Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 119.5

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
171077 Model: GM4
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3811
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:43:53 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:43:58.825285 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:43:58.825330 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:43:58.825346 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:43:58.825362 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:43:58.825381 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:43:58.825389 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:43:58.825402 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:43:58.825411 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:43:58.825417 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:43:58.825426 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:43:58.825435 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:43:58.825455 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:43:58.825461 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:43:58.825466 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:43:58.825470 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:43:58.825482 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:43:58.825493 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:43:58.825507 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:43:58.825516 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:43:58.825521 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:43:58.825527 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:43:58.825535 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:43:58.825544 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:43:58.833065 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:43:58.833081 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:43:58.833092 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:43:58.833099 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:43:58.833104 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:43:58.833108 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:43:58.833112 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:43:58.833145 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:43:59.382063 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:43:59.382097 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:43:59.382104 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:43:59.382131 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:43:59.382139 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:43:59.382144 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:43:59.382150 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:43:59.382157 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:43:59.382162 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:43:59.382168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:43:53 GMT 2021-05-09 02:43:59.382173 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:43:59.382178 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:43:59.382183 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:43:59.382195 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:43:59.382227 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:43:59.382247 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 02:43:59.389348 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.389406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.389465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.389505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.389535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.389564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.396968 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.397012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.397193 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 02:43:59.397214 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 02:43:59.397359 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:43:59.404675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.404735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.404749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.404887 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:43:59.405037 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:43:59.405071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.405490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.405636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417147 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.417198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.417211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417296 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.417336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.417445 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.417508 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.417589 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.417619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417741 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.417781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417868 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-05-09 02:43:59.417911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.417974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.418003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.418032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.418060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.418154 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.418266 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.418291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.424541 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.424585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.424677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.424716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.424804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.424893 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:43:59.424957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.425110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.425144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.425216 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.425276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.425382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.425543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.425584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:43:59.425691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:43:59.425718 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 02:43:59.425730 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:43:59.425735 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:43:59.425767 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:43:59.425801 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:43:59.425815 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:43:59.425822 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:43:59.425838 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:43:59.425842 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:43:59.425996 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:43:59.426011 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:43:59.426057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:43:59.426085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426115 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426124 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426138 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:43:59.426158 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426166 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426176 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:43:59.426190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.426228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.426243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.426265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426291 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.426298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:43:59.426320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.426346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:43:59.426360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426366 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:43:59.426378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426402 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426409 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426418 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:43:59.426435 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426441 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426450 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:43:59.426466 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426472 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426480 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:43:59.426492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.426524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.426538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:43:59.426567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426592 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.426598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426608 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:43:59.426620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.426644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:43:59.426658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:43:59.426676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426699 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426705 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:43:59.426730 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426736 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426745 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:43:59.426760 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.426766 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426775 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:43:59.426790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.426796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.426816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.426851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.426864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426870 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.426883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.426965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.426981 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.426991 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.427000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:43:59.427011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.427034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:43:59.427047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427053 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:43:59.427066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427088 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427094 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427103 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:43:59.427115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.427151 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427156 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.427168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427196 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.427246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.427261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.427280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:43:59.427292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.427314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:43:59.427327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427333 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:43:59.427345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427368 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427374 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427382 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:43:59.427398 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427412 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:43:59.427428 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427434 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427442 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:43:59.427458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.427464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.427484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.427530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.427559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427584 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.427591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:43:59.427612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:43:59.427648 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427654 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:43:59.427666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427694 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427703 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:43:59.427715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427737 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.427750 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427756 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.427768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427791 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.427798 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427807 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:43:59.427819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427841 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:43:59.427854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427859 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:43:59.427871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.427899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.427920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.427943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.427956 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427962 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.427974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.427996 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.428002 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428010 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:43:59.428022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:43:59.428057 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428062 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:43:59.428074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428097 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428103 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428112 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:43:59.428127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428133 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428142 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.428154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428180 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:43:59.428193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428198 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.428210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.428238 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428247 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:43:59.428258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428281 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:43:59.428294 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428299 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:43:59.428311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428333 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428339 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428348 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:43:59.428364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428378 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.428390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428416 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:43:59.428429 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428434 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.428446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428468 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.428475 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428483 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:43:59.428495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428518 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:43:59.428531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428536 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:43:59.428552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428582 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.428603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:43:59.428639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428644 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.428656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.428684 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428692 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:43:59.428704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428727 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:43:59.428740 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428745 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:43:59.428757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.428786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.428807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428830 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.428843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428848 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.428860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428883 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.428889 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428898 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:43:59.428909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.428932 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:43:59.428945 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428950 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:43:59.428962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428983 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.428990 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.428999 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:43:59.429010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.429046 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429052 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.429064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429085 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.429092 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:43:59.429112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:43:59.429148 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429153 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:43:59.429165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429187 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.429193 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429202 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:43:59.429214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.429249 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429255 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.429267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429289 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.429295 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:43:59.429316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429338 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:43:59.429351 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429357 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:43:59.429369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429390 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.429396 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429405 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:43:59.429422 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.429428 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429437 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:43:59.429449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429475 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.429488 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429493 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.429505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429527 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.429534 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429542 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:43:59.429560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429583 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:43:59.429596 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429602 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:43:59.429614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429637 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.429644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.429665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429688 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.429701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429706 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.429718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429741 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.429747 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429755 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:43:59.429767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.429802 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429808 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:43:59.429820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429842 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.429849 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429858 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:43:59.429869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.429893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.429906 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429912 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.429923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429944 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429950 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.429983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430016 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.430035 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:43:59.430046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.430068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:43:59.430081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430087 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:43:59.430099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430122 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.430128 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430137 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:43:59.430149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.430171 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.430185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430190 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.430202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430223 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430229 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430294 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430304 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.430313 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:43:59.430324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.430346 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:43:59.430359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430364 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:43:59.430376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430399 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.430405 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430426 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:43:59.430439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.430462 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.430476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430483 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.430495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430523 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430605 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430615 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.430624 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:43:59.430636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.430659 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:43:59.430673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430678 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:43:59.430691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430726 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.430733 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430742 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:43:59.430754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.430777 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.430790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430795 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.430807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430835 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430885 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.430900 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.430919 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:43:59.430930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.430952 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:43:59.430965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.430971 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:43:59.430983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431011 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:43:59.431036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431042 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:43:59.431066 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431071 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431080 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:43:59.431095 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431101 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431110 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:43:59.431125 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431131 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431139 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:43:59.431154 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431160 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431168 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:43:59.431184 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.431210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.431269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431274 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.431286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431308 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431315 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:43:59.431335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:43:59.431371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:43:59.431388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431412 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431418 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431427 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:43:59.431443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.431473 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431487 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:43:59.431499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.431542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.431565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431587 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431593 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:43:59.431614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:43:59.431650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431656 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:43:59.431668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.431716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.431752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431757 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.431769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431792 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431799 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:43:59.431819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.431842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.431855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431860 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:43:59.431872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431894 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.431900 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.431925 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431931 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431939 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:43:59.431955 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.431961 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431969 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:43:59.431985 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.431990 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.431999 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:43:59.432014 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.432020 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432028 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:43:59.432040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.432092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432097 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.432109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432132 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432138 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:43:59.432160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:43:59.432196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432201 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:43:59.432213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432235 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432243 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432251 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:43:59.432267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432282 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.432297 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432303 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432312 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:43:59.432324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.432367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.432385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432413 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:43:59.432441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.432477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432482 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.432494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432516 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.432522 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432531 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:43:59.432552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432573 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:43:59.432589 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.432595 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432603 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:43:59.432619 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.432625 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:43:59.432663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.432669 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432678 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:43:59.432690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.432743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432748 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.432761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432785 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.432813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.432827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432836 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.432849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432889 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432896 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432918 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.432960 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.432998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.433032 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.433038 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433047 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:43:59.433062 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.433069 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433077 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:43:59.433092 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.433098 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433107 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:43:59.433122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.433128 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433136 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:43:59.433152 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.433158 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433166 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:43:59.433182 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433188 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433196 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.433212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.433244 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433250 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433259 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:43:59.433274 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433280 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433289 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:43:59.433304 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433310 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433318 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:43:59.433330 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.433395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.433414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433436 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433442 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:43:59.433466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433472 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433480 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:43:59.433496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433502 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433510 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:43:59.433525 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433531 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433539 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:43:59.433557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.433592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433611 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.433624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433646 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433661 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.433673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.433686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.433695 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.433707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433732 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.433786 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433809 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433815 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433824 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:43:59.433840 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.433847 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433862 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:43:59.433891 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433902 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433919 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:43:59.433950 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.433960 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.433971 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:43:59.433989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.433995 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434004 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:43:59.434019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.434026 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:43:59.434049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.434079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434085 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434094 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:43:59.434109 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434115 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434123 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:43:59.434139 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434153 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:43:59.434169 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434174 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434183 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:43:59.434195 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.434246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.434262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.434280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434302 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434310 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434319 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:43:59.434334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.434340 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.434364 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434370 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434378 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:43:59.434394 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.434400 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434408 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.434420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.434458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434478 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.434491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434513 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434520 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434529 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.434541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.434560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.434570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.434583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434608 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434615 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434624 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.434663 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434685 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.434691 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434700 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:43:59.434716 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434722 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434730 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:43:59.434746 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.434752 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:43:59.434775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.434781 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434790 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:43:59.434805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.434811 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434819 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:43:59.434835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.434841 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:43:59.434865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.434894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434900 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434909 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:43:59.434924 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434930 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434938 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:43:59.434954 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.434959 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434968 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:43:59.434983 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.434989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.434997 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:43:59.435013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.435018 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.435027 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:43:59.435039 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.435092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.435106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435131 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435138 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435147 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.435186 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435209 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435215 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435224 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:43:59.435240 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435245 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435254 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:43:59.435269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435277 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435285 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:43:59.435301 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.435307 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435316 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:43:59.435331 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.435337 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435346 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:43:59.435361 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435367 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435375 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:43:59.435390 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.435396 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435405 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:43:59.435420 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435428 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435440 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:43:59.435457 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435463 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435472 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:43:59.435487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435493 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435501 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:43:59.435517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435523 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435531 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:43:59.435546 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.435558 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435567 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:43:59.435584 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.435590 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435599 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.435614 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435621 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435629 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:43:59.435641 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.435720 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:43:59.435739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435761 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435768 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435776 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:43:59.435788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.435811 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.435842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435865 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.435871 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435880 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:43:59.435891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.435914 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:43:59.435927 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435932 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:43:59.435945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.435973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.435982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.435997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436012 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:43:59.436027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436033 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:43:59.436057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.436063 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436071 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:43:59.436083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436117 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:43:59.436130 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436135 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.436147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436170 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.436177 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436186 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:43:59.436197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436220 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:43:59.436232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.436255 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436263 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.436272 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.436298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436310 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436334 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.436340 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436348 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:43:59.436364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436370 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436379 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:43:59.436394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436400 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436409 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:43:59.436426 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:43:59.436434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436444 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:43:59.436460 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436466 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436475 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:43:59.436490 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.436496 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436504 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:43:59.436520 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.436525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436534 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:43:59.436555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.436561 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436570 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:43:59.436586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.436592 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436601 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:43:59.436616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.436622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436631 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.436643 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:43:59.436689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436706 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436711 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:43:59.436724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.436753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.436774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436797 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.436810 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436816 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.436828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436850 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:43:59.436857 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436865 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:43:59.436877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.436891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.436900 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:43:59.436912 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:43:59.436935 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.436942 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:43:59.436950 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:43:59.436966 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:43:59.436972 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:43:59.436981 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:43:59.436996 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.437002 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:43:59.437010 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:43:59.437022 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:43:59.437044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437063 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.437076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.437105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.437130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437136 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:43:59.437161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437167 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437175 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:43:59.437187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437217 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437236 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.437250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437272 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437279 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437288 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.437299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437322 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.437334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437358 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437364 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437373 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437440 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437447 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437457 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:43:59.437473 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437479 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437488 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:43:59.437503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.437509 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437518 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:43:59.437533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437539 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437552 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:43:59.437569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.437575 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437584 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:43:59.437599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437605 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437614 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:43:59.437630 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.437636 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437645 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:43:59.437660 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437666 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437674 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:43:59.437689 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437695 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437704 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:43:59.437716 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.437759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437774 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437780 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:43:59.437792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437815 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437821 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437830 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:43:59.437845 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.437851 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:43:59.437876 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.437881 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437890 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:43:59.437905 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437912 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437920 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:43:59.437936 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.437942 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437950 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:43:59.437962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.437989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.437999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.438012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438017 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.438030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438091 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.438110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.438125 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438134 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.438143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:43:59.438155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:43:59.438176 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:43:59.438189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438196 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:43:59.438209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438232 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.438238 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438247 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:43:59.438259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438282 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.438295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438301 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.438313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438335 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:43:59.438341 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438350 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:43:59.438361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438384 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:43:59.438397 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438403 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:43:59.438416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.438450 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438459 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:43:59.438475 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.438481 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438489 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:43:59.438505 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.438510 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438519 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:43:59.438531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438581 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.438596 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438601 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.438615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438639 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.438646 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438655 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:43:59.438667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438691 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:43:59.438704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438710 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:43:59.438723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438746 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.438753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.438774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.438811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438816 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.438829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438852 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438858 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438880 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:43:59.438893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.438906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.438915 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:43:59.438927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438952 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438967 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.438994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.439006 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439030 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439036 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439045 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:43:59.439061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439078 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439087 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:43:59.439104 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439110 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439119 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:43:59.439135 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439141 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439149 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:43:59.439164 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439170 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439179 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:43:59.439195 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:43:59.439200 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439209 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:43:59.439225 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:43:59.439230 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439239 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:43:59.439255 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:43:59.439261 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439269 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:43:59.439285 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.439291 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439300 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:43:59.439315 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439321 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439329 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:43:59.439345 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439351 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439359 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:43:59.439375 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439381 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439389 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:43:59.439404 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439410 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439419 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:43:59.439436 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.439495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.439512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439518 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:43:59.439531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439558 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439565 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439575 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.439591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.439597 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439606 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.439618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.439645 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.439658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439663 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.439675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439697 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439703 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439712 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:43:59.439724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.439738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.439747 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:43:59.439759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439783 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439789 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439798 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.439836 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439858 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.439864 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439873 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:43:59.439888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.439894 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439903 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:43:59.439918 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.439924 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439932 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:43:59.439948 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:43:59.439953 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439962 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:43:59.439977 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.439983 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.439991 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:43:59.440006 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:43:59.440012 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.440021 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:43:59.440036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.440042 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.440051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.440063 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:43:59.440098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440112 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440118 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:43:59.440166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.440201 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440217 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.440236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.440243 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:43:59.440267 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.440273 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440281 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:43:59.440293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440323 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.440337 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440342 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.440354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440377 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.440383 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:43:59.440403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440429 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:43:59.440444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.440469 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:43:59.440476 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.440484 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:43:59.440496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.440511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440524 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:43:59.440556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.440564 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:43:59.440582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.440599 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.440605 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:43:59.440614 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:43:59.440626 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:43:59.440644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440658 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440663 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:43:59.440677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.440706 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440715 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.440731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.440737 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440746 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:43:59.440761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.440767 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440775 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:43:59.440787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440817 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.440830 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.440848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440871 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.440892 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440907 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:43:59.440927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.440952 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:43:59.440966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.440972 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:43:59.440984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441006 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.441013 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441022 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.441037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.441043 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441052 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.441064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441091 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.441104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441109 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:43:59.441121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441143 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.441149 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441158 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:43:59.441170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441193 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:43:59.441206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441211 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:43:59.441223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441246 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.441252 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441261 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.441276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.441282 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441291 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.441302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441328 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.441341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441347 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.441359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441381 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.441387 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441397 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:43:59.441419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441462 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:43:59.441488 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441498 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.441522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441561 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.441569 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441579 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:43:59.441596 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.441602 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441610 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:43:59.441623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441651 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.441664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441670 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.441682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441705 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441711 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441720 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.441732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.441745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441754 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.441767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441790 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441797 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441805 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441844 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.441873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441882 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.441897 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:43:59.441903 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441912 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:43:59.441924 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.441941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.441954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:43:59.441977 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:43:59.441984 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:43:59.441992 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:43:59.442004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:43:59.442018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442031 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:43:59.442054 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442060 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:43:59.442069 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:43:59.442084 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442090 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:43:59.442098 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:43:59.442110 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:43:59.442127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442141 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442146 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:43:59.442160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442188 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:43:59.442209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442232 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.442245 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442251 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.442263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442285 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442291 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442300 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:43:59.442312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442334 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:43:59.442347 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.442365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442387 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442393 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442401 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:43:59.442417 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442424 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:43:59.442453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442459 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:43:59.442484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442490 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442498 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:43:59.442510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442544 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442562 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442568 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.442581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442604 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442610 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442619 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:43:59.442631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.442645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442654 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.442666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442690 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442696 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442705 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.442744 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:43:59.442798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.442804 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:43:59.442828 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442834 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442842 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:43:59.442858 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.442864 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442873 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:43:59.442888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:43:59.442918 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.442924 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442932 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:43:59.442948 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:43:59.442954 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.442962 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:43:59.442974 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.443009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.443023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443029 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:43:59.443042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443063 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.443069 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443078 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:43:59.443093 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443099 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443108 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:43:59.443123 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443129 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443137 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:43:59.443153 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.443158 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443167 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:43:59.443182 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443188 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443197 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:43:59.443213 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443218 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443227 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:43:59.443242 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443248 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443257 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:43:59.443272 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443278 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443286 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:43:59.443298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.443346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.443359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443365 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:43:59.443378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443400 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.443406 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:43:59.443430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.443455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:43:59.443471 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:43:59.443477 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:43:59.443486 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:43:59.443500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443505 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:43:59.443517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.443562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:43:59.443578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.443588 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:43:59.443598 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:43:59.443613 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.443619 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:43:59.443628 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:43:59.443643 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:43:59.443648 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:43:59.443657 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:43:59.443672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.443678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.443687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.443702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.443707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.443716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.443731 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.443737 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.443745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.443760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.443766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:43:59.443774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.443789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.443795 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:43:59.443804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.443818 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:43:59.443824 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:43:59.443833 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:43:59.443848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.443853 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.443862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.443877 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:43:59.443883 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:43:59.443892 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:43:59.443907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.443913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:43:59.443922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.443937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.443942 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:43:59.443951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.443966 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.443972 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:43:59.443980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.443994 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:43:59.444000 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:43:59.444009 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:43:59.444024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.444029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.444038 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.444053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.444059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:43:59.444067 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.444078 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:43:59.444106 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.444132 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:43:59.444156 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.444181 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:43:59.444205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.444230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:43:59.444255 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.444279 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:43:59.444303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.444327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:43:59.444351 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.444374 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:43:59.444398 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.444422 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:43:59.444451 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:43:59.444475 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:43:59.444499 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:43:59.444523 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:43:59.444552 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:43:59.444577 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:43:59.444601 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.444624 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:43:59.444648 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.444671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:43:59.444695 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.444720 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:43:59.444744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.444767 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:43:59.444791 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.444815 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.444839 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.444863 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:43:59.444887 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.444912 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:43:59.444936 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.444960 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:43:59.444984 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.445007 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:43:59.445031 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.445056 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:43:59.445079 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.445103 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:43:59.445127 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.445152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.445176 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.445200 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:43:59.445224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.445249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:43:59.445273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.445297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.445321 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.445345 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.445369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.445393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.445417 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.445448 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:43:59.445473 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:43:59.445497 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:43:59.445521 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.445545 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:43:59.445575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.445600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.445624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.445650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:43:59.445674 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.445698 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:43:59.445722 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.445746 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:43:59.445770 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.445794 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:43:59.445818 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.445842 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:43:59.445865 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.445889 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:43:59.445913 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.445937 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:43:59.445961 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.445985 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:43:59.446009 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.446033 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:43:59.446057 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.446081 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.446105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.446129 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:43:59.446153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.446176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:43:59.446200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.446224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:43:59.446249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446265 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446288 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.446313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446343 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446367 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.446391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.446488 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446511 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.446534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.446632 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446658 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.446705 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446746 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.446788 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446817 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446860 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.446901 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446928 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.446968 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.447014 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447045 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.447069 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447097 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.447121 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447145 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.447169 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447192 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.447217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447232 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.447280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.447328 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447351 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.447376 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447402 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.447435 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447462 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.447486 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447509 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.447534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.447686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447716 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.447769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.447817 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447832 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447847 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447928 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447943 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.447967 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.447990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.448099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.448246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448276 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.448339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.448435 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448460 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.448483 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448499 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448514 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448528 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.448581 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448605 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:43:59.448629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.448706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.448814 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448838 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:43:59.448862 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448878 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448893 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448916 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.448940 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.448964 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.448987 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449002 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449026 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.449050 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449070 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449099 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449148 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.449195 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449225 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449255 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449294 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.449319 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449334 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449367 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.449411 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449432 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449480 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:43:59.449525 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449543 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449574 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.449600 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449640 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.449690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.449833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.449972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:43:59.450032 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450047 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.450094 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450110 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450163 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.450211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.450313 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450337 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.450361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.450473 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450522 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450547 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450582 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450598 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450622 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450646 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450662 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450686 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450712 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450749 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450773 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450797 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.450820 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450893 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.450916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.450955 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.450979 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451009 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451034 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451058 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.451082 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451106 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.451129 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451153 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.451177 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451201 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.451225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451417 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451447 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451495 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451511 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451526 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451541 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451566 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451590 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451630 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.451691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:43:59.451802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.451894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.451963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.451986 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452010 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:43:59.452034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452049 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452064 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452078 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:43:59.452130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:43:59.452203 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452276 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.452306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:43:59.452421 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452450 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:43:59.452474 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452489 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452504 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452528 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:43:59.452556 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452581 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:43:59.452611 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452626 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452650 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.452673 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452688 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452703 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452727 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:43:59.452750 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452765 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452780 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452804 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:43:59.452828 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452843 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452867 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:43:59.452890 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452905 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452929 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:43:59.452955 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452971 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.452994 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:43:59.453018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453042 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:43:59.453065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.453157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:43:59.453284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:43:59.453308 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.453359 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.453406 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.453457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.453502 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.453547 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.453596 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.453640 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.453684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.453727 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.453771 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.453813 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.453856 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.453900 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.453943 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.453988 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.454032 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.454076 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.454120 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.454162 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.454205 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.454249 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.454294 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.454336 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.454381 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.454426 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.454480 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.454528 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.454575 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.454619 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.454661 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.454705 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.454750 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.454794 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.454838 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.454886 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.454928 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.454972 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.455015 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.455058 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.455101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.455146 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.455188 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.455233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.455284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.455330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.455374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.455418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.455467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.455513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.455561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.455614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.455658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.455701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.455745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.455787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.455831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.455874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.455923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.455968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.456011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.456055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.456099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.456142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.456184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.456228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.456272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.456314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.456360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.456404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.456457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.456505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.456551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.456596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.456638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.456680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.456724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.456770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.456814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.456861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.456904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.456947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.456991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.457366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.457410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.457462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.457508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.457558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.457610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.457654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.457698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.457751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.457796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.457840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.457883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.457927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.457971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.458015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.458058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.458101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.458144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.458187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.458229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.458273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.458319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.458364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.458408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.458456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.458501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.458545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.458597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.458640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.458685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.458731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.458780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.458828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.458874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.458917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.458959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.459002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.459051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.459096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.459142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.459191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.459235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.459279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.459323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.459366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.459408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.459459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.459502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.459558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.459610 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:43:59.459634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.459690 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.459740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.459789 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.459838 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.459887 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.459936 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.459985 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.460034 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.460082 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.460131 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.460179 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.460227 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.460277 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.460326 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.460375 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.460424 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.460479 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.460585 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.460648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.460745 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.460813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.460903 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.461002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.461085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.461151 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.461209 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.461312 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.461369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.461443 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.461536 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.461596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.461695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.461786 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.461838 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.461916 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.461997 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.462065 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.462156 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.462234 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.462321 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.462402 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.462503 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.462612 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.462695 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:43:59.462736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.462838 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.462937 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.463036 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.463137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.463232 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.463313 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.463394 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.463483 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.463587 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.463688 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.463787 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.463865 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.463967 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.464066 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.464165 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.464265 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.464366 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.464465 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.464539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.464621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.464730 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.464810 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.464903 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.464992 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.465092 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.465162 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.465214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.465292 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.465344 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.465393 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.465462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.465515 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.465594 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.465646 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.465697 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.465765 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.465815 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.465864 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.465913 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.465963 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.466012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.466061 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.466109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.466166 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:43:59.466186 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.466231 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.466277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.466322 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.466366 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.466410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.466459 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.466503 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.466547 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.466597 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.466640 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.466684 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.466727 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.466778 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.466823 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.466868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.466912 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.466956 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.467000 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.467044 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.467088 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.467131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.467175 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.467219 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.467262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.467307 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.467350 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.467394 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.467443 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.467487 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.467530 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.467580 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.467625 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.467669 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.467713 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.467757 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.467800 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.467844 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.467888 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.467931 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.467976 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.468019 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.468063 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.468107 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.468158 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:43:59.468177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.468224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.468270 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.468315 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.468361 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.468420 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.468474 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.468522 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:43:59.468576 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:43:59.468624 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:43:59.468739 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.468786 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.468832 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.468878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.468925 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.468971 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.469016 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.469062 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.469108 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.469154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.469199 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.469553 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.469603 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.469649 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.469695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.469741 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.469786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.469832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.469877 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:43:59.469923 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.469968 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.470019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.470066 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.470112 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.470158 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.470204 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.470249 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.470294 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.470339 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.470384 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.470435 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.470482 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.470528 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.470579 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.470628 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:43:59.470643 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:43:59.470670 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:43:59.470695 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:43:59.470720 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:43:59.470742 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:43:59.470759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.470773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.470780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.470788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.470795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.470802 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.470809 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.470816 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:43:59.470823 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:43:59.470830 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:43:59.470837 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.470844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.470851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.470858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.470866 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.470873 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.470880 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.470887 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.470893 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.470900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.470907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.470913 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.470920 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.470927 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.470938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.470946 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.470953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.470959 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.470966 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:43:59.470973 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.470980 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.470986 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.470993 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.471000 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.471006 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.471013 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.471019 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.471026 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.471033 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.471039 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.471047 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.471060 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.471067 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.471074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.471082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.471089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.471096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.471102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.471109 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471115 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.471122 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:43:59.471129 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:43:59.471135 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:43:59.471142 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.471148 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.471155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.471161 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.471168 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471175 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471181 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471188 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.471194 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471201 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.471208 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.471214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471221 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.471227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.471247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.471254 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.471261 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:43:59.471267 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.471274 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.471280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.471291 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.471298 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.471305 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.471311 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.471318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.471324 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.471331 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.471337 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.471344 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471350 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.471357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.471363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.471370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.471378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.471385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.471391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.471398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.471404 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471424 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.471434 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:43:59.471443 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:43:59.471450 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:43:59.471456 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.471462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.471469 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.471475 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.471481 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471488 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471494 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471501 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.471507 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.471519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.471525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471531 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.471538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.471563 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.471574 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.471580 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:43:59.471586 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.471593 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.471599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.471605 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.471611 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.471617 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.471623 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.471630 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.471636 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.471642 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.471648 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.471663 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471670 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.471676 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.471682 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.471689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:43:59.471696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:43:59.471702 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:43:59.471708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:43:59.471715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.471721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471740 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:43:59.471746 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:43:59.471751 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:43:59.471757 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:43:59.471763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:43:59.471769 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:43:59.471775 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:43:59.471781 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:43:59.471787 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471793 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471799 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:43:59.471804 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:43:59.471811 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:43:59.471816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:43:59.471822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:43:59.471828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471834 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:43:59.471840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:43:59.471846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:43:59.471857 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:43:59.471863 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:43:59.471869 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:43:59.471876 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:43:59.471882 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:43:59.471888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:43:59.471894 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:43:59.471900 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:43:59.471906 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:43:59.471912 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:43:59.471917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:43:59.471923 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:43:59.471929 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:43:59.471935 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:43:59.471941 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:43:59.471946 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:43:59.471952 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:43:59.471958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:43:59.472293 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:43:59.472302 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:43:59.472306 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:43:59.472310 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:43:59.472317 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:43:59.472321 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:43:59.472324 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:43:59.472332 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:43:59.472340 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:43:59.472370 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472376 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:43:59.472389 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:43:59.472408 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:43:59.472414 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:43:59.472418 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:43:59.472421 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:43:59.472428 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:43:59.472440 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472446 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472450 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472458 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:43:59.472470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:43:59.472493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.472501 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:43:59.472505 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.472530 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:43:59.472535 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:43:59.472539 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:43:59.472546 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:43:59.472558 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:43:59.472564 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:43:59.472571 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:43:59.472578 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:43:59.472585 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:43:59.472595 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205594" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:43:59.472614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472625 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472632 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:43:59.472640 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472646 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:43:59.472650 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:43:59.472677 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:43:59.472683 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472687 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472692 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472696 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:43:59.472705 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:43:59.472713 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472721 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:43:59.472728 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:43:59.472738 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205594" 2021-05-09 02:43:59.472751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472759 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:43:59.472767 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472777 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472785 wsdl: in serializeType: returning: 205594 2021-05-09 02:43:59.472795 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:43:59.472804 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472808 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:43:59.472812 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:43:59.472817 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:43:59.472824 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472828 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:43:59.472836 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472841 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:43:59.472845 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:43:59.472849 wsdl: in serializeType: returning: 205594PLN 2021-05-09 02:43:59.472853 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205594PLN 2021-05-09 02:43:59.472875 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205594PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:43:59.472880 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:43:59.472885 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4955"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:43:59.472898 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:43:59.472903 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205594PLN 2021-05-09 02:43:59.472912 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:43:59.472975 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:43:59.472920 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:43:59.472930 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:43:59.472935 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:43:59.472938 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:43:59.472942 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:43:59.472948 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:43:59.472957 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:43:59.472965 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:43:59.472970 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:43:59.472981 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:43:59.472988 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:43:59.472995 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:43:59.480439 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:43:59.480450 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:43:59.480459 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:43:59.480464 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:43:59.480469 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:43:59.480473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:43:59.480477 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:43:59.480481 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:43:59.480485 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:43:59.480509 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:43:59.489373 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:43:59.489384 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:43:59.489389 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:43:59.489394 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:43:59.489399 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:43:59.489404 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:43:59.489409 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:43:59.489414 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:43:59.489419 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:43:59.489429 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:43:53 GMT 2021-05-09 02:43:59.489435 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:43:59.489443 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:43:59.489449 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:43:59.489455 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:43:59.489474 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:43:59.489481 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:43:59.489488 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:43:59.489492 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:43:59.489496 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:43:59.489519 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:43:59.489528 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:43:59.489532 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:43:59.489548 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:43:59.489555 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:43:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:43:59.489577 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:43:59.489585 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:43:59.489603 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:43:59.489609 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:43:59.489672 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:43:59.489754 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:43:59.489760 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:43:59.489772 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:43:59.489781 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:43:59.489802 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:43:59.489853 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:43:59.489876 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:43:59.489887 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:43:59.489894 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:43:59.489898 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:43:59.489902 nusoap_client: detail =