.853570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853595 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853603 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853613 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:40:59.853631 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.853638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853647 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:40:59.853665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.853672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853681 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:40:59.853699 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853705 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853715 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:40:59.853745 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.853751 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853768 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:40:59.853781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.853821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.853835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853841 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.853855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853884 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.853940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.853957 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.853967 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:40:59.853977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:40:59.853989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:40:59.854012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:40:59.854026 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854032 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:40:59.854046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854070 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.854077 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854087 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:40:59.854099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.854123 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.854137 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854143 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.854157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:40:59.854188 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854197 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:40:59.854209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.854234 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:40:59.854248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854254 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:40:59.854267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.854312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.854335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.854360 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.854375 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.854402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854427 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854435 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854445 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:40:59.854458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.854473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.854483 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:40:59.854496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854524 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854531 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854541 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854554 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.854584 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854610 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854619 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854629 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:40:59.854647 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854653 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854663 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:40:59.854681 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854687 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854697 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:40:59.854714 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854721 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854744 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:40:59.854761 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854768 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854778 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:40:59.854795 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:40:59.854801 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854810 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:40:59.854828 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:40:59.854834 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854843 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:40:59.854860 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:40:59.854867 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854876 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:40:59.854893 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.854900 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854910 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:40:59.854927 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854933 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854942 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:40:59.854959 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854966 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.854975 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:40:59.854992 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.854998 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.855008 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:40:59.855025 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855031 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.855040 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:40:59.855052 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.855113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855130 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855136 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:40:59.855151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855175 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855182 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855191 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:40:59.855203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855228 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.855256 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855262 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.855276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855301 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.855308 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855318 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:40:59.855331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855356 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:40:59.855371 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.855397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855422 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855429 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855439 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:40:59.855457 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.855464 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855474 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:40:59.855491 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.855498 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855508 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:40:59.855526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855532 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855542 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:40:59.855555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855607 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855613 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.855627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855653 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855660 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855670 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:40:59.855682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.855698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855707 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.855721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855762 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855769 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855779 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.855821 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.855852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:40:59.855879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.855885 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:40:59.855912 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855918 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855928 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:40:59.855945 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.855952 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855961 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:40:59.855978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.855984 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.855994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:40:59.856011 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856017 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.856026 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:40:59.856050 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:40:59.856057 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.856066 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:40:59.856078 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.856116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.856131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856137 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:40:59.856151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856175 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.856182 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856192 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:40:59.856209 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856216 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856225 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:40:59.856242 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856248 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856258 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:40:59.856275 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.856281 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856291 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:40:59.856307 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856326 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856337 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:40:59.856355 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856362 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856371 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:40:59.856394 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856402 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856412 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:40:59.856429 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856436 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856446 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:40:59.856459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.856512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.856527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856534 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:40:59.856550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856575 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.856582 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:40:59.856605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.856630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:40:59.856647 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:40:59.856654 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:40:59.856665 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:40:59.856682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856688 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:40:59.856701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.856757 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:40:59.856773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.856784 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:40:59.856793 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:40:59.856810 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.856817 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:40:59.856827 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:40:59.856843 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:40:59.856849 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:40:59.856859 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:40:59.856875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.856882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.856891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.856907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.856914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.856923 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.856940 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.856947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.856956 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.856973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.856979 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:40:59.856989 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.857005 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.857011 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:40:59.857021 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.857037 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:40:59.857044 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:40:59.857053 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:40:59.857069 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.857075 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.857084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.857101 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:40:59.857107 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:40:59.857116 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:40:59.857133 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.857139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:40:59.857149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.857165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.857171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:40:59.857181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.857196 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:40:59.857203 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:40:59.857224 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:40:59.857238 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:40:59.857272 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.857302 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:40:59.857329 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.857356 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:40:59.857389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.857417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:40:59.857444 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.857471 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:40:59.857497 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.857523 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:40:59.857550 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:40:59.857576 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:40:59.857603 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:40:59.857631 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:40:59.857657 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:40:59.857684 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:40:59.857711 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.857738 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:40:59.857764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.857790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:40:59.857817 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.857843 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:40:59.857870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.857896 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:40:59.857923 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.857989 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.858016 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.858043 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:40:59.858069 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.858096 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:40:59.858123 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.858150 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:40:59.858177 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.858203 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:40:59.858230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.858259 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.858286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.858313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:40:59.858340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.858367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.858399 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.858426 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.858454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.858480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.858506 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.858534 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:40:59.858560 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:40:59.858590 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:40:59.858616 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.858642 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:40:59.858669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.858695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.858722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.858749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:40:59.858775 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.858801 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:40:59.858828 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.858854 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:40:59.858881 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.858907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:40:59.858934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.858960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:40:59.858987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.859015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:40:59.859044 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859062 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859094 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.859120 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859138 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859187 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.859214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.859319 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859345 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859371 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859404 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859431 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859448 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859475 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859502 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859519 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859546 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859572 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859599 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859625 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859651 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.859678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859704 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859731 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859757 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.859783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859801 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.859853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.859906 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.859958 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.859985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.860012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.860169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860203 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.860256 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860282 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.860308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.860401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.860523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.860628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.860732 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860758 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.860785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860803 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860821 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860866 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.860892 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860919 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:40:59.860944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.860979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.861032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.861154 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861181 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:40:59.861207 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.861259 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861285 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.861311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.861421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:40:59.861597 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861614 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861641 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.861667 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861684 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861701 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861728 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.861754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.861857 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861884 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.861910 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861936 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.861962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.861979 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862005 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.862031 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862048 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862074 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.862101 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862127 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.862154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862180 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.862206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.862259 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862285 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:40:59.862311 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862329 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:40:59.862386 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.862439 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862466 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.862492 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862518 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.862544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.862699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.862786 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862813 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.862839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862899 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.862926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.862994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:40:59.863047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863099 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.863151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.863255 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863281 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:40:59.863308 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863326 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863343 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863361 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:40:59.863419 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:40:59.863472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.863559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:40:59.863679 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863706 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:40:59.863732 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863758 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:40:59.863784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863811 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:40:59.863837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.863941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.863994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.864011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.864028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.864045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.864062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:40:59.864088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:40:59.864115 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.864173 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.864224 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.864274 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.864322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.864371 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.864427 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.864476 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.864529 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.864578 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.864628 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.864678 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.864726 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.864776 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.864824 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.864872 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.864920 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.864969 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.865024 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.865073 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.865124 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.865181 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.865236 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.865285 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.865332 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.865384 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.865433 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.865484 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.865533 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.865587 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.865635 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.865685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.865743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.865791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.865840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.865890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.865938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.865988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.866038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.866086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.866135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.866183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.866231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.866279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.866380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.866432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.866482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.866530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.866578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.866627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.866677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.866726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.866775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.866827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.866880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.866927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.866975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.867023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.867070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.867119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.867169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.867222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.867269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.867318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.867375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.867431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.867480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.867528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.867575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.867623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.867672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.867721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.867769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.867816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.867865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.867912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.867960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.868009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.868057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.868104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.868152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.868200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.868250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.868299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.868349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.868407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.868460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.868507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.868555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.868602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.868649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.868698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.868748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.868802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.868850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.868900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.868957 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:40:59.868985 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.869046 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.869102 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.869157 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.869212 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.869266 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.869320 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.869373 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.869434 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.869488 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.869542 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.869597 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.869651 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.869705 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.869759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.869813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.869867 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.869920 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.869975 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.870029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.870083 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.870137 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.870191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.870245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.870300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.870354 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.870421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.870476 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.870531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.870585 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.870639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.870692 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.870754 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:40:59.870779 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.870834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.870889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.870943 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.870998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.871052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.871106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.871160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.871214 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.871269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.871323 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.871382 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.871439 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.871494 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.871607 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.871660 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.871712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.871765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.871818 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.871870 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.871922 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.871974 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.872027 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.872079 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.872131 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.872184 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.872236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.872288 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.872356 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.872416 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.872471 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.872525 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.872599 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:40:59.872622 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.872670 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.872718 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.872765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.872812 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.872859 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.872906 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.872953 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.873000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.873046 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.873093 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.873140 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.873187 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.873235 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.873282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.873344 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.873398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.873448 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.873498 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.873547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.873609 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.873656 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.873703 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.873749 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.873796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.873842 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.873889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.873936 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.873983 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.874030 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.874076 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.874124 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.874177 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:40:59.874199 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.874248 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.874312 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.874363 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.874419 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.874472 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:40:59.874522 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:40:59.874573 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:40:59.874636 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.874685 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.874748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.874799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.874850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.874902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.874953 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.875004 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.875054 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.875106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.875158 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.875209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.875273 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.875336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.875391 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.875443 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:40:59.875493 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.875545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.875597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.875661 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.875710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.875759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.875808 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.875857 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.875909 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:40:59.875926 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:40:59.875954 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:40:59.875982 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:40:59.876009 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:40:59.876034 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:40:59.876054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.876068 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.876076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.876085 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.876093 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.876101 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:40:59.876109 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:40:59.876116 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:40:59.876124 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.876132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.876139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.876147 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.876154 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876162 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876170 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.876185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.876192 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876208 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.876215 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.876222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.876229 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.876237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:40:59.876244 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.876251 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.876259 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.876266 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.876273 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.876280 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.876288 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.876295 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.876303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.876311 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.876318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.876327 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.876334 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.876342 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:40:59.876350 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:40:59.876357 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:40:59.876365 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.876372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.876385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.876392 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.876400 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876407 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876415 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876422 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.876430 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.876437 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876444 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876451 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.876458 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.876466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.876473 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.876480 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:40:59.876487 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.876494 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.876501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.876508 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.876515 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.876522 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.876530 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.876537 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.876544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.876552 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.876560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.876568 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.876575 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.876582 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:40:59.876589 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:40:59.876596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:40:59.876602 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.876608 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.876614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.876621 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.876627 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876640 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876647 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.876653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.876660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.876680 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.876686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.876692 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.876700 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:40:59.876706 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.876712 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.876719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.876725 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.876732 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.876738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.876745 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.876751 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.876757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:40:59.876764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.876771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:40:59.876778 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:40:59.876785 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:40:59.876791 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:40:59.876797 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:40:59.876804 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:40:59.876810 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:40:59.876817 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:40:59.876823 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:40:59.876830 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:40:59.876837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876844 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:40:59.876857 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:40:59.876864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:40:59.876870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:40:59.876883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:40:59.876892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:40:59.876898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:40:59.876904 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:40:59.876910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:40:59.876917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:40:59.876923 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:40:59.876929 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:40:59.876936 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:40:59.876942 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:40:59.876948 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:40:59.876954 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:40:59.876960 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:40:59.877031 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:40:59.877040 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:40:59.877045 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:40:59.877050 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:40:59.877056 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:40:59.877060 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:40:59.877065 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:40:59.877074 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:40:59.877081 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:40:59.877117 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877124 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:40:59.877137 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:40:59.877157 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:40:59.877163 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:40:59.877167 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:40:59.877171 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:40:59.877176 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:40:59.877186 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877193 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877197 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877207 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877215 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:40:59.877220 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:40:59.877244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.877253 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:40:59.877271 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.877295 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:40:59.877301 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:40:59.877305 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:40:59.877309 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:40:59.877313 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:40:59.877317 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:40:59.877321 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:40:59.877325 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:40:59.877331 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:40:59.877342 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877348 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877352 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:40:59.877358 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877364 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:40:59.877368 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:40:59.877399 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:40:59.877407 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877411 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877417 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877422 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:40:59.877433 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:40:59.877441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:40:59.877446 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:40:59.877450 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:40:59.877457 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167824" 2019-02-23 22:40:59.877464 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:40:59.877468 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:40:59.877473 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:40:59.877479 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:40:59.877484 wsdl: in serializeType: returning: 167824 2019-02-23 22:40:59.877491 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:40:59.877498 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:40:59.877502 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:40:59.877506 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:40:59.877510 wsdl: in serializeType: returning: 167824 2019-02-23 22:40:59.877515 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167824 2019-02-23 22:40:59.877589 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167824 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:40:59.877595 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:40:59.877601 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7531"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:40:59.877614 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:40:59.877620 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167824 2019-02-23 22:40:59.877629 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:40:59.877699 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:40:59.877641 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:40:59.877651 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:40:59.877656 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:40:59.877661 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:40:59.877664 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:40:59.877671 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:40:59.877680 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:40:59.877688 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:40:59.877693 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:40:59.877705 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:40:59.877714 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:40:59.877721 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:40:59.885192 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:40:59.885209 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:40:59.885222 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:40:59.885231 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:40:59.885239 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:40:59.885247 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:40:59.885253 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:40:59.885265 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:40:59.885279 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:40:59.885315 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:40:59.894792 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:40:59.894815 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:40:59.894824 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:40:59.894832 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:40:59.894840 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:40:59.894849 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:40:59.894858 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:40:59.894870 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:40:59.894883 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:40:59.894893 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:40:53 GMT 2019-02-23 22:40:59.894902 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:40:59.894910 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:40:59.894919 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:40:59.894931 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:40:59.894962 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:40:59.894979 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:40:59.894999 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:40:59.895007 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:40:59.895014 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:40:59.895049 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:40:59.895063 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:40:59.895071 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:40:59.895097 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:40:59.895107 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:40:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:40:59.895148 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:40:59.895161 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:40:59.895186 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:40:59.895195 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:40:59.895330 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:40:59.896047 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:40:59.896061 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:40:59.896074 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:40:59.896089 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:40:59.896131 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:40:59.896242 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:40:59.896287 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:40:59.896307 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:40:59.896361 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:40:59.896382 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:40:59.896396 nusoap_client: detail =