Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-26010 Model turbiny: RHF4V
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3285
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:29:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:29:45.797910 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:29:45.797962 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:29:45.797976 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:29:45.797991 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:29:45.798001 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:29:45.798009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:29:45.798022 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:29:45.798030 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:29:45.798037 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:29:45.798046 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:29:45.798054 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:29:45.798065 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:29:45.798071 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:29:45.798075 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:29:45.798080 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:29:45.798084 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:29:45.798096 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:29:45.798110 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:29:45.798118 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:29:45.798124 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:29:45.798130 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:29:45.798139 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:29:45.798148 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:29:45.806080 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:29:45.806096 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:29:45.806107 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:29:45.806113 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:29:45.806118 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:29:45.806123 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:29:45.806127 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:29:45.806160 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:29:45.870773 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:29:45.870812 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:29:45.870820 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:29:45.870826 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:29:45.870832 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:29:45.870837 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:29:45.870843 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:29:45.870849 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:29:45.870855 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:29:45.870865 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:29:28 GMT 2019-04-26 06:29:45.870871 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:29:45.870876 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:29:45.870883 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:29:45.870896 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:29:45.870928 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:29:45.870952 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:29:45.878393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:29:45.878473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:29:45.878892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:29:45.878922 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:29:45.886311 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.886358 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 06:29:45.886463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:29:45.886723 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.886747 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:29:45.894249 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:29:45.894332 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.894361 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-26 06:29:45.894512 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:29:45.894568 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:29:45.894641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:29:45.902142 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.902209 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.902226 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.902240 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-04-26 06:29:45.902357 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:29:45.902458 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:29:45.902512 soap_transport_http: read buffer of 5592 bytes 2019-04-26 06:29:45.902537 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-26 06:29:45.902550 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:29:45.902556 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:29:45.902587 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:29:45.902630 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:29:45.902646 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:29:45.902654 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:29:45.902673 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:29:45.902678 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:29:45.902850 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:29:45.902866 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:29:45.902916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.902926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:29:45.902946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.902978 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.902987 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903002 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:29:45.903024 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903032 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903043 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:29:45.903059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.903101 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.903118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903125 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.903142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903171 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.903178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:29:45.903203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.903230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:29:45.903246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:29:45.903267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903303 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903311 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903321 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:29:45.903340 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903357 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:29:45.903374 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903381 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903391 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:29:45.903405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.903440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.903456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:29:45.903480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903506 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.903513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:29:45.903537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.903563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:29:45.903579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:29:45.903599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903625 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903632 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903642 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:29:45.903659 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903666 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903676 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:29:45.903694 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.903700 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903710 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:29:45.903727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.903734 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903744 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.903757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.903796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.903811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.903833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.903927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.903944 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:29:45.903966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:29:45.903979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.903994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:29:45.904004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:29:45.904020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904026 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:29:45.904041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904066 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904074 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904084 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:29:45.904097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.904138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904144 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.904159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904184 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.904192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904203 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:29:45.904216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904242 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:29:45.904257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904264 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:29:45.904284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.904340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.904381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904388 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.904402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904427 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.904434 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904445 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:29:45.904458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904483 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:29:45.904498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904505 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:29:45.904519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904551 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904562 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:29:45.904580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.904610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904639 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:29:45.904654 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904661 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.904675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904699 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.904706 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904716 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:29:45.904730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904755 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:29:45.904771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904777 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:29:45.904791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904816 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904824 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:29:45.904853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.904860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.904883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.904912 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:29:45.904928 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.904954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.904987 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.904997 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:29:45.905011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:29:45.905052 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905058 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:29:45.905072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.905105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.905128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:29:45.905168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905175 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.905188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905213 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.905220 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905230 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:29:45.905244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905269 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:29:45.905290 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905297 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:29:45.905311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.905343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.905366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905391 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.905407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905413 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.905427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905452 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.905459 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905469 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:29:45.905482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905507 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:29:45.905522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:29:45.905542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905567 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.905574 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905585 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:29:45.905598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.905638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905645 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.905659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905683 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.905691 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:29:45.905714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:29:45.905754 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905761 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:29:45.905775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905800 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.905807 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905817 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:29:45.905830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.905870 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905877 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.905891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905915 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.905923 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:29:45.905946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.905972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:29:45.905987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.905994 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:29:45.906007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906032 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.906039 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906049 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:29:45.906067 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.906073 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906083 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:29:45.906097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906126 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.906141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906147 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.906161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906186 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.906194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906204 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:29:45.906217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906242 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:29:45.906257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906264 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:29:45.906283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906308 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.906316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.906339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.906379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906386 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.906400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906425 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.906432 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906442 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:29:45.906455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.906495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906501 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:29:45.906515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906540 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:29:45.906547 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906557 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:29:45.906570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906595 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.906610 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.906630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906661 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906701 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.906722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.906738 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906750 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:29:45.906760 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:29:45.906773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:29:45.906798 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:29:45.906814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906820 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:29:45.906834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906860 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:29:45.906867 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906877 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:29:45.906891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.906917 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.906932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906938 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.906952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906982 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.906996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.907040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.907057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:29:45.907079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:29:45.907091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:29:45.907115 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:29:45.907131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:29:45.907152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907184 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:29:45.907212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907219 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:29:45.907247 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907254 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907264 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:29:45.907287 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.907295 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907305 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:29:45.907323 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.907330 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907340 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:29:45.907357 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.907364 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907374 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:29:45.907391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.907398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.907421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.907470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.907486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907493 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.907508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907533 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907540 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:29:45.907564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.907590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:29:45.907605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907611 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:29:45.907625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907650 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907657 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907667 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:29:45.907685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.907719 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907736 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:29:45.907749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.907782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.907797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.907817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907842 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:29:45.907875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.907900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:29:45.907916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907922 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:29:45.907936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.907969 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.907979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.907992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.908032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.908053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908086 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:29:45.908109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.908149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:29:45.908170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908195 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908202 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908212 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:29:45.908230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.908265 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908291 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908302 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:29:45.908316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.908365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908372 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.908386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908411 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908418 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:29:45.908442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.908483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.908503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908529 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.908536 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908546 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:29:45.908563 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908570 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908580 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:29:45.908598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908614 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:29:45.908632 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.908639 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:29:45.908666 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.908673 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908683 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:29:45.908696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.908752 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.908772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:29:45.908828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.908843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908853 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.908868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908899 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908907 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908917 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908930 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.908961 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.908987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.908994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.909022 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.909029 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909039 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:29:45.909056 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.909063 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909073 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:29:45.909090 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.909097 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909107 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:29:45.909125 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.909131 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909141 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:29:45.909159 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:29:45.909166 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909176 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:29:45.909193 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909200 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909210 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.909227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909244 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.909262 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909268 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909316 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:29:45.909338 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909345 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909355 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:29:45.909369 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.909445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909452 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.909468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.909500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909510 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:29:45.909528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909535 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909544 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:29:45.909562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909569 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909578 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:29:45.909596 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.909603 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909612 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:29:45.909625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.909663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909685 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.909699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909725 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:29:45.909756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.909771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.909781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.909795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909823 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909840 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.909884 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909909 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.909917 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:29:45.909945 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.909952 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909963 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:29:45.909980 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.909987 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.909997 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:29:45.910014 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.910021 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910031 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:29:45.910049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.910055 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910065 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:29:45.910083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.910089 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:29:45.910117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.910151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910158 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910167 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:29:45.910185 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910192 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910202 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:29:45.910219 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:29:45.910253 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910260 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910270 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:29:45.910289 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.910342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.910360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.910382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910407 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910414 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910424 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:29:45.910442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.910448 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.910476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910483 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910493 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:29:45.910510 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.910517 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910527 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.910540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.910577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.910613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:29:45.910669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.910684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.910694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.910708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910768 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.910841 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910885 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.910897 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910913 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:29:45.910943 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.910954 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.910970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:29:45.911008 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.911020 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911037 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:29:45.911066 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.911077 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911094 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:29:45.911124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911136 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911154 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:29:45.911184 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911196 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911212 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:29:45.911242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.911301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911310 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911320 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:29:45.911338 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911345 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911356 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:29:45.911373 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911380 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911390 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:29:45.911407 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911414 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911424 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:29:45.911441 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911448 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911458 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:29:45.911472 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.911531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.911547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911576 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911583 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911594 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911607 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.911638 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911664 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.911671 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911681 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:29:45.911699 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.911706 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911716 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:29:45.911734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.911740 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911750 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:29:45.911767 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911774 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911784 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:29:45.911801 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911808 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911818 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:29:45.911836 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911843 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911852 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:29:45.911870 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.911876 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911886 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:29:45.911904 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911911 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911921 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:29:45.911938 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911945 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911955 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:29:45.911973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.911979 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.911989 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:29:45.912007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.912013 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:29:45.912041 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.912047 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912057 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:29:45.912074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.912081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.912109 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.912116 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912126 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:29:45.912139 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912222 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912230 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:29:45.912248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912279 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.912286 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912297 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:29:45.912311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912337 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912360 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.912374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912400 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.912407 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912417 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:29:45.912431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912456 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:29:45.912472 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912478 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:29:45.912492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.912524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.912552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.912559 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912569 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:29:45.912586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.912593 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912603 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:29:45.912620 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.912627 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912637 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:29:45.912649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912688 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:29:45.912703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912710 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.912724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912749 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.912756 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912766 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:29:45.912779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.912794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912804 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:29:45.912818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.912845 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:29:45.912852 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.912862 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:29:45.912876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.912892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.912905 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.912931 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.912939 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.912949 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:29:45.912966 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.912973 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.912983 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:29:45.913001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.913008 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913018 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:29:45.913035 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:29:45.913042 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913052 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:29:45.913070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.913076 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:29:45.913103 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.913110 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913120 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:29:45.913137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.913144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913154 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:29:45.913171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.913178 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913188 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:29:45.913205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.913212 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913222 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:29:45.913239 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.913246 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.913269 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:29:45.913323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.913342 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:29:45.913364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913389 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.913396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.913419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.913445 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.913460 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913467 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.913480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913506 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913513 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913523 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:29:45.913536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.913561 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:29:45.913575 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913601 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.913608 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913618 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:29:45.913636 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:29:45.913643 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913706 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:29:45.913740 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.913751 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:29:45.913790 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:29:45.913829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.913859 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.913897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.913959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.913978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.914007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914015 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914026 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:29:45.914044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914052 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914062 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:29:45.914075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.914110 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914126 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914132 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.914147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914172 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914179 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:29:45.914203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.914228 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.914242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914269 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914283 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.914339 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914366 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914373 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914383 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:29:45.914401 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914408 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914418 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:29:45.914435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.914442 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914452 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:29:45.914469 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914476 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914486 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:29:45.914503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.914510 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914520 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:29:45.914537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914544 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914554 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:29:45.914571 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.914578 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914588 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:29:45.914606 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914613 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914622 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:29:45.914640 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914646 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914656 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:29:45.914670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.914716 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.914733 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:29:45.914755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914780 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914787 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914797 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:29:45.914816 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.914823 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914833 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:29:45.914850 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.914857 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914867 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:29:45.914884 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914891 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914900 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:29:45.914918 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.914925 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914935 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:29:45.914948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.914979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.914990 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.915006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.915028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.915119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.915136 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915147 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:29:45.915157 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:29:45.915170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:29:45.915194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:29:45.915209 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915215 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:29:45.915229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915254 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.915261 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915271 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:29:45.915290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.915316 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.915331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915338 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.915352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915378 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:29:45.915385 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915395 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:29:45.915408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.915433 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:29:45.915448 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915455 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:29:45.915468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.915500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.915524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.915549 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.915564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915570 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.915585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915610 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915617 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:29:45.915640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.915656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.915666 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:29:45.915679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915707 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915714 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915724 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.915767 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915793 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.915801 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915811 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:29:45.915829 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.915835 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915845 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:29:45.915863 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.915869 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915879 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:29:45.915897 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.915903 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915913 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:29:45.915930 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.915937 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915947 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:29:45.915964 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:29:45.915971 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.915981 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:29:45.915998 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:29:45.916005 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916015 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:29:45.916032 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:29:45.916039 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916049 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:29:45.916066 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.916073 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916083 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:29:45.916101 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916107 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916117 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:29:45.916135 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916142 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916151 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:29:45.916169 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916176 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916186 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:29:45.916203 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916210 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916220 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:29:45.916233 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.916300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916320 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916327 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:29:45.916344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916376 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916386 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:29:45.916400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916425 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.916440 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916447 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.916461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916486 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.916493 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916503 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:29:45.916517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916542 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:29:45.916557 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916564 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.916578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916603 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916610 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916620 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:29:45.916638 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.916645 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916654 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:29:45.916672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.916679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916688 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:29:45.916706 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.916713 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916722 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:29:45.916735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916773 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916788 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916795 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.916809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916834 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916841 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916851 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:29:45.916865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.916880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916890 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.916904 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916932 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916940 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916950 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.916980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.916994 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.917027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:29:45.917055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.917061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:29:45.917089 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917096 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917106 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:29:45.917123 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.917130 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917140 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:29:45.917158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:29:45.917192 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917199 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917209 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:29:45.917227 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:29:45.917234 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917244 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:29:45.917257 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.917301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.917320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917327 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:29:45.917349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917376 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.917383 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917393 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:29:45.917411 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917418 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917428 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:29:45.917445 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917452 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917462 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:29:45.917479 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.917486 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917496 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:29:45.917513 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917520 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917529 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:29:45.917547 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917554 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917564 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:29:45.917606 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917616 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917628 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:29:45.917663 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.917671 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917681 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:29:45.917695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.917748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.917764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:29:45.917786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917811 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.917818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:29:45.917842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.917867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:29:45.917885 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:29:45.917892 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:29:45.917904 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:29:45.917921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917927 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:29:45.917941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.917965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.917985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:29:45.918002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.918013 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:29:45.918023 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:29:45.918041 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.918047 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:29:45.918058 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:29:45.918075 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:29:45.918091 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:29:45.918102 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:29:45.918120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.918128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.918138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.918156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.918162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.918173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.918190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.918197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.918207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.918224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.918230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:29:45.918241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.918258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.918264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:29:45.918279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.918298 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:29:45.918305 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:29:45.918315 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:29:45.918331 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.918338 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.918348 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.918365 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:29:45.918372 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:29:45.918382 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:29:45.918399 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.918406 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:29:45.918416 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.918432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.918439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:29:45.918449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.918465 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:29:45.918471 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:29:45.918481 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:29:45.918497 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:29:45.918534 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.918563 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:29:45.918591 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.918618 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:29:45.918645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.918671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:29:45.918698 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.918724 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:29:45.918751 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.918777 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:29:45.918803 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:29:45.918830 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:29:45.918856 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:29:45.918882 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:29:45.918910 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:29:45.918938 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:29:45.918964 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.918990 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:29:45.919016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.919042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:29:45.919068 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.919095 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:29:45.919121 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.919148 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:29:45.919174 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.919201 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.919280 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.919309 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:29:45.919335 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.919361 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:29:45.919388 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.919415 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:29:45.919441 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.919467 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:29:45.919494 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.919522 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.919549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.919576 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:29:45.919603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.919630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.919656 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.919683 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.919709 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.919734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.919761 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.919787 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:29:45.919813 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:29:45.919840 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:29:45.919866 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.919892 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:29:45.919919 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.919945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.919972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.919998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:29:45.920025 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.920051 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:29:45.920077 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.920104 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:29:45.920130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.920157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:29:45.920183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.920209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:29:45.920236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.920264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:29:45.920297 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920316 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920342 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.920369 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920386 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920403 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920429 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.920455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.920557 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920583 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920609 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920635 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920661 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920678 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920705 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920731 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920748 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920774 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920801 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920827 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920852 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920879 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.920904 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920931 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.920957 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.920983 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.921032 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921079 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.921115 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.921179 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921207 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.921233 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921259 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.921291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.921446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921463 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.921530 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921556 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.921582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921642 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.921668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.921823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.921926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.921976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.922028 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922054 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.922081 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922100 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922162 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.922189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922215 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:29:45.922241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922258 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.922332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.922451 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922477 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:29:45.922503 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922529 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.922555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.922608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922625 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.922711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:29:45.922882 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922899 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922925 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.922951 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922968 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.922985 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923011 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.923037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.923139 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923165 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923190 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923216 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923242 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923259 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923289 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923316 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923333 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923358 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923385 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923411 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923438 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923464 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.923490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923516 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:29:45.923633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:29:45.923706 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.923758 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.923811 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923837 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.923862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.923989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.924015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924091 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.924127 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924164 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.924191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924209 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924226 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.924282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:29:45.924404 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924455 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.924507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.924610 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924636 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:29:45.924662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924679 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:29:45.924765 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924791 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:29:45.924817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.924903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.924997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:29:45.925022 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925048 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:29:45.925074 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925101 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:29:45.925127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925153 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:29:45.925179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.925288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:29:45.925433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:29:45.925460 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.925520 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.925570 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.925619 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.925666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.925714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.925761 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.925809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.925861 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.925908 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.925956 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.926003 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.926050 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.926098 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.926145 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.926191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.926238 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.926291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.926341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.926388 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.926438 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.926492 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.926563 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.926610 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.926656 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.926703 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.926749 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.926798 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.926847 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.926900 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.926946 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.926994 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.927050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.927099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.927146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.927194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.927240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.927293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.927343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.927391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.927439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.927486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.927533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.927579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.927626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.927674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.927781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.927828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.927876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.927924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.927973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.928022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.928070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.928123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.928175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.928221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.928269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.928322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.928368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.928417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.928465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.928516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.928563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.928611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.928668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.928715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.928763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.928811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.928857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.928905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.928951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.928999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.929046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.929092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.929141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.929187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.929234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.929287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.929335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.929381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.929511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.929568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.929623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.929673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.929722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.929774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.929826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.929873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.929919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.929966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.930012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.930061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.930110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.930166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.930214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.930262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.930334 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:29:45.930362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.930424 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.930479 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.930533 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.930588 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.930641 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.930694 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.930748 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.930801 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.930855 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.930909 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.930963 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.931016 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.931070 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.931124 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.931178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.931231 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.931291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.931370 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.931437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.931502 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.931556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.931610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.931664 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.931717 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.931773 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.931837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.931891 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.931944 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.931998 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.932052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.932105 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.932169 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:29:45.932193 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.932248 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.932308 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.932362 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.932416 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.932470 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.932523 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.932578 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.932632 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.932686 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.932740 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.932794 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.932848 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.932902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.932958 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.933012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.933065 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.933187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.933242 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.933302 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.933357 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.933417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.933471 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.933524 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.933578 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.933632 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.933686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.933740 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.933794 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.933848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.933901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.933954 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.934015 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:29:45.934038 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.934087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.934135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.934183 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.934232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.934285 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.934333 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.934381 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.934429 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.934477 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.934526 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.934575 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.934623 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.934672 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.934721 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.934769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.934817 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.934865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.934914 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.934962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.935009 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.935058 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.935107 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.935155 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.935203 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.935252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.935305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.935354 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.935402 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.935450 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.935498 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.935547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.935674 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:29:45.935699 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.935754 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.935805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.935856 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.935906 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.935956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:29:45.936006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:29:45.936056 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:29:45.936107 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.936158 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.936208 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.936258 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.936315 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.936366 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.936417 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.936467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.936517 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.936569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.936620 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.936671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.936720 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.936770 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.936820 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.936870 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:29:45.936920 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.937001 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.937079 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.937131 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.937182 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.937232 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.937290 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.937341 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.937423 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:29:45.937442 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:29:45.937473 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:29:45.937501 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:29:45.937528 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:29:45.937554 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:29:45.937583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.937601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.937611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.937622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.937632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.937642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:29:45.937652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:29:45.937662 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:29:45.937670 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.937680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.937689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.937698 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.937707 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.937716 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.937726 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.937735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.937744 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.937760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.937771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.937780 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.937789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.937798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.937807 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.937815 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:29:45.937825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.937833 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.937842 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.937851 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.937860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.937869 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.937877 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.937886 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.937895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.937905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.937912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.937922 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.937935 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.937945 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:29:45.937954 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:29:45.937962 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:29:45.937970 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.937978 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.937985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.937993 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.938001 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938009 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938017 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.938033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.938041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938057 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.938064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.938072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.938079 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.938087 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:29:45.938094 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.938101 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.938116 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.938124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.938132 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.938140 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.938148 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.938155 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.938163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.938173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.938182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.938191 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.938199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.938207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:29:45.938214 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:29:45.938222 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:29:45.938230 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.938238 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.938245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.938252 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.938260 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938267 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938279 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938287 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.938295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.938302 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938323 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.938331 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.938340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.938347 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.938354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:29:45.938363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.938370 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.938378 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.938385 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.938393 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.938402 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.938412 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.938420 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.938428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:29:45.938437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.938444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:29:45.938452 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:29:45.938460 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:29:45.938467 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:29:45.938475 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:29:45.938482 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:29:45.938489 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:29:45.938496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:29:45.938503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:29:45.938510 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:29:45.938517 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938526 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938533 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:29:45.938540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:29:45.938548 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:29:45.938555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:29:45.938570 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:29:45.938578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:29:45.938585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:29:45.938591 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:29:45.938598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:29:45.938605 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:29:45.938612 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:29:45.938618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:29:45.938626 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:29:45.938633 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:29:45.938639 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:29:45.938646 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:29:45.938653 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:29:45.938736 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:29:45.938746 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:29:45.938751 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:29:45.938755 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:29:45.938762 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:29:45.938767 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:29:45.938771 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:29:45.938781 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:29:45.938791 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:29:45.938834 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.938841 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:29:45.938855 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:29:45.938877 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:29:45.938883 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:29:45.938888 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:29:45.938892 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:29:45.938897 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:29:45.938908 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.938915 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.938920 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.938932 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.938941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:29:45.938946 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:29:45.938971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.938980 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:29:45.938985 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.939008 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:29:45.939014 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:29:45.939018 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:29:45.939022 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:29:45.939026 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:29:45.939030 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:29:45.939035 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:29:45.939039 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:29:45.939046 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199447" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:29:45.939056 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.939063 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.939067 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:29:45.939073 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.939079 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:29:45.939083 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:29:45.939107 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:29:45.939113 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.939118 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.939123 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.939128 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:29:45.939138 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:29:45.939147 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:29:45.939152 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:29:45.939157 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:29:45.939164 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199447" 2019-04-26 06:29:45.939171 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:29:45.939175 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:29:45.939180 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:29:45.939186 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:29:45.939191 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-04-26 06:29:45.939198 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:29:45.939205 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:29:45.939209 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:29:45.939213 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:29:45.939218 wsdl: in serializeType: returning: 199447 2019-04-26 06:29:45.939223 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199447 2019-04-26 06:29:45.939289 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199447 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:29:45.939295 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:29:45.939301 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3086"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:29:45.939316 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:29:45.939322 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199447 2019-04-26 06:29:45.939332 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:29:45.939413 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:29:45.939345 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:29:45.939356 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:29:45.939361 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:29:45.939365 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:29:45.939369 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:29:45.939377 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:29:45.939387 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:29:45.939395 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:29:45.939402 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:29:45.939420 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:29:45.939431 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:29:45.939439 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:29:45.948150 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:29:45.948183 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:29:45.948204 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:29:45.948211 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:29:45.948218 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:29:45.948224 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:29:45.948229 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:29:45.948233 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:29:45.948239 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:29:45.948269 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:29:45.970224 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:29:45.970270 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:29:45.970286 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:29:45.970292 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:29:45.970297 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:29:45.970303 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:29:45.970310 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:29:45.970316 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:29:45.970322 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:29:45.970327 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:29:28 GMT 2019-04-26 06:29:45.970334 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:29:45.970340 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:29:45.970346 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:29:45.970357 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:29:45.970387 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:29:45.970398 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:29:45.970409 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:29:45.970414 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:29:45.970419 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:29:45.970454 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:29:45.970467 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:29:45.970473 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:29:45.970497 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:29:45.970504 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:29:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:29:45.970543 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:29:45.970552 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:29:45.970576 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:29:45.970583 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:29:45.970702 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:29:45.970801 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:29:45.970808 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:29:45.970817 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:29:45.970827 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:29:45.970851 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:29:45.970908 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:29:45.970930 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:29:45.970942 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:29:45.970950 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:29:45.970955 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:29:45.970960 nusoap_client: detail =