Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5314970640490325169 Model turbiny: K14
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik: 2.3/4
JR T2379
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:54:26.840262 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:54:26.840333 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:26.840349 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:54:26.840366 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:26.840377 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:54:26.840386 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:54:26.840402 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:54:26.840411 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:26.840417 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:26.840427 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:26.840436 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:54:26.840447 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:54:26.840453 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:54:26.840457 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:54:26.840462 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:54:26.840465 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:54:26.840477 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:26.840492 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:26.840500 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:54:26.840506 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:54:26.840512 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:54:26.840521 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:54:26.840530 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:54:26.848348 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:54:26.848365 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:54:26.848377 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:54:26.848383 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:26.848388 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:26.848393 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:54:26.848397 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:54:26.848431 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:54:26.867290 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:54:26.867336 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:54:26.867344 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:26.867350 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:54:26.867355 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:54:26.867361 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:54:26.867366 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:54:26.867372 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:54:26.867378 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:54:26.867383 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:14 GMT 2019-04-25 03:54:26.867389 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:54:26.867394 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:54:26.867400 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:54:26.867414 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:54:26.867449 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:54:26.875007 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:26.875036 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:26.882881 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 03:54:26.882936 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.882978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.883011 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:54:26.890582 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.890623 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.890656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.890672 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:26.890734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.890760 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:26.890796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.890812 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:26.890860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.890890 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.898304 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.898383 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.898403 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.898458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.898504 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:26.898521 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:26.898567 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:26.898594 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 03:54:26.905912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:54:26.905961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:26.905992 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 03:54:26.906003 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:54:26.906008 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:54:26.906036 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:54:26.906066 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:54:26.906080 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:54:26.906087 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:54:26.906105 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:54:26.906110 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:54:26.906278 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:54:26.906296 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:54:26.906356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906365 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:54:26.906387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906418 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.906428 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906442 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:26.906463 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.906471 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906481 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:26.906497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.906539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.906555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.906580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906608 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.906615 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:54:26.906639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.906666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:54:26.906682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:54:26.906703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906728 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.906735 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906745 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:26.906764 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.906771 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906780 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:26.906799 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.906806 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906815 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:54:26.906829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.906862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.906878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906884 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:54:26.906898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906924 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.906931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:54:26.906954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.906969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.906979 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:54:26.906994 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:54:26.907015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907040 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907047 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907056 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:26.907075 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907081 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907091 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:26.907108 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907115 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907125 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:54:26.907142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.907149 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.907171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.907208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.907224 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907230 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.907246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.907347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.907365 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907377 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:26.907387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:54:26.907399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:26.907424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:54:26.907440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:54:26.907466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907492 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907499 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907509 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:26.907522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.907547 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.907562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907568 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.907583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907608 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.907616 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907626 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:54:26.907639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.907664 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:54:26.907679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907685 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:54:26.907699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.907754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.907779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.907793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907800 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.907814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907839 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.907846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:54:26.907869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.907894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:54:26.907909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907915 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:54:26.907930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907962 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.907972 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:26.907990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.907997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.908019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908048 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:54:26.908063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908069 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.908083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908108 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.908115 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908125 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:54:26.908138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908163 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:54:26.908178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908184 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:54:26.908198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908222 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.908229 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908239 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:26.908258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.908265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.908289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908320 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:54:26.908341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908347 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.908366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908392 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.908399 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908409 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:54:26.908422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908447 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:54:26.908462 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908469 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:54:26.908482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.908514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.908537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908575 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:54:26.908590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908596 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.908609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908634 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.908641 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908650 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:54:26.908662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908686 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:54:26.908700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908706 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:54:26.908719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908742 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.908749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.908771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908794 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.908809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908815 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.908828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908852 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.908859 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908868 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:54:26.908881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.908904 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:54:26.908919 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908925 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:54:26.908938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908962 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.908969 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.908979 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:54:26.908991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909015 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.909030 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909035 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.909049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909072 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.909079 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:54:26.909102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909125 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:54:26.909139 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:54:26.909159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909183 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.909190 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909199 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:54:26.909211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.909249 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909256 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.909283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909307 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.909314 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:54:26.909343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909368 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:54:26.909383 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909389 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:54:26.909403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909427 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.909434 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909444 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:54:26.909462 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.909469 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909479 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:54:26.909492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909521 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.909536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909542 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.909569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909592 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.909599 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909609 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:54:26.909621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909645 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:54:26.909660 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909666 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:26.909679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.909709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.909731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909754 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.909769 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909775 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.909788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909812 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.909819 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909828 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:26.909841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909864 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.909879 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909885 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:54:26.909898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909921 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:26.909928 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909938 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:54:26.909951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.909975 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.909989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.909995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.910008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910038 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.910096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.910112 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:26.910132 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:54:26.910144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:26.910167 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:26.910181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910188 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:54:26.910201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910226 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:26.910233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910242 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:54:26.910255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.910294 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.910309 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910315 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.910334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910366 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.910424 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.910441 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910451 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:26.910461 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:54:26.910473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:26.910497 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:26.910512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910519 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:54:26.910532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.910577 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:54:26.910605 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.910611 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:54:26.910639 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.910645 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910655 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:26.910672 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.910679 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910688 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:26.910705 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.910712 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910721 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:54:26.910738 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.910744 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910753 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:54:26.910769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.910776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910785 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.910797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.910844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.910859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.910879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910904 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.910911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:54:26.910933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.910957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:54:26.910971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.910977 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:54:26.910991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911014 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911021 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911031 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:54:26.911048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.911080 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911087 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911096 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:26.911108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.911154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911160 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.911173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911198 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:54:26.911227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:54:26.911280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:26.911300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911337 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.911361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.911401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.911421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911447 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:26.911477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.911517 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911523 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:26.911537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911562 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911569 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911579 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:54:26.911597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.911633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911640 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911650 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:26.911663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.911710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911716 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.911730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911755 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911762 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:26.911785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.911810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.911825 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911832 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.911845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911871 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.911878 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911888 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:26.911906 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911913 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911922 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:26.911940 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.911947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911956 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:26.911974 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.911981 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.911990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:26.912008 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912015 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912024 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:26.912037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.912078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.912093 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.912113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912138 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912145 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912155 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:54:26.912168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.912192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.912206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912236 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912244 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912254 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.912299 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.912336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.912365 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.912372 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912382 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:54:26.912400 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.912407 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912417 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:54:26.912434 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.912441 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912451 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:54:26.912468 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.912475 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912485 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:54:26.912503 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:26.912510 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912519 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:54:26.912537 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912543 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912553 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.912570 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912577 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912587 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.912604 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912611 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912621 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:26.912638 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912645 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912655 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:26.912668 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.912749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.912769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912794 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.912801 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:26.912827 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912833 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912842 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:26.912859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.912866 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912875 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:26.912892 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.912899 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912908 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:54:26.912920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.912955 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.912970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.912976 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.912989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913030 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:54:26.913043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.913067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.913080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913107 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913114 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.913165 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913190 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.913197 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913206 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:26.913223 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913231 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913240 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:54:26.913257 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.913263 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913286 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:26.913304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.913311 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913320 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:54:26.913344 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.913351 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913360 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:26.913378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.913385 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913394 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:26.913412 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913428 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.913445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913452 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913462 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:54:26.913479 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913486 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913496 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:54:26.913513 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913519 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913529 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:26.913546 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:26.913575 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.913628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.913647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.913668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913700 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913710 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:26.913727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.913734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.913774 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.913781 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913790 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:26.913807 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.913813 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913823 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.913836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.913871 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.913886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913892 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.913905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913929 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.913936 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:54:26.913958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.913972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.913982 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.913995 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914023 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.914081 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914106 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914112 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914122 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:26.914139 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914146 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914155 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:54:26.914177 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914184 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914194 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:26.914212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914219 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914228 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:54:26.914245 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.914252 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914274 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:26.914292 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.914299 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:26.914332 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914339 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.914369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914376 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914386 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:54:26.914404 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914411 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914421 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:54:26.914439 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914446 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914456 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:54:26.914473 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914480 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914490 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:26.914508 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914515 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914524 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:26.914537 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.914596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.914612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914640 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914647 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.914700 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914726 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914733 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914756 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:54:26.914774 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914780 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914790 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:54:26.914807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.914813 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914823 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:54:26.914840 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914846 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914856 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:54:26.914873 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914879 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914888 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:54:26.914905 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.914912 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914921 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:26.914938 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.914945 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914954 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:54:26.914971 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.914978 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.914987 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:54:26.915004 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.915010 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915020 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:54:26.915036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.915043 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915052 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:26.915069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.915075 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915085 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:26.915101 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.915108 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915118 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:54:26.915134 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.915141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915150 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.915167 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.915174 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915183 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:54:26.915209 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915299 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:54:26.915315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915346 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.915353 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915363 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:26.915377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915424 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.915438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915464 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.915471 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915481 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:54:26.915494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915519 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:54:26.915534 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915540 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:54:26.915554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.915587 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915597 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.915615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.915621 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915631 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:26.915648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.915655 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915665 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:26.915682 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.915689 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915698 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:54:26.915711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915749 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:54:26.915764 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915771 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.915785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915810 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.915818 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915828 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:54:26.915841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.915856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915865 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:54:26.915879 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.915906 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:54:26.915913 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.915924 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:54:26.915937 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.915952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.915967 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.915993 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.916000 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916010 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:54:26.916028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916035 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916045 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:54:26.916063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916070 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916080 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:54:26.916097 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:26.916104 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916114 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:54:26.916132 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916139 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916148 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:54:26.916166 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.916173 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916183 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:54:26.916201 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.916208 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916218 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:26.916236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.916243 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916252 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:54:26.916270 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.916277 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916287 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:54:26.916305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.916339 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:26.916389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.916406 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916413 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:54:26.916428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.916460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.916483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.916508 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.916523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.916543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916569 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916576 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916585 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:54:26.916599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.916623 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:54:26.916637 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916664 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.916671 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916681 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:54:26.916698 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:26.916705 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916715 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:54:26.916732 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.916739 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916749 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:54:26.916762 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:26.916786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.916802 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916808 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.916822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.916855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.916883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916890 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916900 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:26.916918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.916925 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916935 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:26.916948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.916970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.916980 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.916995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917001 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.917015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917040 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917048 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917057 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:54:26.917070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.917096 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.917109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917137 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917145 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917154 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.917198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917224 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917231 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917240 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:54:26.917258 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917265 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:54:26.917293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.917300 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917310 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:54:26.917332 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917340 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917350 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:54:26.917369 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.917376 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917386 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:54:26.917403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917410 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917420 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:54:26.917437 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.917445 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917455 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:54:26.917473 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917480 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917489 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:26.917507 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917514 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917524 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:26.917537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.917582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.917600 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:54:26.917620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917645 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917653 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917663 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:26.917681 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.917688 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917697 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:26.917715 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.917722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917731 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:26.917749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917755 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:26.917782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.917789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917799 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:26.917812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.917852 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.917868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917874 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.917888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917912 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.917956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.917977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.917994 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918004 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:26.918014 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:54:26.918026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:26.918050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:54:26.918065 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918071 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:54:26.918086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918111 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.918118 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918128 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:54:26.918141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.918166 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.918181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918187 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.918201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918226 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:26.918233 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918242 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:54:26.918255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.918280 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:54:26.918295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918302 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:54:26.918316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.918355 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.918378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.918403 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.918418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918424 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.918438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918463 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918470 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918480 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:54:26.918493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.918508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.918518 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:54:26.918532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918561 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918568 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918579 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.918622 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918648 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918656 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918666 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:54:26.918684 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918691 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918701 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:54:26.918718 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918725 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918734 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:54:26.918752 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918758 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918768 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:54:26.918785 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918792 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918802 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:54:26.918820 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:26.918827 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918837 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:54:26.918854 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:26.918861 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918871 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:54:26.918888 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:26.918895 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918905 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:54:26.918923 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.918930 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918941 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:54:26.918958 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918964 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.918974 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:54:26.918992 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.918999 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.919009 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:54:26.919026 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919033 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.919043 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:54:26.919060 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919067 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.919077 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:54:26.919090 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.919151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919169 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919176 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:54:26.919192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919217 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919225 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919235 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:54:26.919248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919272 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.919288 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919294 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.919308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919337 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.919345 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919356 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:54:26.919369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919394 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:54:26.919409 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919415 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.919429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919455 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919462 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919472 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:54:26.919490 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.919497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919507 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:26.919525 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.919532 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919541 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:26.919559 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919566 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:26.919588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919640 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919647 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.919661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919686 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919694 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:54:26.919717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.919732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919741 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.919755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919785 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919792 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919802 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919815 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.919846 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.919879 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919889 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:26.919906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.919913 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:26.919940 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.919947 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919957 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:54:26.919975 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.919982 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.919991 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:54:26.920009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.920026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:26.920044 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920051 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.920060 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:54:26.920078 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:26.920085 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.920095 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:54:26.920107 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.920145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.920161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920168 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:54:26.920182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920206 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.920213 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920223 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:54:26.920241 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920248 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920258 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:54:26.920275 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920282 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920291 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:54:26.920309 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.920316 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920330 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:54:26.920349 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920356 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920366 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:54:26.920384 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920391 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920400 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:54:26.920418 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920425 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920435 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:54:26.920452 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920459 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920469 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:54:26.920482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.920534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.920549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920555 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:54:26.920571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.920603 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:54:26.920626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.920652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:54:26.920669 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:26.920676 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:54:26.920686 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:54:26.920703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920709 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:54:26.920723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.920779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:26.920795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.920806 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:26.920815 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:54:26.920831 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.920839 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:54:26.920848 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:54:26.920865 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:26.920871 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:54:26.920916 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:54:26.920934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.920941 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.920950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.920967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.920974 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.920983 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.921000 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.921006 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.921016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.921032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.921039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:54:26.921048 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.921064 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.921071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:54:26.921080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.921097 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:26.921103 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:54:26.921113 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:54:26.921129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.921135 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.921144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.921161 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:26.921168 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:54:26.921177 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:54:26.921193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.921200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:54:26.921209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.921226 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.921232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:26.921242 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.921257 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:26.921276 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:54:26.921287 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:54:26.921299 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:54:26.921337 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.921368 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:54:26.921396 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.921423 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:54:26.921450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.921477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:54:26.921503 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.921530 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:54:26.921557 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.921584 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:54:26.921611 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:54:26.921637 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:54:26.921664 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:54:26.921690 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:54:26.921717 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:54:26.921745 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:54:26.921785 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.921810 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:54:26.921836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.921862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:54:26.921888 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.921913 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:54:26.921938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.921964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:54:26.921990 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.922016 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.922042 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.922067 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:26.922093 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.922118 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:26.922144 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.922170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:54:26.922196 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.922222 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:54:26.922248 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.922289 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.922317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.922349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:26.922378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.922405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.922432 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.922458 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.922485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.922512 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.922539 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.922565 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:54:26.922592 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:54:26.922618 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:54:26.922645 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.922671 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:54:26.922697 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.922724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.922750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.922790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:54:26.922815 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.922840 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:54:26.922867 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.922892 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:54:26.922918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.922945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:54:26.922971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.922997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:26.923023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.923050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:54:26.923077 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923094 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923120 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.923145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923162 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923179 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923204 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.923229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.923349 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923375 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923402 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923429 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923456 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923474 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923500 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923527 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923544 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923571 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923599 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923626 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923652 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923678 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.923705 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923731 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923758 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923797 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.923822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923864 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.923890 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923915 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.923941 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.923966 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.923991 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.924042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.924192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924250 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.924290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.924350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924368 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924385 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924410 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.924437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.924557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924574 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.924661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.924776 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924802 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.924829 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924846 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924862 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924879 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.924931 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924956 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:26.924982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.924998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925039 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.925065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.925181 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925207 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:54:26.925232 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.925297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925329 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.925358 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.925461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:54:26.925636 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925653 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925679 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.925705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925722 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925778 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.925804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.925902 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925927 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.925953 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.925978 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926003 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926020 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926045 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926070 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926087 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926111 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926138 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926163 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926214 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.926239 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:26.926363 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:26.926433 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.926486 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.926540 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.926593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.926747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926793 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926818 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.926844 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926870 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.926896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.926979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.926995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:26.927093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.927192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.927293 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927320 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:26.927351 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927368 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927426 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:26.927465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927492 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:26.927518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.927606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:26.927727 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927753 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:54:26.927793 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927818 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:26.927843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927868 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:26.927893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927910 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.927968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.927994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:26.928133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:54:26.928159 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.928214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.928262 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.928309 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.928361 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.928408 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.928469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.928517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.928570 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.928619 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.928667 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.928715 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.928774 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.928822 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.928868 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.928914 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.928960 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.929006 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.929054 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.929100 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.929148 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.929202 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.929254 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.929300 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.929352 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.929398 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.929443 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.929505 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.929554 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.929607 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.929654 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.929703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.929772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.929818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.929865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.929911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.929956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.930004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.930051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.930097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.930143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.930189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.930235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.930280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.930375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.930423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.930485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.930533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.930581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.930629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.930677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.930726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.930787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.930837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.930887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.930933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.930979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.931024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.931070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.931117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.931164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.931214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.931259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.931306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.931366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.931414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.931474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.931523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.931569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.931617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.931665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.931713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.931774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.931819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.931866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.931912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.931957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.932003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.932049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.932094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.932140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.932186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.932233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.932281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.932331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.932383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.932434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.932493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.932540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.932587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.932634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.932682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.932731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.932798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.932844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.932891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.932944 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:54:26.932970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.933028 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.933082 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.933135 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.933188 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.933241 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.933294 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.933352 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.933406 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.933473 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.933528 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.933583 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.933638 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.933693 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.933748 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.933815 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.933869 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.933922 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.933976 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.934029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.934082 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.934135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.934187 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.934239 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.934292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.934350 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.934410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.934464 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.934532 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.934587 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.934642 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.934697 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.934771 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:54:26.934796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.934850 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.934904 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.934957 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.935010 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.935063 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.935116 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.935170 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.935223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.935276 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.935334 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.935388 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.935441 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.935508 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.935610 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.935665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.935721 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.935789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.935843 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.935896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.935948 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.936002 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.936054 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.936108 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.936160 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.936214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.936268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.936321 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.936380 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.936434 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.936502 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.936556 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.936619 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:54:26.936643 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.936693 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.936744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.936805 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.936854 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.936902 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.936950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.936998 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.937046 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.937094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.937142 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.937190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.937237 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.937285 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.937338 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.937387 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.937435 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.937498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.937548 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.937598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.937648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.937698 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.937747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.937809 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.937856 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.937904 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.937952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.937999 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.938047 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.938095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.938143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.938191 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.938246 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:54:26.938268 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.938318 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.938373 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.938423 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.938487 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.938539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:26.938590 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:26.938642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:26.938694 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.938747 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.938810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.938860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.938909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.938959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.939009 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.939059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.939108 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.939160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.939210 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.939260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.939310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.939365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.939415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.939464 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:26.939529 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.939581 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.939634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.939685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.939737 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.939800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.939850 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.939900 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.939952 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:54:26.939968 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:54:26.939997 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:54:26.940024 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:54:26.940051 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:54:26.940075 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:54:26.940094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.940109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.940118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.940126 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.940134 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.940142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:26.940150 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:26.940157 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:26.940165 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.940172 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.940180 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.940187 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.940194 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940203 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940210 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.940225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.940232 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940239 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.940254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.940261 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.940268 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.940276 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:26.940283 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.940290 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.940297 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.940304 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.940311 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.940318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.940330 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.940338 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.940346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.940354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.940362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.940370 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.940377 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.940385 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:26.940393 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:26.940400 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:26.940408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.940415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.940422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.940429 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.940437 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940444 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940451 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.940465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.940486 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940494 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.940509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.940516 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.940523 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.940531 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:26.940538 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.940545 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.940552 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.940560 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.940567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.940575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.940582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.940589 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.940597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.940606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.940613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.940620 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.940627 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.940634 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:26.940640 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:26.940648 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:26.940654 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.940661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.940667 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.940673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.940680 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940693 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.940706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.940712 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.940732 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.940739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.940746 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.940753 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:26.940759 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.940779 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.940785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.940792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.940798 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.940804 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.940810 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.940817 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.940823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:26.940830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.940837 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:26.940844 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:26.940850 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:26.940856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:26.940863 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:26.940869 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:26.940876 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:26.940882 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:26.940888 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:26.940894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:26.940902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940909 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940915 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:26.940921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:26.940928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:26.940934 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:26.940947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:26.940954 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:26.940960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:26.940967 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:26.940973 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:26.941025 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:26.941032 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:26.941038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:26.941044 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:26.941051 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:26.941057 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:26.941063 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:26.941070 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:26.941149 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:54:26.941158 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:26.941163 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:26.941167 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:26.941173 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:54:26.941177 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:54:26.941181 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:54:26.941189 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:54:26.941198 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:54:26.941230 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941237 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:26.941250 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:54:26.941270 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:54:26.941276 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:54:26.941280 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:54:26.941285 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:54:26.941290 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:26.941299 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941305 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941309 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:26.941335 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:54:26.941356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.941364 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:26.941369 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.941391 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:54:26.941396 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:54:26.941401 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:54:26.941404 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:54:26.941408 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:54:26.941412 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:54:26.941417 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:26.941421 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:54:26.941427 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179403" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:26.941437 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941444 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941448 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:26.941454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941459 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:26.941463 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:26.941499 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:54:26.941507 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941512 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941518 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941522 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:26.941532 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:54:26.941541 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:26.941545 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:26.941550 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:54:26.941556 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179403" 2019-04-25 03:54:26.941563 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:26.941568 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:26.941573 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:26.941579 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:26.941584 wsdl: in serializeType: returning: 179403 2019-04-25 03:54:26.941590 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:54:26.941597 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:26.941601 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:26.941605 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:54:26.941610 wsdl: in serializeType: returning: 179403 2019-04-25 03:54:26.941614 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179403 2019-04-25 03:54:26.941628 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179403 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:54:26.941632 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:54:26.941638 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7199"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:54:26.941652 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:54:26.941657 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179403 2019-04-25 03:54:26.941667 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:54:26.941739 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:54:26.941677 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:54:26.941688 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:54:26.941693 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:54:26.941697 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:54:26.941701 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:54:26.941708 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:26.941718 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:26.941727 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:54:26.941732 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:54:26.941745 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:54:26.941753 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:54:26.941760 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:54:26.949578 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:54:26.949594 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:54:26.949604 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:54:26.949610 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:54:26.949615 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:26.949620 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:26.949624 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:54:26.949628 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:54:26.949632 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:54:26.949664 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:54:26.959191 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:54:26.959207 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:54:26.959213 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:26.959218 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:54:26.959223 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:54:26.959228 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:54:26.959233 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:54:26.959238 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:54:26.959243 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:54:26.959248 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:14 GMT 2019-04-25 03:54:26.959253 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:54:26.959258 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:54:26.959263 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:54:26.959269 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:54:26.959290 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:54:26.959298 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:54:26.959306 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:54:26.959310 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:54:26.959315 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:54:26.959355 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:54:26.959366 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:54:26.959371 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:54:26.959385 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:26.959392 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:54:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:54:26.959415 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:54:26.959423 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:54:26.959441 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:54:26.959447 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:54:26.959526 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:54:26.959613 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:54:26.959619 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:54:26.959627 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:54:26.959637 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:54:26.959658 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:54:26.959711 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:54:26.959733 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:54:26.959743 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:54:26.959750 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:54:26.959755 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:54:26.959760 nusoap_client: detail =