Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3285
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:46:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:46:33.600314 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:46:33.600367 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:46:33.600382 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:46:33.600399 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:46:33.600410 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:46:33.600419 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:46:33.600434 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:46:33.600449 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:46:33.600457 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:46:33.600467 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:46:33.600476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:46:33.600488 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:46:33.600494 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:46:33.600499 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:46:33.600504 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:46:33.600508 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:46:33.600520 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:46:33.600535 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:46:33.600545 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:46:33.600550 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:46:33.600556 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:46:33.600565 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:46:33.600574 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:46:33.608141 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:46:33.608163 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:46:33.608181 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:46:33.608191 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:46:33.608203 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:46:33.608212 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:46:33.608219 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:46:33.608253 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:46:33.625706 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:46:33.625736 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:46:33.625746 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:46:33.625761 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:46:33.625771 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:46:33.625780 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:46:33.625789 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:46:33.625799 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:46:33.625808 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:46:33.625817 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:46:31 GMT 2019-02-20 06:46:33.625826 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:46:33.625835 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:46:33.625845 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:46:33.625861 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:46:33.625902 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:46:33.632756 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:46:33.632903 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:46:33.633429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:46:33.639795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.640162 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.640609 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.641154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.641387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.647032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:46:33.647105 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:46:33.647411 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.647983 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:46:33.648328 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.648563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.648812 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.649391 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:46:33.649742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.649778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.650192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.650226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.654207 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:46:33.654538 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:46:33.655028 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.655593 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:46:33.656060 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:46:33.656609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:46:33.656763 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:46:33.657102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.657350 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:46:33.657625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.657858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:46:33.658090 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:46:33.658108 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:46:33.658117 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:46:33.658242 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:46:33.658297 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:46:33.658319 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:46:33.658330 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:46:33.658357 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:46:33.658369 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:46:33.658580 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:46:33.658602 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:46:33.658674 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658687 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:46:33.658715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.658774 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658795 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:46:33.658828 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.658839 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658854 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:46:33.658877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.658936 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.658960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.658970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.658993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659035 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.659046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:46:33.659082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.659123 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:46:33.659146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:46:33.659175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659213 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659223 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659238 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:46:33.659266 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659310 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:46:33.659338 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659348 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659363 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:46:33.659384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.659439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.659462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:46:33.659495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659533 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.659544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:46:33.659579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.659619 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:46:33.659642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659651 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:46:33.659671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659709 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659719 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659734 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:46:33.659761 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659771 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659786 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:46:33.659812 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.659822 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659836 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:46:33.659863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.659873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.659907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.659953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.659969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.659992 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.660023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.660163 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.660189 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660206 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:46:33.660221 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:46:33.660240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:46:33.660286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:46:33.660311 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:46:33.660341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660379 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.660389 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:46:33.660426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.660465 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.660488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660497 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.660518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660556 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.660567 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660582 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:46:33.660601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.660640 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:46:33.660663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660672 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:46:33.660693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.660741 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.660776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.660815 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.660837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.660867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660905 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.660915 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:46:33.660950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.660973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.660989 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:46:33.661010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661019 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:46:33.661039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661089 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.661099 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661113 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:46:33.661140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.661150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.661184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.661228 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:46:33.661249 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661258 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.661299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661337 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.661348 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661362 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:46:33.661383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.661423 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:46:33.661445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661454 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:46:33.661475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661512 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.661523 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:46:33.661568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.661591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.661629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.661673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:46:33.661695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661704 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.661724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661759 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.661769 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661783 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:46:33.661802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.661839 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:46:33.661860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661869 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:46:33.661889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.661936 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.661969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.661992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:46:33.662027 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662036 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.662055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662091 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.662101 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:46:33.662134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:46:33.662193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662202 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:46:33.662221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.662290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.662326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662364 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.662386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662395 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.662416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662454 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.662464 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662480 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:46:33.662499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662538 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:46:33.662560 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662570 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:46:33.662590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662634 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.662656 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662671 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:46:33.662690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662726 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.662748 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662756 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.662776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662812 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.662826 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:46:33.662859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.662896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:46:33.662917 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662926 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:46:33.662946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.662982 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.662992 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663008 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:46:33.663026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.663063 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.663085 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663095 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.663115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663151 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.663161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663175 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:46:33.663194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.663233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:46:33.663254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663263 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:46:33.663288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663325 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.663335 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663349 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:46:33.663387 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.663398 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663414 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:46:33.663438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.663485 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.663508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663517 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.663537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663576 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.663586 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663600 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:46:33.663620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.663644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.664441 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:46:33.664470 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664478 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:46:33.664497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.664537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.664563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.664592 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.664608 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664615 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.664630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664657 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.664664 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664675 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:46:33.664688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.664715 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.664730 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664737 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:46:33.664751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664777 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:46:33.664785 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664795 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:46:33.664809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.664835 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.664850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664856 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.664870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664901 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.664964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.664982 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.664993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:46:33.665003 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:46:33.665016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:46:33.665042 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:46:33.665057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665063 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:46:33.665077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665104 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:46:33.665112 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665122 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:46:33.665136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.665162 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.665177 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665183 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.665197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665228 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.665287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.665314 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665326 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:46:33.665336 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:46:33.665349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:46:33.665373 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:46:33.665389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:46:33.665410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665443 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:46:33.665472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665480 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:46:33.665518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665536 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:46:33.665554 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.665561 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665571 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:46:33.665589 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.665596 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665606 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:46:33.665624 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.665631 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665641 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:46:33.665668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.665675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.665697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.665747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.665763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.665784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665810 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:46:33.665840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.665868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:46:33.665883 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665889 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:46:33.665903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665928 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665935 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665945 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:46:33.665963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.665970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.665980 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.665998 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666005 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666015 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:46:33.666029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.666077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666083 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.666097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666123 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:46:33.666155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:46:33.666196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666203 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:46:33.666217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.666273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.666321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666328 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.666342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666376 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:46:33.666399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.666440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:46:33.666460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666485 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666492 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666502 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:46:33.666520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.666555 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666563 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666573 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:46:33.666586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.666634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.666656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666681 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666689 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:46:33.666712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.666738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.666753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.666774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666799 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.666806 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666816 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:46:33.666835 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666852 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:46:33.666869 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.666876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:46:33.666904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.666911 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666921 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:46:33.666939 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.666946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.666956 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:46:33.666969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.667011 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.667027 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667033 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.667048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667073 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667091 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:46:33.667104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.667130 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.667145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667176 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667183 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.667239 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.667271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667281 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.667305 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.667312 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667323 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:46:33.667341 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.667348 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667358 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:46:33.667376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.667383 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667394 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:46:33.667412 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.667419 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667429 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:46:33.667447 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:46:33.667454 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667464 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:46:33.667482 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667489 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667499 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.667516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.667551 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667559 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667569 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:46:33.667587 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667593 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667603 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:46:33.667616 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.667687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.667708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667734 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.667741 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667751 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:46:33.667770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667776 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667786 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:46:33.667804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.667811 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667821 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:46:33.667839 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.667846 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667856 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:46:33.667869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.667906 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667927 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.667941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667967 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.667975 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.667985 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:46:33.667998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.668024 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.668038 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668065 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668082 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.668126 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668152 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.668159 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668169 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:46:33.668187 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668194 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668205 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:46:33.668223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.668229 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668239 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:46:33.668257 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.668270 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668280 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:46:33.668305 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.668312 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668326 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:46:33.668345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.668352 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668362 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:46:33.668379 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668386 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.668414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668421 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668430 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:46:33.668448 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668455 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668465 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:46:33.668483 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668489 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668499 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:46:33.668517 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668524 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668534 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:46:33.668547 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.668601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.668627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668634 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.668649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668674 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668681 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668691 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:46:33.668709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.668716 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.668744 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.668750 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668760 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:46:33.668778 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.668785 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668795 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.668808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.668845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.668860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.668881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668907 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.668914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:46:33.668937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.668952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.668962 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.668976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669004 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669022 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.669066 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669092 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669099 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669109 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:46:33.669127 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669134 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669144 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:46:33.669165 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669173 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669183 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:46:33.669202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669209 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669218 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:46:33.669236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.669243 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:46:33.669271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.669278 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669288 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:46:33.669312 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669319 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.669347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669355 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669365 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:46:33.669383 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669390 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669400 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:46:33.669418 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669425 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669435 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:46:33.669453 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669460 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669470 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:46:33.669487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669494 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669504 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:46:33.669517 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.669576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.669592 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669620 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669627 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669637 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.669681 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669707 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669715 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669724 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:46:33.669742 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669749 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669759 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:46:33.669777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.669784 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669793 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:46:33.669811 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669818 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669828 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:46:33.669845 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669853 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669863 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:46:33.669880 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.669887 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669897 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:46:33.669915 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.669921 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669932 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:46:33.669949 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.669956 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.669966 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:46:33.669984 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.669991 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670001 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:46:33.670018 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.670025 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:46:33.670052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.670059 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670069 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:46:33.670086 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.670093 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670103 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:46:33.670121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.670128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.670155 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.670162 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670172 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:46:33.670185 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670276 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:46:33.670302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670330 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.670338 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670348 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:46:33.670361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670388 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670403 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670410 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.670424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670449 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.670457 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670471 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:46:33.670485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670511 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:46:33.670526 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670532 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:46:33.670546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.670579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.670607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.670614 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670623 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:46:33.670640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.670647 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670657 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:46:33.670675 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.670682 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670691 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:46:33.670704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670742 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:46:33.670757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670763 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.670782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670808 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.670815 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670825 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:46:33.670839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.670854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670864 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:46:33.670878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.670906 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:46:33.670913 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.670923 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:46:33.670936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.670952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.670966 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.670992 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.671000 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671010 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:46:33.671028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671035 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671049 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:46:33.671068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671075 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671085 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:46:33.671103 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:46:33.671110 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671120 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:46:33.671138 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671145 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671154 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:46:33.671172 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.671179 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671189 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:46:33.671207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.671214 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671224 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:46:33.671242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.671249 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671258 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:46:33.671276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.671283 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671297 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:46:33.671317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.671347 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:46:33.671399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.671416 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671422 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:46:33.671441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.671474 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671484 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.671497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.671523 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.671538 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671545 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.671563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671589 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671596 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671606 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:46:33.671620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.671645 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:46:33.671659 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671686 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.671693 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671703 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:46:33.671721 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:46:33.671728 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671737 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:46:33.671755 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.671762 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671771 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:46:33.671784 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:46:33.671809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.671825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.671856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.671891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.671919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671927 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671936 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:46:33.671954 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.671961 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.671971 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:46:33.671984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.672017 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672032 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672038 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.672052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672077 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672085 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672095 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:46:33.672108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.672134 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.672148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672180 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672188 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672198 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.672242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672268 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672276 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672286 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:46:33.672309 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672317 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672327 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:46:33.672345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.672352 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672362 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:46:33.672380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672387 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672397 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:46:33.672415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.672421 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672431 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:46:33.672449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672455 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672469 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:46:33.672488 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.672495 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672505 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:46:33.672522 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672530 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672539 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:46:33.672557 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672564 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672574 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:46:33.672587 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.672634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.672653 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672659 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:46:33.672678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672704 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672711 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672721 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:46:33.672741 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.672747 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672757 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:46:33.672775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.672782 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:46:33.672809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672816 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672825 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:46:33.672843 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.672850 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672860 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:46:33.672873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.672915 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.672930 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.672955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672979 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.672986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.673045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.673062 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673073 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:46:33.673083 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:46:33.673095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:46:33.673120 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:46:33.673135 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673141 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:46:33.673155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673179 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.673187 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673201 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:46:33.673215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.673240 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.673256 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673262 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.673276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673306 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:46:33.673314 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673325 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:46:33.673338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.673364 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:46:33.673379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673385 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:46:33.673399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673424 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.673431 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.673455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.673480 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.673495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673501 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.673519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673545 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673562 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:46:33.673575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.673591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.673601 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:46:33.673614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673642 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673649 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673659 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.673703 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673729 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.673737 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673747 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:46:33.673765 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.673772 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673782 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:46:33.673799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.673806 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673820 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:46:33.673838 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.673845 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673855 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:46:33.673873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.673880 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673889 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:46:33.673907 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:46:33.673914 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673923 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:46:33.673941 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:46:33.673948 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673957 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:46:33.673975 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:46:33.673982 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.673991 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:46:33.674009 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.674016 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674026 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:46:33.674044 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674050 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674060 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:46:33.674078 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674085 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674094 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:46:33.674112 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674119 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674128 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:46:33.674155 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674162 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674171 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:46:33.674184 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.674245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674264 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674270 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:46:33.674291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674323 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674331 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674341 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:46:33.674355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674380 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.674396 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674402 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.674416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674441 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.674448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674458 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:46:33.674472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674497 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:46:33.674512 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.674532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674557 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674565 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674579 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:46:33.674598 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.674605 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674623 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:46:33.674641 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.674648 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674658 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:46:33.674676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.674683 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674692 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:46:33.674705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674743 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674758 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.674778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674804 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674821 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:46:33.674835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.674850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674860 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.674874 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674907 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674925 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674938 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.674970 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.674995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.675002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:46:33.675030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.675037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:46:33.675065 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675072 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675082 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:46:33.675100 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.675107 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675117 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:46:33.675134 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:46:33.675169 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675176 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675186 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:46:33.675203 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:46:33.675210 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675224 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:46:33.675237 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.675276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.675292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675304 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:46:33.675319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675344 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.675352 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675362 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:46:33.675380 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675386 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675396 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:46:33.675414 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675421 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675435 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:46:33.675453 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.675460 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675470 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:46:33.675488 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675495 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675505 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:46:33.675522 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675530 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675539 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:46:33.675557 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675564 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675574 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:46:33.675592 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675598 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675608 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:46:33.675621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.675674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.675689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675696 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:46:33.675716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675742 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.675749 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:46:33.675772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.675797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:46:33.675814 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:46:33.675822 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:46:33.675833 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:46:33.675849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675855 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:46:33.675869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.675913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:46:33.675929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.675940 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:46:33.675950 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:46:33.675967 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.675974 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:46:33.675989 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:46:33.676006 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:46:33.676014 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:46:33.676023 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:46:33.676041 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.676048 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.676057 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.676075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.676081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.676091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.676108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.676115 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.676125 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.676142 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.676149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:46:33.676158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.676175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.676182 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:46:33.676192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.676209 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:46:33.676216 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:46:33.676226 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:46:33.676243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.676249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.676259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.676276 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:46:33.676282 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:46:33.676292 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:46:33.676315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.676322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:46:33.676336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.676354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.676361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:46:33.676371 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.676387 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:46:33.676394 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:46:33.676403 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:46:33.676417 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:46:33.676452 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.676482 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:46:33.676510 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.676538 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:46:33.676565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.676592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:46:33.676619 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.676646 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:46:33.676673 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.676699 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:46:33.676726 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:46:33.676752 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:46:33.676779 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:46:33.676805 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:46:33.676847 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:46:33.676874 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:46:33.676902 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.676929 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:46:33.676956 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.676982 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:46:33.677009 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.677036 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:46:33.677062 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.677256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:46:33.677284 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.677318 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.677345 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.677372 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:46:33.677400 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.677427 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:46:33.677454 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.677481 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:46:33.677508 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.677535 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:46:33.677563 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.677592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.677619 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.677646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:46:33.677674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.677701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.677728 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.677755 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.677781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.677808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.677835 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.677862 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:46:33.677888 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:46:33.677915 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:46:33.677942 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.677974 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:46:33.678000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.678027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.678054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.678080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:46:33.678107 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.678134 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:46:33.678161 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.678188 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:46:33.678215 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.678242 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:46:33.678269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.678300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:46:33.678329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.678357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:46:33.678385 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678404 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678430 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.678457 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678474 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678491 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678517 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.678544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.678648 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678679 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.678706 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678732 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.678759 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678776 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678803 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.678829 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678847 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678874 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.678901 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678928 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.678954 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.678981 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.679007 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679034 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.679061 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.679113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679157 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.679184 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679210 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.679236 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679263 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.679289 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679321 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.679347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.679509 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.679596 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.679650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.679738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.679859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.679963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.679997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.680071 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680098 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.680124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680142 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680160 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680177 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680205 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.680231 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680258 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:46:33.680285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680307 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680325 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.680378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.680499 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680526 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:46:33.680553 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680579 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.680606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680633 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.680660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.680770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:46:33.680945 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680963 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.680989 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.681015 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681033 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681076 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.681102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.681205 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681232 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681258 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681284 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681316 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681334 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681360 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681390 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681408 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681434 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681460 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681486 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681514 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681540 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.681566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681593 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681619 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681646 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:46:33.681672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681690 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681716 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:46:33.681743 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681771 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.681797 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681824 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.681849 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681876 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.681902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.681987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.682057 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682123 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.682149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682176 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.682203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.682290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:46:33.682417 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682434 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682493 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.682520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.682624 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682650 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:46:33.682676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682694 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682717 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682734 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682760 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:46:33.682787 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682813 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:46:33.682839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682857 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682904 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.682930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.682999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:46:33.683051 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683078 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:46:33.683104 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683130 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:46:33.683157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683183 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:46:33.683210 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.683327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:46:33.683479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:46:33.683505 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.683564 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.683615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.683665 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.683713 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.683762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.683810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.683859 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.683923 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.683971 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.684020 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.684069 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.684116 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.684165 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.684213 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.684261 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.684315 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.684364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.684415 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.684464 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.684532 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.684588 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.684644 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.684692 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.684740 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.684788 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.684835 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.684885 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.684934 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.685001 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.685049 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.685098 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.685156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.685205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.685253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.685308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.685356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.685405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.685467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.685520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.685765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.685814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.685862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.685909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.685957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.686006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.686055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.686103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.686151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.686201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.686250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.686304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.686355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.686408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.686461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.686509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.686558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.686605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.686652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.686702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.686751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.686804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.686851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.686900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.686957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.687006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.687054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.687102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.687149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.687197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.687246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.687308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.687357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.687404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.687453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.687501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.687548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.687597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.687646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.687693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.687740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.687789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.687837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.687886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.687935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.687988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.688040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.688092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.688140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.688188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.688235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.688283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.688340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.688395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.688443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.688492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.688548 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:46:33.688576 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.688643 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.688699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.688755 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.688815 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.688871 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.688926 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.688981 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.689036 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.689091 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.689146 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.689201 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.689256 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.689326 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.689382 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.689436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.689491 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.689546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.689610 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.689664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.689719 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.689774 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.689829 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.689883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.689938 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.689992 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.690080 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.690136 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.690191 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.690245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.690305 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.690361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.690424 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:46:33.690449 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.690504 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.690561 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.690625 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.690680 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.690735 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.690790 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.690846 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.690901 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.691149 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.691205 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.691260 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.691320 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.691375 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.691432 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.691492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.691548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.691603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.691659 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.691714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.691768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.691825 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.691881 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.691936 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.691991 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.692047 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.692102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.692157 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.692212 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.692268 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.692331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.692386 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.692449 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:46:33.692472 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.692524 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.692574 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.692624 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.692678 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.692728 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.692778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.692827 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.692876 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.692927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.692977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.693027 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.693076 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.693126 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.693176 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.693225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.693274 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.693331 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.693382 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.693432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.693481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.693531 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.693581 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.693630 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.693680 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.693734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.693784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.693833 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.693883 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.693937 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.693987 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.694037 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.694094 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:46:33.694116 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.694168 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.694220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.694271 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.694328 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.694381 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:46:33.694432 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:46:33.694483 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:46:33.694535 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.694587 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.694638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.694690 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.694742 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.694794 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.694850 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.694902 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.694953 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.695005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.695057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.695109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.695161 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.695212 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.695264 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.695320 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:46:33.695372 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.695424 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.695476 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.695527 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.695580 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.695631 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.695683 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.695735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.695796 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:46:33.695813 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:46:33.695843 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:46:33.695872 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:46:33.695900 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:46:33.695929 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:46:33.695952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.695970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.695980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.695990 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.696001 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.696011 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:46:33.696021 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:46:33.696030 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:46:33.696039 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.696048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.696057 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.696066 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.696081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696091 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696101 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.696119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.696128 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.696155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.696164 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.696172 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.696181 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:46:33.696189 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.696198 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.696206 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.696215 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.696224 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.696232 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.696240 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.696248 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.696257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.696267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.696275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.696284 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.696292 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.696306 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:46:33.696316 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:46:33.696324 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:46:33.696332 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.696340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.696348 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.696356 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.696363 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696371 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696379 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.696395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.696404 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.696428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.696435 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.696443 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.696451 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:46:33.696458 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.696466 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.696473 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.696480 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.696488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.696495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.696503 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.696515 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.696523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.696533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.696542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.696551 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.696559 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.696567 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:46:33.696575 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:46:33.696583 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:46:33.696590 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.696598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.696605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.696612 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.696620 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696628 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696635 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.696650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.696657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696672 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.696679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.696687 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.696695 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.696702 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:46:33.696710 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.696717 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.696724 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.696732 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.696738 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.696746 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.696753 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.696760 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.696767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:46:33.696776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.696783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:46:33.696791 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:46:33.696798 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:46:33.696806 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:46:33.696813 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:46:33.696820 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:46:33.696828 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:46:33.696835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:46:33.696843 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:46:33.696850 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:46:33.696857 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696878 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696887 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:46:33.696894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:46:33.696902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:46:33.696909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.696916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:46:33.697127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:46:33.697137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:46:33.697145 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:46:33.697152 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:46:33.697167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:46:33.697174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:46:33.697182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:46:33.697189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:46:33.697197 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:46:33.697204 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:46:33.697211 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:46:33.697218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:46:33.697225 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:46:33.697530 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:46:33.697542 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:46:33.697548 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:46:33.697553 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:46:33.697560 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:46:33.697565 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:46:33.697569 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:46:33.697580 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:46:33.697589 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:46:33.697634 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697643 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:46:33.697658 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:46:33.697680 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:46:33.697687 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:46:33.697692 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:46:33.697696 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:46:33.697711 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:46:33.697723 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697734 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697740 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697753 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697763 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:46:33.697768 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:46:33.697794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.697804 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:46:33.697808 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.697832 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:46:33.697838 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:46:33.697842 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:46:33.697847 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:46:33.697851 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:46:33.697855 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:46:33.697859 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:46:33.697864 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:46:33.697870 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:46:33.697880 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697887 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697891 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:46:33.697898 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697903 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:46:33.697908 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:46:33.697932 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:46:33.697939 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697944 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697949 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697954 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:46:33.697965 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:46:33.697974 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:46:33.697979 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:46:33.697984 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:46:33.697990 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199447" 2019-02-20 06:46:33.697997 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:46:33.698002 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:46:33.698007 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:46:33.698014 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:46:33.698019 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-02-20 06:46:33.698025 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:46:33.698032 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:46:33.698036 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:46:33.698040 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:46:33.698045 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-02-20 06:46:33.698050 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199447 2019-02-20 06:46:33.698071 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199447 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:46:33.698076 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:46:33.698082 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3188"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:46:33.698097 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:46:33.698103 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199447 2019-02-20 06:46:33.698114 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:46:33.698191 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:46:33.698128 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:46:33.698139 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:46:33.698145 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:46:33.698150 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:46:33.698154 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:46:33.698161 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:46:33.698171 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:46:33.698180 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:46:33.698185 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:46:33.698198 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:46:33.698209 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:46:33.698217 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:46:33.705405 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:46:33.705435 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:46:33.705446 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:46:33.705453 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:46:33.705458 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:46:33.705467 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:46:33.705473 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:46:33.705477 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:46:33.705482 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:46:33.705509 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:46:33.849637 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:46:33.849699 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:46:33.849711 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:46:33.849719 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:46:33.849727 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:46:33.849735 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:46:33.849745 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:46:33.849753 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:46:33.849761 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:46:33.849769 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:46:31 GMT 2019-02-20 06:46:33.849779 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:46:33.849787 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:46:33.849796 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:46:33.849810 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:46:33.849849 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:46:33.849874 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:46:33.849888 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:46:33.849895 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:46:33.849903 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:46:33.849957 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:46:33.849975 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:46:33.849984 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:46:33.850023 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:46:33.850034 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:46:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:46:33.850086 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:46:33.850100 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:46:33.850132 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:46:33.850142 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:46:33.850289 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:46:33.850466 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:46:33.850476 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:46:33.850489 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:46:33.850505 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:46:33.850540 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:46:33.850633 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:46:33.850673 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:46:33.850696 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:46:33.850719 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:46:33.850726 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:46:33.850733 nusoap_client: detail =