Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VC43008314411-AA510 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUBARU
 Silnik:
JR T2472
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:15 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:49:32.437369 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:49:32.437440 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:32.437454 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:49:32.437470 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:32.437480 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:49:32.437487 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:49:32.437500 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:49:32.437508 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:32.437514 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:32.437523 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:32.437531 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:49:32.437543 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:49:32.437548 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:49:32.437552 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:49:32.437557 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:49:32.437560 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:49:32.437572 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:32.437586 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:32.437594 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:49:32.437600 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:49:32.437606 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:49:32.437614 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:49:32.437623 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:49:32.445416 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:49:32.445434 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:49:32.445448 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:49:32.445457 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:32.445466 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:32.445474 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:49:32.445485 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:49:32.445520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:49:32.464007 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:49:32.464029 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:49:32.464041 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:32.464052 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:49:32.464062 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:49:32.464080 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:49:32.464090 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:49:32.464101 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:49:32.464111 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:49:32.464121 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:15 GMT 2019-04-26 05:49:32.464131 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:49:32.464140 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:49:32.464151 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:49:32.464164 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:49:32.464200 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:49:32.471959 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.471991 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.479649 soap_transport_http: read buffer of 6360 bytes 2019-04-26 05:49:32.479684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:32.479893 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.479927 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 05:49:32.487222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:32.487461 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.487708 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.487737 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.487766 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.487794 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-26 05:49:32.495117 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.495147 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 05:49:32.495391 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.495440 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.495550 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:32.495577 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-26 05:49:32.502859 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-26 05:49:32.509755 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-26 05:49:32.509778 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:49:32.509787 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:49:32.509823 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:49:32.509875 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:49:32.509897 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:49:32.509910 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:49:32.509936 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:49:32.509948 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:49:32.510176 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:49:32.510197 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:49:32.510280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:49:32.510329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510385 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.510400 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510426 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:32.510465 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.510477 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510496 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:32.510525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.510590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.510618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.510657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510707 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.510720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:49:32.510763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.510809 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:49:32.510837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:49:32.510873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510920 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.510932 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.510950 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:32.510982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.510994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511011 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:32.511043 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.511054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511071 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:49:32.511096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.511155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.511183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:49:32.511218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511263 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.511283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:49:32.511327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.511372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:49:32.511399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:49:32.511436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511496 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.511509 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511527 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:32.511560 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.511572 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511587 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:32.511619 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.511630 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511653 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:49:32.511687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.511697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.511737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.511837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.511866 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.511898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.511970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.512053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.512096 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512115 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:32.512135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:49:32.512160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:32.512210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:49:32.512238 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512248 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:49:32.512308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512358 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.512371 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512390 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:32.512437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.512483 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.512512 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512524 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.512562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512610 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.512622 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512640 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:49:32.512665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.512711 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:49:32.512746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512756 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:49:32.512781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.512851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512872 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.512895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.512947 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.512976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.512986 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.513011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.513091 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513110 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:49:32.513138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.513191 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:49:32.513252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513265 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:49:32.513302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.513366 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513396 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:32.513429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.513442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.513484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.513551 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:49:32.513579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513595 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.513620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513665 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.513677 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513694 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:49:32.513719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.513768 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:49:32.513795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513805 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:49:32.513829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.513884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513901 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:32.513934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.513946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.513963 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.513987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.514038 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:49:32.514065 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514077 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.514109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514153 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.514164 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514182 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:49:32.514206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.514251 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:49:32.514288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514299 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:49:32.514324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514375 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.514386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514402 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.514428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.514469 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:49:32.514493 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514503 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.514525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514565 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.514576 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514601 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:49:32.514623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.514673 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:49:32.514700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514710 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:49:32.514734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.514792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514809 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.514832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.514874 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.514903 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514913 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.514938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.514982 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.514994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515011 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:49:32.515035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515064 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:49:32.515097 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515105 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:49:32.515121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515145 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.515152 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515162 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:49:32.515175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515199 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.515213 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515218 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.515232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515255 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.515261 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515271 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:49:32.515289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515313 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:49:32.515328 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515333 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:49:32.515347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515370 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.515377 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515386 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:49:32.515399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515432 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.515447 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515453 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.515466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515490 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.515496 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:49:32.515518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:49:32.515555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515561 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:49:32.515581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515605 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.515612 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515621 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:49:32.515638 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.515644 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515653 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:49:32.515665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515692 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.515707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515715 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.515729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515752 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.515758 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515767 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:49:32.515788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.515830 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:49:32.515884 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515895 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:32.515937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.515973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.515983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.515995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.516028 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.516052 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516062 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.516086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516130 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.516141 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516158 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:32.516182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.516399 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.516426 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516434 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:49:32.516453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516484 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:32.516492 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516503 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:49:32.516517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.516546 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.516562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516568 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.516583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516608 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516614 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.516677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.516693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:32.516715 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:49:32.516729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:32.516754 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:32.516769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516776 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:49:32.516790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516816 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:32.516824 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516834 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:49:32.516847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.516873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.516888 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516894 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.516908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516938 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.516975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.516995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.517018 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517029 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:32.517039 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:49:32.517051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:32.517075 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:32.517090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517097 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:49:32.517111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517143 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:49:32.517171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517178 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517188 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:49:32.517206 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517213 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517223 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:32.517240 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.517247 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517257 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:32.517275 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.517281 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517291 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:49:32.517318 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.517325 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517335 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:49:32.517353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.517359 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.517381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.517431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.517452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517458 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.517473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517498 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517505 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:49:32.517528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.517553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:49:32.517567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:49:32.517588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517618 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517625 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517635 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:49:32.517652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517669 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.517687 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517693 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517703 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:32.517715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.517748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.517763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517769 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.517783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:49:32.517838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.517864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:49:32.517879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:32.517900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.517944 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.517965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.517993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.518019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.518039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518064 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:32.518094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.518134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518140 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:32.518154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518178 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518185 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518195 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:49:32.518213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.518248 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518255 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518265 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:32.518277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.518334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518347 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.518362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518387 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518394 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:32.518417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.518457 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518463 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.518477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518501 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.518508 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518518 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:32.518536 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518542 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:32.518569 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.518576 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518585 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:32.518607 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.518614 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518624 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:32.518649 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.518668 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518684 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:32.518705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.518801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518811 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.518835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.518893 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518912 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:49:32.518936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.518959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.518977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.519002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519048 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519057 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519068 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.519114 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.519146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.519175 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.519181 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519191 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:49:32.519209 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.519216 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519226 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:49:32.519243 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.519250 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519260 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:49:32.519277 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.519284 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519300 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:49:32.519320 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:32.519327 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519337 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:49:32.519355 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519361 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519371 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.519389 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519405 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.519422 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519429 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519439 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:32.519456 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519462 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519472 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:32.519485 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.519553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.519574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519604 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.519611 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519621 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:32.519639 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519645 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519655 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:32.519672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.519679 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:32.519706 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.519712 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519722 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:49:32.519734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.519771 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.519807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519832 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519849 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:49:32.519862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.519877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.519887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.519900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519928 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519945 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519958 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.519974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.519987 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520012 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520019 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520029 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:32.520046 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520053 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520063 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:49:32.520081 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520087 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520097 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:32.520114 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520120 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520130 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:49:32.520147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.520154 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520163 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:32.520181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.520187 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520196 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:32.520213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.520247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520253 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520262 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:49:32.520280 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520286 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520301 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:49:32.520320 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520327 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520337 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:32.520354 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:32.520383 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.520442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.520460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.520481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520506 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520513 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520523 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:32.520540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520557 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.520574 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520580 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520590 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:32.520608 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.520627 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520637 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.520649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.520684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.520719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520750 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520756 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520766 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:49:32.520778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.520792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.520802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.520815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520843 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520871 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.520900 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520924 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520931 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520940 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:32.520957 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.520963 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.520972 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:49:32.520993 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.520999 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521009 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:32.521026 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.521032 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521041 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:49:32.521058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521064 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521074 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:32.521090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521097 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:32.521122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.521155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521162 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521171 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:49:32.521188 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521194 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521204 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:49:32.521221 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521227 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521236 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:49:32.521252 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521258 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521268 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:32.521284 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521290 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521306 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:32.521331 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.521390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.521406 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521434 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521441 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.521494 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521520 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.521526 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521536 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:49:32.521554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.521560 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521570 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:49:32.521587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.521594 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521603 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:49:32.521633 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521639 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521649 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:49:32.521666 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521672 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521682 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:49:32.521698 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521705 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521715 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:32.521731 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521738 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521747 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:49:32.521764 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521770 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521780 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:49:32.521796 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521803 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521812 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:49:32.521829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521835 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521844 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:32.521861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521867 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:32.521893 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.521900 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521909 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:49:32.521925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.521932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.521958 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.521964 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.521973 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:49:32.521986 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.522047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522072 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:49:32.522088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522111 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.522118 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522127 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:32.522140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522165 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.522179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522185 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.522198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522222 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.522229 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522239 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:49:32.522251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522275 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:49:32.522289 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522300 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:49:32.522326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.522369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.522397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.522404 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522413 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:32.522431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.522437 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522455 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:32.522473 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.522479 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522489 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:49:32.522501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522547 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:49:32.522562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522568 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.522583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522624 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.522632 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522641 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:49:32.522654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.522668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522677 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:49:32.522690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.522716 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522722 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.522732 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.522759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.522772 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522797 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.522804 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522813 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:49:32.522830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.522837 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522846 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:49:32.522863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.522877 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522886 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:49:32.522903 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:32.522909 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522919 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:49:32.522944 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.522950 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522959 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:49:32.522976 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.522982 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.522991 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:49:32.523008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.523015 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.523024 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:32.523040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.523047 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.523056 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:49:32.523073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.523079 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.523089 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:49:32.523105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.523112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.523121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.523133 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:32.523195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523212 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:49:32.523233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523267 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.523274 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.523302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523328 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.523343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.523364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523389 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523396 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523406 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:49:32.523418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:49:32.523456 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523483 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.523489 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523499 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:49:32.523517 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:32.523523 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523532 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:49:32.523550 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.523557 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523567 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:49:32.523579 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:32.523603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.523640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523666 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.523673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.523700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.523707 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523716 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:32.523734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.523741 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523751 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:32.523763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523811 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523817 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.523831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523868 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523875 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523885 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:49:32.523897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.523912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.523921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.523934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523960 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523967 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523976 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.523988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.524017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524041 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524048 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524057 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:49:32.524074 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524081 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:49:32.524106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.524113 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524122 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:49:32.524139 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524145 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524154 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:49:32.524171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.524177 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524187 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:49:32.524203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524209 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524219 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:49:32.524235 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.524242 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524251 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:49:32.524268 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524274 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524283 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:32.524305 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524312 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524322 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:32.524347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.524393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.524410 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:49:32.524431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524458 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524465 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524475 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:32.524493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.524500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524509 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:32.524527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.524533 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524543 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:32.524561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524567 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:32.524594 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.524600 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524622 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:32.524635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.524687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.524701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524706 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.524719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524753 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.524807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.524822 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524832 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:32.524841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:49:32.524852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:32.524874 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:49:32.524888 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524894 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:49:32.524907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524929 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.524936 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524945 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:49:32.524957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.524979 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.524993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.524999 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.525011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525034 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:32.525040 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525049 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:49:32.525061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.525084 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:49:32.525097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525103 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:49:32.525115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.525144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.525165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.525188 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.525201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525207 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.525220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525243 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525272 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:49:32.525290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.525321 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:49:32.525348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525377 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525384 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525394 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.525436 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525461 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525468 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525478 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:49:32.525496 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525503 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525512 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:49:32.525530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525536 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525546 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:49:32.525564 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525570 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525580 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:49:32.525597 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525604 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525613 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:49:32.525631 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:32.525637 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525647 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:49:32.525664 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:32.525671 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525680 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:49:32.525698 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:32.525704 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525714 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:49:32.525737 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.525744 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525753 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:49:32.525771 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525777 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525787 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:49:32.525817 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525823 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525832 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:49:32.525849 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525855 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525877 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:49:32.525893 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.525899 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525908 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:49:32.525920 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.525976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.525992 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.525998 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:49:32.526013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526042 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526051 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:49:32.526063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.526086 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.526100 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526110 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.526131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526173 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.526184 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526201 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:49:32.526238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.526301 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:49:32.526322 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526329 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.526344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526368 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526376 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526386 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:49:32.526404 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.526410 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526420 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:32.526444 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.526451 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526461 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:32.526479 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526486 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526496 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:32.526509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.526546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526561 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526567 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.526581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526606 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:49:32.526637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.526652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.526662 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.526675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526709 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526716 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526726 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.526777 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.526809 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526819 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:32.526837 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.526843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:32.526870 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526877 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526887 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:49:32.526904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.526911 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526921 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:49:32.526938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:32.526971 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.526978 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.526988 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:49:32.527018 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:32.527025 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.527034 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:49:32.527046 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.527083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.527099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:49:32.527120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527144 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.527150 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527160 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:49:32.527177 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527183 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527192 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:49:32.527208 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527215 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527224 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:49:32.527241 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.527247 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527256 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:49:32.527287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527299 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527310 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:49:32.527338 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527344 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527354 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:49:32.527371 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527378 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527388 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:49:32.527405 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527411 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527422 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:49:32.527439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.527490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.527506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527512 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:49:32.527529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.527560 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:49:32.527583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.527621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:49:32.527637 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:32.527644 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:49:32.527654 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:49:32.527682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527688 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:49:32.527701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.527741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:32.527756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.527766 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:32.527775 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:49:32.527791 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.527796 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:49:32.527806 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:49:32.527821 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:32.527828 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:49:32.527837 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:49:32.527853 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.527859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.527868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.527885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.527891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.527900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.527916 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.527922 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.527931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.527946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.527952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:49:32.527961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.527976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.527982 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:49:32.527992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.528007 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:32.528013 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:49:32.528022 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:49:32.528038 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.528044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.528053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.528069 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:32.528075 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:49:32.528085 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:49:32.528100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.528106 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:49:32.528115 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.528130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.528136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:32.528146 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.528161 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:32.528166 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:49:32.528175 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:49:32.528188 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:49:32.528220 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.528247 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:49:32.528287 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.528332 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:49:32.528360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.528386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:49:32.528412 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.528448 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:49:32.528476 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.528502 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:49:32.528528 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:49:32.528555 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:49:32.528583 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:49:32.528621 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:49:32.528648 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:49:32.528687 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:49:32.528718 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.528742 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:49:32.528766 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.528791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:49:32.528815 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.528839 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:49:32.528863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.528888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:49:32.528913 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.528938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.528962 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.528987 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:32.529050 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.529074 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:32.529098 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.529123 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:49:32.529148 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.529173 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:49:32.529197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.529223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.529248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.529286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:32.529331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.529359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.529386 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.529412 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.529453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.529481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.529507 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.529533 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:49:32.529559 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:49:32.529593 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:49:32.529632 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.529657 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:49:32.529695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.529719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.529743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.529768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:49:32.529792 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.529816 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:49:32.529841 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.529865 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:49:32.529890 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.529915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:49:32.529939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.529964 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:32.529987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.530013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:49:32.530039 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530056 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530080 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.530105 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530121 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530136 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.530184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.530300 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530340 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530366 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530392 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530418 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530450 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530477 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530503 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530520 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530546 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530578 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530604 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530642 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530667 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.530704 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530729 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530777 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.530801 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.530865 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530889 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.530913 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530937 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.530961 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.530985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.531009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.531152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531184 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.531232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531256 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.531301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.531395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.531525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531559 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531576 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.531641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.531750 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531774 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.531799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531816 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531831 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531847 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531872 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.531896 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531920 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:32.531944 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.531976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.532024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.532134 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532158 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:49:32.532182 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532206 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.532230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532255 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.532297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532315 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.532415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:49:32.532601 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532631 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.532694 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532727 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532750 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.532775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.532870 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532894 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.532917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532941 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.532965 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.532981 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533004 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.533028 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533044 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533067 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.533092 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533115 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.533139 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533163 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.533188 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533212 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.533236 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533273 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:32.533303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:32.533386 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.533450 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533477 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.533503 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533529 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.533554 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.533733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533788 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.533813 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533837 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.533862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.533942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.533989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:32.534053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.534149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.534245 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534283 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:32.534314 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534345 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534362 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534379 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534405 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:32.534442 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:32.534495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.534583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:32.534723 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534747 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:49:32.534770 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534795 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:32.534819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:32.534867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534938 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.534963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.534994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:32.535096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:49:32.535120 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.535173 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.535219 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.535279 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.535345 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.535393 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.535446 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.535495 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.535547 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.535595 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.535655 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.535720 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.535763 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.535808 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.535852 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.535895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.535939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.535983 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.536029 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.536073 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.536119 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.536171 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.536220 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.536277 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.536343 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.536391 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.536447 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.536497 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.536546 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.536604 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.536665 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.536724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.536776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.536821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.536865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.536910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.536952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.536997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.537042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.537087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.537131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.537175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.537219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.537262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.537311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.537379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.537449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.537496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.537544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.537592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.537706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.537751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.537796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.537844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.537892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.537936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.537979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.538022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.538066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.538110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.538155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.538202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.538246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.538290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.538364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.538435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.538484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.538532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.538578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.538638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.538697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.538742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.538786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.538829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.538874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.538917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.538960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.539005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.539049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.539091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.539135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.539179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.539223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.539268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.539334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.539404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.539460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.539507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.539553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.539600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.539650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.539713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.539758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.539822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.539867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.539913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.539965 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:49:32.539999 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.540056 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.540121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.540171 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.540221 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.540271 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.540340 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.540405 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.540467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.540521 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.540578 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.540644 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.540712 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.540762 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.540811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.540860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.540909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.540959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.541024 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.541075 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.541126 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.541177 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.541228 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.541279 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.541357 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.541411 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.541484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.541537 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.541590 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.541655 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.541717 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.541766 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.541823 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:49:32.541845 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.541895 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.541945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.541995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.542044 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.542094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.542144 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.542194 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.542243 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.542297 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.542364 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.542443 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.542497 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.542551 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.542624 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.542688 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.542738 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.542788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.542838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.542887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.542980 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.543031 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.543080 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.543129 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.543179 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.543229 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.543278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.543348 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.543414 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.543478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.543531 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.543585 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.543658 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:49:32.543692 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.543744 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.543789 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.543834 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.543879 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.543924 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.543968 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.544013 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.544057 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.544102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.544146 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.544190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.544235 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.544280 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.544352 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.544399 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.544445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.544492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.544539 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.544585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.544644 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.544688 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.544734 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.544778 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.544823 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.544868 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.544912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.544956 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.545000 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.545045 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.545090 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.545135 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.545186 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:49:32.545207 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.545253 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.545307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.545354 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.545400 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.545447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:32.545493 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:32.545539 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:32.545587 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.545634 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.545681 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.545727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.545773 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.545820 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.545866 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.545912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.545958 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.546006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.546053 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.546100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.546147 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.546193 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.546240 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.546287 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:32.546338 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.546385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.546432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.546479 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.546525 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.546572 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.546619 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.546665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.546714 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:49:32.546730 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:49:32.546757 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:49:32.546783 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:49:32.546808 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:49:32.546832 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:49:32.546849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.546863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.546871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.546879 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.546886 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.546894 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:32.546901 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:32.546908 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:32.546915 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.546922 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.546929 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.546936 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.546944 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.546952 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.546959 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.546966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.546972 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.546979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.546986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.546993 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.547000 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.547007 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.547013 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.547020 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:32.547027 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.547034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.547040 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.547047 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.547054 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.547061 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.547067 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.547074 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.547081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.547089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.547096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.547104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.547111 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.547119 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:32.547126 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:32.547134 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:32.547140 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.547147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.547155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.547161 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.547168 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547175 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547182 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.547196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.547203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547217 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.547224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.547231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.547238 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.547245 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:32.547252 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.547258 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.547265 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.547272 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.547279 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.547286 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.547300 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.547308 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.547316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.547324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.547331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.547338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.547345 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.547351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:32.547357 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:32.547364 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:32.547370 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.547376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.547382 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.547388 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.547395 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547401 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547407 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547413 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.547419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.547425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.547443 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.547449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.547455 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.547462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:32.547469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.547475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.547481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.547487 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.547493 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.547499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.547505 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.547511 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.547517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:32.547524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.547530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:32.547537 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:32.547543 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:32.547549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:32.547555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:32.547561 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:32.547567 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:32.547573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:32.547579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:32.547585 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:32.547591 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547599 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547605 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:32.547611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:32.547617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:32.547623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:32.547636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:32.547642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:32.547648 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:32.547654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:32.547660 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:32.547666 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:32.547672 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:32.547677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:32.547684 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:32.547689 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:32.547695 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:32.547701 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:32.547707 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:32.547777 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:49:32.547786 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:32.547791 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:32.547795 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:32.547801 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:49:32.547805 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:49:32.547809 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:49:32.547816 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:49:32.547824 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:49:32.547854 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.547860 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:32.547872 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:49:32.547892 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:49:32.547898 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:49:32.547902 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:49:32.547906 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:49:32.547910 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:32.547920 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.547926 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.547930 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.547939 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.547946 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:32.547951 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:49:32.547972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.547980 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:32.547985 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.548007 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:49:32.548012 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:49:32.548016 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:49:32.548019 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:49:32.548023 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:49:32.548026 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:49:32.548031 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:32.548035 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:49:32.548040 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:32.548050 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.548056 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.548059 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:32.548065 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.548070 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:32.548074 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:32.548095 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:49:32.548101 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.548105 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.548110 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.548114 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:32.548123 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:49:32.548130 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:32.548134 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:32.548138 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:49:32.548144 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179825" 2019-04-26 05:49:32.548151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:32.548155 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:32.548159 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:32.548165 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:32.548170 wsdl: in serializeType: returning: 179825 2019-04-26 05:49:32.548176 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:49:32.548182 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:32.548186 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:32.548190 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:49:32.548194 wsdl: in serializeType: returning: 179825 2019-04-26 05:49:32.548199 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179825 2019-04-26 05:49:32.548211 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179825 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:49:32.548215 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:49:32.548221 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1059"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:49:32.548234 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:49:32.548239 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179825 2019-04-26 05:49:32.548248 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:49:32.548343 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:49:32.548260 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:49:32.548270 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:49:32.548275 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:49:32.548279 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:49:32.548301 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:49:32.548309 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:32.548325 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:32.548332 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:49:32.548337 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:49:32.548350 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:49:32.548358 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:49:32.548366 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:49:32.556282 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:49:32.556297 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:49:32.556306 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:49:32.556312 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:49:32.556317 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:32.556321 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:32.556325 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:49:32.556345 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:49:32.556350 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:49:32.556374 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:49:32.566592 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:49:32.566607 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:49:32.566613 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:32.566618 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:49:32.566623 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:49:32.566628 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:49:32.566633 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:49:32.566638 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:49:32.566643 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:49:32.566648 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:15 GMT 2019-04-26 05:49:32.566657 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:49:32.566662 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:49:32.566667 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:49:32.566674 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:49:32.566694 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:49:32.566703 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:49:32.566711 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:49:32.566715 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:49:32.566720 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:49:32.566747 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:49:32.566757 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:49:32.566762 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:49:32.566775 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:32.566780 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:49:15 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:49:32.566802 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:49:32.566841 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:49:32.566862 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:49:32.566871 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:49:32.566986 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:49:32.567096 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:49:32.567102 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:49:32.567110 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:49:32.567120 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:49:32.567142 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:49:32.567200 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:49:32.567284 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:49:32.567297 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:49:32.567304 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:49:32.567308 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:49:32.567313 nusoap_client: detail =