Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5314970640490325169 Model turbiny: K14
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik: 2.3/4
JR T2379
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:04:08.201165 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:04:08.201227 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:08.201242 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:04:08.201259 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:08.201270 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:04:08.201279 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:04:08.201294 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:04:08.201303 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:08.201310 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:08.201319 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:08.201328 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:08.201340 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:08.201347 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:08.201351 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:08.201364 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:08.201370 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:04:08.201382 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:08.201397 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:08.201408 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:08.201414 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:04:08.201420 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:04:08.201429 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:08.201438 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:08.208847 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:08.208873 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:08.208889 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:04:08.208896 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:08.208902 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:08.208907 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:08.208912 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:04:08.208951 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:04:08.225586 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:04:08.225631 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:04:08.225639 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:08.225645 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:08.225651 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:08.225657 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:08.225663 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:08.225669 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:08.225675 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:08.225681 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:06 GMT 2019-02-20 06:04:08.225687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:08.225692 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:04:08.225699 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:08.225712 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:04:08.225746 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:04:08.232696 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:04:08.232790 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:04:08.233336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:08.239765 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.239977 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.240456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.240486 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:08.241024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.241232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.247016 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.247320 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.247900 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.248487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.248726 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.249296 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:08.249649 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.250147 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.254187 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.254370 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.254914 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.255435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.255462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.255921 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:08.256506 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.256945 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:08.257186 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:04:08.257508 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:08.257962 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:04:08.257983 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:08.257990 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:04:08.258032 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:08.258084 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:08.258102 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:08.258110 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:08.258131 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:04:08.258136 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:04:08.258322 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:04:08.258339 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:04:08.258394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:04:08.258425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.258466 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:08.258502 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.258509 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258520 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:08.258536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.258578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.258594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.258618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258648 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.258655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:04:08.258680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.258708 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:08.258724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:04:08.258744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258770 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.258777 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:08.258805 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.258813 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258823 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:08.258841 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.258848 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258858 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:08.258871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.258906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.258921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:04:08.258943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258968 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.258975 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.258985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:04:08.258998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:08.259038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:04:08.259058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.259089 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259099 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:08.259117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.259124 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259134 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:08.259152 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.259159 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259169 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:08.259187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.259194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.259216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.259269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259276 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.259292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.259405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.259422 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259433 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:08.259443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:04:08.259455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:08.259480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:08.259495 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259501 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:04:08.259521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259547 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.259554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259564 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:08.259577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.259618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259624 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.259639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259672 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.259679 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259689 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:04:08.259702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259727 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:08.259743 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259749 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:04:08.259763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259787 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.259794 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.259817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259841 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.259856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259862 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.259877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259902 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.259909 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259919 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:04:08.259932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.259957 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:08.259972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.259978 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:04:08.259992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260024 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260034 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:08.260052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260059 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.260082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260111 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:04:08.260126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260132 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.260146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260171 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.260179 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260188 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:04:08.260201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260226 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:08.260241 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260248 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:04:08.260261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260286 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260298 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260309 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:08.260329 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.260361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260392 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:04:08.260407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260413 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.260432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260458 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.260465 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260476 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:04:08.260489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260513 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:04:08.260529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260535 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:04:08.260549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.260603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260628 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:04:08.260643 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260650 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.260664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260690 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.260697 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:04:08.260720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260745 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:08.260760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260766 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:04:08.260779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.260811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.260834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260858 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.260873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260879 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.260893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260917 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.260924 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260934 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:04:08.260947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.260971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:08.260987 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.260993 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:04:08.261006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261031 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.261038 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261048 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:08.261061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.261101 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261107 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.261121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261146 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.261153 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:04:08.261175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:08.261215 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261221 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:04:08.261235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261260 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.261267 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261277 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:08.261290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261320 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.261335 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261342 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.261356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261381 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.261388 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261397 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:04:08.261410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:08.261450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261456 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:04:08.261469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261494 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.261501 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261510 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:04:08.261528 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.261535 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261545 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:04:08.261558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261587 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.261602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261608 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.261622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261647 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.261654 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261664 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:04:08.261677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261701 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:08.261717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261723 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:08.261737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.261768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261778 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.261791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261816 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.261831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261837 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.261850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261875 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.261882 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261892 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:08.261904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.261929 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.261944 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261950 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:08.261964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.261989 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:08.261996 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262006 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:08.262019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.262043 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.262058 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.262078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262107 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.262168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.262185 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262195 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:08.262205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:08.262217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:08.262241 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:08.262256 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262263 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:08.262278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262308 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:08.262315 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262325 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:08.262338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.262364 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.262379 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262386 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.262400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262429 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.262488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.262504 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262515 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:08.262524 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:08.262537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:08.262560 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:08.262575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:04:08.262596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.262628 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:04:08.262656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.262672 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262682 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:04:08.262701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.262708 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262718 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:08.262736 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.262743 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262752 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:08.262770 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.262777 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262787 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:08.262805 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.262811 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262821 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:04:08.262838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.262845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.262868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.262917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.262933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262939 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.262954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262979 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.262987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.262997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:04:08.263009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:08.263049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263055 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:04:08.263069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263094 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263101 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263111 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:08.263129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263146 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.263164 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263171 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263180 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:08.263193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.263240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.263260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:04:08.263323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:08.263364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263370 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:08.263384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.263439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.263479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263485 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.263499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:08.263556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.263595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263601 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:08.263615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263639 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263647 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263656 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:08.263675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.263711 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263718 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263728 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:08.263740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.263788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263795 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.263809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:08.263864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.263889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.263904 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263910 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.263924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263949 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.263956 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.263966 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:08.263984 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.263991 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264000 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:08.264018 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.264025 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264034 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:08.264052 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264059 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264069 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:08.264086 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264093 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264103 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:08.264116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.264157 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.264172 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.264192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264218 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264225 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264235 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:04:08.264248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.264273 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.264287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264325 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264333 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.264391 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.264424 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.264453 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.264459 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264469 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:04:08.264487 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.264495 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264504 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:04:08.264522 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.264529 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264539 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:08.264557 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.264564 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264574 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:04:08.264591 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:08.264598 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264608 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:04:08.264625 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264632 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264642 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.264668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.264702 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264709 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264719 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:08.264736 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264743 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264752 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:08.264765 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.264815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.264834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264840 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.264856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264881 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.264888 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264898 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:08.264916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264923 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264933 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:08.264950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.264957 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.264966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:08.264984 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.264991 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265001 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:08.265013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.265050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.265086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265111 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265118 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265128 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:04:08.265141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.265166 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.265179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265206 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265214 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.265267 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265303 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.265316 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265333 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:08.265354 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265368 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265378 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:08.265396 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.265403 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:08.265430 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.265437 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265447 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:08.265465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.265471 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:08.265498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.265505 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265514 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:08.265532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.265566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265573 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265582 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:08.265600 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265607 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265616 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:08.265634 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265640 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265650 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:08.265667 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265674 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265684 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:08.265696 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.265750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.265768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.265789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265814 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265821 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265831 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:08.265849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.265856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.265883 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.265890 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265900 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:08.265917 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.265924 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265934 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.265947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.265974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.265984 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.265999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.266006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.266020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.266045 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266052 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.266062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:04:08.266075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.266090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.266099 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.266113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266142 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.266203 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266228 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266236 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266246 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:08.266264 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266271 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266281 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:08.266309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266317 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266328 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:08.266346 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266353 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266363 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:08.266381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.266388 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266398 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:08.266416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.266423 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:08.266450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.266486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266493 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266502 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:08.266520 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266527 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266537 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:08.266555 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266562 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266572 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:04:08.266589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266596 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266606 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:08.266623 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266630 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266640 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:08.266653 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.266711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.266727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266756 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266764 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266774 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.266817 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266843 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266850 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266860 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:04:08.266878 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266885 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266895 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:04:08.266913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.266919 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266929 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:08.266946 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266953 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266963 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:04:08.266981 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.266988 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.266997 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:04:08.267014 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267022 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267031 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:08.267049 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.267056 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267065 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:04:08.267083 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267090 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267100 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:04:08.267117 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267124 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267134 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:04:08.267151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267158 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267168 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:08.267185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:08.267219 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.267226 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267236 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:04:08.267254 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.267260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.267288 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.267306 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267317 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:04:08.267331 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.267414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267421 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:08.267436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267461 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.267468 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267478 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:08.267491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.267517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267538 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.267552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267577 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.267584 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267594 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:04:08.267607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.267632 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:08.267647 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267653 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:04:08.267667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.267703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267713 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.267731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.267738 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267747 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:08.267765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.267771 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267781 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:08.267799 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.267805 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267815 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:08.267828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.267866 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:04:08.267881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267887 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.267901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267925 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.267933 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267943 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:04:08.267955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.267970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.267980 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:08.267993 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.268021 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268028 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.268038 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268050 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.268066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.268080 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268106 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.268113 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268123 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:04:08.268141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.268148 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268158 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:04:08.268176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.268183 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268192 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:04:08.268210 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:08.268217 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268227 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:08.268244 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.268251 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268261 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:04:08.268279 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.268285 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268300 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:04:08.268319 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.268326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:08.268355 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.268367 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268377 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:04:08.268394 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.268401 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268411 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:04:08.268429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.268436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.268458 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:08.268508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.268525 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268532 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:04:08.268547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.268580 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.268603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.268628 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.268643 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.268662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268687 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268694 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268704 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:04:08.268718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.268742 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:08.268756 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268782 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.268790 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268800 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:04:08.268818 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:08.268824 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268834 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:04:08.268852 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.268859 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268869 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:04:08.268882 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:08.268907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.268923 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268929 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.268944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.268978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.268988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.269007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269014 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269024 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:08.269041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269048 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269065 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:08.269077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.269110 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269131 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.269145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269170 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269177 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269187 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:04:08.269200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.269225 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.269238 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269265 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269283 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.269332 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269359 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269366 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269377 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:04:08.269395 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269402 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269411 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:04:08.269429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.269436 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269446 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:08.269463 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269470 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269480 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:04:08.269497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.269504 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269514 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:04:08.269531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269538 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269548 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:04:08.269566 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.269573 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269583 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:04:08.269600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269608 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269618 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:08.269635 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269642 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269652 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:08.269665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.269712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.269729 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269736 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:04:08.269751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269776 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269784 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269794 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:08.269812 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.269818 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269828 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:08.269846 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.269852 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:08.269879 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269886 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269895 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:08.269913 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.269920 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269929 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:08.269942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.269973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.269984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.269999 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270005 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.270019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.270117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.270134 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270145 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:08.270155 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:04:08.270167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:08.270192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:08.270207 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270213 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:04:08.270226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270251 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.270258 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270268 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:04:08.270281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.270313 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.270329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270335 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.270349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270374 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:08.270381 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270391 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:04:08.270404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.270429 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:08.270444 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270450 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:04:08.270465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.270497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.270519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.270544 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.270559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270565 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.270579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270604 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270611 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270621 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:04:08.270634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.270649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.270659 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:08.270672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270700 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270707 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270717 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270730 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.270759 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270785 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.270793 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270803 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:04:08.270821 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.270828 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270838 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:04:08.270855 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.270862 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270871 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:04:08.270889 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.270896 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270906 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:04:08.270923 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.270930 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270940 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:04:08.270957 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:08.270964 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.270974 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:04:08.270991 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:08.270998 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271008 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:04:08.271026 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:08.271033 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271043 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:04:08.271060 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.271067 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271077 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:04:08.271095 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271102 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271111 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:04:08.271129 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271136 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271146 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:04:08.271163 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271170 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271180 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:04:08.271198 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271205 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271214 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:04:08.271227 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.271288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271313 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:04:08.271335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271361 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271368 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271378 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:04:08.271391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271416 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.271431 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271438 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.271452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271476 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.271484 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271494 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:04:08.271506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271531 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:08.271546 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271552 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.271566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271591 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271598 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271608 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:04:08.271626 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.271633 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271643 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:08.271661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.271668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:08.271695 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.271702 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271712 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:08.271724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271761 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271777 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271783 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.271797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271823 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271830 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:04:08.271852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.271867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271877 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.271891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271932 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271940 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271950 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.271980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.271994 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.272027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:08.272054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.272061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:08.272088 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272095 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272104 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:04:08.272122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.272129 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272139 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:08.272156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272163 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:08.272190 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272197 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272206 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:04:08.272224 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:08.272230 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272240 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:04:08.272253 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.272292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.272315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272322 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:04:08.272336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272369 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.272376 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272386 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:04:08.272404 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272412 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272421 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:04:08.272439 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272447 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272456 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:04:08.272474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.272481 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272491 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:04:08.272508 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272515 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272524 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:04:08.272542 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272548 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272558 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:04:08.272576 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272582 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272592 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:08.272609 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272616 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272626 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:08.272638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.272694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.272709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272716 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:08.272730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272755 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.272762 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:04:08.272785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.272811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:08.272827 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:08.272834 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:04:08.272845 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:04:08.272861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272867 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:04:08.272880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.272924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:08.272940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.272951 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:08.272961 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:04:08.272978 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.272985 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:04:08.273038 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:04:08.273056 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:08.273062 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:04:08.273072 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:04:08.273089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.273096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.273105 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.273122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.273129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.273139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.273156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.273163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.273173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.273189 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.273196 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:08.273206 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.273223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.273229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:04:08.273239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.273256 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:08.273263 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:04:08.273273 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:04:08.273290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.273302 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.273312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.273330 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:08.273337 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:04:08.273347 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:04:08.273364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.273371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:04:08.273381 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.273398 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.273404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:08.273414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.273430 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:08.273436 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:04:08.273446 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:04:08.273461 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:04:08.273499 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.273528 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:08.273555 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.273582 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:08.273609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.273635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:08.273662 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.273689 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:08.273715 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.273741 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:08.273768 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:04:08.273793 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:08.273820 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:04:08.273846 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:04:08.273873 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:04:08.273899 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:08.273926 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.273952 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:08.273979 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.274005 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:08.274031 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.274057 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:08.274083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.274109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:08.274136 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.274162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.274189 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.274215 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:08.274241 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.274267 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:08.274299 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.274328 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:08.274355 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.274381 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:08.274408 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.274436 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.274463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.274490 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:08.274517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.274544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.274570 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.274596 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.274623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.274649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.274676 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.274703 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:08.274729 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:04:08.274755 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:08.274781 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.274807 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:08.274833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.274859 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.274886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.274912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:08.274939 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.274964 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:08.274992 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.275017 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:08.275044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.275071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:08.275098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.275125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:08.275151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.275179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:08.275207 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275225 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275252 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.275278 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275299 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275345 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.275379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.275483 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275509 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275536 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275562 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275588 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275606 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275683 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275710 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275738 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275764 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275790 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275817 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.275843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275869 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275895 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275922 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.275948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.275991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.276018 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276044 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.276070 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276096 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.276122 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276149 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.276176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.276346 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276406 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.276433 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.276486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.276573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.276692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.276795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276846 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.276899 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276925 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.276953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276970 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.276987 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277004 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277032 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.277058 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277084 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:08.277110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.277196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.277322 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277348 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:08.277374 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277400 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.277426 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.277479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.277582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:08.277757 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277775 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277801 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.277827 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277844 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.277913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.277989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.278015 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278042 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278067 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278093 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278119 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278137 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278189 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278206 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278231 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278257 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278284 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278316 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278343 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.278369 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278395 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278421 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278447 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:08.278474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:08.278543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.278594 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278621 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.278647 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278673 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.278699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.278851 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278885 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278911 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.278938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.278964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.278991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.279077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:08.279196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.279303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279382 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.279408 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279434 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:08.279460 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279496 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279539 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:08.279565 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:08.279617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.279704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:08.279823 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279849 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:08.279875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279900 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:08.279926 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279952 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:08.279978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.279995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280012 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.280081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:08.280227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:08.280255 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.280321 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.280373 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.280422 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.280470 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.280518 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.280567 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.280614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.280666 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.280721 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.280770 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.280817 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.280864 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.280913 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.280960 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.281007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.281055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.281103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.281158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.281206 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.281256 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.281318 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.281374 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.281421 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.281468 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.281515 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.281562 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.281610 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.281659 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.281713 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.281760 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.281808 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.281865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.281914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.281962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.282010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.282057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.282111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.282165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.282213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.282261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.282313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.282362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.282463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.282511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.282559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.282607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.282664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.282712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.282761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.282810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.282858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.282906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.282959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.283011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.283058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.283106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.283153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.283199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.283247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.283300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.283353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.283400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.283448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.283505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.283553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.283601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.283649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.283696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.283743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.283790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.283838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.283886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.283932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.283980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.284027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.284074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.284122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.284169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.284216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.284263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.284317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.284369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.284418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.284467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.284519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.284572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.284619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.284665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.284717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.284763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.284811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.284860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.284914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.284961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.285010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.285066 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:08.285094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.285155 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.285210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.285264 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.285324 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.285378 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.285431 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.285484 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.285537 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.285591 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.285644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.285698 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.285751 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.285805 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.285858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.285911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.285965 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.286018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.286073 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.286126 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.286180 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.286234 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.286287 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.286345 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.286399 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.286453 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.286514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.286569 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.286621 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.286675 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.286728 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.286781 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.286843 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:08.286868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.286922 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.286977 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.287031 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.287084 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.287138 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.287193 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.287246 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.287305 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.287369 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.287424 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.287477 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.287531 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.287638 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.287694 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.287747 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.287800 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.287855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.287909 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.287963 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.288016 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.288070 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.288124 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.288178 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.288231 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.288306 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.288361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.288415 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.288469 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.288523 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.288576 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.288630 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.288699 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:08.288722 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.288772 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.288821 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.288869 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.288918 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.288966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.289014 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.289062 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.289110 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.289159 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.289207 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.289256 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.289310 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.289366 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.289414 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.289462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.289510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.289559 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.289607 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.289662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.289710 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.289766 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.289814 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.289862 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.289910 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.289958 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.290006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.290054 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.290102 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.290150 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.290198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.290247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.290308 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:08.290331 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.290381 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.290432 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.290482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.290532 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.290583 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:08.290633 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:08.290683 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:08.290734 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.290795 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.290846 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.290896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.290946 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.290996 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.291046 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.291097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.291147 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.291198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.291249 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.291304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.291356 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.291406 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.291456 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.291506 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:08.291556 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.291605 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.291656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.291713 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.291762 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.291812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.291872 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.291963 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.292064 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:04:08.292098 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:04:08.292153 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:04:08.292206 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:08.292238 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:08.292275 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:04:08.292304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.292324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.292334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.292346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.292355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.292365 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:08.292376 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:08.292386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:08.292395 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.292406 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.292415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.292425 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.292434 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292443 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292453 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.292472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.292480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.292507 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.292515 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.292523 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.292531 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:08.292540 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.292548 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.292556 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.292573 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.292581 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.292589 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.292598 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.292606 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.292614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.292624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.292631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.292640 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.292648 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.292656 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:08.292665 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:08.292673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:08.292681 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.292689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.292697 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.292704 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.292712 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292720 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292727 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.292742 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.292750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.292773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.292780 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.292787 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.292795 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:08.292802 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.292809 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.292816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.292823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.292831 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.292839 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.292847 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.292854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.292862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.292872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.292881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.292890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.292897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.292905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:08.292913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:08.292921 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:08.292928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.292936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.292943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.292951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.292958 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.292965 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292973 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.292980 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.292987 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.292994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.293002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.293009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.293016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.293023 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.293030 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.293039 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:08.293046 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.293053 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.293060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.293068 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.293075 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.293082 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.293089 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.293095 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.293103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:08.293111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:08.293126 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:08.293134 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:08.293141 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:08.293148 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:08.293155 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:08.293163 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:08.293169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:08.293176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:08.293183 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:08.293199 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.293206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.293215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:08.293222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:08.293229 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:08.293237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.293245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:08.293252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:08.293259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:08.293266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:08.293273 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:08.293340 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:08.293348 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:08.293355 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:08.293363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:08.293370 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:08.293376 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:08.293384 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:08.293391 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:08.293398 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:08.293474 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:04:08.293486 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:08.293491 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:08.293496 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:08.293502 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:04:08.293507 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:08.293511 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:08.293523 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:04:08.293532 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:08.293575 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293583 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:08.293597 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:08.293619 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:04:08.293626 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:04:08.293630 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:04:08.293635 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:04:08.293641 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:08.293653 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293660 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293672 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293696 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:08.293701 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:04:08.293726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.293735 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:08.293740 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.293763 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:08.293769 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:04:08.293773 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:04:08.293777 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:04:08.293782 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:04:08.293785 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:04:08.293790 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:08.293795 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:04:08.293801 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:08.293811 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293818 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293822 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:08.293828 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293833 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:08.293838 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:08.293861 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:08.293867 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293872 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293878 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293882 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:08.293894 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:08.293903 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:08.293907 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:08.293912 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:08.293919 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179403" 2019-02-20 06:04:08.293926 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:08.293930 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:08.293935 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:08.293941 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:08.293947 wsdl: in serializeType: returning: 179403 2019-02-20 06:04:08.293953 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:08.293959 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:08.293963 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:08.293967 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:08.293972 wsdl: in serializeType: returning: 179403 2019-02-20 06:04:08.293977 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179403 2019-02-20 06:04:08.293991 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179403 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:04:08.293995 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:04:08.294001 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7959"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:04:08.294017 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:04:08.294023 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179403 2019-02-20 06:04:08.294035 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:04:08.294115 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:04:08.294049 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:08.294061 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:08.294066 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:08.294071 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:08.294075 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:08.294083 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:08.294094 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:08.294102 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:08.294108 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:08.294122 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:04:08.294133 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:08.294141 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:08.301540 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:08.301564 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:08.301578 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:08.301586 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:04:08.301591 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:08.301601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:08.301606 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:08.301610 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:08.301616 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:08.301646 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:04:08.310763 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:04:08.310792 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:04:08.310799 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:08.310805 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:08.310810 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:08.310820 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:08.310827 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:08.310833 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:08.310839 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:08.310845 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:06 GMT 2019-02-20 06:04:08.310851 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:08.310856 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:04:08.310862 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:08.310873 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:04:08.310901 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:04:08.310912 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:04:08.310923 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:08.310928 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:04:08.310933 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:08.310970 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:08.310983 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:08.310990 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:08.311015 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:08.311023 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:04:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:04:08.311060 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:04:08.311070 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:04:08.311095 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:04:08.311102 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:04:08.311219 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:04:08.311344 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:04:08.311351 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:04:08.311361 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:04:08.311373 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:08.311398 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:04:08.311456 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:04:08.311481 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:08.311493 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:04:08.311502 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:04:08.311508 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:04:08.311513 nusoap_client: detail =