Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 119.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VC43008314411-AA510 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUBARU
 Silnik:
JR T2472
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 20:07:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 22:08:04.364458 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 22:08:04.364519 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:08:04.364535 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 22:08:04.364553 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:08:04.364563 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 22:08:04.364573 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 22:08:04.364587 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 22:08:04.364595 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:08:04.364601 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:08:04.364611 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 22:08:04.364621 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 22:08:04.364635 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 22:08:04.364644 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 22:08:04.364649 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 22:08:04.364654 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 22:08:04.364658 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 22:08:04.364672 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:08:04.364688 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:08:04.364697 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 22:08:04.364703 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 22:08:04.364709 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 22:08:04.364718 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 22:08:04.364727 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 22:08:04.371256 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 22:08:04.371288 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 22:08:04.371303 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 22:08:04.371311 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:08:04.371316 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:08:04.371321 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 22:08:04.371325 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 22:08:04.371361 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 22:08:04.419590 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 22:08:04.419672 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 22:08:04.419697 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:08:04.419717 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 22:08:04.419729 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 22:08:04.419739 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 22:08:04.419750 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 22:08:04.419764 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 22:08:04.419774 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 22:08:04.419784 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 20:07:57 GMT 2020-07-11 22:08:04.419793 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 22:08:04.419801 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 22:08:04.419812 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 22:08:04.419834 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 22:08:04.419887 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 22:08:04.419922 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 22:08:04.425844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.425933 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.425983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.426000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.426048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.432467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.432689 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 22:08:04.432741 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-07-11 22:08:04.432783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.432828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.432867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.432881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.439377 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 22:08:04.439468 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-07-11 22:08:04.439502 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.439576 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 22:08:04.439602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.439637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.439738 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.439796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.439894 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.439961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.445531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.445569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.445593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.445627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446064 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446402 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 22:08:04.446433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446574 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446753 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.446775 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-11 22:08:04.446887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.446977 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.447005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.447028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.447055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.447077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.458491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.458739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 22:08:04.458762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 22:08:04.458803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 22:08:04.458930 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-11 22:08:04.458951 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 22:08:04.458960 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 22:08:04.459028 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 22:08:04.459085 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 22:08:04.459108 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 22:08:04.459117 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 22:08:04.459142 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 22:08:04.459151 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 22:08:04.459353 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 22:08:04.459375 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 22:08:04.459444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 22:08:04.459493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.459576 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459601 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:08:04.459639 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.459652 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459671 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:08:04.459698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.459768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.459795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.459832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459880 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.459893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 22:08:04.459938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.459967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.459987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 22:08:04.460016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 22:08:04.460052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460100 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460113 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460131 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:08:04.460165 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460176 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460194 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:08:04.460227 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460238 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460257 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:08:04.460282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.460343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.460371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 22:08:04.460409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460456 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.460470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 22:08:04.460513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.460568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 22:08:04.460596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 22:08:04.460631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460691 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460708 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:08:04.460741 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460753 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460771 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:08:04.460804 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.460817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460834 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:08:04.460867 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.460880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.460923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.460971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.460992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.461019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.461063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.461230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.461261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.461297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 22:08:04.461321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.461366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 22:08:04.461392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461403 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 22:08:04.461428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461475 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.461488 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461506 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:08:04.461531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.461585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.461612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461623 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.461649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461704 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461772 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.461809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.461841 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461861 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.461879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 22:08:04.461902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.461949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 22:08:04.461974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.461984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 22:08:04.462010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462056 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.462068 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462084 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 22:08:04.462115 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.462128 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462145 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 22:08:04.462176 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.462187 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462204 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 22:08:04.462238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.462250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462267 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.462289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.462351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.462378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.462414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462457 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.462466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 22:08:04.462497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.462523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 22:08:04.462539 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462546 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 22:08:04.462567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462593 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.462600 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462609 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:08:04.462622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.462648 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.462663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462670 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.462684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462710 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.462718 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462728 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 22:08:04.462741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.462766 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 22:08:04.462781 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462787 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 22:08:04.462801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.462834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.462856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.462881 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.462896 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462902 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.462916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462956 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.462970 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.462991 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 22:08:04.463016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.463058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 22:08:04.463084 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463095 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 22:08:04.463121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463164 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.463176 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463193 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:08:04.463227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.463239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463255 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.463278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.463330 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 22:08:04.463355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463365 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.463387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463433 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.463446 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463463 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 22:08:04.463485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.463529 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 22:08:04.463564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463575 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 22:08:04.463599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463641 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.463655 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463672 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:08:04.463703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.463714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.463755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.463807 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 22:08:04.463832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463843 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.463865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463907 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.463923 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463940 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 22:08:04.463962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.463984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.463998 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 22:08:04.464014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464020 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 22:08:04.464035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.464068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.464090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 22:08:04.464130 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464137 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.464151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.464184 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464193 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 22:08:04.464206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464231 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 22:08:04.464246 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464254 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 22:08:04.464268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.464300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.464323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464348 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.464363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464373 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.464391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464417 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.464424 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464437 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 22:08:04.464463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464511 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 22:08:04.464538 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464555 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 22:08:04.464580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.464636 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464654 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 22:08:04.464677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464719 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.464746 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464757 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.464781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464824 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.464835 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464853 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 22:08:04.464877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.464922 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 22:08:04.464947 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.464957 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 22:08:04.464980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465026 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.465039 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465056 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 22:08:04.465080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.465123 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.465150 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.465185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465227 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.465238 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 22:08:04.465280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.465326 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 22:08:04.465352 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465363 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 22:08:04.465385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465431 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.465445 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465463 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 22:08:04.465496 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.465508 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465525 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 22:08:04.465546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.465610 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.465636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465647 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.465665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465692 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.465700 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465709 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 22:08:04.465723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.465748 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 22:08:04.465766 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465772 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:08:04.465786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.465819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.465842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.465868 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.465883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465890 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.465904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465930 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.465937 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465947 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:08:04.465967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.465994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.466010 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.466027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 22:08:04.466048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466074 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:08:04.466082 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466096 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 22:08:04.466117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.466164 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.466193 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466204 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.466228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466267 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466279 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.466382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.466412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466430 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.466450 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 22:08:04.466473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.466516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:08:04.466542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466561 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 22:08:04.466588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466632 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:08:04.466644 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466661 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:08:04.466684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.466728 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.466753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466764 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.466786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466839 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.466939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.466971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.466990 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.467007 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 22:08:04.467029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.467070 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 22:08:04.467095 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467106 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 22:08:04.467132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467174 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:08:04.467188 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467204 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 22:08:04.467226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.467271 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.467296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467307 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.467328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467354 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467361 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467400 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.467421 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.467438 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.467459 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 22:08:04.467472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.467496 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:08:04.467511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467517 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 22:08:04.467531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.467571 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467581 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 22:08:04.467599 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.467606 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467615 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 22:08:04.467633 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.467639 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467649 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:08:04.467667 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.467674 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:08:04.467701 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.467708 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467718 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 22:08:04.467735 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.467742 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467751 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 22:08:04.467775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.467788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.467830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.467917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.467942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.467972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.467999 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 22:08:04.468029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 22:08:04.468070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468076 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 22:08:04.468090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468115 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468122 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468132 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 22:08:04.468150 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468157 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.468184 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468191 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468200 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:08:04.468213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.468260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.468281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468307 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468314 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 22:08:04.468336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 22:08:04.468376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:08:04.468398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.468462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.468504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468511 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.468526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468557 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468565 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:08:04.468588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.468629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468635 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 22:08:04.468648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468674 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468681 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.468708 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.468714 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468724 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 22:08:04.468741 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.468748 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468758 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 22:08:04.468775 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.468782 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468792 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 22:08:04.468809 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.468816 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468826 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 22:08:04.468838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.468895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468902 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.468916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468940 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.468948 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 22:08:04.468970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.468985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.468995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 22:08:04.469010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469016 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 22:08:04.469029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469054 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469062 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469071 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 22:08:04.469089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.469122 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469129 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469138 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:08:04.469151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.469184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.469199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.469220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469253 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 22:08:04.469275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.469300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.469315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469321 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.469335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.469368 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469377 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:08:04.469395 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469411 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:08:04.469428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469435 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469444 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:08:04.469464 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.469471 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:08:04.469520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.469529 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469540 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:08:04.469560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.469607 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.469625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.469646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469673 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469681 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.469704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.469719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.469729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.469743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469779 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469790 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469835 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.469891 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.469936 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469946 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.469964 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.469971 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.469980 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 22:08:04.469999 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.470010 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470028 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 22:08:04.470061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.470072 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470092 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 22:08:04.470124 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.470136 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470155 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 22:08:04.470188 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:08:04.470200 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470218 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 22:08:04.470251 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470264 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470283 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.470318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.470388 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470401 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470420 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 22:08:04.470451 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470463 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470482 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:08:04.470515 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470527 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470546 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:08:04.470582 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.470678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.470712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.470724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.470750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.470796 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.470808 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.470827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:08:04.470860 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470873 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.470890 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:08:04.470923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.470935 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.470952 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:08:04.470981 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.470994 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471011 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:08:04.471036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.471102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.471167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471209 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471222 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.471265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.471308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.471331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.471422 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471448 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.471456 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471465 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:08:04.471483 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471490 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471500 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 22:08:04.471517 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.471524 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471533 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:08:04.471558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.471565 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471575 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 22:08:04.471593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.471600 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471610 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:08:04.471627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.471634 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:08:04.471661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.471694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471701 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471711 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 22:08:04.471728 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471735 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471744 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 22:08:04.471762 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471769 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471778 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:08:04.471795 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471802 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471811 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:08:04.471824 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.471877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.471896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471902 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.471917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471942 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.471949 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471959 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:08:04.471976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.471983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.471992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.472010 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472016 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472026 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:08:04.472043 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.472050 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472059 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.472110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.472145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472170 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.472200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.472215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.472225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.472239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472267 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472297 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.472326 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472352 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.472359 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472369 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:08:04.472386 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472393 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472403 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 22:08:04.472420 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.472427 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472436 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 22:08:04.472454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.472460 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472470 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 22:08:04.472487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.472494 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:08:04.472521 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.472528 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472538 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:08:04.472561 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472568 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.472596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472603 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472613 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 22:08:04.472631 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472637 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472647 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 22:08:04.472665 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472672 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472682 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 22:08:04.472699 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472706 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472715 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:08:04.472733 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.472739 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472749 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:08:04.472762 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.472819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.472836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472863 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472871 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472880 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.472923 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472949 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.472957 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.472967 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 22:08:04.472984 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.472991 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473001 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 22:08:04.473018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.473025 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473035 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:08:04.473052 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473059 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473069 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 22:08:04.473086 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473093 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473102 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 22:08:04.473119 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473126 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473136 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 22:08:04.473153 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473160 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473169 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 22:08:04.473186 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473193 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473203 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 22:08:04.473220 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473227 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473236 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 22:08:04.473254 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473260 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 22:08:04.473287 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473294 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473304 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 22:08:04.473321 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.473327 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473338 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 22:08:04.473355 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473362 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.473408 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.473421 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473439 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 22:08:04.473463 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.473604 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473613 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 22:08:04.473631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473657 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.473665 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473675 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 22:08:04.473688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.473714 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473736 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.473750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473776 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.473784 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473793 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 22:08:04.473807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.473832 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 22:08:04.473847 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473853 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 22:08:04.473867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.473900 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.473927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473934 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473944 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:08:04.473962 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.473969 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.473978 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:08:04.473996 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.474003 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474012 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:08:04.474025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.474062 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 22:08:04.474077 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474083 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.474099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474124 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.474131 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474141 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 22:08:04.474154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.474169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.474179 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 22:08:04.474193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.474220 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474227 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.474237 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.474273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.474297 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474335 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.474346 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474360 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 22:08:04.474387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.474397 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474412 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 22:08:04.474438 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.474448 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474463 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 22:08:04.474493 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 22:08:04.474506 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474524 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 22:08:04.474563 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.474576 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474593 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 22:08:04.474626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.474637 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474666 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 22:08:04.474698 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.474710 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474727 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:08:04.474758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.474770 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474786 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 22:08:04.474818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.474831 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474848 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 22:08:04.474880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.474892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.474910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.474935 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 22:08:04.475028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.475061 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475073 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 22:08:04.475107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.475166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.475209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.475256 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.475283 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475294 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.475319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475367 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475379 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475397 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 22:08:04.475423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.475468 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 22:08:04.475492 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475546 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.475566 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475585 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 22:08:04.475617 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:08:04.475630 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475647 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 22:08:04.475679 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.475693 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475712 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 22:08:04.475737 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 22:08:04.475778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.475807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475818 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.475844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.475905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.475955 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.475967 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.475992 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 22:08:04.476025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476038 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476055 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 22:08:04.476081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.476140 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476167 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.476203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476251 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476265 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.476305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.476352 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.476376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476422 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476434 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476456 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476479 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.476535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476589 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476599 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476611 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 22:08:04.476632 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476639 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476648 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 22:08:04.476666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.476673 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476683 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:08:04.476700 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476707 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476716 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 22:08:04.476734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.476741 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476750 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 22:08:04.476767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476774 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476783 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 22:08:04.476800 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.476807 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476816 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 22:08:04.476834 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476841 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476850 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 22:08:04.476867 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.476874 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 22:08:04.476903 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.476951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.476969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.476975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 22:08:04.476990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477016 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.477024 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477047 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:08:04.477083 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.477097 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477115 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:08:04.477148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.477159 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477175 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:08:04.477205 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.477218 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477236 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:08:04.477266 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.477278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477294 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:08:04.477321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.477395 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.477425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477437 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.477461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.477634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.477667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.477703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 22:08:04.477725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 22:08:04.477771 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 22:08:04.477796 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477807 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 22:08:04.477830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477876 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.477889 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477905 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 22:08:04.477928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.477952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.477968 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.477993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478005 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.478039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478083 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:08:04.478092 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478103 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 22:08:04.478117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478143 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 22:08:04.478159 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478165 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 22:08:04.478180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.478214 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478224 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 22:08:04.478242 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.478248 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478258 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:08:04.478276 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.478282 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478291 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 22:08:04.478304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478338 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.478353 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478359 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.478378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478404 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.478412 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478423 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 22:08:04.478441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478467 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 22:08:04.478483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 22:08:04.478503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.478559 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.478605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478649 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.478674 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478685 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.478712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478756 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478791 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 22:08:04.478818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.478845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 22:08:04.478885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478924 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478933 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.478972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.478986 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479013 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479023 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479038 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 22:08:04.479070 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479083 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479096 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 22:08:04.479116 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479123 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479133 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 22:08:04.479150 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479157 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479168 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 22:08:04.479189 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479196 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479211 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 22:08:04.479244 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:08:04.479254 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479266 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 22:08:04.479286 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:08:04.479293 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479303 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 22:08:04.479320 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 22:08:04.479327 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479340 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 22:08:04.479360 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.479367 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479377 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 22:08:04.479394 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479401 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479410 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 22:08:04.479428 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479434 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479446 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 22:08:04.479463 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479470 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479479 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 22:08:04.479496 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479503 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479513 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 22:08:04.479538 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.479618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.479643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479649 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 22:08:04.479673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479701 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.479708 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479723 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.479741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.479751 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479768 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.479794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.479848 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.479875 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479887 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.479914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479963 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.479976 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.479994 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 22:08:04.480019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480064 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 22:08:04.480090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480139 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480152 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480166 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480216 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480253 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480261 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480271 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 22:08:04.480289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.480296 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480308 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 22:08:04.480327 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480334 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480343 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 22:08:04.480361 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 22:08:04.480368 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480377 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 22:08:04.480394 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480401 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480411 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 22:08:04.480429 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 22:08:04.480436 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480446 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 22:08:04.480463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.480492 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480561 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 22:08:04.480581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480608 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.480615 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480625 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.480643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480650 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480659 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.480672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480701 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.480716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480722 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 22:08:04.480736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480767 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.480774 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480783 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 22:08:04.480796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480821 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 22:08:04.480836 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480844 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 22:08:04.480858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480883 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.480890 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480899 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.480917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.480923 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480933 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.480946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.480975 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.480990 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.480996 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.481010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481041 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.481049 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481058 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 22:08:04.481071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481096 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 22:08:04.481111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481118 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.481131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481157 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.481164 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481174 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 22:08:04.481191 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.481198 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481208 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 22:08:04.481221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481249 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.481264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481270 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.481284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481315 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481323 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481332 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.481346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.481361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481371 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.481424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481462 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481471 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481514 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.481547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.481581 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:08:04.481588 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481598 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:08:04.481613 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.481632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:08:04.481887 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 22:08:04.481896 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:08:04.481906 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 22:08:04.481920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 22:08:04.481936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.481950 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 22:08:04.481975 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.481983 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 22:08:04.481992 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 22:08:04.482010 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482016 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 22:08:04.482026 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:08:04.482039 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 22:08:04.482058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482073 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482079 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 22:08:04.482093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482125 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482135 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 22:08:04.482147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482173 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.482188 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482194 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.482214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482240 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482247 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482256 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 22:08:04.482269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482294 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 22:08:04.482309 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482315 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.482328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482353 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482360 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482369 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 22:08:04.482386 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482393 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482402 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 22:08:04.482420 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482426 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 22:08:04.482458 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482465 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482474 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 22:08:04.482487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482539 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482545 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.482565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482592 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482599 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482609 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 22:08:04.482622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.482637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482647 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.482661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482688 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482695 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482709 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482722 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.482753 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 22:08:04.482811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.482818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 22:08:04.482844 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482851 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482861 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 22:08:04.482878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.482886 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482895 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 22:08:04.482912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482919 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482928 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 22:08:04.482946 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.482953 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482962 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 22:08:04.482979 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:08:04.482986 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.482995 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 22:08:04.483008 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.483045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.483062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483068 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 22:08:04.483087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483113 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.483120 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483130 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 22:08:04.483147 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483154 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483163 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 22:08:04.483180 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483187 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483196 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 22:08:04.483213 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.483220 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483229 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 22:08:04.483246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483253 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483266 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 22:08:04.483284 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483291 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483300 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 22:08:04.483318 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483325 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483334 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 22:08:04.483351 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483358 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483367 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 22:08:04.483380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.483432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.483447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483454 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 22:08:04.483473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483499 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.483506 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 22:08:04.483529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.483560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 22:08:04.483577 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 22:08:04.483584 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 22:08:04.483594 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 22:08:04.483609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483615 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 22:08:04.483629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483653 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.483673 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 22:08:04.483689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.483700 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 22:08:04.483710 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 22:08:04.483727 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.483733 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 22:08:04.483743 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 22:08:04.483759 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 22:08:04.483766 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 22:08:04.483775 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 22:08:04.483792 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.483798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.483812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.483830 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.483836 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.483846 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.483862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.483869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.483878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.483895 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.483902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 22:08:04.483911 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.483928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.483934 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 22:08:04.483944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.483960 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:08:04.483967 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 22:08:04.483977 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 22:08:04.483993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.484000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.484009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.484026 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 22:08:04.484032 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 22:08:04.484042 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 22:08:04.484058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.484064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 22:08:04.484074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.484090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.484097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 22:08:04.484107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.484122 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 22:08:04.484129 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 22:08:04.484143 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 22:08:04.484160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.484168 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.484177 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.484194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.484201 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 22:08:04.484210 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.484226 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 22:08:04.484262 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.484291 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 22:08:04.484318 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.484344 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 22:08:04.484371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.484397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 22:08:04.484423 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.484449 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 22:08:04.484475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.484501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 22:08:04.484527 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.484558 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 22:08:04.484585 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.484610 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 22:08:04.484636 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 22:08:04.484661 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 22:08:04.484687 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 22:08:04.484713 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 22:08:04.484739 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 22:08:04.484765 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 22:08:04.484791 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.484818 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 22:08:04.484848 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.484874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 22:08:04.484900 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.484926 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 22:08:04.484952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.484978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 22:08:04.485009 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.485058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.485086 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.485113 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:08:04.485143 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.485170 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 22:08:04.485196 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.485221 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 22:08:04.485247 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.485273 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 22:08:04.485299 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.485325 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 22:08:04.485351 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.485378 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.485405 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.485431 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 22:08:04.485457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.485483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 22:08:04.485509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.485535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.485573 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.485599 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.485625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.485650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.485675 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.485701 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 22:08:04.485727 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 22:08:04.485752 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 22:08:04.485777 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.485803 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 22:08:04.485828 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.485854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.485903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.485957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 22:08:04.485994 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.486021 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 22:08:04.486052 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.486104 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 22:08:04.486154 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.486207 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 22:08:04.486259 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.486308 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 22:08:04.486360 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.486406 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 22:08:04.486457 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.486505 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 22:08:04.486533 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.486566 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.486598 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.486649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 22:08:04.486705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.486762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 22:08:04.486817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.486871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 22:08:04.486921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.486951 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.486997 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.487050 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487085 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487114 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487151 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.487206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.487353 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487382 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.487409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.487515 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487541 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487573 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487600 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487632 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487648 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487674 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487699 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487716 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487741 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487767 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487792 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487819 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487845 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.487871 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487922 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.487972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.487989 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.488040 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488065 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488117 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.488142 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488168 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.488193 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488220 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.488245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488443 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488495 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488520 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488546 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488568 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488585 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488602 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488618 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488644 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.488754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.488870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.488976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.488993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.489077 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489103 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.489129 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489147 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489163 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489179 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.489230 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489255 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:08:04.489280 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.489363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.489486 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489512 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 22:08:04.489537 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489558 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489583 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489608 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.489634 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489661 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.489687 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489704 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489729 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.489755 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489772 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489797 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.489824 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489840 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489866 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:08:04.489891 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489908 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489933 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.489958 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.489984 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.490009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.490109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:08:04.490279 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490296 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490322 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.490347 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490364 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490380 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490405 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.490435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.490537 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490568 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.490594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.490694 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490720 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.490745 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490771 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.490796 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490812 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490838 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.490862 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490884 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490909 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.490936 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.490962 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.490987 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491012 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.491038 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.491089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491117 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.491142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 22:08:04.491209 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491260 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491285 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.491310 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491336 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.491361 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491387 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.491413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491575 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491613 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491664 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491716 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491733 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491750 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491766 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491782 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491807 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.491916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.491999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 22:08:04.492050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.492150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.492540 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 22:08:04.492598 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492631 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492647 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 22:08:04.492698 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 22:08:04.492750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492807 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.492833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 22:08:04.492949 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.492975 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 22:08:04.493000 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493017 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493034 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493059 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 22:08:04.493085 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493116 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 22:08:04.493142 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493158 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493184 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.493209 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493226 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493251 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 22:08:04.493276 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493293 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493319 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:08:04.493344 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493360 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493387 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 22:08:04.493412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493443 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 22:08:04.493469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.493573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 22:08:04.493719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 22:08:04.493746 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.493804 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.493854 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.493904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.493952 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.494001 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.494053 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.494101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.494149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.494199 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.494247 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.494293 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.494341 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.494387 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.494440 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.494489 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.494537 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.494591 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.494638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.494687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.494734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.494782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.494829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.494877 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.494926 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.494981 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.495034 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.495080 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.495127 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.495174 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.495220 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.495268 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.495317 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.495400 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.495466 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.495514 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.495567 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.495614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.495669 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.495715 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.495764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.495820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.495868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.495915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.495963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.496011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.496058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.496104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.496158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.496205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.496254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.496301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.496347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.496395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.496446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.496493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.496541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.496599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.496660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.496714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.496763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.496810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.496859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.496905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.496953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.497001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.497054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.497129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.497179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.497231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.497283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.497329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.497377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.497427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.497480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.497533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.497586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.497633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.497681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.497729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.497775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.497823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.497878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.497926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.497974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.498023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.498085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.498137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.498184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.498231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.498278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.498326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.498374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.498420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.498475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.498522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.498576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.498630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.498678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.498726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.498772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.498825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.498909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.498959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.499006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.499055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.499103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.499155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.499207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.499253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.499299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.499346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.499392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.499440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.499489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.499537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.499595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.499641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.499687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.499734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.499782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.499829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.499877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.499932 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 22:08:04.499959 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.500020 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.500074 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.500128 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.500180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.500234 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.500287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.500361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.500415 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.500468 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.500520 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.500579 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.500638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.500690 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.500760 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.500814 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.500866 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.500923 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.500978 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.501031 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.501089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.501163 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.502131 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.502233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.502343 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.502454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.502516 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.502577 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.502658 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.502712 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.502765 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.502818 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.502870 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.502924 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.502977 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.503049 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.503107 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.503160 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.503212 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.503265 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.503318 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.503379 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 22:08:04.503403 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.503480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.503539 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.503598 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.503652 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.503706 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.503759 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.503812 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.503887 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.503941 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.503999 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.504052 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.504105 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.504158 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.504210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.504281 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.504335 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.504394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.504454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.504508 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.504566 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.504620 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.504690 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.504745 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.504798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.504856 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.504909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.504961 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.505014 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.505071 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.505143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.505196 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.505248 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.505313 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.505366 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.505419 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.505477 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.505553 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.505607 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.505660 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.505713 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.505778 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 22:08:04.505801 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.505851 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.505898 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.505962 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.506020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.506111 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.506201 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.506300 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.506377 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.506438 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.506498 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.506545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.506618 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.506667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.506715 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.506763 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.506810 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.506858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.506905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.506952 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.507005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.507111 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.507213 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.507265 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.507312 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.507365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.507423 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.507480 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.507528 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.507583 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.507637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.507690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.507738 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.507786 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.507834 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.507881 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.507928 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.507975 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.508022 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.508069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.508117 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.508178 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 22:08:04.508201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.508252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.508307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.508357 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.508407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.508464 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.508513 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.508570 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 22:08:04.508620 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 22:08:04.508670 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 22:08:04.508720 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.508775 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.508825 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.508874 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.508924 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.508974 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.509024 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.509074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.509124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.509174 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.509225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.509275 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.509324 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.509373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.509424 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.509478 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.509529 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.509583 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 22:08:04.509633 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.509682 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.509732 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.509782 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.509850 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.509901 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.509950 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.510001 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.510051 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.510101 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.510151 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.510200 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.510251 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.510305 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 22:08:04.510323 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 22:08:04.510353 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 22:08:04.510380 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 22:08:04.510408 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 22:08:04.510439 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 22:08:04.510462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.510479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.510491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.510500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.510511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.510520 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.510530 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.510538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:08:04.510552 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:08:04.510563 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:08:04.510577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.510586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.510595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.510604 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.510614 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.510623 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.510632 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.510641 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.510651 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.510660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.510668 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.510677 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.510686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.510694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.510703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.510712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.510720 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.510729 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:08:04.510737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.510745 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.510753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.510762 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.510771 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.510779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.510787 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.510796 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.510804 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.510813 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.510822 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.510831 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.510839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.510848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.510858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.510865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.510873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.510880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.510888 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.510895 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.510902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:08:04.510909 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:08:04.510916 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:08:04.510924 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.510931 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.510938 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.510946 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.510953 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.510961 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.510968 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.510976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.510983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.510990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.511002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511010 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.511017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.511040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.511047 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.511055 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:08:04.511062 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.511070 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.511077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.511085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.511092 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.511100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.511107 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.511114 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.511121 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.511129 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.511144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.511151 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.511159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.511169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.511177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.511186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.511194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.511203 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.511210 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.511218 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:08:04.511226 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:08:04.511234 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:08:04.511242 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.511250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.511257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.511265 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.511273 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511281 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.511289 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.511296 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.511303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.511311 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.511317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511324 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.511332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511339 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.511355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.511361 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.511368 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:08:04.511376 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.511383 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.511389 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.511402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.511412 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.511420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.511432 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.511442 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.511450 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.511459 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511466 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.511474 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.511481 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.511489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 22:08:04.511499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 22:08:04.511507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 22:08:04.511515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 22:08:04.511523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.511531 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 22:08:04.511538 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 22:08:04.511545 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 22:08:04.511556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 22:08:04.511564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 22:08:04.511572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 22:08:04.511580 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 22:08:04.511588 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 22:08:04.511596 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 22:08:04.511604 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511612 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.511619 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 22:08:04.511626 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 22:08:04.511633 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 22:08:04.511640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 22:08:04.511647 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511654 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 22:08:04.511662 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 22:08:04.511668 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 22:08:04.511683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 22:08:04.511690 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 22:08:04.511697 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 22:08:04.511704 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 22:08:04.511711 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 22:08:04.511718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 22:08:04.511726 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 22:08:04.511733 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 22:08:04.511741 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 22:08:04.511748 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 22:08:04.511755 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 22:08:04.511762 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 22:08:04.511769 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 22:08:04.511776 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 22:08:04.511784 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 22:08:04.511791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 22:08:04.512140 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 22:08:04.512150 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:08:04.512155 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:08:04.512160 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 22:08:04.512167 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 22:08:04.512172 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 22:08:04.512176 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 22:08:04.512186 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 22:08:04.512194 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 22:08:04.512239 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512247 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:08:04.512261 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 22:08:04.512283 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 22:08:04.512290 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 22:08:04.512295 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 22:08:04.512300 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 22:08:04.512304 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:08:04.512316 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512322 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512327 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512339 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 22:08:04.512354 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 22:08:04.512382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.512392 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:08:04.512397 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.512426 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 22:08:04.512434 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 22:08:04.512439 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 22:08:04.512443 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 22:08:04.512446 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 22:08:04.512451 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 22:08:04.512455 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 22:08:04.512460 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:08:04.512464 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 22:08:04.512470 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 22:08:04.512481 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512488 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512492 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 22:08:04.512498 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512504 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 22:08:04.512508 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 22:08:04.512536 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 22:08:04.512542 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512547 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512558 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512562 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 22:08:04.512574 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 22:08:04.512582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512586 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:08:04.512591 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 22:08:04.512598 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179825" 2020-07-11 22:08:04.512605 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512609 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:08:04.512614 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512621 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512626 wsdl: in serializeType: returning: 179825 2020-07-11 22:08:04.512632 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 22:08:04.512639 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512644 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:08:04.512648 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 22:08:04.512654 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 22:08:04.512661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512665 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 22:08:04.512675 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512679 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 22:08:04.512684 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 22:08:04.512689 wsdl: in serializeType: returning: 179825PLN 2020-07-11 22:08:04.512694 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179825PLN 2020-07-11 22:08:04.512716 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179825PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 22:08:04.512721 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 22:08:04.512727 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7943"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 22:08:04.512741 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 22:08:04.512747 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179825PLN 2020-07-11 22:08:04.512756 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 22:08:04.512834 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 22:08:04.512770 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 22:08:04.512781 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 22:08:04.512786 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 22:08:04.512791 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 22:08:04.512795 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 22:08:04.512803 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:08:04.512813 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:08:04.512821 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 22:08:04.512827 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 22:08:04.512840 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 22:08:04.512849 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 22:08:04.512856 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 22:08:04.519694 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 22:08:04.519729 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 22:08:04.519750 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 22:08:04.519761 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 22:08:04.519773 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 22:08:04.519784 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 22:08:04.519792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 22:08:04.519800 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 22:08:04.519810 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 22:08:04.519851 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 22:08:04.528535 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 22:08:04.528563 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 22:08:04.528570 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:08:04.528575 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 22:08:04.528580 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 22:08:04.528586 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 22:08:04.528596 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 22:08:04.528601 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 22:08:04.528607 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 22:08:04.528613 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 20:07:57 GMT 2020-07-11 22:08:04.528620 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 22:08:04.528625 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 22:08:04.528631 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 22:08:04.528641 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 22:08:04.528671 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 22:08:04.528684 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 22:08:04.528694 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 22:08:04.528699 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 22:08:04.528704 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 22:08:04.528739 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 22:08:04.528752 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 22:08:04.528758 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 22:08:04.528788 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 22:08:04.528795 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 20:07:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 22:08:04.528837 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 22:08:04.528847 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 22:08:04.528871 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 22:08:04.528877 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 22:08:04.528983 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 22:08:04.529081 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 22:08:04.529087 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 22:08:04.529096 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 22:08:04.529107 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 22:08:04.529131 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 22:08:04.529186 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 22:08:04.529352 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 22:08:04.529376 nusoap_client: got fault 2020-07-11 22:08:04.529525 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 22:08:04.529535 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 22:08:04.529543 nusoap_client: detail =