Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3285
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 21:05:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 23:05:31.525855 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 23:05:31.525931 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:05:31.525954 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 23:05:31.525979 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:05:31.525995 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 23:05:31.526009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 23:05:31.526028 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 23:05:31.526041 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:05:31.526052 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:05:31.526065 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:05:31.526079 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:05:31.526097 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:05:31.526106 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:05:31.526113 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:05:31.526119 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:05:31.526126 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 23:05:31.526144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:05:31.526162 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:05:31.526175 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:05:31.526184 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 23:05:31.526194 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 23:05:31.526207 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:05:31.526219 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:05:31.532392 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:05:31.532423 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:05:31.532443 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 23:05:31.532455 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:05:31.532465 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:05:31.532473 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:05:31.532482 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 23:05:31.532527 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 23:05:31.559993 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 23:05:31.560066 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 23:05:31.560081 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:05:31.560092 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:05:31.560103 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:05:31.560121 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:05:31.560131 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:05:31.560145 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:05:31.560156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:05:31.560167 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:05:28 GMT 2019-10-17 23:05:31.560177 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:05:31.560187 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 23:05:31.560199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:05:31.560218 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 23:05:31.560269 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 23:05:31.560304 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 23:05:31.566106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.566318 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:05:31.566347 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-17 23:05:31.572094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.572222 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.572354 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:05:31.572470 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-17 23:05:31.572532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.578626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.578737 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:05:31.578801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.578924 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:05:31.579003 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:05:31.579096 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.579188 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.579355 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:05:31.579410 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-17 23:05:31.584651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:05:31.584715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.584771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.585116 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.585249 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.585363 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:05:31.585461 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:05:31.585510 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:05:31.585611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.585663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.585756 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:05:31.585848 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-17 23:05:31.585872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.585948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:05:31.586030 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.586103 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:05:31.586184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:05:31.590669 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-17 23:05:31.590700 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:05:31.590743 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 23:05:31.590820 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 23:05:31.590871 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:05:31.590897 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:05:31.590910 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:05:31.590959 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 23:05:31.590970 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 23:05:31.591217 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 23:05:31.591240 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 23:05:31.591321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 23:05:31.591374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591432 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.591448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591473 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:05:31.591513 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.591526 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591548 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:05:31.591600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.591673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.591705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.591744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591795 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.591808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 23:05:31.591854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.591904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:05:31.591933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.591944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 23:05:31.591971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592019 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592032 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592050 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:05:31.592086 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592098 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592116 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:05:31.592149 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592161 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592180 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:05:31.592205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.592271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.592301 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 23:05:31.592339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592387 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.592401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 23:05:31.592444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.592524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 23:05:31.592554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 23:05:31.592603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592683 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:05:31.592717 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592730 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:05:31.592781 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.592794 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592811 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:05:31.592845 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.592858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.592902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.592953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.592975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.593002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.593042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.593215 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.593255 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593276 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.593295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 23:05:31.593320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:05:31.593365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:05:31.593392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 23:05:31.593480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593534 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.593547 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:05:31.593610 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.593623 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593641 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:05:31.593674 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.593687 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593705 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:05:31.593739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.593752 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.593795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.593863 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.593891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.593931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.593980 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.593993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 23:05:31.594037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.594084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:05:31.594113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594124 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 23:05:31.594150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.594210 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594228 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:05:31.594254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.594302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.594330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594341 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.594397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594448 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.594461 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594480 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 23:05:31.594533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.594592 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:05:31.594622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594633 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 23:05:31.594660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594709 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.594723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.594767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.594815 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.594842 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594853 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.594879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594927 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.594940 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.594966 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 23:05:31.594992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.595039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 23:05:31.595067 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595078 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 23:05:31.595104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.595166 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595184 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:05:31.595216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.595229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.595272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.595327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 23:05:31.595354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595365 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.595392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595442 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.595455 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595474 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 23:05:31.595498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.595545 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 23:05:31.595616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595628 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 23:05:31.595655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.595715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:05:31.595793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.595808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.595855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.595909 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 23:05:31.595938 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.595949 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.595976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596023 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.596037 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596054 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 23:05:31.596079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.596127 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 23:05:31.596155 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596166 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 23:05:31.596193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.596284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.596328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.596423 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 23:05:31.596453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596464 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.596491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596568 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.596599 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596620 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 23:05:31.596646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.596745 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 23:05:31.596774 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596786 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 23:05:31.596844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.596910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596929 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.596954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.596982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.597003 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.597030 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597042 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.597068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597115 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.597127 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597146 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 23:05:31.597171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.597218 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:05:31.597245 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597256 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 23:05:31.597283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597331 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.597344 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597362 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:05:31.597387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.597435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.597462 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597473 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.597499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597547 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.597560 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 23:05:31.597617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.597665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:05:31.597694 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597705 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 23:05:31.597733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597780 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.597793 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597811 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:05:31.597837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.597884 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.597912 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597923 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.597949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.597995 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.598008 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598027 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 23:05:31.598053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.598100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:05:31.598128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 23:05:31.598166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598213 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.598226 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598244 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 23:05:31.598277 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.598290 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598308 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 23:05:31.598332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.598387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.598458 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598470 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.598498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598549 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.598563 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598591 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 23:05:31.598617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.598665 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:05:31.598693 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598705 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:05:31.598732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598779 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.598792 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.598836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.598925 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.598959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.598971 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.598998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599050 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.599063 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599081 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:05:31.599107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.599155 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.599182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599192 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:05:31.599219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599273 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:05:31.599290 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599309 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:05:31.599335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.599383 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.599412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.599479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599536 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.599667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.599701 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599721 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.599742 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 23:05:31.599767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:05:31.599812 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:05:31.599840 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599852 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 23:05:31.599878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599927 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:05:31.599939 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.599957 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:05:31.599982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.600029 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.600057 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600068 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.600094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600150 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.600261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.600295 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.600333 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 23:05:31.600357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:05:31.600403 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:05:31.600430 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600441 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:05:31.600469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600515 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:05:31.600529 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600547 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:05:31.600572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.600631 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.600660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600671 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.600697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600741 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600754 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.600863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.600894 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600913 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.600932 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 23:05:31.600957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.600984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:05:31.601003 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:05:31.601029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601040 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 23:05:31.601065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.601125 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 23:05:31.601177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.601189 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 23:05:31.601241 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.601253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601270 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:05:31.601304 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.601334 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601355 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:05:31.601388 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.601400 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601417 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:05:31.601451 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.601463 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601481 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 23:05:31.601513 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.601526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.601589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.601684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.601714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601726 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.601753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.601815 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 23:05:31.601860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.601907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:05:31.601935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.601945 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 23:05:31.601972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602019 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602076 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602097 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:05:31.602132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602168 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.602202 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602233 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:05:31.602258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.602328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.602357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.602395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602490 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 23:05:31.602554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.602613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:05:31.602641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602652 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:05:31.602679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602739 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.602783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.602831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.602859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602870 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.602896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.602956 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.602975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:05:31.603000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.603048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.603076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:05:31.603113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603163 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603176 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603196 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:05:31.603229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603260 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.603293 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603306 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603325 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:05:31.603349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.603412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.603440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603451 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.603479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:05:31.603597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.603643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.603672 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.603710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603758 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.603771 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603789 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:05:31.603823 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603835 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603853 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:05:31.603887 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.603899 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603918 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:05:31.603951 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.603964 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.603982 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:05:31.604016 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.604029 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604047 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:05:31.604073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.604150 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.604178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604188 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.604214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604261 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604274 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 23:05:31.604318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.604346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.604366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.604393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604449 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604462 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604480 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.604560 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604619 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.604631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.604684 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.604696 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604715 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 23:05:31.604749 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.604762 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604781 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 23:05:31.604814 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.604826 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604845 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:05:31.604878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.604890 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604909 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 23:05:31.604941 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:05:31.604954 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.604972 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 23:05:31.605006 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605020 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605038 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.605072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605102 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.605134 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605147 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605165 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 23:05:31.605200 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605212 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605231 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:05:31.605264 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605277 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605295 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:05:31.605318 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.605507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.605552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605610 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.605624 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605642 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:05:31.605677 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605690 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605709 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:05:31.605742 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.605755 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605775 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:05:31.605808 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.605821 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605839 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:05:31.605864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.605932 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.605960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.605971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.605998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.606045 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.606077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 23:05:31.606101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.606129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.606149 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.606174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606225 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606257 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.606340 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606388 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.606465 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606488 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:05:31.606524 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.606542 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606560 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:05:31.606604 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.606617 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606637 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:05:31.606669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.606681 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606700 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:05:31.606734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.606747 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:05:31.606804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.606816 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606848 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:05:31.606881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.606894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.606946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.606959 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.606977 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:05:31.607010 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.607022 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.607041 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:05:31.607101 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.607115 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.607134 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:05:31.607168 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.607180 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.607198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:05:31.607225 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.607499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.607536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.607592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607644 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.607667 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607686 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:05:31.607721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.607734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.607785 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.607796 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607814 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:05:31.607854 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.607867 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607885 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.607911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.607962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.607983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.608023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.608051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.608099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.608142 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 23:05:31.608169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.608197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.608217 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.608242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608293 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.608433 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608481 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.608494 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608513 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:05:31.608547 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.608559 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608587 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:05:31.608663 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.608678 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608697 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:05:31.608737 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.608750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608768 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:05:31.608806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.608820 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:05:31.608870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.608883 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608901 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:05:31.608935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.608948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.608966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.609025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.609038 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609057 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:05:31.609091 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.609103 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609123 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:05:31.609157 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609169 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609187 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 23:05:31.609220 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.609232 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609250 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:05:31.609282 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.609294 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609312 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:05:31.609338 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.609487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.609525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609588 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609602 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609622 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609647 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.609705 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609754 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.609767 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609785 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 23:05:31.609818 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.609832 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609850 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 23:05:31.609883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.609895 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609912 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:05:31.609944 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.609956 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.609974 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 23:05:31.610007 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.610020 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610038 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 23:05:31.610070 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610083 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:05:31.610132 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.610143 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610161 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 23:05:31.610195 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610207 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610224 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 23:05:31.610257 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610269 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610288 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 23:05:31.610322 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610333 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:05:31.610385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610397 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:05:31.610447 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.610459 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610478 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 23:05:31.610511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.610523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.610584 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.610623 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610645 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 23:05:31.610672 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.610796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.610833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.610845 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 23:05:31.610883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.610932 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.610945 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.610963 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:05:31.610989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.611037 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.611066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.611105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611153 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.611166 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611184 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 23:05:31.611240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.611313 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:05:31.611342 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611354 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 23:05:31.611380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.611440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.611498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.611511 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611529 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:05:31.611561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.611572 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611606 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:05:31.611640 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.611653 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611671 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:05:31.611697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.611765 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 23:05:31.611793 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611805 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.611831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611878 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.611892 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611909 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 23:05:31.611934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.611961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.611981 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 23:05:31.612005 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.612064 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612077 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.612095 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.612150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.612179 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612226 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.612239 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612256 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 23:05:31.612289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.612302 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612320 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 23:05:31.612354 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.612366 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612384 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 23:05:31.612417 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:05:31.612431 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612449 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:05:31.612481 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.612494 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612511 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 23:05:31.612543 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.612556 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612582 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 23:05:31.612618 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.612631 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:05:31.612689 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.612701 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612720 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 23:05:31.612752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.612765 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612783 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 23:05:31.612816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.612828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.612872 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 23:05:31.612965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.613000 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613012 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 23:05:31.613046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.613108 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613157 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.613184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.613233 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.613263 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613273 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.613298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613346 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613359 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613378 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 23:05:31.613451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.613501 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:05:31.613532 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613601 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.613615 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613634 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 23:05:31.613668 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:05:31.613680 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613702 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 23:05:31.613737 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.613750 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613769 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 23:05:31.613796 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 23:05:31.613837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.613867 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613879 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.613905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.613965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.613983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.614016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.614028 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:05:31.614081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.614093 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614117 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:05:31.614143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.614208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614246 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.614272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614319 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614332 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 23:05:31.614376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.614404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.614425 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.614449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614500 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614513 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614531 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.614622 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614676 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.614690 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614709 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 23:05:31.614742 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.614754 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 23:05:31.614807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.614819 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614837 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:05:31.614870 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.614882 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614901 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 23:05:31.614933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.614946 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.614964 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 23:05:31.614997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615010 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.615028 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 23:05:31.615061 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.615075 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.615092 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 23:05:31.615125 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.615155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:05:31.615188 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615200 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.615219 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:05:31.615244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.615330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.615363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 23:05:31.615407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615456 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615469 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:05:31.615520 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.615533 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615558 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:05:31.615605 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.615618 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615636 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:05:31.615669 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615682 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615700 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:05:31.615734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.615748 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615765 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:05:31.615790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.615864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.615893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615904 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.615930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615975 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.615987 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.616106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.616138 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.616177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 23:05:31.616201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:05:31.616248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:05:31.616275 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616285 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 23:05:31.616311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616358 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.616370 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616389 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 23:05:31.616415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.616462 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.616490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616545 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.616587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616642 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:05:31.616656 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616680 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 23:05:31.616706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.616755 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 23:05:31.616784 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616795 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 23:05:31.616821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616869 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.616882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.616925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.616951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.616970 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.616998 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.617009 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.617035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.617083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.617114 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 23:05:31.617140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.617167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.617187 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:05:31.617212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617270 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617283 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617302 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617328 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.617384 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617485 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617499 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617518 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 23:05:31.617558 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617570 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617599 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 23:05:31.617632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617645 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617663 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 23:05:31.617716 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617730 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617750 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 23:05:31.617777 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617785 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617796 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 23:05:31.617821 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:05:31.617830 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617841 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 23:05:31.617860 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:05:31.617867 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617883 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 23:05:31.617902 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:05:31.617909 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617919 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 23:05:31.617937 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.617944 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617954 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 23:05:31.617971 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.617978 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.617988 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 23:05:31.618005 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618013 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.618023 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 23:05:31.618041 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618047 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.618057 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 23:05:31.618074 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618081 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.618091 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 23:05:31.618105 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.618171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618191 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618198 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 23:05:31.618220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618247 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618254 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618264 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 23:05:31.618278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618305 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.618320 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618326 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.618345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618371 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.618378 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618389 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 23:05:31.618402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618427 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:05:31.618442 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618448 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.618463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618488 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618495 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618505 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 23:05:31.618523 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.618530 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:05:31.618557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.618564 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618573 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:05:31.618591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.618597 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618607 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:05:31.618620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618657 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618671 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618683 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.618703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618730 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618738 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618747 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 23:05:31.618761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.618776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618786 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.618800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618833 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618841 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618851 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.618894 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.618932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:05:31.618959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.618966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.618976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:05:31.618993 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619000 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619010 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 23:05:31.619027 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.619034 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619044 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:05:31.619061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:05:31.619095 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619103 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619112 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 23:05:31.619130 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:05:31.619136 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619146 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 23:05:31.619159 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.619198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.619215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619221 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 23:05:31.619240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619265 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.619271 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619281 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 23:05:31.619299 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619305 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619315 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 23:05:31.619332 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619339 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619349 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 23:05:31.619367 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.619373 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619383 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 23:05:31.619401 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619407 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619417 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 23:05:31.619434 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619441 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619450 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 23:05:31.619467 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619474 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619487 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:05:31.619505 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619512 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619522 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:05:31.619535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.619586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.619601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619608 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 23:05:31.619622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619647 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.619654 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 23:05:31.619688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.619714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:05:31.619731 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:05:31.619738 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 23:05:31.619748 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 23:05:31.619764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619770 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 23:05:31.619784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.619844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:05:31.619863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.619874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:05:31.619885 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 23:05:31.619902 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.619909 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 23:05:31.619919 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 23:05:31.619935 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:05:31.619942 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 23:05:31.619952 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 23:05:31.619969 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.619976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.619985 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.620002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.620009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.620019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.620035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.620041 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.620057 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.620075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.620081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 23:05:31.620092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.620108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.620115 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 23:05:31.620125 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.620142 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:05:31.620149 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 23:05:31.620159 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 23:05:31.620175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.620182 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.620192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.620209 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:05:31.620216 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 23:05:31.620225 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 23:05:31.620242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.620249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 23:05:31.620260 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.620276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.620283 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:05:31.620293 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.620309 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:05:31.620315 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 23:05:31.620325 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 23:05:31.620341 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 23:05:31.620379 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.620408 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:05:31.620436 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.620463 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 23:05:31.620490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.620522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:05:31.620548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.620576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:05:31.620603 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.620629 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:05:31.620656 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.620688 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 23:05:31.620715 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 23:05:31.620741 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 23:05:31.620768 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 23:05:31.620795 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 23:05:31.620822 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 23:05:31.620847 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 23:05:31.620873 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.620899 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:05:31.620946 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.620974 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:05:31.621001 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.621027 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:05:31.621053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.621080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:05:31.621105 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.621132 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.621158 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.621184 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:05:31.621210 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.621236 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:05:31.621263 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.621467 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:05:31.621494 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.621520 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:05:31.621547 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.621573 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:05:31.621600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.621627 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.621653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.621684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:05:31.621713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.621740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.621766 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.621792 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.621818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.621844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.621870 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.621896 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:05:31.621922 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 23:05:31.621948 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 23:05:31.621976 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.622002 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:05:31.622028 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.622054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.622080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.622106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:05:31.622133 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.622163 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 23:05:31.622189 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.622215 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:05:31.622241 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.622270 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:05:31.622297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.622325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:05:31.622351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.622377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:05:31.622404 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622422 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622448 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.622473 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622490 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622507 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622533 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.622558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.622660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.622768 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622793 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.622819 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622850 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.622876 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622893 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622919 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.622946 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622963 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.622989 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.623014 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623040 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.623065 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623091 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.623117 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.623168 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.623220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.623289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623315 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.623341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623367 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.623392 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623418 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.623444 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623470 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.623497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.623651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623690 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623716 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.623742 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623767 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.623794 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623827 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623853 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.623878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.623971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.623997 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624013 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.624100 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.624207 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624233 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.624259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624276 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624292 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624334 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.624360 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624386 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:05:31.624412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.624495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.624612 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624637 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:05:31.624665 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624697 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.624723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.624776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.624881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.624997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:05:31.625049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625066 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625091 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.625117 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625150 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625175 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.625201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.625300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.625401 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625427 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625457 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625482 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625508 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625524 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625550 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625576 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625592 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625618 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625643 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625669 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625700 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625726 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.625751 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625777 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625803 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625829 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:05:31.625854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625896 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:05:31.625922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.625948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.625975 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626001 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.626027 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626053 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.626078 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626104 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.626130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.626284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.626368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626393 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.626420 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626478 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.626504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:05:31.626622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626638 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626655 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.626728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626766 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.626835 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626861 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:05:31.626887 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626903 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626920 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626936 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.626962 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:05:31.626987 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627014 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:05:31.627040 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.627123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:05:31.627241 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627267 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:05:31.627292 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627318 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:05:31.627344 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:05:31.627396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.627502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:05:31.627643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:05:31.627689 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.627748 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.627798 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.627849 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.627897 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.627945 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.627992 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.628040 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.628088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.628136 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.628183 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.628230 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.628280 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.628327 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.628376 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.628424 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.628472 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.628520 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.628567 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.628615 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.628663 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.628716 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.628765 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.628820 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.628872 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.628918 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.628979 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.629225 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.629272 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.629321 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.629369 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.629420 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.629471 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.629521 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.629577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.629626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.629673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.629728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.629776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.629822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.629870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.629916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.629965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.630013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.630059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.630107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.630153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.630199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.630246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.630294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.630342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.630388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.630437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.630484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.630532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.630580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.630628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.630683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.630735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.630780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.630826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.630873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.630919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.630968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.631029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.631081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.631127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.631175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.631230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.631279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.631327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.631375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.631422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.631468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.631516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.631568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.631616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.631663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.631715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.631764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.631811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.631857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.631905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.631952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.631999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.632047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.632095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.632142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.632191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.632240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.632288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.632339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.632391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.632436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.632482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.632532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.632580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.632628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.632681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.632734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.632781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.632830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.632885 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:05:31.632912 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.632973 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.633028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.633081 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.633135 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.633188 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.633241 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.633293 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.633345 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.633398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.633450 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.633503 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.633556 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.633609 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.633662 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.633720 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.633773 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.633855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.633909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.633962 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.634015 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.634067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.634323 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.634377 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.634430 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.634484 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.634537 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.634589 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.634642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.634701 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.634754 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.634806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.634859 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.634913 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.634973 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:05:31.634996 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.635050 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.635103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.635156 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.635214 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.635268 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.635321 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.635374 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.635427 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.635480 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.635532 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.635585 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.635652 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.635711 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.635770 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.635824 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.635877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.635930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.635983 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.636056 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.636109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.636162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.636221 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.636274 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.636327 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.636388 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.636454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.636508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.636561 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.636614 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.636672 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.636731 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.636784 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.636851 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.636913 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 23:05:31.636935 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.636984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.637032 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.637080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.637412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.637461 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.637509 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.637556 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.637617 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.637666 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.637720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.637767 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.637820 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.637867 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.637919 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.637967 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.638015 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.638077 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.638125 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.638173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.638220 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.638268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.638315 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.638363 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.638410 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.638463 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.638523 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.638571 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.638623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.638671 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.638724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.638771 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.638819 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.638871 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.638927 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 23:05:31.638949 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.639017 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.639067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.639117 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.639166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.639215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.639265 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:05:31.639315 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:05:31.639364 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:05:31.639414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.639483 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.639537 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.639587 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.639637 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.639693 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.639742 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.639792 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.639841 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.639891 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.639954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.640008 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.640062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.640116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.640166 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.640215 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.640265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:05:31.640314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.640364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.640427 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.640477 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.640526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.640576 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.640626 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.640676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.640735 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 23:05:31.640753 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 23:05:31.640782 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 23:05:31.640809 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 23:05:31.640836 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 23:05:31.640862 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 23:05:31.640885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.640905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.640915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.640925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.640936 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.640945 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.640954 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:05:31.640965 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:05:31.640975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:05:31.640985 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.640995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.641005 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.641014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.641023 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641043 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.641052 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641061 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.641070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.641078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641096 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.641105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.641113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.641122 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.641131 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:05:31.641139 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.641148 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.641156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.641165 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.641174 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.641182 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.641191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.641199 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.641208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.641220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.641232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.641241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.641249 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.641257 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.641265 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:05:31.641272 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:05:31.641280 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:05:31.641288 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.641295 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.641303 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.641311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.641318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641326 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641334 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.641342 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.641357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.641365 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.641387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.641394 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.641402 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.641410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:05:31.641417 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.641424 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.641432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.641439 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.641446 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.641454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.641461 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.641470 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.641478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.641488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.641496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.641504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.641511 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.641518 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.641525 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:05:31.641532 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:05:31.641539 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:05:31.641548 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.641555 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.641563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.641571 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.641578 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641586 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641593 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.641601 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.641616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.641624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641645 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.641653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.641660 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.641667 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.641674 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:05:31.641687 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.641695 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.641703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.641710 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.641718 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.641725 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.641732 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.641739 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.641746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:05:31.641756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.641764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:05:31.641772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:05:31.641780 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:05:31.641787 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:05:31.641793 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:05:31.641802 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:05:31.641810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:05:31.641817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:05:31.641824 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:05:31.641832 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:05:31.641839 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:05:31.641846 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641853 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641860 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:05:31.641867 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:05:31.641875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:05:31.641882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:05:31.641888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:05:31.641903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:05:31.641910 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:05:31.641917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:05:31.641924 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:05:31.641931 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:05:31.641937 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:05:31.641944 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:05:31.641951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:05:31.641958 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:05:31.641965 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:05:31.641974 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:05:31.641980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:05:31.641987 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:05:31.642241 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 23:05:31.642252 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:05:31.642257 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:05:31.642262 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:05:31.642269 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 23:05:31.642274 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:05:31.642278 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:05:31.642288 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 23:05:31.642298 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:05:31.642339 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642346 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:05:31.642360 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:05:31.642381 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 23:05:31.642388 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 23:05:31.642393 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 23:05:31.642397 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 23:05:31.642403 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:05:31.642414 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642421 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642427 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642439 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:05:31.642454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 23:05:31.642479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.642488 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:05:31.642493 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.642517 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:05:31.642522 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 23:05:31.642527 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 23:05:31.642530 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 23:05:31.642535 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 23:05:31.642539 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 23:05:31.642544 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 23:05:31.642548 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 23:05:31.642554 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:05:31.642564 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642571 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642575 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:05:31.642582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642587 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:05:31.642592 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:05:31.642616 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:05:31.642623 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642628 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642635 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642639 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:05:31.642651 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:05:31.642659 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:05:31.642664 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:05:31.642669 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:05:31.642675 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199447" 2019-10-17 23:05:31.642688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:05:31.642693 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:05:31.642698 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:05:31.642705 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:05:31.642710 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-10-17 23:05:31.642716 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:05:31.642723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:05:31.642728 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:05:31.642732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:05:31.642737 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-10-17 23:05:31.642742 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199447 2019-10-17 23:05:31.642763 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199447 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 23:05:31.642768 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 23:05:31.642774 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2998"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 23:05:31.642788 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 23:05:31.642794 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199447 2019-10-17 23:05:31.642805 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 23:05:31.642883 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 23:05:31.642819 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:05:31.642830 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:05:31.642836 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:05:31.642841 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:05:31.642845 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:05:31.642852 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:05:31.642863 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:05:31.642871 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:05:31.642877 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:05:31.642890 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 23:05:31.642900 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:05:31.642908 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:05:31.649137 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:05:31.649163 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:05:31.649177 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 23:05:31.649183 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 23:05:31.649189 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:05:31.649195 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:05:31.649199 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:05:31.649204 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:05:31.649209 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 23:05:31.649242 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 23:05:31.659338 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 23:05:31.659377 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 23:05:31.659384 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:05:31.659389 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:05:31.659394 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:05:31.659400 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:05:31.659407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:05:31.659412 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:05:31.659418 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:05:31.659424 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:05:28 GMT 2019-10-17 23:05:31.659430 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:05:31.659436 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 23:05:31.659441 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:05:31.659451 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 23:05:31.659482 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 23:05:31.659495 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 23:05:31.659506 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:05:31.659511 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 23:05:31.659516 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 23:05:31.659557 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:05:31.659572 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:05:31.659579 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:05:31.659614 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:05:31.659630 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 21:05:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 23:05:31.659663 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 23:05:31.659673 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 23:05:31.659701 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 23:05:31.659708 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 23:05:31.659837 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 23:05:31.659943 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 23:05:31.659949 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 23:05:31.659958 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 23:05:31.659972 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:05:31.659995 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 23:05:31.660050 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 23:05:31.660088 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:05:31.660100 nusoap_client: got fault 2019-10-17 23:05:31.660109 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 23:05:31.660113 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 23:05:31.660121 nusoap_client: detail =