Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
171077 Model turbiny: GM4
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3811
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 20:05:16 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 22:05:31.602435 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 22:05:31.602500 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:05:31.602523 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 22:05:31.602542 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:05:31.602554 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 22:05:31.602563 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 22:05:31.602577 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 22:05:31.602586 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:05:31.602592 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:05:31.602604 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:05:31.602616 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 22:05:31.602629 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 22:05:31.602635 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 22:05:31.602640 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 22:05:31.602645 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 22:05:31.602650 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 22:05:31.602661 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:05:31.602675 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:05:31.602684 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 22:05:31.602690 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 22:05:31.602696 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 22:05:31.602708 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 22:05:31.602725 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 22:05:31.610315 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 22:05:31.610331 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 22:05:31.610344 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 22:05:31.610350 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:05:31.610356 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:05:31.610360 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 22:05:31.610365 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 22:05:31.610399 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 22:05:31.784517 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 22:05:31.784553 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 22:05:31.784560 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:05:31.784566 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 22:05:31.784572 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 22:05:31.784578 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 22:05:31.784583 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 22:05:31.784591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 22:05:31.784596 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 22:05:31.784602 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 20:05:16 GMT 2020-05-25 22:05:31.784608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 22:05:31.784613 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 22:05:31.784619 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 22:05:31.784631 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 22:05:31.784664 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 22:05:31.784687 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 22:05:31.791205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.791232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.791262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.791276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.791304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.791341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.791355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.798705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.798777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.798797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.798829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.798842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.798970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.799001 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-25 22:05:31.799023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.799136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.799151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.805314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805505 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-25 22:05:31.805560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.805577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.805680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.805977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.806141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.811668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.811701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.811723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.811755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.812386 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.812414 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.812449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812798 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-25 22:05:31.812821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.812996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.813028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.813060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.813080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.813106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.818741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.818757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.818891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.818911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.818966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.819038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:05:31.819051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:05:31.819065 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-25 22:05:31.819075 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 22:05:31.819080 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 22:05:31.819126 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 22:05:31.819170 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 22:05:31.819186 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 22:05:31.819194 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 22:05:31.819216 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 22:05:31.819221 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 22:05:31.819412 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 22:05:31.819429 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 22:05:31.819489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 22:05:31.819522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.819566 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819583 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:05:31.819608 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.819618 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819630 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:05:31.819647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.819690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.819706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.819730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819760 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.819767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 22:05:31.819792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.819820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 22:05:31.819836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 22:05:31.819858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819884 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.819891 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:05:31.819920 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.819927 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.819940 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:05:31.819971 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.819985 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820007 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:05:31.820037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.820081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.820098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 22:05:31.820121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820148 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.820155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 22:05:31.820179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.820205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 22:05:31.820220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 22:05:31.820242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820268 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.820275 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820285 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:05:31.820304 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.820311 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820321 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:05:31.820339 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.820345 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820355 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:05:31.820373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.820380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.820403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.820441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.820457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.820484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820567 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.820590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.820612 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820625 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.820636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 22:05:31.820648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.820673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 22:05:31.820689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820695 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 22:05:31.820710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.820742 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820752 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:05:31.820766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.820791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.820806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820812 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.820826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820857 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.820915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.820932 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.820953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 22:05:31.820966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.820980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.820990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 22:05:31.821005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 22:05:31.821027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821052 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821059 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821069 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:05:31.821087 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821094 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821103 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:05:31.821121 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821127 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821137 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:05:31.821154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.821161 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.821184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.821235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.821261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821288 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.821295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 22:05:31.821319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 22:05:31.821359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821366 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 22:05:31.821379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821404 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821411 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821421 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:05:31.821434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821459 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.821479 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821486 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.821502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821529 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.821536 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821546 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 22:05:31.821559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821585 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 22:05:31.821601 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821611 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 22:05:31.821628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.821685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.821726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821732 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.821746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821771 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.821779 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821789 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 22:05:31.821802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821828 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 22:05:31.821842 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821848 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 22:05:31.821862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821894 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821903 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:05:31.821921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.821927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821937 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.821950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.821969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.821979 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 22:05:31.821994 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822000 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.822013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822038 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.822045 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 22:05:31.822068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 22:05:31.822107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822113 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 22:05:31.822127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822152 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.822159 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822168 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:05:31.822186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.822193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.822215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822244 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 22:05:31.822259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822265 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.822279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822304 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.822310 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822320 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 22:05:31.822333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822358 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 22:05:31.822373 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822379 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 22:05:31.822392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.822423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.822446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 22:05:31.822492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822499 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.822513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822537 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.822544 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822554 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 22:05:31.822567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822592 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 22:05:31.822606 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822615 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 22:05:31.822629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.822661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822670 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.822684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822710 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.822725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822731 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.822745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822770 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.822777 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 22:05:31.822800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822825 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 22:05:31.822840 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822846 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 22:05:31.822860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822885 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.822892 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822902 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 22:05:31.822915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.822940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.822955 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822961 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.822974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.822999 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.823006 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 22:05:31.823029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 22:05:31.823069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823075 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 22:05:31.823089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.823121 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823130 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 22:05:31.823144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.823184 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823190 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.823204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823229 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.823236 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823245 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 22:05:31.823259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823284 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 22:05:31.823299 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823305 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 22:05:31.823319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823343 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.823351 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823360 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 22:05:31.823380 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.823388 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823397 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 22:05:31.823411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823440 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.823456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823462 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.823481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823509 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.823516 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823525 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 22:05:31.823539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823565 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 22:05:31.823581 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823587 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:05:31.823601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.823634 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.823657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823683 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.823698 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823705 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.823719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823744 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.823751 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823761 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:05:31.823774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823799 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.823815 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823821 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 22:05:31.823834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823861 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:05:31.823868 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823877 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 22:05:31.823890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.823916 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.823931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823937 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.823951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823975 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823981 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.823995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824019 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.824078 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 22:05:31.824091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.824115 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:05:31.824130 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824137 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 22:05:31.824151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824177 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:05:31.824184 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824193 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:05:31.824207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.824232 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.824247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824254 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.824267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824297 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824372 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824383 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.824393 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 22:05:31.824406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.824430 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 22:05:31.824446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824452 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 22:05:31.824466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824497 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:05:31.824506 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824516 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 22:05:31.824530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.824556 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.824572 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824578 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.824592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824622 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.824697 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.824719 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 22:05:31.824731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.824756 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:05:31.824771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824778 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 22:05:31.824791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.824824 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 22:05:31.824852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.824859 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 22:05:31.824886 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.824893 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824902 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:05:31.824920 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.824927 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824936 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:05:31.824954 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.824960 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.824970 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 22:05:31.824987 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.824994 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825003 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 22:05:31.825021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.825028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.825050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.825115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825121 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.825136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825161 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 22:05:31.825191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 22:05:31.825232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 22:05:31.825252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825277 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825284 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825293 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 22:05:31.825312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825328 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.825345 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:05:31.825375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.825423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825430 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.825443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825469 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825482 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 22:05:31.825506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 22:05:31.825548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825555 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:05:31.825569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825594 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825601 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825611 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.825624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.825666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825672 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.825686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825711 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825719 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:05:31.825742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.825768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.825783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825790 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 22:05:31.825804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.825836 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.825864 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.825871 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825880 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 22:05:31.825898 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.825905 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825915 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 22:05:31.825932 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.825939 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825949 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 22:05:31.825966 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.825973 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.825983 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 22:05:31.825996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.826053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826059 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.826074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826106 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 22:05:31.826129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 22:05:31.826169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826175 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:05:31.826189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826215 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826222 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826231 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 22:05:31.826249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.826283 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826290 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826299 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:05:31.826313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.826360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826367 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.826381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826406 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826414 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:05:31.826437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.826482 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.826503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826531 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.826538 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826547 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:05:31.826565 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826572 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826581 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:05:31.826598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826614 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:05:31.826634 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.826641 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826650 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:05:31.826668 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.826675 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826684 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:05:31.826697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826739 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.826754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.826775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826800 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826808 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826817 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.826831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.826846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.826870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826900 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826907 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826917 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826930 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.826961 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.826987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.826995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.827022 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.827029 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827039 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 22:05:31.827056 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.827063 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827073 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 22:05:31.827090 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.827097 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827106 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 22:05:31.827124 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.827130 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827140 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 22:05:31.827158 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:05:31.827164 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827173 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 22:05:31.827191 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827198 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827207 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.827225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.827264 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827271 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827281 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 22:05:31.827299 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827306 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827316 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:05:31.827333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827340 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827349 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:05:31.827363 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.827435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827441 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.827456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827486 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.827494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:05:31.827523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827530 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827540 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:05:31.827557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827564 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827573 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:05:31.827591 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.827599 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827608 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:05:31.827622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.827660 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.827695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827720 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.827750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.827766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.827776 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.827789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827816 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827846 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.827877 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827903 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.827910 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827919 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:05:31.827937 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.827944 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827953 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 22:05:31.827971 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.827978 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.827987 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:05:31.828004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.828011 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828020 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 22:05:31.828038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.828046 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828055 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:05:31.828073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.828080 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828089 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:05:31.828107 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828113 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828122 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.828140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828146 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828156 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 22:05:31.828173 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828180 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828189 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 22:05:31.828207 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828213 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828223 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:05:31.828240 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828247 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828256 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:05:31.828269 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.828322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.828338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.828360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828385 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828393 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828402 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:05:31.828420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.828427 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.828454 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828461 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828470 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:05:31.828494 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.828501 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828511 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.828524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.828562 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.828598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828623 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828631 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828640 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.828653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.828668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.828679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.828692 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828720 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.828782 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828808 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.828814 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828824 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:05:31.828842 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.828849 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828858 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 22:05:31.828875 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.828882 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828891 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:05:31.828909 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.828916 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828925 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 22:05:31.828942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.828949 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828958 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:05:31.828976 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.828983 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.828992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:05:31.829010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.829043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829050 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829059 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 22:05:31.829076 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829083 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829092 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 22:05:31.829110 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829117 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829127 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 22:05:31.829144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829151 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829160 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:05:31.829178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829185 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829194 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:05:31.829207 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.829264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.829279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829307 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829314 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829324 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.829368 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829394 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.829401 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829411 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 22:05:31.829429 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.829436 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829445 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 22:05:31.829463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.829470 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829485 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:05:31.829504 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829511 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829520 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 22:05:31.829538 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829545 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829554 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 22:05:31.829571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829588 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:05:31.829605 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829612 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829621 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 22:05:31.829639 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829646 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829655 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 22:05:31.829673 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829680 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829689 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 22:05:31.829707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829713 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:05:31.829740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:05:31.829773 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.829779 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829790 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 22:05:31.829808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.829814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.829840 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.829847 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829856 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 22:05:31.829869 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.829936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.829956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.829962 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 22:05:31.829977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830002 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.830009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:05:31.830033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.830058 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.830073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830079 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.830093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830119 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.830126 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830135 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 22:05:31.830149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.830174 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 22:05:31.830189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830195 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 22:05:31.830209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.830240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.830268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830275 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:05:31.830301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830308 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830318 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:05:31.830336 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.830343 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830352 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:05:31.830365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.830402 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 22:05:31.830417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830423 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.830437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830462 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.830470 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830485 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 22:05:31.830499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.830515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.830525 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 22:05:31.830539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.830566 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830574 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.830583 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830596 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.830612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.830627 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830652 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.830660 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830669 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 22:05:31.830687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830694 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830703 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 22:05:31.830721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830728 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830738 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 22:05:31.830755 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:05:31.830762 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830772 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:05:31.830789 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830796 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830805 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 22:05:31.830823 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.830829 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830840 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 22:05:31.830858 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.830864 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830873 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:05:31.830891 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.830897 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830907 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 22:05:31.830925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.830931 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830941 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 22:05:31.830958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.830965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.830974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.830987 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 22:05:31.831038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831056 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831063 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 22:05:31.831079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831103 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.831110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.831133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831159 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.831174 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831180 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.831195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831220 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831227 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831237 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 22:05:31.831250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831275 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 22:05:31.831289 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.831322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831332 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 22:05:31.831350 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:05:31.831356 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831366 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 22:05:31.831384 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.831391 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831400 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 22:05:31.831414 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 22:05:31.831437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831453 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.831473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.831512 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.831540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.831547 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831557 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:05:31.831575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.831582 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831591 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:05:31.831604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831637 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831652 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831659 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.831673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831698 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831705 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831715 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.831729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.831744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831754 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.831768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831796 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831803 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831812 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.831856 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831882 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.831889 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831899 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 22:05:31.831918 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.831925 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831934 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 22:05:31.831952 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.831959 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.831968 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:05:31.831986 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.831993 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832002 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 22:05:31.832020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.832027 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832036 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 22:05:31.832054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832061 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832070 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 22:05:31.832088 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.832094 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832103 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 22:05:31.832121 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832128 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832138 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:05:31.832155 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832162 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832172 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:05:31.832186 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.832232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.832249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832256 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 22:05:31.832271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832296 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832304 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832313 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:05:31.832331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.832338 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:05:31.832364 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.832371 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832381 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:05:31.832398 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832405 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:05:31.832433 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.832440 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832449 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:05:31.832462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.832509 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.832525 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832531 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.832547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832577 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.832636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.832653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832664 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.832674 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 22:05:31.832687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:05:31.832711 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 22:05:31.832726 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832732 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 22:05:31.832748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832772 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.832779 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832789 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 22:05:31.832802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.832828 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.832842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832849 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.832862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832888 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:05:31.832896 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832905 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 22:05:31.832918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.832943 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 22:05:31.832958 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.832964 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 22:05:31.832979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.833020 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833030 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:05:31.833048 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833055 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833064 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:05:31.833082 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833089 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833098 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 22:05:31.833111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.833146 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.833160 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833167 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.833181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833206 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833213 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833223 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 22:05:31.833236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.833261 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 22:05:31.833276 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833283 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 22:05:31.833297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.833329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.833352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.833378 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.833393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833399 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.833413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833438 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833445 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833455 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 22:05:31.833468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.833488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.833500 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 22:05:31.833514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833541 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833548 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833558 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.833602 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833627 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833634 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833644 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 22:05:31.833661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833668 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833677 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 22:05:31.833695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833702 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833712 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 22:05:31.833729 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833736 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833745 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 22:05:31.833762 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833769 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833778 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 22:05:31.833796 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:05:31.833803 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833812 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 22:05:31.833830 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:05:31.833837 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833846 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 22:05:31.833864 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:05:31.833870 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833880 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 22:05:31.833898 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.833904 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833914 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 22:05:31.833931 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833938 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.833947 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 22:05:31.833965 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.833971 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.834026 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 22:05:31.834045 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.834052 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.834061 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 22:05:31.834079 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.834086 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.834096 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 22:05:31.834109 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.834170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.834188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834194 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 22:05:31.834210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834236 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.834242 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834252 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.834270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834276 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834286 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.834299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.834329 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.834344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834350 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.834364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834389 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834396 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834406 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 22:05:31.834419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.834444 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 22:05:31.834458 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834491 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834498 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834522 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.834553 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834580 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834587 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834596 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 22:05:31.834614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.834621 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834630 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 22:05:31.834648 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834655 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834664 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 22:05:31.834681 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 22:05:31.834688 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834698 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 22:05:31.834715 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834722 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834732 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 22:05:31.834750 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 22:05:31.834757 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834767 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 22:05:31.834784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834791 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.834814 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 22:05:31.834852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.834868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834874 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 22:05:31.834889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834914 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.834921 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834931 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.834949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.834956 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834966 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.834979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.834998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835008 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.835023 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835030 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 22:05:31.835044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835070 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.835077 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835087 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 22:05:31.835100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835125 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 22:05:31.835140 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835147 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 22:05:31.835162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835187 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.835194 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835204 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.835221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.835228 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835237 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.835251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835279 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.835294 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835301 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.835315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835339 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.835346 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835356 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 22:05:31.835369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835394 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 22:05:31.835409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835416 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.835429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835454 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.835461 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835471 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:05:31.835494 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.835501 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835511 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:05:31.835524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835553 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.835568 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835574 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.835588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835613 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835620 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835630 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.835644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.835659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835669 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.835687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835716 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835724 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835734 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835778 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.835810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.835838 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:05:31.835845 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835854 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:05:31.835868 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.835888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:05:31.835929 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 22:05:31.835936 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:05:31.835946 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 22:05:31.835960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:05:31.835976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.835989 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 22:05:31.836015 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836022 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 22:05:31.836032 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:05:31.836049 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836056 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 22:05:31.836066 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:05:31.836079 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 22:05:31.836098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836114 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836120 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 22:05:31.836134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836159 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836166 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 22:05:31.836189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836215 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.836230 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836236 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.836250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836275 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836282 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 22:05:31.836306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836331 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 22:05:31.836346 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836352 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.836367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836393 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836400 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836409 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 22:05:31.836427 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836434 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836444 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:05:31.836461 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:05:31.836501 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836508 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:05:31.836531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836568 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836583 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836589 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.836604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836629 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836636 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 22:05:31.836659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.836674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.836698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836731 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836741 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.836784 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:05:31.836845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.836851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:05:31.836878 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836885 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836895 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 22:05:31.836913 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.836919 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836929 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 22:05:31.836946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:05:31.836980 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.836987 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.836997 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:05:31.837015 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:05:31.837022 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.837031 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 22:05:31.837044 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.837082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.837098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837105 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 22:05:31.837119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837145 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.837152 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837161 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 22:05:31.837179 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837186 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837195 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 22:05:31.837212 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837219 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837229 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 22:05:31.837246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.837253 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837262 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 22:05:31.837280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837286 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837296 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 22:05:31.837313 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837320 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837329 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 22:05:31.837346 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837353 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837362 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:05:31.837379 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837386 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837395 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 22:05:31.837408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.837460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.837479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837487 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 22:05:31.837504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837529 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.837536 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 22:05:31.837559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.837585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 22:05:31.837601 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:05:31.837608 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 22:05:31.837619 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 22:05:31.837634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837640 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 22:05:31.837654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.837698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:05:31.837715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.837726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:05:31.837736 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 22:05:31.837753 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.837760 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 22:05:31.837770 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 22:05:31.837786 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:05:31.837792 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 22:05:31.837802 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 22:05:31.837819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.837826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.837835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.837852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.837859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.837868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.837885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.837891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.837901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.837918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.837924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 22:05:31.837934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.837951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.837958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 22:05:31.837967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.837984 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:05:31.837990 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 22:05:31.838000 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 22:05:31.838016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.838024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.838033 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.838050 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:05:31.838057 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 22:05:31.838066 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 22:05:31.838083 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.838090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 22:05:31.838100 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.838116 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.838123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 22:05:31.838133 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.838149 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:05:31.838155 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 22:05:31.838165 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 22:05:31.838181 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.838189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.838198 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.838215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.838222 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 22:05:31.838232 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.838244 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 22:05:31.838277 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.838307 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 22:05:31.838335 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.838363 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 22:05:31.838391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.838418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 22:05:31.838446 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.838473 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 22:05:31.838508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.838536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 22:05:31.838564 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.838591 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 22:05:31.838619 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.838647 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 22:05:31.838674 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 22:05:31.838702 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 22:05:31.838729 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 22:05:31.838756 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 22:05:31.838783 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 22:05:31.838809 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 22:05:31.838837 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.838866 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 22:05:31.838893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.838920 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 22:05:31.838947 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.838974 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 22:05:31.839001 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.839028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 22:05:31.839055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.839083 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.839110 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.839138 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:05:31.839166 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.839194 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 22:05:31.839221 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.839248 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:05:31.839275 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.839303 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 22:05:31.839330 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.839357 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 22:05:31.839385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.839413 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.839441 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.839469 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 22:05:31.839503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.839531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:05:31.839559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.839585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.839613 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.839640 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.839667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.839694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.839720 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.839747 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 22:05:31.839775 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 22:05:31.839802 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 22:05:31.839830 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.839857 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 22:05:31.839885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.839912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.839939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.839966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 22:05:31.839993 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.840022 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 22:05:31.840050 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.840078 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 22:05:31.840106 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.840133 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 22:05:31.840160 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.840187 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 22:05:31.840214 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.840241 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 22:05:31.840269 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.840296 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 22:05:31.840323 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.840350 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.840379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.840406 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 22:05:31.840434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.840461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 22:05:31.840494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.840522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 22:05:31.840550 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840597 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.840624 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840642 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840659 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840686 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.840714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.840820 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840847 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.840874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.840953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.840980 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841007 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841034 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841061 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841088 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841106 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841132 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841159 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841177 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841204 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841231 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841258 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841285 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841313 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.841340 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841367 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841394 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841421 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.841448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841498 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.841526 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.841580 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841607 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.841634 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841661 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.841687 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841715 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.841742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.841902 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.841967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.841994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842022 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.842049 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842067 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842084 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842102 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842119 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842146 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.842173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.842322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.842445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.842559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.842667 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842695 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.842721 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842740 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842757 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.842829 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842856 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:05:31.842883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.842972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.842990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.843096 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843123 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 22:05:31.843150 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843168 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843185 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843212 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.843239 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843266 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.843293 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843311 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843339 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.843366 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843384 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843411 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.843439 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843457 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843489 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:05:31.843516 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843534 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843561 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.843588 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843615 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.843642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.843747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:05:31.843922 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.843967 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.843995 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844031 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844057 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.844100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.844281 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844329 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.844386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.844587 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844635 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.844683 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844738 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.844800 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844828 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.844919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.844949 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845006 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.845053 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845101 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.845154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845203 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.845252 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845301 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.845349 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845399 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.845458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:05:31.845600 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.845697 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845746 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.845792 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845848 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.845891 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.845934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.845979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846131 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.846245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846300 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.846392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.846488 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846534 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846563 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846592 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846623 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846668 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.846716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846775 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.846879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.846995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:05:31.847078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.847250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.847429 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:05:31.847543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847575 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847603 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847633 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:05:31.847729 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847775 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:05:31.847834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.847936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.847981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:05:31.848178 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848224 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 22:05:31.848268 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848298 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848326 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848370 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:05:31.848417 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848461 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:05:31.848527 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848559 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848609 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.848653 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848681 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848725 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:05:31.848774 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848806 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848864 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:05:31.848909 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848936 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.848984 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:05:31.849030 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:05:31.849123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849212 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.849306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:05:31.849574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:05:31.849603 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.849662 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.849715 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.849767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.849818 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.849870 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.849919 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.849970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.850020 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.850070 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.850121 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.850169 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.850219 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.850269 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.850318 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.850368 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.850418 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.850469 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.850525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.850575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.850625 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.850676 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.850725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.850775 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.850827 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.850883 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.850937 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.850985 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.851034 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.851082 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.851132 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.851182 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.851234 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.851285 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.851339 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.851387 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.851436 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.851491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.851544 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.851593 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.851644 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.851702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.851753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.851802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.851852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.851902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.851952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.852000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.852050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.852100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.852150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.852200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.852248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.852298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.852347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.852396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.852446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.852507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.852558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.852607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.852659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.852709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.852759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.852809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.852859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.852909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.852963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.853018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.853067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.853117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.853166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.853214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.853266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.853317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.853439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.853500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.853549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.853599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.853649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.853700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.853749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.853800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.853858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.853908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.853958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.854009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.854059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.854111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.854160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.854210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.854260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.854310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.854360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.854408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.854459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.854514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.854566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.854616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.854666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.854718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.854766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.854816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.854875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.854926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.854976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.855026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.855077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.855131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.855185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.855233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.855281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.855330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.855380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.855431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.855488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.855541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.855595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.855645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.855694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.855743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.855794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.856148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.856200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.856262 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 22:05:31.856290 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.856354 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.856412 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.856469 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.856531 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.856588 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.856644 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.856700 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.856756 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.856811 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.856867 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.856922 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.856977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.857034 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.857091 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.857146 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.857202 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.857257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.857312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.857367 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.857422 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.857484 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.857541 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.857597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.857651 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.857707 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.857762 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.857816 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.857872 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.857927 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.857983 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.858038 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.858092 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.858149 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.858204 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.858260 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.858315 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.858371 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.858426 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.858486 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.858542 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.858605 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 22:05:31.858629 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.858687 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.858743 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.858799 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.858854 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.858910 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.858965 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.859020 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.859082 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.859138 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.859193 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.859249 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.859304 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.859360 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.859415 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.859471 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.859532 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.859589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.859645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.859699 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.859755 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.859812 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.859896 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.859953 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.860009 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.860064 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.860120 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.860175 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.860230 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.860285 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.860341 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.860396 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.860452 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.860515 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.860572 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.860628 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.860684 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.860740 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.860795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.860851 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.860906 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.860969 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 22:05:31.860993 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.861044 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.861094 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.861145 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.861194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.861244 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.861293 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.861342 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.861391 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.861442 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.861501 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.861552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.861603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.861652 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.861702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.861752 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.861801 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.861851 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.861900 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.861955 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.862005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.862057 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.862106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.862156 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.862205 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.862255 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.862303 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.862352 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.862401 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.862451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.862507 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.862558 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.862608 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.862658 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.862707 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.862757 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.862806 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.862856 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.862905 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.862955 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.863005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.863062 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 22:05:31.863086 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.863138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.863190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.863240 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.863292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.863344 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.863395 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.863448 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:05:31.863505 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:05:31.863557 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:05:31.863608 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.863661 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.863712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.863763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.863815 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.863866 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.863918 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.863971 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.864023 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.864074 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.864125 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.864177 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.864228 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.864280 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.864331 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.864383 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.864436 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.864493 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:05:31.864545 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.864596 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.864653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.864705 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.864765 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.864818 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.864869 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.864921 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.864973 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.865023 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.865075 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.865126 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.865177 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.865232 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 22:05:31.865250 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 22:05:31.865280 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 22:05:31.865310 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 22:05:31.865338 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 22:05:31.865364 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 22:05:31.865386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.865404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.865415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.865425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.865434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.865442 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.865452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.865460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:05:31.865469 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:05:31.865482 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:05:31.865492 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.865501 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.865510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.865519 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.865529 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865538 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.865547 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.865555 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.865563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.865572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.865581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865591 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.865599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.865615 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.865624 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.865632 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.865640 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:05:31.865649 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.865657 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.865666 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.865675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.865683 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.865692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.865701 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.865709 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.865717 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.865731 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.865740 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.865749 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.865757 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.865767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.865778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.865785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.865794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.865801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.865809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.865816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.865824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:05:31.865831 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:05:31.865839 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:05:31.865846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.865854 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.865862 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.865869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.865877 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865885 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.865893 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.865900 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.865908 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.865916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.865923 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865931 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.865938 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.865946 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.865954 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.865962 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.865969 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.865977 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:05:31.865984 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.865992 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.866000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.866008 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.866015 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.866023 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.866030 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.866037 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.866045 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.866052 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.866060 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.866067 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.866075 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.866082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.866093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.866101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.866109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.866117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.866125 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.866133 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.866146 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:05:31.866154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:05:31.866162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:05:31.866171 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.866178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.866187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.866194 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.866202 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866210 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.866218 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.866225 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.866232 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.866240 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.866248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866255 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.866263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.866279 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.866286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.866293 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.866300 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:05:31.866308 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.866315 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.866322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.866329 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.866338 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.866345 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.866354 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.866361 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.866368 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.866376 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.866383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.866390 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.866397 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.866405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:05:31.866415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:05:31.866422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:05:31.866430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:05:31.866438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.866445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:05:31.866452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:05:31.866460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:05:31.866468 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:05:31.866480 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:05:31.866488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:05:31.866495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:05:31.866505 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:05:31.866512 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:05:31.866520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866528 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.866535 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:05:31.866548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:05:31.866556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:05:31.866563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:05:31.866571 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866578 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:05:31.866585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:05:31.866592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.866599 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:05:31.866607 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:05:31.866614 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:05:31.866620 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:05:31.866627 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:05:31.866634 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:05:31.866642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:05:31.866649 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:05:31.866656 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:05:31.866665 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:05:31.866672 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:05:31.866679 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:05:31.866686 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:05:31.866693 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:05:31.866701 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:05:31.866709 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:05:31.866715 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:05:31.867003 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 22:05:31.867014 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:05:31.867020 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:05:31.867024 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:05:31.867032 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 22:05:31.867036 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 22:05:31.867041 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 22:05:31.867051 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 22:05:31.867060 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 22:05:31.867106 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867114 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:05:31.867130 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 22:05:31.867153 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 22:05:31.867160 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 22:05:31.867165 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 22:05:31.867170 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 22:05:31.867176 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:05:31.867187 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867194 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867200 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867213 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867224 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:05:31.867229 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 22:05:31.867259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.867270 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:05:31.867275 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.867304 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 22:05:31.867309 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 22:05:31.867314 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 22:05:31.867318 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 22:05:31.867322 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 22:05:31.867326 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 22:05:31.867331 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 22:05:31.867336 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:05:31.867340 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 22:05:31.867347 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:05:31.867358 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867364 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867369 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:05:31.867375 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867381 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:05:31.867385 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:05:31.867413 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 22:05:31.867420 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867425 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867432 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867436 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:05:31.867448 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 22:05:31.867455 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867460 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:05:31.867465 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 22:05:31.867471 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205594" 2020-05-25 22:05:31.867484 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867488 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:05:31.867494 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867501 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867506 wsdl: in serializeType: returning: 205594 2020-05-25 22:05:31.867513 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 22:05:31.867520 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867524 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:05:31.867529 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 22:05:31.867534 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 22:05:31.867542 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867546 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:05:31.867555 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867560 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:05:31.867565 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 22:05:31.867570 wsdl: in serializeType: returning: 205594PLN 2020-05-25 22:05:31.867575 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205594PLN 2020-05-25 22:05:31.867602 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205594PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 22:05:31.867607 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 22:05:31.867613 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9600"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 22:05:31.867628 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 22:05:31.867634 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205594PLN 2020-05-25 22:05:31.867645 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 22:05:31.867724 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 22:05:31.867658 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 22:05:31.867669 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 22:05:31.867674 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 22:05:31.867680 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 22:05:31.867684 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 22:05:31.867692 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:05:31.867702 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:05:31.867711 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 22:05:31.867717 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 22:05:31.867731 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 22:05:31.867741 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 22:05:31.867749 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 22:05:31.874335 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 22:05:31.874352 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 22:05:31.874364 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 22:05:31.874370 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 22:05:31.874376 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:05:31.874381 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:05:31.874386 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 22:05:31.874390 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 22:05:31.874395 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 22:05:31.874430 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 22:05:32.063871 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 22:05:32.063913 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 22:05:32.063920 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:05:32.063926 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 22:05:32.063932 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 22:05:32.063939 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 22:05:32.063945 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 22:05:32.063950 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 22:05:32.063956 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 22:05:32.063961 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 20:05:16 GMT 2020-05-25 22:05:32.063968 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 22:05:32.063974 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 22:05:32.063980 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 22:05:32.063991 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 22:05:32.064020 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 22:05:32.064032 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 22:05:32.064043 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 22:05:32.064048 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 22:05:32.064054 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 22:05:32.064095 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 22:05:32.064109 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 22:05:32.064116 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 22:05:32.064151 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:05:32.064158 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 20:05:16 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 22:05:32.064192 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 22:05:32.064203 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 22:05:32.064229 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 22:05:32.064236 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 22:05:32.064357 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 22:05:32.064464 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 22:05:32.064470 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 22:05:32.064487 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 22:05:32.064500 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 22:05:32.064524 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 22:05:32.064581 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 22:05:32.064612 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 22:05:32.064628 nusoap_client: got fault 2020-05-25 22:05:32.064636 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 22:05:32.064641 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 22:05:32.064646 nusoap_client: detail =