Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3285
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:01:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:01:45.197160 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:01:45.197226 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:01:45.197243 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:01:45.197260 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:01:45.197271 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:01:45.197279 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:01:45.197294 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:01:45.197303 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:01:45.197309 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:01:45.197319 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:01:45.197328 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:01:45.197339 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:01:45.197345 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:01:45.197350 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:01:45.197354 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:01:45.197358 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:01:45.197371 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:01:45.197387 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:01:45.197397 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:01:45.197403 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:01:45.197409 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:01:45.197418 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:01:45.197427 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:01:45.205703 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:01:45.205719 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:01:45.205730 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:01:45.205737 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:01:45.205742 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:01:45.205747 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:01:45.205751 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:01:45.205786 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:01:45.223246 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:01:45.223267 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:01:45.223274 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:01:45.223280 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:01:45.223285 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:01:45.223291 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:01:45.223296 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:01:45.223303 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:01:45.223309 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:01:45.223314 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:01:40 GMT 2019-08-24 07:01:45.223319 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:01:45.223325 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:01:45.223331 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:01:45.223341 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:01:45.223370 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:01:45.223391 soap_transport_http: read buffer of 3920 bytes 2019-08-24 07:01:45.223438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.233894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.234015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.234135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.241526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:01:45.241599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.241717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.241838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.241958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.242924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.243043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.243166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.249917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.250893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.251971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.252940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.253061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.257932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.258898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.259985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.260974 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-24 07:01:45.261018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.261986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.262110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:01:45.262229 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 07:01:45.262241 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:01:45.262246 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:01:45.262276 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:01:45.262317 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:01:45.262333 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:01:45.262340 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:01:45.262360 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:01:45.262365 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:01:45.262558 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:01:45.262574 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:01:45.262633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:01:45.262664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262698 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.262708 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262723 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:01:45.262744 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.262751 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262762 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:01:45.262778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.262820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.262836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.262858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262885 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.262893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:01:45.262917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.262944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:01:45.262959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.262965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:01:45.262979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263005 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263012 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:01:45.263040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263046 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263056 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:01:45.263073 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263080 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263089 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:01:45.263103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.263138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.263153 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:01:45.263174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.263206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263216 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:01:45.263229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.263254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:01:45.263269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263275 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:01:45.263289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263313 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263321 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263330 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:01:45.263348 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263354 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263364 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:01:45.263381 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263388 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263397 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:01:45.263415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.263422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.263444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.263482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.263497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.263520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.263641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.263661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.263683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:01:45.263696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:01:45.263720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:01:45.263736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:01:45.263756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263798 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:01:45.263815 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263822 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263832 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:01:45.263849 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.263856 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263865 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:01:45.263882 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.263889 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.263911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.263950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.263964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.263971 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.263985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264011 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.264018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:01:45.264041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:01:45.264081 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264088 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:01:45.264101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:01:45.264156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.264195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.264219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264245 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.264252 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264262 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:01:45.264275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264300 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:01:45.264315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264321 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:01:45.264335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264366 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264376 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.264389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264414 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.264428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264434 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.264448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264472 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.264480 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264489 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:01:45.264502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:01:45.264542 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264548 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:01:45.264561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264588 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264595 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264605 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:01:45.264627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264636 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.264659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264688 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:01:45.264703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264709 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.264723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.264755 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264765 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:01:45.264777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264802 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:01:45.264817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264823 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:01:45.264836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264860 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264867 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:01:45.264895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.264902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.264933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.264961 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:01:45.264975 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.264982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.264995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265019 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265027 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:01:45.265049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265074 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:01:45.265088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265094 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:01:45.265108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.265139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.265162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265187 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:01:45.265202 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265208 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.265221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265245 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265252 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:01:45.265274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265299 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:01:45.265313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265320 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:01:45.265332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.265364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.265386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265410 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.265425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265431 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.265444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265468 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.265476 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265485 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:01:45.265498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265522 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:01:45.265537 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265543 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:01:45.265556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265581 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265589 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265598 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:01:45.265612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.265658 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265664 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.265677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265702 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265710 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265720 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:01:45.265733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:01:45.265772 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265778 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:01:45.265791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265815 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265823 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265832 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:01:45.265845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265870 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.265885 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265891 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.265904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265928 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.265935 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:01:45.265957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.265972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.265982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:01:45.265997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266003 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:01:45.266016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266040 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.266047 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266057 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:01:45.266074 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.266081 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266090 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:01:45.266103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266131 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.266145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.266165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266189 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.266196 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266206 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:01:45.266219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266243 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:01:45.266258 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266264 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:01:45.266277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.266309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.266331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.266370 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266376 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.266389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266417 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.266424 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266433 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:01:45.266446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266471 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.266486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:01:45.266505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266531 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:01:45.266538 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266547 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:01:45.266560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266585 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.266599 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266606 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.266623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266654 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.266712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.266729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.266750 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:01:45.266762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:01:45.266786 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:01:45.266801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266807 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:01:45.266821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266846 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:01:45.266853 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266863 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:01:45.266876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.266901 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.266915 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266921 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.266935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266958 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266964 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.266977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267000 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.267020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.267036 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267046 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.267056 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:01:45.267068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:01:45.267092 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:01:45.267106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267113 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:01:45.267127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267151 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:01:45.267158 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267168 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:01:45.267181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.267205 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.267220 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267226 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.267239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267262 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267268 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.267323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.267339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.267360 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:01:45.267372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:01:45.267396 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:01:45.267410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:01:45.267430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267462 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:01:45.267490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267497 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:01:45.267524 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267540 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:01:45.267557 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.267564 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267573 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:01:45.267590 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.267597 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267606 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:01:45.267628 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.267635 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267645 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:01:45.267662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.267669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.267691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.267742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.267758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.267778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267804 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:01:45.267834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.267859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:01:45.267873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267879 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:01:45.267893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267917 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267924 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267933 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:01:45.267951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.267968 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.267985 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.267992 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268001 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:01:45.268013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.268061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.268080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268104 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:01:45.268134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:01:45.268173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268179 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:01:45.268192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.268246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.268286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.268306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268338 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:01:45.268360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.268399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268405 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:01:45.268419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268444 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268451 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268461 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:01:45.268478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.268512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268528 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:01:45.268540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.268595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268601 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.268619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268645 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268653 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:01:45.268675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.268716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268722 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.268735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268760 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.268767 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268776 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:01:45.268794 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268800 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:01:45.268828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.268834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:01:45.268861 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.268868 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:01:45.268895 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.268902 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268918 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:01:45.268930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.268971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.268986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.268992 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.269005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269030 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269037 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:01:45.269059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.269084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.269098 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269127 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269135 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269145 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.269187 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.269219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.269246 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.269253 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269262 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:01:45.269280 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.269286 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269296 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:01:45.269313 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.269320 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269329 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:01:45.269346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.269353 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269362 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:01:45.269379 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:01:45.269386 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269395 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:01:45.269413 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269421 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269430 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.269447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.269480 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269487 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269496 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:01:45.269513 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269520 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269529 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:01:45.269546 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:01:45.269575 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.269655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.269678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269703 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.269710 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269720 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:01:45.269737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269744 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269754 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:01:45.269771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.269778 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269787 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:01:45.269804 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.269811 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269820 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:01:45.269833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.269869 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269890 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.269905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269930 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.269937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:01:45.269960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.269975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.269985 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.269998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270026 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270033 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270043 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.270087 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270112 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.270119 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270128 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:01:45.270146 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270153 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270162 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:01:45.270179 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.270186 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270196 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:01:45.270213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.270220 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270229 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:01:45.270246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.270253 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270262 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:01:45.270283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.270290 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270300 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:01:45.270317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.270351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270358 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270367 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:01:45.270384 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270391 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270400 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:01:45.270417 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270424 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270434 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:01:45.270450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270457 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270467 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:01:45.270480 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.270534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.270564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270574 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.270599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270643 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270653 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270667 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:01:45.270693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.270702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270715 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.270740 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.270750 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270765 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:01:45.270790 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.270800 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270813 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.270833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.270890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.270920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270929 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.270953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270981 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.270989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.270999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:01:45.271012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.271028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.271038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.271051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271097 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.271223 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271252 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271260 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271270 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:01:45.271288 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271294 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271304 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:01:45.271321 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271328 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271337 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:01:45.271354 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271361 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271370 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:01:45.271387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.271394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:01:45.271421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.271428 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271437 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:01:45.271454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.271488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271495 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271504 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:01:45.271525 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271531 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271541 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:01:45.271558 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271565 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271575 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:01:45.271594 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271601 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271610 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:01:45.271633 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271641 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271650 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:01:45.271663 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.271724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.271740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271775 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271783 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271793 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.271837 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271862 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271869 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271878 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:01:45.271896 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271904 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271913 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:01:45.271930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.271937 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271951 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:01:45.271969 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.271976 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.271985 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:01:45.272002 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.272008 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272018 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:01:45.272035 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272041 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272050 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:01:45.272068 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.272074 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272084 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:01:45.272101 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272107 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272116 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:01:45.272134 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272140 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272150 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:01:45.272167 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272173 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272183 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:01:45.272200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272207 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272216 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:01:45.272233 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.272239 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272248 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:01:45.272265 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.272272 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.272299 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.272305 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272314 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:01:45.272327 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.272413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272419 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:01:45.272435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272460 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.272467 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272477 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:01:45.272490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.272516 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272537 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.272551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272583 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.272590 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272600 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:01:45.272613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.272645 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:01:45.272660 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272667 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:01:45.272682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.272713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.272741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.272751 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272761 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:01:45.272779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.272786 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:01:45.272813 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.272820 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272829 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:01:45.272842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.272879 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:01:45.272894 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272900 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.272914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272939 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.272946 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272955 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:01:45.272968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.272983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.272993 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:01:45.273006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.273035 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273042 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.273052 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.273081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.273095 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273120 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.273127 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273136 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:01:45.273154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.273160 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273169 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:01:45.273187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.273193 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273203 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:01:45.273220 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:01:45.273227 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273236 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:01:45.273253 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.273260 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273270 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:01:45.273287 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.273294 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273303 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:01:45.273320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.273327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:01:45.273353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.273360 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273369 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:01:45.273386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.273392 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273402 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:01:45.273419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.273425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273434 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.273447 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:01:45.273497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.273514 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273521 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:01:45.273535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.273575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.273598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.273629 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.273645 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273652 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.273665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273689 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273697 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273706 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:01:45.273719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.273749 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:01:45.273766 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273792 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.273799 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273809 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:01:45.273827 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:01:45.273834 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273844 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:01:45.273861 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.273868 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273877 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:01:45.273890 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:01:45.273914 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.273930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.273950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.273981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.273991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.274008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274015 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274025 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:01:45.274042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274049 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274058 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:01:45.274071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.274105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274125 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.274140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274164 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274171 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274181 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:01:45.274194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.274218 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.274232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274258 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274265 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274275 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.274317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274342 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274349 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274359 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:01:45.274376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274383 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274392 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:01:45.274409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.274416 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274425 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:01:45.274442 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274449 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274458 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:01:45.274476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.274483 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274492 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:01:45.274509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274516 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274525 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:01:45.274542 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.274549 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274558 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:01:45.274582 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274589 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274598 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:01:45.274620 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274627 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274637 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:01:45.274650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.274697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.274715 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:01:45.274735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274764 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274772 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274782 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:01:45.274800 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.274807 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274816 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:01:45.274833 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.274840 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:01:45.274871 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274878 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274887 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:01:45.274904 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.274911 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274920 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:01:45.274933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.274974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.274989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.274995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.275010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.275097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.275114 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275125 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.275135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:01:45.275147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:01:45.275171 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:01:45.275186 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275192 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:01:45.275206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275230 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.275237 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275246 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:01:45.275259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.275284 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.275299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275305 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.275319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275343 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:01:45.275350 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275360 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:01:45.275373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.275398 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:01:45.275412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275419 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:01:45.275433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275457 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.275464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.275487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.275512 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.275526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275533 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.275546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275580 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275587 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275597 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:01:45.275610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.275631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.275642 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:01:45.275656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275682 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275690 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275699 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275713 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.275744 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275775 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.275782 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275792 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:01:45.275809 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.275816 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275825 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:01:45.275842 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.275849 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275858 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:01:45.275875 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.275882 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275898 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:01:45.275915 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.275922 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275932 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:01:45.275949 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:01:45.275956 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275965 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:01:45.275983 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:01:45.275989 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.275999 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:01:45.276016 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:01:45.276023 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276032 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:01:45.276049 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.276056 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276066 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:01:45.276083 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276090 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276099 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:01:45.276116 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276124 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276133 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:01:45.276150 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276157 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276166 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:01:45.276183 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276190 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276199 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:01:45.276212 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.276274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276292 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276299 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:01:45.276315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276339 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276346 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:01:45.276368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276393 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.276408 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276414 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.276428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276452 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.276459 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276468 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:01:45.276481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276507 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:01:45.276521 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276527 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.276542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276566 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276579 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276588 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:01:45.276606 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.276613 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276628 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:01:45.276646 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.276653 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276662 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:01:45.276679 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.276686 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276696 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:01:45.276708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276765 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276771 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.276786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276810 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276827 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:01:45.276840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.276856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276866 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.276879 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276906 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276913 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276923 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276935 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.276966 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.276990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.276998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:01:45.277024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.277031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:01:45.277058 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277074 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:01:45.277091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.277098 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277108 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:01:45.277125 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277132 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:01:45.277158 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277166 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277175 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:01:45.277192 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:01:45.277199 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277208 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:01:45.277221 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.277261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.277277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277284 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:01:45.277298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277322 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.277329 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277338 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:01:45.277356 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277363 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277372 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:01:45.277389 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277396 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277405 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:01:45.277422 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.277428 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277438 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:01:45.277455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277462 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277471 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:01:45.277488 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277494 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277504 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:01:45.277521 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277528 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277537 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:01:45.277554 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277560 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277578 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:01:45.277591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.277649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.277664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277671 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:01:45.277685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277710 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.277717 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:01:45.277740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.277771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:01:45.277789 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:01:45.277796 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:01:45.277807 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:01:45.277822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277828 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:01:45.277842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277864 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.277884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:01:45.277900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.277911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:01:45.277921 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:01:45.277938 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.277945 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:01:45.277955 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:01:45.277971 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:01:45.277977 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:01:45.277987 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:01:45.278003 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.278010 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.278020 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.278036 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.278043 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.278053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.278069 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.278076 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.278085 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.278102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.278108 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:01:45.278118 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.278134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.278141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:01:45.278150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.278167 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:01:45.278173 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:01:45.278183 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:01:45.278200 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.278206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.278216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.278232 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:01:45.278239 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:01:45.278248 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:01:45.278265 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.278271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:01:45.278282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.278298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.278305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:01:45.278315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.278331 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:01:45.278338 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:01:45.278347 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:01:45.278360 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:01:45.278392 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.278422 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:01:45.278449 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.278475 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:01:45.278502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.278528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:01:45.278554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.278581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:01:45.278607 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.278640 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:01:45.278667 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.278693 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:01:45.278719 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:01:45.278748 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:01:45.278776 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:01:45.278802 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:01:45.278828 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:01:45.278854 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:01:45.278888 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.278914 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:01:45.278942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.278969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:01:45.278995 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.279021 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:01:45.279047 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.279073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:01:45.279099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.279126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.279152 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.279178 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:01:45.279204 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.279231 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:01:45.279258 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.279283 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:01:45.279309 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.279335 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:01:45.279361 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.279388 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:01:45.279414 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.279441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.279467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.279494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:01:45.279521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.279548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.279578 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.279604 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.279635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.279662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.279688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.279714 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:01:45.279741 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:01:45.279772 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:01:45.279799 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.279825 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:01:45.279852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.279877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.279956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.279982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:01:45.280008 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.280034 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:01:45.280060 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.280085 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:01:45.280111 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.280140 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:01:45.280166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.280193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:01:45.280219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.280244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:01:45.280271 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280289 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280315 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.280341 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280400 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.280426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.280527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.280635 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280661 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.280687 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280713 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.280738 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280761 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280788 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.280814 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280831 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280856 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.280886 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280911 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.280937 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.280963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.280988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.281040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281066 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.281091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.281159 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281185 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.281210 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281236 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.281262 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281287 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.281313 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281339 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.281366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.281515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281547 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.281598 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.281657 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.281741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.281858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.281960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.281997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.282066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282092 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.282118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282166 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.282217 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282242 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:01:45.282268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282325 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.282351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.282468 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282494 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:01:45.282521 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282547 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.282572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282598 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.282630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282679 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.282732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:01:45.282897 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282913 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282939 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.282964 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.282996 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283022 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.283047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.283146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.283246 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283272 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283298 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283323 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283349 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283365 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283392 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283417 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283433 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283459 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283484 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283509 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283535 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283560 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.283586 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283611 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283643 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283669 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:01:45.283695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283711 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:01:45.283763 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.283815 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283840 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.283866 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283891 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.283917 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283942 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.283969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.283985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.284116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284132 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284148 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.284199 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.284251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.284335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:01:45.284452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.284553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.284659 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284686 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:01:45.284711 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284728 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284745 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284761 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:01:45.284812 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284838 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:01:45.284863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.284948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.284997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:01:45.285065 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285091 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:01:45.285117 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285143 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:01:45.285168 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285195 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:01:45.285220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285253 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.285322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:01:45.285462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:01:45.285490 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.285546 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.285596 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.285652 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.285700 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.285747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.285794 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.285842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.285889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.285937 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.285983 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.286030 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.286078 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.286125 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.286175 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.286222 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.286269 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.286318 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.286364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.286411 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.286509 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.286556 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.286605 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.286666 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.286719 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.286765 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.286812 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.286858 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.286904 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.286952 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.286999 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.287050 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.287096 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.287145 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.287201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.287248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.287296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.287343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.287390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.287436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.287483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.287530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.287578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.287631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.287678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.287726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.287772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.287818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.287865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.287912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.287960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.288006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.288053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.288101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.288149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.288197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.288245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.288296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.288347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.288392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.288438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.288484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.288530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.288578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.288630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.288682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.288728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.288777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.288832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.288881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.288928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.288976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.289023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.289069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.289116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.289163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.289210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.289257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.289303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.289351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.289398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.289444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.289492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.289539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.289586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.289640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.289688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.289735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.289783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.289831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.289879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.289931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.289982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.290028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.290073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.290119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.290165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.290213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.290261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.290313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.290359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.290407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.290462 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:01:45.290488 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.290548 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.290603 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.290662 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.290717 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.290770 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.290822 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.290874 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.290927 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.290980 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.291034 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.291087 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.291140 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.291193 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.291245 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.291298 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.291350 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.291410 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.291465 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.291518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.291572 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.291630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.291684 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.291738 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.291791 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.291845 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.291898 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.291951 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.292004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.292057 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.292109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.292162 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.292215 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.292269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.292330 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:01:45.292353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.292407 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.292460 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.292514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.292568 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.292629 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.292684 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.292737 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.292790 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.292844 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.292897 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.292950 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.293005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.293059 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.293113 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.293166 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.293219 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.293273 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.293326 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.293381 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.293434 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.293487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.293541 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.293594 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.293652 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.293707 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.293762 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.293815 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.293869 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.293922 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.293976 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.294030 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.294083 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.294190 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.294252 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:01:45.294274 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.294324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.294372 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.294420 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.294469 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.294517 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.294565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.294612 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.294668 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.294716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.294764 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.294811 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.294860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.294908 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.294957 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.295004 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.295052 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.295101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.295149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.295198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.295246 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.295294 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.295341 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.295389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.295437 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.295486 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.295535 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.295583 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.295637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.295685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.295733 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.295781 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.295828 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.295877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.295932 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:01:45.295953 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.296006 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.296057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.296108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.296158 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.296208 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.296259 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:01:45.296308 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:01:45.296359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:01:45.296409 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.296460 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.296511 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.296561 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.296611 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.296668 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.296767 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.296818 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.296869 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.296919 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.296970 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.297020 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.297071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.297121 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.297172 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.297222 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.297272 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:01:45.297322 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.297372 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.297422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.297473 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.297523 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.297573 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.297629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.297680 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.297734 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:01:45.297750 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:01:45.297779 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:01:45.297807 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:01:45.297833 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:01:45.297859 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:01:45.297880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.297896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.297905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.297914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.297924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.297932 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.297940 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:01:45.297949 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:01:45.297957 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:01:45.297966 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.297974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.297982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.297990 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.297998 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298008 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298016 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.298024 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298032 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.298040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.298048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.298072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.298080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.298088 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.298096 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:01:45.298104 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.298111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.298119 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.298128 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.298136 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.298143 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.298151 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.298159 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.298167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.298177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.298185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.298194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.298202 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.298210 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.298217 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:01:45.298224 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:01:45.298232 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:01:45.298240 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.298248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.298255 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.298263 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.298271 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298278 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298286 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.298294 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298301 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.298309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.298316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298331 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.298338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.298345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.298353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.298361 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:01:45.298368 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.298376 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.298384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.298391 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.298399 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.298406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.298413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.298421 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.298429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.298439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.298446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.298454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.298461 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.298468 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.298475 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:01:45.298481 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:01:45.298489 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:01:45.298495 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.298502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.298510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.298517 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.298524 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298531 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298538 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.298545 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298553 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.298561 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.298568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.298589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.298596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.298603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.298610 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:01:45.298621 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.298629 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.298636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.298643 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.298650 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.298656 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.298663 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.298670 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.298677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:01:45.298685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.298693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:01:45.298700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:01:45.298707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:01:45.298714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:01:45.298721 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:01:45.298728 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:01:45.298736 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:01:45.298743 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:01:45.298749 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:01:45.298757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:01:45.298763 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:01:45.298770 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298777 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298784 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:01:45.298791 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:01:45.298797 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:01:45.298804 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:01:45.298811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:01:45.298824 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:01:45.298831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:01:45.298838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:01:45.298844 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:01:45.298851 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:01:45.298857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:01:45.298863 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:01:45.298870 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:01:45.298877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:01:45.298884 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:01:45.298891 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:01:45.298898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:01:45.298904 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:01:45.298982 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:01:45.298992 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:01:45.298997 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:01:45.299002 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:01:45.299009 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:01:45.299013 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:01:45.299017 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:01:45.299026 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:01:45.299035 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:01:45.299072 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299079 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:01:45.299093 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:01:45.299114 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:01:45.299121 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:01:45.299126 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:01:45.299130 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:01:45.299135 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:01:45.299145 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299152 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299157 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299167 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299176 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:01:45.299181 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:01:45.299205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.299213 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:01:45.299218 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.299242 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:01:45.299248 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:01:45.299252 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:01:45.299255 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:01:45.299260 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:01:45.299263 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:01:45.299268 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:01:45.299272 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:01:45.299278 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:01:45.299289 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299295 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299299 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:01:45.299306 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299311 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:01:45.299315 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:01:45.299339 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:01:45.299345 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299350 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299355 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299359 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:01:45.299370 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:01:45.299378 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:01:45.299382 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:01:45.299387 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:01:45.299393 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199447" 2019-08-24 07:01:45.299401 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:01:45.299405 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:01:45.299410 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:01:45.299417 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:01:45.299422 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-08-24 07:01:45.299428 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:01:45.299435 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:01:45.299439 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:01:45.299443 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:01:45.299448 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-08-24 07:01:45.299452 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199447 2019-08-24 07:01:45.299466 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199447 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:01:45.299470 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:01:45.299476 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8411"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:01:45.299490 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:01:45.299496 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199447 2019-08-24 07:01:45.299506 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:01:45.299581 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:01:45.299519 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:01:45.299529 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:01:45.299535 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:01:45.299540 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:01:45.299543 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:01:45.299550 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:01:45.299561 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:01:45.299569 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:01:45.299575 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:01:45.299588 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:01:45.299598 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:01:45.299606 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:01:45.307523 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:01:45.307557 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:01:45.307584 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:01:45.307591 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:01:45.307598 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:01:45.307604 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:01:45.307608 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:01:45.307613 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:01:45.307626 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:01:45.307663 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:01:45.531519 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:01:45.531565 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:01:45.531572 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:01:45.531578 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:01:45.531584 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:01:45.531590 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:01:45.531607 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:01:45.531613 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:01:45.531619 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:01:45.531626 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:01:40 GMT 2019-08-24 07:01:45.531633 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:01:45.531638 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:01:45.531644 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:01:45.531656 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:01:45.531690 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:01:45.531712 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:01:45.531722 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:01:45.531727 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:01:45.531732 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:01:45.531781 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:01:45.531793 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:01:45.531799 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:01:45.531826 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:01:45.531834 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:01:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:01:45.531872 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:01:45.531882 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:01:45.531909 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:01:45.531916 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:01:45.532045 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:01:45.532149 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:01:45.532155 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:01:45.532165 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:01:45.532178 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:01:45.532203 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:01:45.532259 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:01:45.532282 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:01:45.532294 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:01:45.532302 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:01:45.532307 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:01:45.532312 nusoap_client: detail =