Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 118.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700060R2S K16 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2395
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:25:39.623076 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:25:39.623121 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:39.623134 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179408" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:25:39.623150 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:39.623159 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:25:39.623166 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:25:39.623178 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:25:39.623187 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:39.623193 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:39.623201 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:39.623209 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:25:39.623219 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:25:39.623225 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:25:39.623229 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:25:39.623233 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:25:39.623237 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:25:39.623248 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:39.623261 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:39.623270 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:25:39.623275 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:25:39.623280 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:25:39.623288 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:25:39.623296 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:25:39.631505 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:25:39.631538 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:25:39.631556 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:25:39.631564 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:39.631570 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:39.631575 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:25:39.631579 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:25:39.631612 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:25:39.649163 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:25:39.649204 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:25:39.649217 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:39.649229 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:25:39.649240 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:25:39.649249 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:25:39.649257 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:25:39.649267 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:25:39.649276 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:25:39.649286 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:21 GMT 2019-02-19 20:25:39.649295 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:25:39.649303 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:25:39.649313 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:25:39.649329 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:25:39.649370 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:25:39.649397 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:25:39.656685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.656827 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.657369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:39.664201 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.664442 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.664915 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.665501 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.665734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.672202 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:25:39.672543 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.673127 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.673695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.673951 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.674527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.674543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:39.674867 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.674882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.675329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.675343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.680497 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.680906 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:39.681262 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.681841 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:25:39.682329 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:39.682894 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:25:39.683370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.683581 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.683606 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:25:39.683874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.684109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:39.684345 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:25:39.684356 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:25:39.684362 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:25:39.684390 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:25:39.684427 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:25:39.684443 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:25:39.684450 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:25:39.684465 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:25:39.684470 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:25:39.684639 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:25:39.684655 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:25:39.684703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:25:39.684732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684763 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.684772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:39.684809 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.684816 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684827 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:39.684843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.684884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.684901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.684924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684952 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.684960 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.684971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:25:39.684984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.685012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:25:39.685027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:25:39.685048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685073 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685081 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685091 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:39.685110 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685116 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685128 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:39.685147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685153 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685163 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:25:39.685176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.685211 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.685226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:25:39.685247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685281 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.685289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:25:39.685314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.685340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:25:39.685356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:25:39.685376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685403 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685413 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685424 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:39.685443 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685449 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685459 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:39.685477 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685484 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685494 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:25:39.685512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.685518 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.685541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.685579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.685594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.685615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.685709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.685726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685737 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:39.685747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:25:39.685759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:39.685784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:25:39.685799 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685805 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:25:39.685819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685844 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.685851 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685861 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:39.685874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.685899 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.685914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685921 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.685934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685959 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.685966 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.685976 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:25:39.685989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686015 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:25:39.686030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686036 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:25:39.686055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.686110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686135 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.686150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686156 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.686169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686194 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.686201 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:25:39.686224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686249 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:25:39.686264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686270 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:25:39.686294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686327 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:39.686355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.686385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686421 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:25:39.686437 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686443 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.686458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686482 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.686489 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686499 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:25:39.686512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686537 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:25:39.686552 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686558 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:25:39.686572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686604 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686614 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:39.686633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.686668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686698 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:25:39.686713 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686719 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.686733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686757 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.686764 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686774 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:25:39.686787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686812 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:25:39.686827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686833 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:25:39.686846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.686877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.686900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.686925 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:25:39.686940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686947 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.686960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.686985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.686992 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687002 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:25:39.687015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687040 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:25:39.687055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687061 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:25:39.687074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687098 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.687105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.687128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687152 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.687167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687173 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.687186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687211 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.687218 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687228 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:25:39.687240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687265 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:25:39.687287 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687293 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:25:39.687307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687331 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.687339 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687349 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:25:39.687362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687387 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.687404 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.687426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687451 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.687458 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:25:39.687481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:25:39.687521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687527 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:25:39.687541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687566 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.687573 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687588 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:25:39.687600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.687640 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687646 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.687660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687684 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.687692 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:25:39.687715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687740 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:25:39.687754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687760 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:25:39.687773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687797 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.687804 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687814 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:25:39.687832 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.687839 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687849 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:25:39.687862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.687891 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.687905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687912 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.687925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687950 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.687957 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687967 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:25:39.687979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.687995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.688004 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:25:39.688019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688025 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:39.688039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.688070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.688092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.688117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.688131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.688151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688175 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.688182 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688192 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:39.688205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.688230 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.688245 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688251 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:25:39.688264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688294 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:39.688302 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688312 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:25:39.688325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.688350 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.688365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.688384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688420 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688459 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.688480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.688497 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688508 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:39.688518 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:25:39.688530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:39.688555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:39.688570 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688577 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:25:39.688590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688615 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:39.688622 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688632 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:25:39.688645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.688671 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.688686 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688692 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.688705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688728 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688735 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688772 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.688793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.688810 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688820 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:39.688830 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:25:39.688843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:39.688867 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:39.688881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:25:39.688901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.688933 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:25:39.688961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.688968 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.688978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:25:39.688996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689003 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689013 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:39.689031 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.689038 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689047 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:39.689065 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.689072 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689082 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:25:39.689100 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.689106 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689116 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:25:39.689133 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.689140 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.689162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.689227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.689247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689291 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:25:39.689315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:25:39.689356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689362 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:25:39.689376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689402 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689411 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689422 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:25:39.689440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689447 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.689475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689482 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689491 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:39.689504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.689552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689559 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.689572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689597 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:25:39.689627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:25:39.689667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689673 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:39.689687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.689741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.689781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.689800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689825 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689832 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:39.689855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.689880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.689895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689901 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:39.689914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689938 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689946 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689955 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:25:39.689973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.689980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.689990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.690008 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.690015 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690025 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:39.690038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.690070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.690085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.690106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.690137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:39.690160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.690185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.690200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690206 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.690220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690244 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.690251 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690261 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:39.690288 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.690295 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690305 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:39.690323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.690329 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690339 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:39.690357 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.690364 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690374 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:39.690391 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.690399 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:39.690427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.690469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.690484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.690504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690529 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690536 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:25:39.690559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.690574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.690584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.690598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690628 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690635 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690645 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.690689 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.690721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.690749 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.690756 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690766 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:25:39.690784 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.690791 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690800 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:25:39.690827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.690833 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690843 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:25:39.690861 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.690867 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690877 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:25:39.690895 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:39.690901 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690911 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:25:39.690929 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.690935 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690945 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.690963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.690969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.690979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.690997 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691013 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:39.691031 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691038 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691047 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:39.691060 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.691129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691135 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.691149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691174 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.691180 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691190 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:39.691209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691215 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691225 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:39.691243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691250 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691259 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:39.691282 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.691289 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691300 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:25:39.691313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.691350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.691385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691414 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691422 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:25:39.691446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.691461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.691472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.691485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691512 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691529 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691542 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.691572 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691597 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.691604 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691614 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:39.691632 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691640 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691650 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:25:39.691668 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.691674 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:39.691701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.691708 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691718 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:25:39.691736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.691742 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691752 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:39.691770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.691805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691818 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:39.691838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.691873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691880 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691889 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:25:39.691907 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691914 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691923 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:25:39.691941 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691948 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691958 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:39.691975 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.691982 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.691992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:39.692004 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.692074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.692097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.692118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692143 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692150 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692160 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:39.692178 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.692185 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.692212 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692219 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692229 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:39.692246 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.692253 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692263 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.692282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.692321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692343 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.692357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692382 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:25:39.692418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.692435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.692445 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.692459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692487 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.692548 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692574 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.692581 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692591 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:39.692609 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692616 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:25:39.692647 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.692654 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692664 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:39.692682 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.692689 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692699 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:25:39.692716 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.692723 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:39.692751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.692758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692767 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:39.692785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692802 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.692820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692827 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692837 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:25:39.692854 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692861 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692871 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:25:39.692889 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.692895 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692905 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:25:39.692922 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692929 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692939 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:39.692957 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.692963 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.692973 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:39.692986 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.693044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.693060 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693087 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693095 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693105 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.693148 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693174 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.693181 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693191 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:25:39.693213 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.693220 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693230 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:25:39.693247 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.693254 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693264 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:25:39.693288 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.693296 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693306 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:25:39.693324 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.693331 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693341 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:25:39.693359 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693366 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693375 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:39.693393 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.693400 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693410 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:25:39.693427 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693434 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693444 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:25:39.693461 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693468 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693478 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:25:39.693495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:39.693529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693536 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693546 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:39.693563 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.693570 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693580 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:25:39.693597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.693604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.693631 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.693638 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693648 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:25:39.693660 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.693744 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693751 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:25:39.693766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693792 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.693799 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693809 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:39.693822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.693847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693868 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.693882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693907 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.693914 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693924 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:25:39.693937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.693962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:25:39.693977 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.693984 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:25:39.693998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.694029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.694057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694064 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694073 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:39.694091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694097 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:39.694125 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.694131 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694141 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:25:39.694154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.694191 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:25:39.694206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694212 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.694226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694251 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.694258 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694268 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:25:39.694286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.694312 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:25:39.694326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.694353 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694360 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.694370 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694383 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.694400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.694413 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694439 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.694446 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694456 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:25:39.694479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694485 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694496 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:25:39.694513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694520 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694529 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:25:39.694547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:39.694554 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:25:39.694582 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694588 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694598 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:25:39.694616 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.694623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694633 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:25:39.694650 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.694657 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694667 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:39.694685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.694692 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694702 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:25:39.694720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.694726 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694736 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:25:39.694754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.694761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.694783 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:39.694833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.694850 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694856 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:25:39.694871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.694903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694913 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.694926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.694951 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.694967 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.694973 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.694986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695011 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695019 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695028 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:25:39.695042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.695067 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:25:39.695081 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695106 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.695113 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695123 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:25:39.695141 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:39.695148 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695158 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:25:39.695175 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.695182 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695192 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:25:39.695205 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:39.695229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.695245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695251 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.695265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.695303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.695331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695338 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695348 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:39.695365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695372 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:39.695394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.695427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695449 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.695463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695488 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695505 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:25:39.695518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.695533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.695543 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.695557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695592 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695599 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695613 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.695657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695683 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695690 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695700 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:25:39.695718 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695725 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695734 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:25:39.695752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.695759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695769 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:25:39.695787 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695793 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695803 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:25:39.695821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.695828 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695837 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:25:39.695855 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695862 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695876 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:25:39.695894 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.695901 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695910 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:25:39.695928 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695935 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695944 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:39.695965 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.695971 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.695981 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:39.695994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.696040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696057 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696063 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:25:39.696082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696107 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.696115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696124 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:39.696143 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.696149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:39.696177 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.696183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696193 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:39.696211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.696217 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696227 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:39.696244 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.696251 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696260 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:39.696278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696321 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.696337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.696361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.696450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.696466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696477 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:39.696487 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:25:39.696499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:39.696523 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:25:39.696538 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696544 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:25:39.696557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696581 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.696589 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696603 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:25:39.696616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696642 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.696657 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696663 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.696676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696701 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:39.696708 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:25:39.696731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696756 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:25:39.696770 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696777 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:25:39.696790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.696821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.696844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696869 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.696883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.696907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696932 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.696940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:25:39.696963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.696978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.696988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:25:39.697001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697035 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697042 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697052 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.697096 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697122 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697129 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697139 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:25:39.697157 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697164 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697174 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:25:39.697192 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697198 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697212 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:25:39.697230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697237 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697247 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:25:39.697265 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697271 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697288 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:25:39.697306 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:39.697313 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697323 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:25:39.697341 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:39.697348 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697357 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:25:39.697375 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:39.697381 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697391 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:25:39.697409 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.697415 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697425 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:25:39.697443 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697449 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697459 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:25:39.697477 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697484 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697493 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:25:39.697511 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697518 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697527 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:25:39.697545 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697551 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697561 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:25:39.697574 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.697636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.697654 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697660 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:25:39.697685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697710 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697718 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697728 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:25:39.697741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.697767 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.697782 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697788 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.697801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697825 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.697833 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697843 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:25:39.697855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.697880 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:25:39.697895 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697901 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.697915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697939 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.697946 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697960 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:25:39.697978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.697985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.697995 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:39.698013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.698020 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:39.698047 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698054 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698064 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:39.698076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.698113 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698128 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698135 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.698149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698173 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698180 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698190 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:25:39.698203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.698228 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.698242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698278 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698287 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.698342 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.698375 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:39.698403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.698410 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698419 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:39.698437 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698444 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698453 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:25:39.698471 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.698478 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698487 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:25:39.698505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:39.698539 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698546 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698556 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:25:39.698574 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:39.698580 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698594 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:25:39.698607 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.698645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.698662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698668 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:25:39.698682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698706 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.698713 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698723 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:25:39.698741 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698748 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698758 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:25:39.698775 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698782 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698805 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:25:39.698823 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.698830 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698839 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:25:39.698857 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698864 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698874 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:25:39.698891 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698898 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698908 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:25:39.698925 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698932 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698942 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:25:39.698960 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.698966 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.698976 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:25:39.698988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.699041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.699056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699062 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:25:39.699082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.699115 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:25:39.699138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.699163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:25:39.699180 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:39.699186 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:25:39.699197 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:25:39.699213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699219 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:25:39.699233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.699281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:39.699299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.699310 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:39.699320 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:25:39.699337 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.699345 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:25:39.699359 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:25:39.699377 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:39.699383 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:25:39.699393 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:25:39.699410 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.699417 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.699427 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.699444 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.699451 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.699460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.699478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.699484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.699494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.699512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.699518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:25:39.699528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.699545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.699551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:25:39.699561 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.699578 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:39.699585 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:25:39.699594 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:25:39.699612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.699618 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.699628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.699645 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:39.699652 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:25:39.699661 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:25:39.699678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.699685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:25:39.699699 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.699716 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.699723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:39.699733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.699749 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:39.699756 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:25:39.699765 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:25:39.699777 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:25:39.699810 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.699839 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:25:39.699866 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.699893 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:25:39.699919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.699946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:25:39.699972 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.699999 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:25:39.700025 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.700052 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:25:39.700078 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:25:39.700104 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:25:39.700130 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:25:39.700171 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:25:39.700197 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:25:39.700223 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:25:39.700250 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.700280 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:25:39.700308 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.700334 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:25:39.700360 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.700386 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:25:39.700412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.700600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:25:39.700628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.700655 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.700681 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.700707 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:39.700733 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.700760 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:39.700786 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.700813 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:25:39.700846 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.700872 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:25:39.700898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.700926 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.700953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.700979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:39.701005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.701032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.701058 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.701084 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.701110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.701136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.701162 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.701188 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:25:39.701214 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:25:39.701240 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:25:39.701266 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.701302 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:25:39.701391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.701418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.701449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.701482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:25:39.701508 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.701535 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:25:39.701561 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.701587 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:25:39.701613 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.701639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:25:39.701665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.701691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:39.701717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.701745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:25:39.701772 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701790 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701816 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.701842 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701859 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701876 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701902 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.701927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.701977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.702028 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702059 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702085 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702110 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702136 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702154 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702179 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702205 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702248 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702279 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702308 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702334 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702359 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.702385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702436 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.702487 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702505 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.702556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.702609 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702635 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.702660 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702686 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.702712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702729 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.702870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.702956 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.702982 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.703008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.703094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.703213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.703320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.703426 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.703478 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703513 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703530 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.703583 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703609 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:39.703635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.703720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.703838 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:25:39.703889 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.703941 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.703967 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.703992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.704139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:25:39.704342 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704359 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704385 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.704411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704464 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704495 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.704520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.704622 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704648 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.704674 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704719 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.704749 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704766 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704791 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.704822 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704840 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704865 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.704892 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704918 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.704944 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.704970 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.704995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705022 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.705047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705073 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:39.705099 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:39.705168 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705194 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.705219 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.705271 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705303 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.705329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.705491 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705508 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.705598 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.705650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705667 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.705736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:39.705864 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705898 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.705973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.705991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706050 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.706076 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706102 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:39.706128 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706194 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706220 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:39.706246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:39.706306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706341 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.706392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:39.706519 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706545 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:25:39.706571 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706597 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:39.706626 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:39.706686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.706789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:39.706936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:25:39.706962 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.707020 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.707070 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.707118 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.707166 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.707213 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.707261 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.707332 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.707398 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.707450 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.707499 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.707545 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.707592 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.707640 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.707687 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.707734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.707781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.707829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.707878 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.707942 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.707992 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.708047 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.708101 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.708148 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.708194 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.708240 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.708291 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.708340 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.708389 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.708461 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.708508 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.708555 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.708610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.708657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.708704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.708752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.708797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.708860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.708907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.708958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.709157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.709204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.709250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.709303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.709349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.709397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.709451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.709498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.709545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.709593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.709641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.709688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.709737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.709788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.709840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.709927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.709981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.710028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.710074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.710122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.710170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.710221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.710267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.710322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.710378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.710432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.710481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.710528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.710574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.710621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.710667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.710719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.710767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.710813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.710861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.710908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.710954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.711001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.711048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.711094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.711140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.711188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.711235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.711289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.711338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.711390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.711447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.711499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.711545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.711591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.711637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.711685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.711734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.711787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.711833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.711881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.711936 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:25:39.711963 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.712022 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.712076 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.712129 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.712185 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.712238 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.712295 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.712347 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.712400 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.712464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.712516 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.712568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.712620 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.712672 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.712723 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.712774 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.712826 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.712878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.712931 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.712984 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.713035 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.713086 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.713138 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.713190 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.713241 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.713300 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.713380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.713441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.713494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.713545 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.713596 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.713647 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.713707 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:25:39.713730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.713783 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.713837 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.713891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.713943 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.713995 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.714047 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.714100 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.714152 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.714415 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.714468 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.714520 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.714572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.714624 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.714677 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.714733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.714784 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.714837 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.714889 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.714942 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.714993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.715046 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.715098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.715150 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.715202 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.715254 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.715311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.715363 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.715415 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.715468 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.715519 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.715571 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.715630 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:25:39.715652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.715701 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.715748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.715795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.715847 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.715893 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.715939 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.715985 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.716032 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.716078 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.716125 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.716172 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.716219 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.716267 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.716320 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.716368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.716415 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.716462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.716509 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.716556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.716602 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.716649 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.716696 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.716742 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.716788 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.716839 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.716886 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.716933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.716980 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.717031 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.717078 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.717125 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.717180 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:25:39.717201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.717252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.717306 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.717355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.717404 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.717452 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:39.717501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:39.717549 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:39.717598 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.717647 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.717695 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.717743 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.717792 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.717840 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.717893 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.717941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.717989 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.718038 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.718087 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.718135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.718185 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.718233 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.718287 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.718336 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:39.718384 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.718433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.718482 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.718530 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.718579 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.718627 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.718676 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.718724 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.718775 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:25:39.718792 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:25:39.718822 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:25:39.718849 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:25:39.718875 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:25:39.718900 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:25:39.718919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.718934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.718943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.718952 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.718962 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.718970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:39.718979 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:39.718988 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:39.718996 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.719004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.719013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.719021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.719035 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719044 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719053 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719062 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.719070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.719078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719095 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.719102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.719110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.719118 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.719125 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:39.719133 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.719141 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.719149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.719157 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.719165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.719172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.719180 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.719188 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.719196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.719204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.719221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.719229 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.719237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.719245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:39.719253 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:39.719260 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:39.719268 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.719281 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.719289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.719297 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.719304 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719312 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719319 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.719334 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.719342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.719364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.719371 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.719379 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.719386 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:39.719393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.719400 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.719407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.719415 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.719422 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.719429 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.719437 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.719448 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.719456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.719466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.719474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.719482 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.719490 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.719497 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:39.719504 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:39.719511 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:39.719518 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.719525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.719532 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.719540 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.719547 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719562 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719569 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719576 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.719583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.719590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719597 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.719611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.719618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.719625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.719633 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:39.719639 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.719646 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.719653 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.719659 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.719666 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.719673 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.719679 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.719685 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.719693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:39.719701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.719708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:39.719715 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:39.719722 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:39.719729 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:39.719736 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:39.719743 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:39.719750 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:39.719756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:39.719763 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:39.719770 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:39.719779 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719786 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:39.719800 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:39.719807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:39.719814 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:39.719831 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:39.719838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:39.719845 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:39.719852 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:39.719858 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:39.719865 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:39.719872 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:39.719879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:39.719885 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:39.719892 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:39.719898 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:39.719905 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:39.719912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:39.720148 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:25:39.720158 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:39.720163 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:39.720167 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:39.720174 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:25:39.720179 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:25:39.720183 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:25:39.720192 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:25:39.720201 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:25:39.720243 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720250 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179408" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:39.720263 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:25:39.720288 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:25:39.720295 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:25:39.720300 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:25:39.720304 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:25:39.720310 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179408" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:39.720320 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720327 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720331 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720341 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720350 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:39.720355 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:25:39.720378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.720387 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:39.720391 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.720417 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:25:39.720424 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:25:39.720428 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:25:39.720432 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:25:39.720436 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:25:39.720440 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:25:39.720444 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:39.720448 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:25:39.720454 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179408" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:39.720467 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720474 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720478 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:39.720484 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720490 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:39.720494 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:39.720517 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:25:39.720523 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720527 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720533 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720537 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:39.720547 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:25:39.720558 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:39.720563 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:39.720568 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:25:39.720574 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179408" 2019-02-19 20:25:39.720582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:39.720586 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:39.720591 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:39.720596 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:39.720601 wsdl: in serializeType: returning: 179408 2019-02-19 20:25:39.720607 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:25:39.720614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:39.720618 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:39.720622 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:25:39.720627 wsdl: in serializeType: returning: 179408 2019-02-19 20:25:39.720631 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179408 2019-02-19 20:25:39.720909 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179408 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:25:39.720915 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:25:39.720922 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7443"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:25:39.720937 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:25:39.720942 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179408 2019-02-19 20:25:39.720951 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:25:39.721021 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:25:39.720962 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:25:39.720973 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:25:39.720978 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:25:39.720983 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:25:39.720987 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:25:39.720993 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:39.721003 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:39.721010 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:25:39.721015 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:25:39.721027 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:25:39.721036 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:25:39.721043 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:25:39.728899 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:25:39.728911 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:25:39.728920 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:25:39.728925 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:25:39.728930 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:39.728935 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:39.728939 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:25:39.728943 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:25:39.728948 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:25:39.728977 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:25:39.738359 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:25:39.738381 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:25:39.738387 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:39.738393 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:25:39.738398 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:25:39.738404 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:25:39.738410 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:25:39.738419 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:25:39.738425 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:25:39.738431 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:21 GMT 2019-02-19 20:25:39.738438 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:25:39.738443 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:25:39.738449 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:25:39.738458 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:25:39.738483 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:25:39.738493 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:25:39.738502 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:25:39.738507 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:25:39.738512 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:25:39.738548 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:25:39.738559 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:25:39.738566 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:25:39.738591 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:39.738598 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:25:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:25:39.738632 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:25:39.738641 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:25:39.738663 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:25:39.738670 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:25:39.738772 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:25:39.738868 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:25:39.738874 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:25:39.738883 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:25:39.738893 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:25:39.738916 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:25:39.738972 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:25:39.738999 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:25:39.739014 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:25:39.739021 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:25:39.739026 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:25:39.739030 nusoap_client: detail =