Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
06H145702E Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4571
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:52:54.980338 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:52:54.980388 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:54.980403 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:52:54.980424 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:54.980436 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:52:54.980449 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:52:54.980468 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:52:54.980484 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:54.980491 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:54.980500 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:54.980509 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:52:54.980521 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:52:54.980526 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:52:54.980531 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:52:54.980535 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:52:54.980539 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:52:54.980551 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:54.980566 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:54.980575 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:52:54.980581 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:52:54.980587 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:52:54.980595 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:52:54.980604 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:52:54.988224 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:52:54.988257 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:52:54.988272 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:52:54.988280 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:54.988285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:54.988290 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:52:54.988301 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:52:54.988338 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:52:55.214309 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:52:55.214350 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:52:55.214357 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:55.214363 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:52:55.214369 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:52:55.214375 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:52:55.214381 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:52:55.214387 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:52:55.214392 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:52:55.214398 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:49 GMT 2019-02-23 22:52:55.214404 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:52:55.214409 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:52:55.214416 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:52:55.214439 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:52:55.214472 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:52:55.214493 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 22:52:55.221819 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.221874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.222211 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.222224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.229323 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.229361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.229747 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:55.230330 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.230364 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.230872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.236470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.236709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.236749 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.237185 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.237552 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:55.238141 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:55.238720 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:52:55.239175 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.239218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.239717 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.239737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.243750 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:52:55.244039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.244068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.244555 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:55.245110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.245205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.245222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.245707 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:55.245740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.246181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.246232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.246254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.246777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.246799 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:52:55.247171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:55.247323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:55.247346 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 22:52:55.247360 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:52:55.247369 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:52:55.247409 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:52:55.247466 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:52:55.247488 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:52:55.247499 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:52:55.247524 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:52:55.247532 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:52:55.247759 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:52:55.247780 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:52:55.247849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.247863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:52:55.247893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.247941 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.247954 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.247977 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:55.248011 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248024 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248039 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:55.248056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.248098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.248115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.248137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248165 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.248172 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:52:55.248196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.248224 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:52:55.248240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:52:55.248260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248285 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248296 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248307 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:55.248327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248333 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248345 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:55.248364 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248370 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248380 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:52:55.248393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.248443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.248458 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248465 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:52:55.248480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248505 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.248512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:52:55.248535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.248561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:52:55.248576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:52:55.248596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248621 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248628 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248638 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:55.248656 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248662 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248672 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:55.248689 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.248696 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248705 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:52:55.248722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.248729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248739 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.248751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.248789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.248804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.248825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.248918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.248935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248946 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:55.248956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:52:55.248968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.248983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:55.248993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:52:55.249008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249014 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:52:55.249028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249053 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249060 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:55.249082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249107 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.249123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249130 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.249143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249168 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.249175 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249185 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:52:55.249198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249223 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:52:55.249238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249245 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:52:55.249264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.249319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249344 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.249359 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249365 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.249378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249403 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.249410 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:52:55.249442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249467 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:52:55.249483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249489 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:52:55.249502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249527 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249534 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249543 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:55.249561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.249590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249619 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:52:55.249634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249640 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.249655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249679 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.249686 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:52:55.249709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249735 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:52:55.249750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249756 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:52:55.249774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249807 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:55.249836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.249843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.249865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.249894 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:52:55.249909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249915 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.249929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249953 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.249960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249970 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:52:55.249983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.249998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250007 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:52:55.250022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250028 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:52:55.250041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.250071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.250094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250119 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:52:55.250134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250140 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.250153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250178 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250185 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:52:55.250207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:52:55.250247 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250253 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:52:55.250266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.250297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.250320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250344 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.250359 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250365 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.250378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250403 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.250410 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:52:55.250446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250471 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:52:55.250486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250492 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:52:55.250506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250530 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250537 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250547 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:52:55.250560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250585 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.250599 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250605 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.250619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250642 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250659 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:52:55.250672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:52:55.250717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250723 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:52:55.250736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250767 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250777 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:52:55.250790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.250829 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250836 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.250849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250873 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250880 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:52:55.250903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.250928 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:52:55.250943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250949 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:52:55.250962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.250986 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.250993 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251003 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:52:55.251021 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.251027 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251036 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:52:55.251049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251078 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.251093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251099 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.251112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251137 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.251144 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251154 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:52:55.251167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251192 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:52:55.251206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:55.251226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.251256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.251279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251304 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.251318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251324 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.251338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251362 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.251369 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251378 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:55.251391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251416 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.251437 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251443 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:52:55.251457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251481 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:55.251488 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251498 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:52:55.251511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251536 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.251551 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251557 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.251570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251600 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.251659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.251676 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251687 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:55.251697 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:52:55.251713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:55.251738 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:55.251752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251758 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:52:55.251772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251797 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:55.251804 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251814 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:52:55.251827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.251852 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.251867 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251873 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.251887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251916 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.251952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.251972 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.251989 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252000 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:55.252010 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:52:55.252022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:55.252046 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:55.252060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252067 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:52:55.252080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252112 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:52:55.252139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252146 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:52:55.252174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252180 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252190 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:55.252208 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.252214 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252224 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:55.252241 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.252248 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252258 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:52:55.252275 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.252281 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252291 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:52:55.252308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.252314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.252336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.252385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.252401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.252433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252459 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:52:55.252488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.252514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:52:55.252529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252535 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:52:55.252549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252572 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252579 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252589 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:52:55.252607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252613 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252623 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.252640 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252647 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252656 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:55.252669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.252701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.252718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252724 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.252737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252762 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:52:55.252793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.252819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:52:55.252833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252840 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:55.252853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.252907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.252932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.252946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252952 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.252966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.252991 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.252998 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:55.253020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.253060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253066 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:55.253080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253104 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253111 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253120 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:52:55.253138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253144 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.253172 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253179 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253188 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:55.253201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.253248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253255 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.253269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:55.253323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.253362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.253382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253406 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.253413 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253433 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:55.253452 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253458 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253468 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:55.253485 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253492 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253501 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:55.253519 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.253525 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253535 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:55.253552 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.253558 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253568 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:55.253581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.253637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.253656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253682 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253688 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:52:55.253716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.253731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253741 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.253755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253791 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.253845 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.253877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.253904 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.253910 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253920 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:52:55.253938 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.253945 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253954 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:52:55.253971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.253978 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.253987 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:52:55.254005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.254011 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254021 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:52:55.254038 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:55.254045 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254055 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:52:55.254072 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254079 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254089 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.254106 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254122 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.254139 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:55.254172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254179 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:55.254201 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.254269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.254300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254326 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.254333 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254343 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:55.254361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254367 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254377 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:55.254394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254400 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:55.254437 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.254444 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254454 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:52:55.254468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.254505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254526 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.254539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254564 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:52:55.254594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.254609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.254619 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.254632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254659 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254666 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254688 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.254718 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254760 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.254771 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254788 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:55.254817 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.254828 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254846 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:52:55.254875 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.254885 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:55.254928 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.254938 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.254954 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:52:55.254982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.254993 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:55.255036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.255046 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255061 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:55.255089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255114 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.255142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255152 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255167 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:52:55.255194 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255204 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255220 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:52:55.255249 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255274 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:55.255303 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255322 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255337 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:55.255359 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.255455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.255484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.255516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255556 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255567 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255583 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:55.255612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.255622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.255666 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.255676 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255692 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:55.255726 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.255737 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255752 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.255774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.255834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.255859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.255893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255933 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.255944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.255960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:52:55.255981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.256005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.256022 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.256044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256087 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.256185 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256226 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.256238 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256254 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:55.256282 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256293 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256310 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:52:55.256345 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.256356 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256372 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:55.256401 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.256411 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256443 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:52:55.256473 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.256483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256499 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:55.256527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.256538 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:55.256581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256592 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256607 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.256635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256647 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256671 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:52:55.256698 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256709 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256734 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:52:55.256762 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.256772 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256788 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:52:55.256816 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256826 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256841 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:55.256870 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.256880 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.256895 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:55.256917 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.257014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.257039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257084 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257095 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.257181 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257222 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.257234 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257251 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:52:55.257272 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.257279 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257289 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:52:55.257312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.257319 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257329 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:52:55.257346 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.257353 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257363 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:52:55.257382 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.257392 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257406 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:52:55.257430 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257438 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257448 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:55.257466 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.257472 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257482 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:52:55.257499 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257506 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257516 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:52:55.257533 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257540 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257550 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:52:55.257567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257573 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:55.257605 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257611 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:55.257638 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.257644 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257654 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:52:55.257671 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.257678 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257687 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.257704 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.257711 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257721 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:52:55.257734 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.257798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.257817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.257824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:52:55.257846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.257887 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.257898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.257915 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:55.257936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.257961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.257978 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.258001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258011 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.258034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258073 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.258084 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258100 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:52:55.258121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.258161 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:52:55.258185 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258194 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:52:55.258216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.258266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.258317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.258328 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258344 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:55.258372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.258382 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258398 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:55.258433 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.258444 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258460 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:52:55.258482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.258543 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:52:55.258567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258577 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.258607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258647 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.258657 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258673 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:52:55.258695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.258719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.258735 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:52:55.258756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.258799 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:52:55.258810 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.258826 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:52:55.258848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.258873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.258896 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.258936 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.258947 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.258964 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:52:55.258993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.259003 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259019 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:52:55.259047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.259057 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259073 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:52:55.259101 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:55.259111 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259126 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:52:55.259154 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.259165 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259181 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:52:55.259209 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.259220 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259235 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:52:55.259263 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.259283 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259299 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:55.259328 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.259344 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259360 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:52:55.259388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.259399 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259414 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:52:55.259450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.259461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259477 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.259499 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:55.259583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.259612 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259622 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:52:55.259651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.259702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.259739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.259780 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.259803 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259813 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.259835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259875 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:55.259887 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259902 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:52:55.259924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.259948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.259965 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:52:55.259986 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:55.260029 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.260040 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:55.260055 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:52:55.260084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:55.260095 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:55.260111 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:52:55.260139 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.260149 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:55.260165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:52:55.260186 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:55.260227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.260252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.260285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.260339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.260375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260382 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:55.260409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260431 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:55.260445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.260479 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260500 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.260515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260540 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260546 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260556 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:52:55.260569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.260585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.260595 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.260608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260636 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260643 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260653 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.260695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260721 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260728 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260737 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:52:55.260755 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260762 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:52:55.260789 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.260795 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260805 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:52:55.260823 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260829 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260839 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:52:55.260857 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.260863 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260873 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:52:55.260890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260896 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260906 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:52:55.260923 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.260929 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260939 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:52:55.260956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.260973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:55.260990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.260996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.261006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:55.261019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.261065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.261082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:52:55.261106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261130 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.261137 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261147 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:55.261165 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.261172 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261181 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:55.261198 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.261205 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261214 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:55.261231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.261238 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:55.261264 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.261271 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261280 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:55.261293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.261343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.261358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.261379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261409 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.261473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.261490 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261501 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:55.261511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:52:55.261524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:55.261548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:52:55.261562 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261569 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:52:55.261582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261614 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.261621 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261631 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:52:55.261643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.261668 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.261683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261689 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.261702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261727 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:55.261734 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261744 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:52:55.261757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.261782 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:52:55.261796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261802 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:52:55.261816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.261847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261856 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.261869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.261894 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.261909 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261915 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.261929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261954 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.261960 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261970 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:52:55.261983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.261998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.262008 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:52:55.262021 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262049 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262056 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.262108 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262135 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262143 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262153 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:52:55.262170 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262177 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262186 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:52:55.262204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262210 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262220 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:52:55.262237 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262243 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262253 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:52:55.262270 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262277 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262286 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:52:55.262310 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:55.262317 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262326 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:52:55.262343 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:55.262350 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262360 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:52:55.262377 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:55.262384 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262393 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:52:55.262411 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.262418 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262433 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:52:55.262451 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262458 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262468 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:52:55.262485 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262492 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262501 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:52:55.262519 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262525 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262535 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:52:55.262552 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262559 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262568 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:52:55.262581 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.262651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.262669 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262675 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:52:55.262690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262722 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262732 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:52:55.262745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.262770 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.262785 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262791 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.262806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262830 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.262837 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262847 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:52:55.262860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.262885 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:52:55.262899 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.262920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262944 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.262951 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262961 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:52:55.262978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.262985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.262994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:55.263012 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.263018 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263028 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:55.263045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:55.263074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.263110 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263125 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263132 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.263146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263170 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263177 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263187 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:52:55.263201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.263226 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.263239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263268 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263275 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263285 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.263335 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.263367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:55.263394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.263401 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263410 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:55.263433 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263440 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263450 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:52:55.263468 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.263474 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263484 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:52:55.263502 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263508 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:55.263536 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263542 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263552 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:52:55.263569 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:55.263576 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263585 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:52:55.263598 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.263636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.263653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263659 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:52:55.263673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263697 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.263704 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263714 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:52:55.263731 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263738 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263748 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:52:55.263765 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263772 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263781 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:52:55.263798 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.263805 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263815 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:52:55.263832 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263839 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263848 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:52:55.263865 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263872 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263881 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:52:55.263898 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263905 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263914 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:52:55.263932 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.263938 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.263948 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:52:55.263961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.264012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.264027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264033 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:52:55.264050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264074 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.264081 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:52:55.264104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.264129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:52:55.264145 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:55.264152 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:52:55.264163 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:52:55.264179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264185 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:52:55.264198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.264241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:55.264258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.264268 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:55.264278 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:52:55.264295 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.264302 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:52:55.264316 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:52:55.264332 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:55.264347 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:52:55.264358 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:52:55.264376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.264382 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.264392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.264409 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.264415 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.264430 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.264448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.264455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.264465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.264482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.264488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:52:55.264498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.264514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.264521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:52:55.264531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.264548 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:55.264554 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:52:55.264563 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:52:55.264579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.264586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.264595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.264618 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:55.264624 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:52:55.264634 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:52:55.264650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.264656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:52:55.264666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.264683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.264689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:55.264699 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.264714 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:55.264720 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:52:55.264730 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:52:55.264744 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:52:55.264780 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.264810 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:52:55.264837 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.264864 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:52:55.264891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.264918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:52:55.264944 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.264971 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:52:55.264998 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.265024 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:52:55.265051 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:52:55.265077 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:52:55.265103 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:52:55.265129 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:52:55.265157 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:52:55.265184 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:52:55.265211 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.265238 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:52:55.265265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.265352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:52:55.265378 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.265404 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:52:55.265436 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.265463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:52:55.265490 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.265516 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.265543 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.265569 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:55.265595 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.265627 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:55.265653 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.265680 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:52:55.265707 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.265733 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:52:55.265759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.265787 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.265814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.265841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:55.265869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.265896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.265922 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.265949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.265975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.266001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.266027 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.266053 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:52:55.266079 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:52:55.266105 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:52:55.266131 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.266157 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:52:55.266184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.266210 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.266236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.266262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:52:55.266289 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.266316 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:52:55.266341 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.266368 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:52:55.266394 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.266427 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:52:55.266464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.266492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:55.266518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.266546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:52:55.266574 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266592 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266618 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.266645 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266662 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266679 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266705 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.266730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.266832 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266858 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.266900 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.266946 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.266989 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267016 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267059 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.267101 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267128 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267171 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.267214 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267257 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.267299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267352 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.267394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267444 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.267488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267530 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.267572 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.267689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.267775 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267818 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.267860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267902 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.267944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.267998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.268193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268220 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.268333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268377 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.268425 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.268567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.268759 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.268926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268952 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.268979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.269090 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269132 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.269175 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269231 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269257 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269310 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.269355 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269385 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:55.269410 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269477 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.269503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.269628 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269654 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:52:55.269681 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269707 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.269733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.269784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269834 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.269886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.269987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:52:55.270056 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270073 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.270125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270142 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270158 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.270210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.270329 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270355 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270381 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270407 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270440 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270457 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270483 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270509 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270526 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270551 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270577 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270603 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270630 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270656 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.270681 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270707 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270733 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270759 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:55.270802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270832 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:55.270918 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.270960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.271002 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271044 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.271086 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.271170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.271431 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.271570 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.271662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271717 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.271802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.271951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:55.271993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272115 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.272157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.272330 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272374 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:55.272416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272452 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272481 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272508 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272550 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:55.272592 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272644 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:55.272687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.272828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.272979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:55.273022 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273065 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:52:55.273107 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273150 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:55.273192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273235 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:55.273273 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.273384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:55.273535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:52:55.273561 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.273620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.273670 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.273720 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.273767 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.273815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.273864 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.273912 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.273970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.274019 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.274068 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.274115 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.274162 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.274210 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.274258 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.274312 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.274360 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.274416 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.274472 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.274520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.274571 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.274631 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.274686 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.274733 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.274780 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.274827 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.274873 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.274922 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.274971 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.275025 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.275073 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.275121 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.275178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.275284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.275333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.275381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.275443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.275493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.275542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.275590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.275646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.275693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.275741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.275787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.275834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.275882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.275930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.275977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.276025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.276073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.276129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.276178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.276226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.276285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.276337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.276384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.276436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.276484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.276531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.276579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.276628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.276679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.276726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.276775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.276830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.276879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.276927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.276974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.277021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.277069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.277116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.277164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.277211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.277258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.277306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.277353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.277399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.277453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.277502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.277548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.277596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.277645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.277693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.277741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.277790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.277842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.277893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.277940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.277987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.278033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.278080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.278133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.278182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.278236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.278284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.278344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.278401 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:52:55.278435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.278497 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.278553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.278607 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.278661 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.278714 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.278767 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.278819 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.278909 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.279000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.279097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.279187 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.279278 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.279385 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.279482 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.279573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.279662 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.279757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.279848 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.279937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.280027 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.280125 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.280212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.280311 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.280401 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.280500 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.280601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.280690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.280786 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.280875 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.280964 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.281054 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.281155 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:52:55.281194 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.281284 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.281425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.281482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.281536 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.281589 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.281642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.281697 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.281750 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.281805 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.281858 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.281911 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.281965 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.282019 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.282073 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.282127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.282181 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.282236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.282290 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.282344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.282397 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.282456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.282510 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.282565 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.282618 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.282672 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.282725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.282779 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.282833 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.282887 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.282939 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.282993 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.283054 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:52:55.283077 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.283127 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.283175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.283223 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.283272 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.283320 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.283369 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.283416 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.283470 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.283519 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.283567 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.283616 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.283664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.283713 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.283761 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.283809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.283857 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.283905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.283953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.284001 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.284049 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.284097 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.284148 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.284196 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.284244 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.284292 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.284340 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.284388 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.284440 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.284489 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.284536 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.284597 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.284653 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:52:55.284675 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.284726 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.284777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.284828 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.284878 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.284928 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:55.284978 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:55.285060 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:55.285148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.285232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.285318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.285402 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.285500 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.285585 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.285668 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.285759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.285844 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.285931 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.286016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.286100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.286186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.286270 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.286356 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.286448 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:55.286542 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.286626 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.286713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.286808 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.286892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.286976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.287063 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.287147 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.287237 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:52:55.287264 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:52:55.287313 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:52:55.287359 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:52:55.287403 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:52:55.287462 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:52:55.287491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.287513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.287524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.287533 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.287543 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.287608 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:55.287619 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:55.287627 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:55.287635 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.287644 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.287653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.287662 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.287670 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287679 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.287688 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.287696 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.287704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.287713 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287722 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287730 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.287739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.287754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.287762 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.287770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:55.287779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.287786 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.287794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.287803 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.287811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.287819 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.287827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.287835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.287843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.287852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.287860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.287869 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.287877 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.287885 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:55.287894 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:55.287901 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:55.287909 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.287917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.287924 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.287932 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.287940 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287947 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.287955 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.287963 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.287971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.287979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.287994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.288001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.288008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.288016 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.288023 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:55.288030 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.288037 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.288045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.288052 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.288059 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.288066 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.288075 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.288082 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.288090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.288099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.288108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.288116 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.288123 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.288131 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:55.288138 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:55.288146 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:55.288153 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.288160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.288167 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.288174 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.288181 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288189 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.288196 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.288203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.288210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.288217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288232 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.288239 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.288246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.288254 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.288261 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:55.288269 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.288276 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.288283 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.288290 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.288297 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.288304 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.288311 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.288317 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.288324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:55.288333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.288340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:55.288348 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:55.288355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:55.288362 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:55.288369 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:55.288376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:55.288383 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:55.288390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:55.288397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:55.288404 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:55.288410 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288678 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.288689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:55.288696 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:55.288704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:55.288711 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:55.288726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:55.288732 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:55.288739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:55.288752 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:55.288759 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:55.288766 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:55.288773 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:55.288780 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:55.288788 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:55.288794 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:55.288802 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:55.288809 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:55.288816 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:55.289035 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:52:55.289046 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:55.289051 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:55.289056 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:55.289063 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:52:55.289068 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:52:55.289073 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:52:55.289082 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:52:55.289091 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:52:55.289137 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289145 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:55.289159 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:52:55.289180 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:52:55.289187 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:52:55.289192 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:52:55.289196 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:52:55.289202 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:55.289212 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289220 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289225 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289236 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289245 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:55.289250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:52:55.289274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.289284 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:55.289289 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.289313 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:52:55.289318 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:52:55.289322 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:52:55.289326 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:52:55.289330 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:52:55.289334 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:52:55.289339 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:55.289343 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:52:55.289349 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:55.289359 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289366 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289370 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:55.289376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289382 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:55.289386 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:55.289411 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:52:55.289417 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289427 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289433 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289438 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:55.289449 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:52:55.289465 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:55.289470 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:55.289475 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:52:55.289481 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220823" 2019-02-23 22:52:55.289488 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:55.289493 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:55.289498 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:55.289504 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:55.289509 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-02-23 22:52:55.289515 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:52:55.289522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:55.289526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:55.289530 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:52:55.289535 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-02-23 22:52:55.289540 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220823 2019-02-23 22:52:55.289559 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220823 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:52:55.289563 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:52:55.289569 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4189"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:52:55.289584 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:52:55.289590 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220823 2019-02-23 22:52:55.289600 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:52:55.289674 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:52:55.289612 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:52:55.289623 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:52:55.289629 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:52:55.289634 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:52:55.289638 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:52:55.289644 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:55.289654 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:55.289662 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:52:55.289667 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:52:55.289680 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:52:55.289691 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:52:55.289698 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:52:55.297049 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:52:55.297061 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:52:55.297070 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:52:55.297075 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:52:55.297081 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:55.297086 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:55.297090 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:52:55.297094 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:52:55.297099 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:52:55.297128 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:52:55.306209 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:52:55.306226 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:52:55.306232 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:55.306237 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:52:55.306242 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:52:55.306248 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:52:55.306254 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:52:55.306259 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:52:55.306264 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:52:55.306270 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:49 GMT 2019-02-23 22:52:55.306276 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:52:55.306282 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:52:55.306287 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:52:55.306297 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:52:55.306321 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:52:55.306330 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:52:55.306339 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:52:55.306344 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:52:55.306349 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:52:55.306384 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:52:55.306396 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:52:55.306401 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:52:55.306429 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:55.306437 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:52:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:52:55.306466 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:52:55.306475 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:52:55.306500 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:52:55.306506 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:52:55.306612 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:52:55.306710 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:52:55.306716 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:52:55.306725 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:52:55.306736 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:52:55.306760 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:52:55.306817 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:52:55.306845 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:52:55.306857 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:52:55.306865 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:52:55.306870 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:52:55.306876 nusoap_client: detail =