Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
06H145702E Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4571
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:55:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:56:04.337873 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:56:04.337918 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:56:04.337930 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:56:04.337944 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:56:04.337953 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:56:04.337960 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:56:04.337972 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:56:04.337979 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:56:04.337985 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:56:04.337994 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:56:04.338001 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:56:04.338011 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:56:04.338017 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:56:04.338021 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:56:04.338025 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:56:04.338029 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:56:04.338039 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:56:04.338051 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:56:04.338059 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:56:04.338064 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:56:04.338069 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:56:04.338077 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:56:04.338085 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:56:04.346101 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:56:04.346121 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:56:04.346132 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:56:04.346138 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:56:04.346143 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:56:04.346147 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:56:04.346151 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:56:04.346178 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:56:04.363214 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:56:04.363255 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:56:04.363266 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:56:04.363276 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:56:04.363285 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:56:04.363294 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:56:04.363305 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:56:04.363315 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:56:04.363324 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:56:04.363334 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:55:49 GMT 2019-04-25 18:56:04.363343 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:56:04.363352 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:56:04.363363 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:56:04.363379 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:56:04.363428 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:56:04.363454 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 18:56:04.371198 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:56:04.371238 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 18:56:04.378910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.378960 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.379026 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.379050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.379087 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:56:04.379131 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.386932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.387017 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:56:04.387073 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:56:04.387115 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 18:56:04.387171 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:56:04.387210 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:56:04.387253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:56:04.387310 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:56:04.394703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.394803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.394869 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:56:04.394898 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 18:56:04.394950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.394998 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:56:04.395025 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.395066 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.395100 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 18:56:04.395266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:56:04.395293 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:56:04.395315 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-25 18:56:04.395331 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:56:04.395341 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:56:04.395382 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:56:04.395438 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:56:04.395460 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:56:04.395472 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:56:04.395496 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:56:04.395505 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:56:04.395720 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:56:04.395741 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:56:04.395827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.395842 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:56:04.395877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.395934 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.395951 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.395977 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:56:04.396018 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.396032 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:56:04.396085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.396152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.396184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.396226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396281 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.396296 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:56:04.396346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.396406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:56:04.396438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:56:04.396478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396528 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.396542 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396563 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:56:04.396599 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.396612 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396631 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:56:04.396666 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.396678 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396697 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:56:04.396723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.396786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.396817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:56:04.396857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396907 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.396920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:56:04.396966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.396994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.397014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:56:04.397043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:56:04.397080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397128 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.397141 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397160 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:56:04.397194 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.397207 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:56:04.397259 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.397271 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397290 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:56:04.397325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.397337 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397355 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.397382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.397464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.397495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397508 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.397535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397594 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.397712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.397747 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:56:04.397792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:56:04.397817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:56:04.397869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:56:04.397900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:56:04.397941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.397992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.398005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:56:04.398051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.398099 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.398128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398141 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.398170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398222 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.398236 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398257 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:56:04.398285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.398336 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:56:04.398366 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398377 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:56:04.398411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.398476 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.398523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.398573 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.398604 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398616 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.398643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398694 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.398708 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398728 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:56:04.398756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.398806 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:56:04.398839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398850 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:56:04.398877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.398938 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.398958 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:56:04.398993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.399005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399026 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.399053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.399108 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:56:04.399139 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399150 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.399176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399224 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.399236 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399257 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:56:04.399284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.399334 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:56:04.399363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399375 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:56:04.399408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399460 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.399474 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399493 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:56:04.399530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.399542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399568 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.399595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.399653 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:56:04.399683 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399696 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.399723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399771 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.399783 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399803 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:56:04.399829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.399877 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:56:04.399906 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399917 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:56:04.399945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.399994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.400007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.400055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.400105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:56:04.400135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400146 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.400173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400223 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.400236 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400256 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:56:04.400284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.400333 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:56:04.400362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400374 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:56:04.400409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.400473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.400520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.400570 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.400599 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400610 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.400635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400683 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.400695 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400715 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:56:04.400742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.400790 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:56:04.400819 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400830 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:56:04.400855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400902 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.400914 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400933 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:56:04.400960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.400988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.401011 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.401041 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401052 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.401078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401125 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.401138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:56:04.401182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.401230 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:56:04.401258 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401268 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:56:04.401296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401344 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.401357 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401376 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:56:04.401408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.401458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.401488 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401501 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.401528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401576 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.401588 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401607 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:56:04.401633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.401682 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:56:04.401711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:56:04.401748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401797 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.401811 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401830 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:56:04.401864 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.401876 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401894 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:56:04.401921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.401955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.401975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.402005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402017 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.402042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402090 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.402104 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402124 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:56:04.402151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.402198 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:56:04.402227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402239 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:56:04.402266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402313 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.402326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.402371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.402426 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.402456 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402468 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.402494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402541 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.402554 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402573 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:56:04.402599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.402719 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.402745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402753 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:56:04.402773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402804 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:56:04.402812 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402823 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:56:04.402837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.402868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.402884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402890 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.402905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402936 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.402977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.402999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.403016 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403028 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:56:04.403039 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:56:04.403051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:56:04.403077 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:56:04.403092 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403098 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:56:04.403113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403139 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:56:04.403147 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403157 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:56:04.403170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.403197 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.403212 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403218 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.403232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403262 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.403328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.403346 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403358 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:56:04.403368 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:56:04.403380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:56:04.403405 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:56:04.403420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403427 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:56:04.403452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.403507 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:56:04.403548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.403558 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403573 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:56:04.403602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.403613 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403628 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:56:04.403659 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.403670 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403686 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:56:04.403716 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.403728 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403745 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:56:04.403778 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.403790 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403807 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:56:04.403837 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.403848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.403887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.403947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.403969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.403996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.404738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404790 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.404803 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:56:04.404848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.404895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:56:04.404920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404930 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:56:04.404956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.404999 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405011 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405028 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:56:04.405061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405074 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.405114 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405121 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405132 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:56:04.405145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.405180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.405196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.405217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:56:04.405274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.405301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:56:04.405324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405334 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:56:04.405359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405406 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.405449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.405500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.405530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405542 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.405568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405617 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405631 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:56:04.405675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.405724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.405754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405765 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:56:04.405793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405843 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405857 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405877 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:56:04.405914 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405928 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.405947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.405984 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.405998 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406017 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:56:04.406044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.406103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.406121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.406143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406170 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.406177 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:56:04.406200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.406226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.406241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.406262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406287 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.406294 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406304 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:56:04.406329 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.406337 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:56:04.406366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.406373 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:56:04.406400 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.406407 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406416 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:56:04.406434 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.406441 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406451 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:56:04.406464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.406506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.406521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.406542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406567 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:56:04.406597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.406613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.406622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.406637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406670 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406677 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.406732 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406757 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.406764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406774 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.406792 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.406799 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406809 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:56:04.406826 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.406833 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406843 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:56:04.406860 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.406867 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406877 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:56:04.406894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.406901 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406911 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:56:04.406928 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:56:04.406935 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406945 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:56:04.406962 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.406969 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.406979 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.406996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.407030 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407036 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407046 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:56:04.407064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407070 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:56:04.407092 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.407162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407168 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.407184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.407216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:56:04.407243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407250 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407260 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:56:04.407277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407284 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407293 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:56:04.407311 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.407324 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407334 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:56:04.407348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.407386 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.407422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:56:04.407477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.407492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.407502 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.407516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407543 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407573 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.407603 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407629 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.407636 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407646 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:56:04.407663 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407670 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407680 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:56:04.407698 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.407704 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407714 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:56:04.407731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.407738 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407747 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:56:04.407764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.407771 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:56:04.407798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.407804 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:56:04.407831 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407838 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.407865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407871 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407881 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:56:04.407898 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407905 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407914 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:56:04.407932 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407948 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:56:04.407966 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.407972 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.407982 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:56:04.407995 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.408049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.408068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.408089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408114 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408121 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408131 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:56:04.408149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.408155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.408182 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408188 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408198 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:56:04.408215 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.408222 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408232 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.408245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.408282 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.408322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408349 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:56:04.408380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.408395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.408405 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.408419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408448 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408465 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.408508 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408534 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.408541 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408550 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:56:04.408568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408575 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:56:04.408607 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.408614 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408624 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:56:04.408642 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.408649 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408659 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:56:04.408676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.408683 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408693 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:56:04.408711 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.408718 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408727 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:56:04.408744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.408778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408786 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408796 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:56:04.408814 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408820 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408830 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:56:04.408848 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.408854 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408864 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:56:04.408881 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408888 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408897 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:56:04.408915 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.408922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.408931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:56:04.408944 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.409011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.409027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409057 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409064 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409074 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409087 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.409118 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409143 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409150 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409160 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:56:04.409178 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409184 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409194 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:56:04.409211 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409218 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409227 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:56:04.409245 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.409251 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409261 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:56:04.409279 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.409286 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409302 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:56:04.409327 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409334 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409345 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:56:04.409363 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.409369 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409379 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:56:04.409397 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409404 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409413 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:56:04.409431 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409437 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409447 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:56:04.409465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409471 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:56:04.409498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409505 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409514 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:56:04.409532 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.409538 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409548 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:56:04.409565 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.409572 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409582 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.409599 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409606 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409615 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:56:04.409628 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.409714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409721 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:56:04.409736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409761 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409768 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409778 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:56:04.409792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.409817 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409832 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409838 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.409852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409877 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.409884 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:56:04.409907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.409932 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:56:04.409947 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409953 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:56:04.409966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.409991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.409998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.410026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410032 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410042 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:56:04.410059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410066 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410075 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:56:04.410093 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.410100 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410109 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:56:04.410122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.410160 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:56:04.410175 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410182 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.410196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410220 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.410227 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410237 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:56:04.410250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.410275 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:56:04.410288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.410321 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410329 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.410340 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.410369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.410383 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410410 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.410417 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410427 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:56:04.410444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410451 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410461 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:56:04.410478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410485 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410495 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:56:04.410512 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:56:04.410519 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410529 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:56:04.410547 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410554 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410563 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:56:04.410581 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.410588 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410597 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:56:04.410615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.410622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410631 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:56:04.410649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.410656 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410665 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:56:04.410682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.410689 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410699 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:56:04.410716 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.410723 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.410745 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:56:04.410795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.410812 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410819 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:56:04.410835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.410866 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.410889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.410914 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.410929 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410935 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.410957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410982 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:56:04.410989 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.410999 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:56:04.411012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.411037 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:56:04.411051 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:56:04.411077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.411084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:56:04.411094 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:56:04.411111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:56:04.411118 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:56:04.411128 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:56:04.411146 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.411152 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:56:04.411162 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:56:04.411175 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:56:04.411199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.411215 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411221 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.411235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.411267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.411299 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411306 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411321 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:56:04.411340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411347 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:56:04.411370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.411403 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.411439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411464 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411471 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411481 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:56:04.411494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.411510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.411520 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.411533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411561 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411568 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.411621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411646 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411653 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411662 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:56:04.411680 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411687 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411697 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:56:04.411714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.411720 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411730 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:56:04.411747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411754 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411764 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:56:04.411781 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.411787 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411797 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:56:04.411814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411821 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411830 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:56:04.411847 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.411854 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411864 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:56:04.411881 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411888 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411897 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:56:04.411915 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.411921 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:56:04.411944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.411991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412015 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:56:04.412032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412056 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.412063 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412073 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:56:04.412091 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.412098 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412107 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:56:04.412125 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.412131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412141 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:56:04.412158 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.412165 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412175 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:56:04.412192 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.412199 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412208 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:56:04.412221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412263 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.412279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.412299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.412395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.412412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412423 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:56:04.412433 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:56:04.412445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:56:04.412469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:56:04.412484 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412490 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:56:04.412505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412529 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.412536 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412546 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:56:04.412559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412584 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.412599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412605 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.412619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412644 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:56:04.412651 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412660 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:56:04.412673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412698 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:56:04.412713 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412719 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:56:04.412733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.412764 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.412787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412812 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.412827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.412847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412872 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.412879 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412888 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:56:04.412901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.412916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.412926 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:56:04.412940 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.412968 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.412975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.412988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.413031 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413057 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413065 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413075 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:56:04.413093 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413099 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413109 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:56:04.413127 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413133 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413143 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:56:04.413160 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413167 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413177 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:56:04.413194 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413201 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413210 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:56:04.413228 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:56:04.413234 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413244 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:56:04.413261 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:56:04.413268 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413277 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:56:04.413302 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:56:04.413309 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413324 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:56:04.413343 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.413349 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413359 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:56:04.413377 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413383 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413393 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:56:04.413410 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413417 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413427 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:56:04.413444 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413450 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413459 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:56:04.413477 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413483 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413493 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:56:04.413506 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.413569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.413587 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413594 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:56:04.413609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413634 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413641 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413651 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:56:04.413664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.413690 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.413705 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413717 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.413732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413756 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.413763 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413773 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:56:04.413786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.413811 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:56:04.413826 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413832 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.413846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413871 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413878 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413887 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:56:04.413905 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.413912 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413922 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:56:04.413939 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.413946 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413956 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:56:04.413973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.413980 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.413989 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:56:04.414002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.414040 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414055 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414061 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.414075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414099 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414107 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414117 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:56:04.414130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.414155 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.414169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414197 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414204 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414214 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.414258 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.414289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:56:04.414321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.414328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:56:04.414357 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414363 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414373 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:56:04.414391 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.414397 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414407 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:56:04.414424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414431 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:56:04.414457 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414464 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414473 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:56:04.414491 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:56:04.414497 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414507 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:56:04.414520 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.414559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.414576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414582 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:56:04.414596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414621 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.414628 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414637 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:56:04.414655 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414662 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414671 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:56:04.414688 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414695 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414704 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:56:04.414722 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.414728 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414738 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:56:04.414755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414762 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414771 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:56:04.414788 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414795 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414804 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:56:04.414821 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414828 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414837 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:56:04.414854 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.414861 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414871 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:56:04.414883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.414936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.414951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414958 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:56:04.414973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.414997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.415005 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.415014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:56:04.415028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.415043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.415053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:56:04.415069 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:56:04.415076 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:56:04.415087 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:56:04.415103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.415110 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:56:04.415123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.415147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.415167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:56:04.415184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.415195 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:56:04.415205 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:56:04.415222 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.415229 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:56:04.415239 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:56:04.415256 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:56:04.415263 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:56:04.415273 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:56:04.415290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.415296 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.415306 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.415329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.415337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.415347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.415365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.415371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.415381 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.415398 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.415404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:56:04.415414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.415431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.415437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:56:04.415447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.415464 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:56:04.415470 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:56:04.415480 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:56:04.415497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.415503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.415513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.415530 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:56:04.415536 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:56:04.415546 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:56:04.415563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.415569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:56:04.415579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.415596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.415603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:56:04.415612 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.415628 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:56:04.415634 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:56:04.415644 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:56:04.415660 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:56:04.415695 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.415724 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:56:04.415752 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.415779 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:56:04.415806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.415832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:56:04.415859 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.415886 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:56:04.415913 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.415939 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:56:04.415966 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:56:04.415992 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:56:04.416019 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:56:04.416045 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:56:04.416091 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:56:04.416118 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:56:04.416145 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.416171 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:56:04.416198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.416224 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:56:04.416250 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.416277 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:56:04.416303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.416336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:56:04.416523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.416551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.416577 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.416604 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:56:04.416630 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.416656 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:56:04.416682 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.416710 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:56:04.416736 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.416762 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:56:04.416789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.416817 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.416844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.416870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:56:04.416899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.416925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.416952 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.416978 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.417004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.417031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.417057 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.417083 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:56:04.417110 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:56:04.417136 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:56:04.417162 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.417188 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:56:04.417219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.417246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.417272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.417298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:56:04.417330 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.417356 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:56:04.417383 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.417409 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:56:04.417436 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.417463 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:56:04.417490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.417516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:56:04.417543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.417571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:56:04.417599 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417618 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.417670 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417688 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417705 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417731 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.417757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.417859 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417885 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.417912 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417943 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.417969 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.417986 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418012 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.418038 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418056 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418082 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.418109 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418135 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.418161 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418187 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.418213 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418239 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.418265 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418291 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.418323 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418343 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.418395 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418422 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.418448 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418474 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.418500 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418526 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.418552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.418715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418775 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.418802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.418854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.418941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.418991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.419060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419111 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.419163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.419266 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419297 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.419329 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419348 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419366 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419383 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419411 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.419438 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:56:04.419490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419550 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.419577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.419698 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419724 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:56:04.419750 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419776 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.419802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419828 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.419854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.419963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.419998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:56:04.420138 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420181 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.420207 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420242 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420268 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.420294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.420404 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420430 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420456 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420482 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420508 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420525 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420551 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420577 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420595 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420625 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420651 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420678 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420705 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.420756 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420783 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420809 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420835 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:56:04.420861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420904 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:56:04.420930 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.420956 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.420982 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421009 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.421034 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421061 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.421087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.421242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421276 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.421340 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.421395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.421481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:56:04.421602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421654 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421680 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.421706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.421810 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421837 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:56:04.421864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421881 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421899 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421916 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:56:04.421973 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.421999 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:56:04.422026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.422113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:56:04.422235 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422261 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:56:04.422287 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:56:04.422346 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422372 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:56:04.422398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.422502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:56:04.422655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:56:04.422682 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.422743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.422793 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.422843 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.422889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.422937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.422985 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.423032 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.423096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.423144 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.423191 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.423238 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.423284 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.423338 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.423387 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.423433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.423480 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.423528 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.423577 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.423624 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.423687 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.423741 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.423804 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.423851 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.423897 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.423944 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.423990 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.424039 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.424087 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.424152 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.424199 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.424248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.424304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.424358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.424406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.424454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.424501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.424549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.424610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.424663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.424710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.424757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.424996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.425044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.425090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.425139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.425187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.425235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.425282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.425336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.425385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.425434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.425481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.425533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.425585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.425632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.425679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.425726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.425772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.425820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.425868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.425919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.425965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.426013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.426069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.426117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.426164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.426212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.426258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.426305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.426358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.426415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.426463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.426509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.426558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.426604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.426651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.426698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.426745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.426791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.426838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.426886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.426933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.426982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.427029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.427080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.427132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.427178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.427224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.427270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.427327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.427376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.427426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.427480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.427527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.427575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.427630 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:56:04.427658 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.427718 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.427773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.427827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.427886 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.427941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.427994 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.428047 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.428100 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.428154 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.428207 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.428262 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.428320 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.428375 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.428428 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.428481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.428534 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.428587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.428642 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.428696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.428749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.428801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.428854 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.428907 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.428960 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.429014 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.429099 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.429153 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.429206 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.429259 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.429312 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.429371 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.429434 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:56:04.429458 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.429513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.429567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.429620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.429673 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.429726 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.429780 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.429833 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.429887 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.429940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.429993 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.430046 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.430296 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.430356 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.430410 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.430468 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.430523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.430577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.430631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.430684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.430737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.430791 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.430844 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.430898 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.430951 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.431004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.431057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.431110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.431164 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.431218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.431271 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.431330 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.431392 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:56:04.431416 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.431465 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.431513 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.431561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.431615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.431662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.431710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.431757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.431805 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.431852 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.431900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.431948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.431996 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.432044 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.432092 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.432139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.432187 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.432235 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.432290 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.432353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.432402 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.432457 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.432507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.432554 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.432602 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.432655 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.432703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.432750 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.432797 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.432845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.432893 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.432942 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.433002 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:56:04.433025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.433075 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.433124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.433174 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.433223 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.433272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:56:04.433328 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:56:04.433378 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:56:04.433430 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.433486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.433536 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.433586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.433635 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.433684 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.433741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.433792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.433842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.433894 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.433944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.433994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.434044 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.434094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.434143 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.434193 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:56:04.434243 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.434294 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.434355 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.434406 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.434463 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.434513 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.434564 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.434614 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.434666 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:56:04.434683 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:56:04.434713 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:56:04.434741 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:56:04.434767 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:56:04.434794 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:56:04.434813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.434830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.434840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.434850 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.434861 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.434870 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:56:04.434880 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:56:04.434890 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:56:04.434898 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.434908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.434917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.434927 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.434936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.434946 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.434954 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.434968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.434977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.434987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.434996 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.435014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.435023 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.435032 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.435041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:56:04.435050 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.435059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.435068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.435077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.435086 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.435095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.435105 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.435114 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.435124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.435133 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.435142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.435151 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.435159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.435168 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:56:04.435176 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:56:04.435184 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:56:04.435192 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.435199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.435208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.435215 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.435224 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435232 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435240 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.435256 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.435263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.435287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.435295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.435303 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.435310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:56:04.435323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.435332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.435340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.435347 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.435355 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.435363 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.435371 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.435379 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.435387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.435396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.435409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.435418 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.435425 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.435433 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:56:04.435441 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:56:04.435453 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:56:04.435461 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.435468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.435475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.435483 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.435490 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435497 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435504 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435511 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.435519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.435526 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.435547 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.435555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.435562 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.435569 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:56:04.435577 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.435584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.435591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.435597 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.435604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.435611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.435618 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.435624 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.435632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:56:04.435640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.435647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:56:04.435655 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:56:04.435662 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:56:04.435669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:56:04.435676 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:56:04.435683 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:56:04.435690 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:56:04.435696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:56:04.435703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:56:04.435710 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:56:04.435717 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:56:04.435756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:56:04.435763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:56:04.435769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:56:04.435783 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:56:04.435791 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:56:04.435797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:56:04.436004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:56:04.436013 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:56:04.436020 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:56:04.436027 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:56:04.436034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:56:04.436041 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:56:04.436048 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:56:04.436055 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:56:04.436061 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:56:04.436068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:56:04.436341 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:56:04.436351 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:56:04.436357 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:56:04.436362 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:56:04.436368 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:56:04.436373 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:56:04.436377 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:56:04.436386 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:56:04.436394 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:56:04.436431 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436438 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:56:04.436457 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:56:04.436478 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:56:04.436485 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:56:04.436489 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:56:04.436493 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:56:04.436498 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:56:04.436508 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436515 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436520 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436539 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:56:04.436544 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:56:04.436568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.436578 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:56:04.436583 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.436607 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:56:04.436612 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:56:04.436616 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:56:04.436620 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:56:04.436624 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:56:04.436627 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:56:04.436632 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:56:04.436636 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:56:04.436642 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220823" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:56:04.436652 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436658 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436662 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:56:04.436668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436674 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:56:04.436678 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:56:04.436702 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:56:04.436708 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436713 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436718 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436723 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:56:04.436733 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:56:04.436740 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:56:04.436745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:56:04.436749 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:56:04.436755 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220823" 2019-04-25 18:56:04.436762 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:56:04.436766 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:56:04.436772 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:56:04.436777 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:56:04.436782 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-04-25 18:56:04.436788 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:56:04.436795 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:56:04.436799 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:56:04.436803 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:56:04.436808 wsdl: in serializeType: returning: 220823 2019-04-25 18:56:04.436812 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220823 2019-04-25 18:56:04.436832 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220823 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:56:04.436837 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:56:04.436843 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9204"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:56:04.436856 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:56:04.436862 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220823 2019-04-25 18:56:04.436871 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:56:04.436939 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:56:04.436881 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:56:04.436892 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:56:04.436897 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:56:04.436901 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:56:04.436905 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:56:04.436912 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:56:04.436920 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:56:04.436928 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:56:04.436933 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:56:04.436945 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:56:04.436953 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:56:04.436961 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:56:04.444696 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:56:04.444720 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:56:04.444733 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:56:04.444739 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:56:04.444745 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:56:04.444750 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:56:04.444754 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:56:04.444759 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:56:04.444764 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:56:04.444798 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:56:04.454530 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:56:04.454563 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:56:04.454575 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:56:04.454592 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:56:04.454602 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:56:04.454612 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:56:04.454623 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:56:04.454633 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:56:04.454642 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:56:04.454652 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:55:49 GMT 2019-04-25 18:56:04.454663 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:56:04.454673 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:56:04.454683 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:56:04.454696 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:56:04.454731 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:56:04.454745 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:56:04.454760 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:56:04.454769 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:56:04.454781 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:56:04.454830 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:56:04.454847 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:56:04.454857 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:56:04.454888 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:56:04.454904 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:55:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:56:04.454942 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:56:04.454956 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:56:04.454981 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:56:04.454991 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:56:04.455130 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:56:04.455306 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:56:04.455318 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:56:04.455330 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:56:04.455346 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:56:04.455385 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:56:04.455478 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:56:04.455517 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:56:04.455545 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:56:04.455559 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:56:04.455567 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:56:04.455576 nusoap_client: detail =