Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
06H145702E Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4571
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:01:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:02:00.020892 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:02:00.020963 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:02:00.020995 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:02:00.021025 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:02:00.021045 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:02:00.021061 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:02:00.021084 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:02:00.021100 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:02:00.021112 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:02:00.021128 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:02:00.021144 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:02:00.021166 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:02:00.021177 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:02:00.021185 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:02:00.021194 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:02:00.021202 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:02:00.021224 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:02:00.021247 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:02:00.021263 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:02:00.021273 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:02:00.021284 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:02:00.021305 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:02:00.021322 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:02:00.027528 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:02:00.027586 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:02:00.027610 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:02:00.027622 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:02:00.027633 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:02:00.027642 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:02:00.027650 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:02:00.027695 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:02:00.045043 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:02:00.045102 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:02:00.045118 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:02:00.045130 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:02:00.045142 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:02:00.045154 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:02:00.045165 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:02:00.045179 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:02:00.045189 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:02:00.045201 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:01:46 GMT 2019-10-21 16:02:00.045213 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:02:00.045223 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:02:00.045234 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:02:00.045253 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:02:00.045307 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:02:00.045344 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:02:00.051227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.051297 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 16:02:00.051325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.051348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.051370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.057518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.057586 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:02:00.057660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:02:00.057725 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 16:02:00.057808 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 16:02:00.063505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.063576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.063984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064287 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:02:00.064318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.064757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.069576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:02:00.069666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:02:00.071750 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071799 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071833 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071867 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071900 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071932 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:02:00.071961 soap_transport_http: read buffer of 6455 bytes 2019-10-21 16:02:00.071984 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:02:00.071994 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:02:00.072132 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:02:00.072196 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:02:00.072225 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:02:00.072239 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:02:00.072273 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:02:00.072283 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:02:00.072555 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:02:00.072582 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:02:00.072683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.072710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:02:00.072751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.072810 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.072827 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.072860 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:02:00.072901 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.072914 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.072934 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:02:00.072963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.073031 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.073059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.073097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.073159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073179 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:02:00.073204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.073253 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:02:00.073283 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073294 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:02:00.073323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073371 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.073384 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:02:00.073438 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.073451 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:02:00.073502 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.073515 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073532 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:02:00.073559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.073621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.073649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:02:00.073687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073743 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.073756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:02:00.073800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.073841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:02:00.073867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:02:00.073903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073950 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.073964 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.073983 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:02:00.074018 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.074030 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074048 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:02:00.074083 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.074097 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074114 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:02:00.074146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.074157 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.074198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.074268 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.074296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.074334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.074509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.074543 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074562 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.074580 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:02:00.074605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:02:00.074653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:02:00.074682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:02:00.074732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.074794 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074812 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:02:00.074844 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.074856 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074874 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:02:00.074908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.074920 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.074938 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:02:00.074970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.074983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.075025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.075094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.075124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.075163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075213 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.075226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:02:00.075272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.075319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:02:00.075347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075357 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:02:00.075384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.075444 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075462 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:02:00.075488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.075538 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.075567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075579 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.075606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075654 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.075667 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075686 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:02:00.075719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.075764 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:02:00.075792 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075802 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:02:00.075830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.075889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.075933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.075959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.075978 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.076006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076017 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.076052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076100 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.076113 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:02:00.076158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.076208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:02:00.076237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076249 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:02:00.076277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076330 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.076343 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076362 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:02:00.076397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.076410 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.076453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.076632 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:02:00.076664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076676 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.076711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076761 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.076773 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076789 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:02:00.076815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.076866 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:02:00.076895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076906 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:02:00.076934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.076984 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.076997 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077016 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:02:00.077051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.077064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077083 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.077109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.077164 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:02:00.077192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077203 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.077229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077276 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.077288 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077306 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:02:00.077331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.077377 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:02:00.077406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077417 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:02:00.077446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.077505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.077547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.077591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:02:00.077615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077626 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.077653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077707 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.077720 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077737 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:02:00.077762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.077805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:02:00.077832 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:02:00.077870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.077926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.077963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.077988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.078005 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.078031 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078041 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.078063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078107 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.078119 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078135 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:02:00.078157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.078200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:02:00.078225 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078235 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:02:00.078261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078306 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.078318 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078335 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:02:00.078358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.078404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.078430 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078441 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.078464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078512 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.078525 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:02:00.078567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.078614 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:02:00.078642 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078652 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:02:00.078678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078732 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.078746 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078764 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:02:00.078790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.078834 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.078863 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078874 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.078902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078949 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.078962 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.078980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:02:00.079007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.079056 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:02:00.079086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:02:00.079124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079175 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.079189 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079208 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:02:00.079243 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.079255 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079273 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:02:00.079299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.079353 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.079382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079393 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.079418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079465 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.079478 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079497 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:02:00.079520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.079567 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:02:00.079595 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079606 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:02:00.079630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.079691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.079751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.079797 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.079823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079834 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.079858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079907 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.079919 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079936 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:02:00.079959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.079985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.080003 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.080030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080041 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:02:00.080067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080114 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:02:00.080126 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080144 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:02:00.080169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.080217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.080245 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080262 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.080286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080330 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080342 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.080452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.080485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.080524 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:02:00.080548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:02:00.080594 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:02:00.080621 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080633 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:02:00.080658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080720 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:02:00.080733 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080753 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:02:00.080780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.080828 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.080855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080867 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.080893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080937 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080949 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.080974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.081056 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.081085 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081103 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.081122 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:02:00.081143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:02:00.081184 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:02:00.081209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081218 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:02:00.081243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081287 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:02:00.081299 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081318 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:02:00.081342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.081386 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.081413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081424 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.081448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081492 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.081571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.081594 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.081617 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:02:00.081636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:02:00.081676 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:02:00.081711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081722 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:02:00.081749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.081807 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:02:00.081839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.081847 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:02:00.081882 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.081894 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081912 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:02:00.081945 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.081958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.081975 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:02:00.081996 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.082003 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082013 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:02:00.082031 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.082038 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082048 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:02:00.082065 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.082072 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082081 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.082094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.082163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082169 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.082186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082213 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:02:00.082244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:02:00.082285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082291 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:02:00.082305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082330 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082337 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082347 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:02:00.082365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082381 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.082398 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082405 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082414 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:02:00.082427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.082475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082481 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.082495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082520 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082527 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:02:00.082549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:02:00.082595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:02:00.082616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.082671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.082718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082725 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.082739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082765 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:02:00.082795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.082820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.082835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:02:00.082855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082881 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082888 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082897 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:02:00.082915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.082949 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.082960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.082978 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:02:00.082994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.083029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.083045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083051 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.083066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.083103 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:02:00.083127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.083152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.083170 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.083193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083236 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.083249 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083262 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:02:00.083282 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.083289 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083299 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:02:00.083317 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.083324 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:02:00.083351 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.083358 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083368 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:02:00.083385 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.083392 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083401 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:02:00.083414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.083457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.083472 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083478 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.083492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083518 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083525 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:02:00.083548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.083563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.083573 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.083596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083631 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083639 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.083692 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.083735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.083763 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.083769 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083779 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:02:00.083797 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.083803 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083813 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:02:00.083831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.083837 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083847 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:02:00.083864 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.083870 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083880 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:02:00.083897 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:02:00.083904 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083914 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:02:00.083931 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.083939 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083949 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.083966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.083972 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.083982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.083999 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084005 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084015 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:02:00.084032 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084038 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:02:00.084064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:02:00.084093 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.084169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084175 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.084189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084214 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.084221 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084231 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:02:00.084248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084255 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084265 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:02:00.084282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084289 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084298 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:02:00.084315 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.084322 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084331 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:02:00.084344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.084382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084403 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.084419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084444 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:02:00.084478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.084494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.084505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.084518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084547 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084554 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.084619 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084645 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.084652 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084662 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:02:00.084684 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084691 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084706 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:02:00.084725 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.084732 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084742 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:02:00.084760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.084766 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084776 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:02:00.084794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.084800 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084809 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:02:00.084832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.084839 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:02:00.084867 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084874 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.084901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084907 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:02:00.084934 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084940 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084950 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:02:00.084967 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.084974 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.084983 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:02:00.085001 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085007 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.085017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:02:00.085030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.085084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.085102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.085125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085151 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085158 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085167 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:02:00.085184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.085191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.085217 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085223 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085233 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:02:00.085250 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.085256 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085265 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.085278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.085316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.085353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085378 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:02:00.085409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.085424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.085434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.085448 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085476 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.085535 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085561 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.085568 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085580 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:02:00.085602 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085608 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085618 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:02:00.085636 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.085642 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085652 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:02:00.085669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.085676 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085685 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:02:00.085708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.085716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085726 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:02:00.085743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.085750 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:02:00.085777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.085811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085818 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085827 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:02:00.085844 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085851 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085860 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:02:00.085878 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.085884 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:02:00.085911 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085917 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:02:00.085944 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.085950 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.085960 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:02:00.085973 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.086029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.086045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086073 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086080 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086104 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.086134 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086160 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.086167 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086177 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:02:00.086194 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.086202 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086212 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:02:00.086229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.086235 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086245 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:02:00.086262 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.086269 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086278 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:02:00.086295 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.086301 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086310 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:02:00.086327 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086334 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086343 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:02:00.086366 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.086376 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086393 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:02:00.086423 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086435 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086451 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:02:00.086481 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086492 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086510 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:02:00.086541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086552 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086569 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:02:00.086602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086613 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:02:00.086664 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.086676 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086693 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:02:00.086730 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.086741 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.086796 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.086807 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086819 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:02:00.086834 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.086902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.086924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.086931 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:02:00.086952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.086978 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.086985 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.086995 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:02:00.087009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.087034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.087049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087056 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.087069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087094 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.087101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:02:00.087125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.087150 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:02:00.087165 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087172 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:02:00.087193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.087226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.087253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087260 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087269 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:02:00.087286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087293 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087302 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:02:00.087319 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.087326 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087335 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:02:00.087348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.087385 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:02:00.087400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087406 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.087426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087452 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.087459 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087469 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:02:00.087482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.087497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.087507 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:02:00.087520 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.087549 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087556 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.087566 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.087605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.087621 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087647 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.087654 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087663 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:02:00.087680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087687 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087696 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:02:00.087720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087727 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087737 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:02:00.087754 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:02:00.087761 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087775 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:02:00.087793 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087800 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087809 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:02:00.087827 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.087833 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087843 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:02:00.087860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.087867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087876 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:02:00.087894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.087900 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087909 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:02:00.087926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.087936 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.087953 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:02:00.087985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.087995 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.088006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.088021 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:02:00.088071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088091 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088097 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:02:00.088117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.088150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.088173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088198 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.088213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.088232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088257 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088264 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088274 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:02:00.088287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088312 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:02:00.088326 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088357 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.088364 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088373 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:02:00.088391 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:02:00.088398 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088407 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:02:00.088424 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.088431 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088441 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:02:00.088454 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:02:00.088477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088493 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088499 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.088513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088542 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.088549 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.088579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.088588 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088600 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:02:00.088618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.088626 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088641 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:02:00.088663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088729 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088764 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.088787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088823 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088842 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:02:00.088855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.088871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088882 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.088895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088946 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.088976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.088990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089016 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089023 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089033 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:02:00.089051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089057 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089066 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:02:00.089084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.089090 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089099 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:02:00.089116 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089123 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089133 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:02:00.089150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.089156 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089165 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:02:00.089183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089189 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089199 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:02:00.089216 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.089222 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089236 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:02:00.089254 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089260 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089269 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:02:00.089287 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089293 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089302 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:02:00.089316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.089362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.089380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089386 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:02:00.089404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089430 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089437 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089446 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:02:00.089464 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.089471 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089480 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:02:00.089497 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.089504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089513 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:02:00.089530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089537 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089546 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:02:00.089563 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.089569 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089582 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:02:00.089599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.089644 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.089668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089679 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.089716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089770 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.089871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.089895 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.089919 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:02:00.089931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:02:00.089956 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:02:00.089972 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.089978 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:02:00.089992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090017 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.090024 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090034 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:02:00.090049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.090095 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.090123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090134 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.090163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090206 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:02:00.090219 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090235 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:02:00.090259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.090303 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:02:00.090328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090338 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:02:00.090361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.090413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.090452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.090493 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.090516 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090526 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.090547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090586 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090598 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090619 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:02:00.090641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.090666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.090681 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:02:00.090709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090754 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090764 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090780 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.090849 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090888 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.090899 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090913 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:02:00.090940 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.090951 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.090965 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:02:00.090993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091002 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091017 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:02:00.091044 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091054 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091068 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:02:00.091095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091105 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091125 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:02:00.091153 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:02:00.091164 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091178 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:02:00.091205 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:02:00.091215 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091230 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:02:00.091257 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:02:00.091267 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091281 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:02:00.091308 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.091318 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091333 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:02:00.091360 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091370 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091384 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:02:00.091411 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091423 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091437 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:02:00.091464 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091474 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091488 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:02:00.091515 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091525 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091540 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:02:00.091561 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.091668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.091703 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091714 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:02:00.091741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.091791 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:02:00.091833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.091874 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.091897 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091906 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.091927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091967 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.091977 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.091992 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:02:00.092013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.092053 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:02:00.092076 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092085 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.092107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092145 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.092155 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092170 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:02:00.092198 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.092208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092223 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:02:00.092251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.092260 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092282 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:02:00.092309 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.092319 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092334 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:02:00.092355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.092417 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092440 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092450 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.092470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092509 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092520 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092534 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:02:00.092556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.092580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.092597 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.092618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092667 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092678 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092693 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.092769 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.092820 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:02:00.092862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.092872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092887 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:02:00.092914 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.092923 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092937 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:02:00.092965 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.092975 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.092990 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:02:00.093017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093026 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.093041 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:02:00.093068 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093080 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.093095 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:02:00.093122 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:02:00.093132 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.093146 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:02:00.093168 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.093234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.093263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093274 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:02:00.093307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093353 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.093362 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093373 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:02:00.093393 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093399 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093409 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:02:00.093432 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093439 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093449 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:02:00.093467 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.093473 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093483 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:02:00.093500 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093507 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093521 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:02:00.093540 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093546 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093556 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:02:00.093573 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093584 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093596 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:02:00.093614 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.093621 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093631 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:02:00.093644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.093697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.093718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093725 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:02:00.093754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093797 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.093809 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:02:00.093851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.093897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:02:00.093927 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:02:00.093938 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:02:00.093956 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:02:00.093983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.093993 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:02:00.094018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.094061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.094096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:02:00.094117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.094128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:02:00.094139 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:02:00.094157 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.094164 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:02:00.094174 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:02:00.094194 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:02:00.094205 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:02:00.094228 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:02:00.094250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.094256 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.094267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.094284 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.094291 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.094300 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.094317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.094324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.094334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.094351 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.094357 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:02:00.094367 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.094389 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.094396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:02:00.094405 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.094423 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:02:00.094429 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:02:00.094439 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:02:00.094455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.094462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.094475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.094493 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:02:00.094501 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:02:00.094518 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:02:00.094549 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.094562 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:02:00.094586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.094607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.094614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:02:00.094624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.094640 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:02:00.094647 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:02:00.094660 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:02:00.094679 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:02:00.094727 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.094765 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:02:00.094819 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.094873 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:02:00.094927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.094981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:02:00.095034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.095089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:02:00.095141 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.095193 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:02:00.095241 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.095289 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:02:00.095337 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:02:00.095366 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:02:00.095393 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:02:00.095420 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:02:00.095447 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:02:00.095473 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:02:00.095500 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.095526 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:02:00.095568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.095604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:02:00.095631 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.095659 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:02:00.095686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.095719 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:02:00.095747 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.095970 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.096016 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.096057 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:02:00.096085 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.096112 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:02:00.096139 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.096166 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:02:00.096193 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.096219 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:02:00.096245 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.096271 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:02:00.096299 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.096327 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.096354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.096381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:02:00.096409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.096437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.096464 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.096490 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.096517 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.096543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.096570 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.096605 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:02:00.096632 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:02:00.096658 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:02:00.096686 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.096724 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:02:00.096752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.096778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.096805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.096832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:02:00.096858 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.096885 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:02:00.096911 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.096938 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:02:00.096964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.096994 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:02:00.097021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.097049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:02:00.097075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.097101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:02:00.097129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097147 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097174 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.097200 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097217 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097234 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097259 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.097285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.097387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.097494 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097520 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097547 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097574 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097607 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097624 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097651 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097678 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097695 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097728 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097754 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097780 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097806 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097832 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.097858 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097938 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.097965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.097982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098008 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.098034 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098060 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.098086 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098112 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.098138 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098164 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.098195 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098223 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.098250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.098402 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.098487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098513 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.098540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.098632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.098756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.098870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098904 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.098948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.098993 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099040 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.099086 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.099226 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099253 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:02:00.099279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.099364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.099482 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099509 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:02:00.099537 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099569 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.099602 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099629 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.099656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.099765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:02:00.099932 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099950 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.099976 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.100001 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100035 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100061 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.100086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.100192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.100294 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100321 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100347 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100373 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100416 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100443 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100468 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100485 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100511 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100537 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100563 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100598 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.100652 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100709 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:02:00.100763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100807 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:02:00.100833 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.100887 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100914 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.100945 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.100972 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.100998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101024 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.101051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.101204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101220 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101237 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.101289 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.101342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.101428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:02:00.101548 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101593 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101610 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.101663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.101771 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101798 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:02:00.101824 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101841 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101874 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:02:00.101926 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:02:00.101979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.101995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.102064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:02:00.102188 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102215 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:02:00.102249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102277 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:02:00.102303 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102330 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:02:00.102356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.102459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:02:00.102606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:02:00.102656 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.102727 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.102778 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.102829 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.102878 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.102926 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.102975 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.103023 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.103072 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.103120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.103167 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.103215 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.103266 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.103314 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.103363 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.103411 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.103673 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.103732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.103781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.103830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.103879 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.103927 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.103975 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.104034 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.104087 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.104134 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.104181 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.104228 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.104274 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.104324 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.104375 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.104441 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.104495 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.104547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.104611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.104662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.104716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.104766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.104815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.104862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.104910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.104957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.105007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.105055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.105103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.105151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.105198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.105244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.105293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.105340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.105388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.105436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.105485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.105533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.105589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.105641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.105690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.105772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.105867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.105954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.106037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.106133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.106232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.106325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.106424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.106487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.106534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.106613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.106725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.106823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.106914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.106987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.107047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.107096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.107150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.107199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.107263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.107332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.107380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.107429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.107478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.107525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.107574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.107629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.107678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.107737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.107786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.107856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.107944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.108013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.108081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.108183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.108286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.108378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.108459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.108528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.108582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.108642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.108693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.108754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.108802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.108852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.108914 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:02:00.108943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.109006 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.109063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.109119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.109174 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.109228 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.109282 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.109337 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.109391 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.109446 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.109534 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.109608 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.109663 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.109725 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.109779 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.109834 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.109887 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.109981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.110038 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.110093 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.110148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.110203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.110256 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.110310 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.110364 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.110420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.110474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.110528 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.110589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.110644 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.110703 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.110760 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.110816 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.110877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.110940 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:02:00.110964 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.111020 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.111074 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.111129 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.111188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.111259 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.111317 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.111373 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.111427 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.111482 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.111536 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.111598 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.111667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.111728 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.111787 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.111843 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.111897 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.111952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.112006 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.112075 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.112130 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.112184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.112247 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.112301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.112355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.112413 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.112485 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.112767 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.112823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.112877 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.112937 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.112992 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.113046 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.113115 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.113181 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:02:00.113204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.113255 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.113305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.113355 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.113409 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.113459 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.113507 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.113556 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.113626 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.113676 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.113732 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.113781 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.113834 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.113884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.113937 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.113987 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.114048 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.114165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.114237 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.114287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.114338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.114387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.114436 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.114485 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.114539 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.114600 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.114664 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.114720 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.114770 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.114819 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.114868 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.114917 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.114966 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.115021 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.115081 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:02:00.115103 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.115173 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.115225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.115277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.115328 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.115379 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.115430 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:02:00.115482 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:02:00.115534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:02:00.115593 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.115972 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.116030 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.116082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.116133 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.116184 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.116236 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.116287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.116339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.116390 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.116457 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.116512 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.116568 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.116628 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.116680 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.116737 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.116789 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:02:00.116844 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.116896 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.116949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.117000 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.117051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.117102 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.117154 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.117207 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.117265 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:02:00.117284 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:02:00.117316 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:02:00.117346 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:02:00.117373 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:02:00.117400 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:02:00.117426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.117450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.117461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.117472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.117484 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.117494 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.117504 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:02:00.117514 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:02:00.117524 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:02:00.117533 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.117543 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.117553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.117562 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.117572 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.117600 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.117611 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.117619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.117628 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.117637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.117667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.117676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.117690 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.117704 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:02:00.117715 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.117724 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.117734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.117744 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.117753 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.117762 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.117772 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.117781 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.117791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.117804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.117813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.117822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.117830 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.117838 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.117846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:02:00.117854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:02:00.117863 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:02:00.117871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.117878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.117886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.117894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.117902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117910 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.117917 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.117925 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.117932 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.117940 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.117947 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117955 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.117962 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.117970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.117978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.117985 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.117993 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:02:00.118000 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.118008 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.118016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.118024 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.118032 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.118039 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.118046 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.118055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.118063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.118075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.118084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.118093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.118101 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.118109 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.118116 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:02:00.118123 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:02:00.118136 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:02:00.118145 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.118153 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.118161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.118168 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.118176 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118183 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.118191 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.118199 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.118206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.118215 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.118222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118229 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118238 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.118246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.118254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.118261 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.118269 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:02:00.118276 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.118283 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.118290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.118297 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.118304 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.118311 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.118317 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.118325 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.118333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:02:00.118344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.118351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:02:00.118360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:02:00.118367 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:02:00.118374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:02:00.118382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:02:00.118389 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:02:00.118398 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:02:00.118405 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:02:00.118413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:02:00.118420 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:02:00.118427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:02:00.118434 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.118448 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:02:00.118456 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:02:00.118464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:02:00.118471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:02:00.118478 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118485 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:02:00.118492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:02:00.118499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:02:00.118506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:02:00.118513 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:02:00.118525 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:02:00.118532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:02:00.118540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:02:00.118547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:02:00.118556 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:02:00.118563 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:02:00.118572 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:02:00.118585 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:02:00.118595 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:02:00.118860 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:02:00.118873 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:02:00.118879 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:02:00.118884 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:02:00.118892 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:02:00.118896 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:02:00.118900 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:02:00.118911 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:02:00.118920 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:02:00.118970 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.118978 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:02:00.118993 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:02:00.119016 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:02:00.119023 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:02:00.119028 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:02:00.119032 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:02:00.119039 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:02:00.119052 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119060 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119079 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:02:00.119096 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:02:00.119123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.119133 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:02:00.119138 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.119163 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:02:00.119169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:02:00.119173 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:02:00.119177 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:02:00.119181 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:02:00.119185 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:02:00.119190 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:02:00.119194 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:02:00.119204 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:02:00.119215 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119222 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119226 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:02:00.119232 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119238 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:02:00.119242 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:02:00.119266 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:02:00.119273 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119278 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119284 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119288 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:02:00.119300 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:02:00.119308 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:02:00.119312 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:02:00.119317 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:02:00.119323 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220823" 2019-10-21 16:02:00.119330 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:02:00.119335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:02:00.119340 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:02:00.119347 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:02:00.119351 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-10-21 16:02:00.119358 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:02:00.119365 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:02:00.119369 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:02:00.119373 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:02:00.119377 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-10-21 16:02:00.119382 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220823 2019-10-21 16:02:00.119403 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220823 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:02:00.119407 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:02:00.119414 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5580"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:02:00.119429 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:02:00.119435 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220823 2019-10-21 16:02:00.119448 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:02:00.119532 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:02:00.119464 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:02:00.119476 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:02:00.119482 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:02:00.119487 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:02:00.119491 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:02:00.119499 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:02:00.119511 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:02:00.119519 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:02:00.119525 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:02:00.119540 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:02:00.119552 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:02:00.119560 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:02:00.125734 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:02:00.125788 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:02:00.125815 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:02:00.125825 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:02:00.125836 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:02:00.125845 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:02:00.125853 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:02:00.125861 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:02:00.125870 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:02:00.125919 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:02:00.134686 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:02:00.134743 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:02:00.134756 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:02:00.134765 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:02:00.134775 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:02:00.134784 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:02:00.134795 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:02:00.134806 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:02:00.134816 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:02:00.134827 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:01:46 GMT 2019-10-21 16:02:00.134839 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:02:00.134849 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:02:00.134860 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:02:00.134877 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:02:00.134921 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:02:00.134938 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:02:00.134954 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:02:00.134962 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:02:00.134970 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:02:00.135020 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:02:00.135038 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:02:00.135048 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:02:00.135095 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:02:00.135108 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:01:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:02:00.135156 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:02:00.135170 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:02:00.135212 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:02:00.135224 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:02:00.135386 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:02:00.135585 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:02:00.135597 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:02:00.135611 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:02:00.135629 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:02:00.135669 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:02:00.135763 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:02:00.135809 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:02:00.135834 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:02:00.135848 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:02:00.135856 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:02:00.135865 nusoap_client: detail =