Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
740821-000196 507 644 80 Model turbiny: GT15V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD PG
 Silnik:
JR T1595
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 06:09:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 07:09:14.739991 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 07:09:14.740052 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:09:14.740068 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 07:09:14.740085 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:09:14.740094 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 07:09:14.740102 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 07:09:14.740117 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 07:09:14.740126 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:09:14.740137 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:09:14.740148 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:09:14.740156 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:09:14.740168 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:09:14.740174 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:09:14.740178 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:09:14.740183 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:09:14.740187 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 07:09:14.740199 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:09:14.740216 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:09:14.740225 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:09:14.740231 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 07:09:14.740237 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 07:09:14.740246 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:09:14.740255 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:09:14.747641 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:09:14.747674 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:09:14.747695 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 07:09:14.747703 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:09:14.747709 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:09:14.747714 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:09:14.747719 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 07:09:14.747749 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 07:09:14.765959 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 07:09:14.765997 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 07:09:14.766011 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:09:14.766018 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:09:14.766023 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:09:14.766029 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:09:14.766035 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:09:14.766041 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:09:14.766047 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:09:14.766053 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:09:13 GMT 2019-02-20 07:09:14.766058 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:09:14.766064 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 07:09:14.766071 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:09:14.766083 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 07:09:14.766115 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 07:09:14.773097 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 07:09:14.773155 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-20 07:09:14.774511 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.780856 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.780926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.781277 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.781306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.781814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:09:14.781964 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.782009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.787834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.788032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.788064 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.788533 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.788874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.789084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:09:14.789256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.789303 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.789812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.790078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.790310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:09:14.790360 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:09:14.790851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:09:14.790988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.791014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.795048 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.795096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:09:14.795349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.795372 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.795947 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.796311 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:09:14.796866 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.797225 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:09:14.797716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.797933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.798174 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:09:14.798510 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.798741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:09:14.798769 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 07:09:14.798786 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:09:14.798794 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 07:09:14.798835 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 07:09:14.798890 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:09:14.798913 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:09:14.798925 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:09:14.798952 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 07:09:14.798962 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 07:09:14.799183 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 07:09:14.799205 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 07:09:14.799281 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 07:09:14.799342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799401 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.799418 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:09:14.799486 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.799499 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799521 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:09:14.799552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.799620 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.799649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799659 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.799686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799737 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.799750 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 07:09:14.799795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.799843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:09:14.799872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 07:09:14.799912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799961 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.799974 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.799993 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:09:14.800029 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800065 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:09:14.800100 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800113 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800131 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:09:14.800157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.800225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.800254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 07:09:14.800316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800366 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.800376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 07:09:14.800404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.800434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 07:09:14.800450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 07:09:14.800471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800498 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800505 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800516 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:09:14.800534 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800541 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800551 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:09:14.800569 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800585 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:09:14.800603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.800610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.800632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.800672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.800687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.800709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.800804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.800821 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800833 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:09:14.800843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 07:09:14.800855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:09:14.800880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:09:14.800895 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800901 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 07:09:14.800915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800940 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.800947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800957 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:09:14.800970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.800985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.800995 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.801011 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801017 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.801031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801056 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.801063 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801074 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 07:09:14.801087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801112 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:09:14.801127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801133 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 07:09:14.801154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.801187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.801210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.801250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801256 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.801269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801303 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.801311 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801321 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 07:09:14.801334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801359 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 07:09:14.801375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801381 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 07:09:14.801395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801419 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.801426 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801436 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:09:14.801454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.801461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.801484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801513 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 07:09:14.801528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801534 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.801549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801574 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.801581 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801591 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 07:09:14.801604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 07:09:14.801644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801650 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 07:09:14.801669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.801702 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801712 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:09:14.801732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.801739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.801810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.801863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 07:09:14.801891 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801903 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.801929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801967 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.801974 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.801985 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 07:09:14.801998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802024 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 07:09:14.802039 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802045 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 07:09:14.802059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.802090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.802113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802138 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 07:09:14.802154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802160 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.802174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.802206 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802216 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 07:09:14.802229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802254 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 07:09:14.802268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802280 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 07:09:14.802295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.802327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802337 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.802350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802375 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.802390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802396 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.802416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802443 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.802450 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 07:09:14.802473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802498 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:09:14.802513 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802519 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 07:09:14.802533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802558 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.802565 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802575 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:09:14.802587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.802627 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802633 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.802646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802670 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.802677 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 07:09:14.802700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802725 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:09:14.802740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802746 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 07:09:14.802760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802784 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.802791 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802801 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:09:14.802814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802838 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.802853 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.802874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802898 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.802905 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802916 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 07:09:14.802928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.802954 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:09:14.802969 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.802975 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 07:09:14.802988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803013 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.803020 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803030 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 07:09:14.803047 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.803054 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803064 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 07:09:14.803076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803106 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.803120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.803140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803165 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.803172 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803182 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 07:09:14.803195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803220 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:09:14.803235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803241 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:09:14.803255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.803292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.803316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803341 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.803357 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803363 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.803376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803402 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.803412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803423 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:09:14.803436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803461 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.803476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803482 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:09:14.803497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:09:14.803529 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803539 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:09:14.803552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803576 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.803591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803597 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.803611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803634 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803640 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.803709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.803725 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803737 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:09:14.803747 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 07:09:14.803759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:09:14.803783 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:09:14.803798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803804 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:09:14.803818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803844 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:09:14.803851 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803862 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:09:14.803874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.803900 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.803915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.803935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.803965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.804050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.804067 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804082 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:09:14.804093 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 07:09:14.804105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:09:14.804132 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:09:14.804148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 07:09:14.804169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804201 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 07:09:14.804230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804237 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804247 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 07:09:14.804265 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804272 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804288 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:09:14.804306 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.804313 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804323 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:09:14.804341 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.804348 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804357 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:09:14.804375 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.804382 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804391 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 07:09:14.804414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.804421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.804445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.804496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.804512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.804532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804557 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804564 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 07:09:14.804587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.804612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:09:14.804627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804634 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 07:09:14.804647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804672 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804679 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804689 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:09:14.804707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804713 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.804741 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804748 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804758 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:09:14.804771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.804803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.804818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.804838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804862 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804870 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 07:09:14.804894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.804920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:09:14.804935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:09:14.804954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.804986 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.804996 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.805008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.805048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805054 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.805126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805155 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:09:14.805186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.805233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805239 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:09:14.805252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805285 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805292 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805303 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:09:14.805321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805338 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.805357 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805364 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805374 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:09:14.805387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.805441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.805480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:09:14.805536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.805581 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805588 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.805602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805630 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.805637 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805647 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:09:14.805666 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805682 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:09:14.805699 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.805706 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805716 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:09:14.805733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.805740 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:09:14.805767 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.805774 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805784 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:09:14.805797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805839 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.805854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805861 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.805875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.805935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805950 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 07:09:14.805965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.805981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.805991 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.806006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806038 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806046 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806068 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.806100 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.806132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806142 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.806161 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.806167 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806177 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 07:09:14.806195 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.806202 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806212 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 07:09:14.806230 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.806237 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806246 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:09:14.806264 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.806271 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806287 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 07:09:14.806306 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:09:14.806313 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806323 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 07:09:14.806341 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806348 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806357 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.806375 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806382 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806391 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.806414 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806422 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806433 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:09:14.806451 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806458 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806467 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:09:14.806480 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.806551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.806573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806598 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.806605 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806615 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:09:14.806633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806640 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806650 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:09:14.806667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.806674 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:09:14.806701 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.806708 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806718 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:09:14.806731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.806768 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.806804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806829 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 07:09:14.806858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.806873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.806883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.806897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806924 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.806970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.806984 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807010 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.807017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807027 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:09:14.807044 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807051 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807062 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:09:14.807080 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.807086 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807096 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:09:14.807113 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.807120 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807129 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:09:14.807147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.807154 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807163 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:09:14.807181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.807187 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:09:14.807214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.807248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807264 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:09:14.807287 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807294 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807305 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:09:14.807323 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807339 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:09:14.807356 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807363 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:09:14.807386 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.807446 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.807467 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807473 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.807488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807512 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807519 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807529 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:09:14.807548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.807554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807564 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.807582 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807589 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807598 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:09:14.807616 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.807623 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807634 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.807646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.807684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.807720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807745 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 07:09:14.807776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.807791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.807800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.807814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.807903 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807929 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.807936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807946 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:09:14.807963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.807970 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.807980 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:09:14.808003 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.808010 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808020 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:09:14.808038 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.808045 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808055 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:09:14.808073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808079 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808089 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:09:14.808107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808114 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808123 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:09:14.808141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.808175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808182 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808192 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:09:14.808210 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808217 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808227 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:09:14.808245 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808251 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808261 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 07:09:14.808304 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808313 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808325 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:09:14.808344 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808351 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808361 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:09:14.808377 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.808446 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.808467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808496 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808503 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808513 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808526 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.808556 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808583 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.808590 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808600 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 07:09:14.808618 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.808624 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808634 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 07:09:14.808652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.808658 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808668 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:09:14.808686 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808693 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808702 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 07:09:14.808720 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808727 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808737 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 07:09:14.808754 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808761 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808771 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:09:14.808788 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.808795 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808805 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 07:09:14.808822 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808829 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808839 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 07:09:14.808857 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808864 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808874 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 07:09:14.808891 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808898 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:09:14.808925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808932 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:09:14.808959 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.808966 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.808976 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 07:09:14.808994 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.809011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.809028 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.809035 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.809045 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 07:09:14.809058 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.809124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809149 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 07:09:14.809164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809190 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.809197 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809207 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:09:14.809220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809245 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.809261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809267 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.809287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809314 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.809321 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809331 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 07:09:14.809344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809369 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:09:14.809384 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809390 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 07:09:14.809404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809430 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.809437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.809465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809471 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809481 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:09:14.809498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809504 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809514 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:09:14.809531 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.809538 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809548 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:09:14.809560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809599 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 07:09:14.809614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809620 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.809634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809658 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.809665 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809675 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 07:09:14.809688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.809703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809713 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 07:09:14.809727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.809754 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809762 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.809772 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.809801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.809814 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809840 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.809847 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809857 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 07:09:14.809876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809883 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809893 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 07:09:14.809910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809917 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809927 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 07:09:14.809945 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:09:14.809951 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809962 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:09:14.809979 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.809986 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.809996 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 07:09:14.810013 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.810020 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810030 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 07:09:14.810048 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.810055 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810064 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:09:14.810082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.810089 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810099 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 07:09:14.810117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.810124 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810134 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 07:09:14.810151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.810158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.810180 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 07:09:14.810231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810249 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810255 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 07:09:14.810270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.810309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.810332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810357 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.810372 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810378 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.810392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810418 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810425 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810435 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 07:09:14.810448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810473 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:09:14.810486 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810512 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.810519 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810529 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 07:09:14.810547 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:09:14.810554 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810563 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 07:09:14.810581 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.810588 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810598 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 07:09:14.810611 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 07:09:14.810636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810651 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810657 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.810671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810697 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.810704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810713 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.810731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.810738 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810748 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:09:14.810766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.810772 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810782 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:09:14.810795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810828 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.810843 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810849 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.810864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810888 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.810896 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810906 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 07:09:14.810919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.810934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.810944 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.810957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.810985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.810992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.811045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811072 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811078 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811089 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 07:09:14.811107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811113 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811123 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 07:09:14.811141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.811148 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811158 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:09:14.811175 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811182 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811192 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 07:09:14.811210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.811216 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811226 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 07:09:14.811243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811250 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 07:09:14.811282 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.811289 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811299 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 07:09:14.811317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811325 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811335 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:09:14.811353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:09:14.811382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.811429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.811447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 07:09:14.811469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811494 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:09:14.811529 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.811536 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:09:14.811563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.811569 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811579 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:09:14.811597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811603 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811613 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:09:14.811631 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.811637 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811647 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:09:14.811660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.811703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.811718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811724 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.811739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811762 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811769 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.811827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.811843 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811854 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:09:14.811864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 07:09:14.811876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:09:14.811900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:09:14.811915 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811921 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 07:09:14.811934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811958 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.811965 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.811975 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 07:09:14.811988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.812013 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.812028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812034 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.812048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812073 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:09:14.812079 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812089 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 07:09:14.812102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.812127 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 07:09:14.812142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 07:09:14.812161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.812193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.812216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.812241 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.812256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812262 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.812290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812320 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812327 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812338 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 07:09:14.812351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.812367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.812377 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:09:14.812390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812418 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812425 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812435 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.812478 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812504 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812512 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812523 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 07:09:14.812541 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812547 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812557 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 07:09:14.812574 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812581 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812591 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 07:09:14.812608 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812615 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812624 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 07:09:14.812642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812649 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812659 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 07:09:14.812676 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:09:14.812683 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812693 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 07:09:14.812710 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:09:14.812717 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812726 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 07:09:14.812743 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:09:14.812750 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812760 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 07:09:14.812777 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.812784 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812794 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 07:09:14.812812 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812818 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812828 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 07:09:14.812846 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812857 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812872 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 07:09:14.812905 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812917 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812933 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 07:09:14.812966 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.812979 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.812998 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 07:09:14.813026 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.813142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813169 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813175 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 07:09:14.813195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.813233 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813244 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 07:09:14.813258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.813310 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813318 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.813338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813365 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.813372 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813382 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 07:09:14.813395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813429 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:09:14.813467 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813475 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.813491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813516 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.813523 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813533 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 07:09:14.813558 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.813565 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813580 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:09:14.813601 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.813608 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813618 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:09:14.813637 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.813643 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813653 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:09:14.813669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813713 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813729 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813735 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.813750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813778 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813785 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813796 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 07:09:14.813814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.813830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.813854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813883 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813890 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813904 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.813955 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.813988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.813997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:09:14.814018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.814025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:09:14.814053 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814060 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814070 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 07:09:14.814088 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.814095 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814105 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:09:14.814123 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:09:14.814157 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814163 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814173 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 07:09:14.814191 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:09:14.814198 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814207 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 07:09:14.814220 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.814260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.814282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814289 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 07:09:14.814304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814329 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.814336 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814346 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 07:09:14.814364 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814370 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814380 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 07:09:14.814398 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814409 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814421 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 07:09:14.814440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.814446 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814456 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 07:09:14.814474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814480 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814490 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 07:09:14.814507 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814514 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814523 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 07:09:14.814541 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814548 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814557 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:09:14.814575 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814582 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814592 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:09:14.814604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.814658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.814673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814681 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 07:09:14.814697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.814728 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 07:09:14.814751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.814776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:09:14.814793 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:09:14.814800 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 07:09:14.814811 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 07:09:14.814827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814833 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 07:09:14.814847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.814890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:09:14.814906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.814917 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:09:14.814927 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 07:09:14.814944 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.814951 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 07:09:14.814961 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 07:09:14.814978 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:09:14.814994 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 07:09:14.815005 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 07:09:14.815023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.815029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.815039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.815057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.815063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.815073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.815090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.815097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.815107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.815124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.815130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 07:09:14.815140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.815157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.815163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 07:09:14.815173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.815191 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:09:14.815197 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 07:09:14.815207 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 07:09:14.815223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.815230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.815240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.815257 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:09:14.815263 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 07:09:14.815278 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 07:09:14.815297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.815303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 07:09:14.815314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.815330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.815337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:09:14.815347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.815363 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:09:14.815369 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 07:09:14.815379 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 07:09:14.815395 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 07:09:14.815439 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.815469 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:09:14.815496 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.815523 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 07:09:14.815550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.815576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:09:14.815603 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.815629 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:09:14.815655 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.815681 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 07:09:14.815707 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 07:09:14.815733 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 07:09:14.815760 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 07:09:14.815786 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 07:09:14.815815 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 07:09:14.815842 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 07:09:14.815869 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.815895 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:09:14.815921 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.816000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:09:14.816026 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.816052 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:09:14.816079 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.816105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:09:14.816131 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.816158 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.816184 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.816211 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:09:14.816237 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.816263 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:09:14.816295 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.816323 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:09:14.816350 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.816376 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:09:14.816407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.816439 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.816466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.816493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:09:14.816520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.816567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.816594 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.816624 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.816651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.816680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.816707 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.816733 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:09:14.816760 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 07:09:14.816786 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 07:09:14.816812 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.816878 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:09:14.816909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.816935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.816962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.816988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:09:14.817015 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.817041 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 07:09:14.817067 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.817094 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:09:14.817120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.817146 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:09:14.817173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.817199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:09:14.817225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.817253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:09:14.817287 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817306 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817332 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.817358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817391 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817423 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.817449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.817552 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817578 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817603 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817630 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817656 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817673 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817699 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817725 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817742 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817768 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817796 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817838 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817865 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817891 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.817921 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.817949 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.817976 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818002 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.818028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818046 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.818098 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818124 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.818150 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818177 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.818202 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818228 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.818254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.818424 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.818511 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818537 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.818563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818580 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818597 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.818649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.818768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818801 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.818870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818904 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.818973 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.818998 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.819024 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819042 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819060 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819077 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819105 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.819131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819157 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:09:14.819182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.819268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.819396 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819427 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:09:14.819453 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819479 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.819505 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819531 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.819557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.819660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:09:14.819834 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819851 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819877 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.819902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819919 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819936 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.819962 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.819988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.820090 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820116 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820142 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820168 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820194 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820216 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820243 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820306 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820325 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820351 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820377 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820406 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820439 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820465 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.820491 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820517 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:09:14.820594 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:09:14.820695 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820723 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.820749 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820775 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.820801 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820827 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.820879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.820982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.821034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821051 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821067 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821131 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.821176 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.821284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.821399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:09:14.821522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821599 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.821625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.821728 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821754 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:09:14.821780 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821798 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821816 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821833 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821859 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:09:14.821885 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821912 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:09:14.821938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.821999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.822025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:09:14.822145 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822171 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:09:14.822197 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:09:14.822249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822281 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:09:14.822308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822358 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.822417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:09:14.822563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:09:14.822592 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.822653 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.822703 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.822752 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.822799 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.822846 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.822894 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.822942 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.822994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.823042 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.823089 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.823136 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.823183 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.823230 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.823284 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.823331 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.823378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.823432 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.823488 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.823537 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.823587 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.823641 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.823696 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.823743 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.823789 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.823835 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.823882 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.823930 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.823978 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.824074 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.824127 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.824177 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.824234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.824359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.824416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.824467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.824512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.824560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.824608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.824656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.824703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.824749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.824803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.824850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.824896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.824943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.824991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.825042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.825090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.825137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.825185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.825233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.825287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.825340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.825392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.825444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.825491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.825538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.825585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.825634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.825681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.825733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.825779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.825827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.825883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.825931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.825978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.826026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.826072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.826120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.826167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.826214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.826262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.826314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.826363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.826416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.826464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.826511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.826559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.826605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.826687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.826737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.826785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.826833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.826881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.826933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.826985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.827031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.827077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.827123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.827169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.827217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.827265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.827326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.827373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.827427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.827483 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:09:14.827510 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.827572 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.827627 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.827681 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.827736 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.827789 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.827843 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.827896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.827950 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.828003 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.828056 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.828111 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.828165 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.828219 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.828277 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.828333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.828386 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.828447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.828503 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.828557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.828611 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.828664 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.828717 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.828770 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.828824 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.828879 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.828965 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.829024 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.829081 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.829134 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.829188 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.829241 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.829309 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:09:14.829333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.829388 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.829510 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.829565 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.829618 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.829672 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.829726 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.829780 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.829834 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.829888 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.829941 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.829994 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.830047 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.830101 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.830156 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.830209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.830279 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.830339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.830397 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.830456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.830510 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.830564 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.830619 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.830672 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.830726 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.830780 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.830834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.830888 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.830942 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.830996 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.831050 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.831103 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.831165 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 07:09:14.831187 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.831237 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.831291 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.831340 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.831389 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.831437 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.831485 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.831533 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.831581 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.831629 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.831677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.831785 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.831844 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.831900 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.831948 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.832000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.832048 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.832097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.832146 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.832194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.832289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.832347 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.832403 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.832452 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.832504 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.832552 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.832600 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.832648 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.832696 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.832744 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.832834 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.832889 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.832955 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 07:09:14.832977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.833032 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.833082 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.833133 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.833232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.833356 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:09:14.833434 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:09:14.833487 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:09:14.833538 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.833590 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.833640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.833734 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.833794 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.833849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.833902 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.833953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.834003 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.834094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.834150 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.834209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.834260 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.834320 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.834370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.834420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:09:14.834470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.834520 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.834572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.834622 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.834672 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.834722 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.834773 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.834823 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.834877 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 07:09:14.834895 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 07:09:14.834925 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 07:09:14.834953 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 07:09:14.834980 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 07:09:14.835054 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 07:09:14.835077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.835099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.835109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.835122 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.835133 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.835148 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:09:14.835158 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:09:14.835167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:09:14.835177 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.835186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.835196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.835205 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.835214 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835223 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.835253 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.835265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835289 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.835297 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.835306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.835315 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.835324 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:09:14.835334 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.835343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.835353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.835364 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.835373 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.835382 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.835392 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.835400 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.835410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.835420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.835428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.835463 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.835474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.835484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:09:14.835492 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:09:14.835500 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:09:14.835508 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.835516 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.835524 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.835531 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.835539 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835547 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835555 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.835570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.835578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835594 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.835601 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.835609 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.835617 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.835624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:09:14.835632 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.835640 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.835648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.835655 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.835663 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.835671 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.835679 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.835687 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.835695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.835705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.835714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.835723 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.835731 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.835739 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:09:14.835747 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:09:14.835755 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:09:14.835762 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.835769 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.835777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.835784 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.835793 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835800 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835808 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.835816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.835823 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.835830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835837 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.835845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.835852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.835859 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.835867 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.835874 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:09:14.835883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.835889 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.835896 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.835903 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.835910 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.835917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.835924 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.835930 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.835938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:09:14.835946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.835953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:09:14.835961 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:09:14.835968 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:09:14.835975 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:09:14.835982 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:09:14.835989 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:09:14.835996 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:09:14.836003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:09:14.836010 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:09:14.836017 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:09:14.836024 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.836097 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.836106 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:09:14.836113 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:09:14.836120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:09:14.836127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.836135 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:09:14.836141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:09:14.836149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:09:14.836155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:09:14.836162 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:09:14.836168 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:09:14.836175 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:09:14.836182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:09:14.836188 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:09:14.836195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:09:14.836202 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:09:14.836209 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:09:14.836217 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:09:14.836223 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:09:14.836515 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 07:09:14.836527 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:09:14.836532 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:09:14.836537 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:09:14.836544 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 07:09:14.836549 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:09:14.836553 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:09:14.836563 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 07:09:14.836572 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:09:14.836618 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836626 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:09:14.836641 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:09:14.836662 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 07:09:14.836669 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 07:09:14.836674 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 07:09:14.836678 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 07:09:14.836685 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:09:14.836695 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836702 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836707 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836720 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836729 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:09:14.836734 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 07:09:14.836759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.836768 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:09:14.836773 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.836799 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:09:14.836805 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 07:09:14.836809 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 07:09:14.836813 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 07:09:14.836817 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 07:09:14.836821 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 07:09:14.836825 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 07:09:14.836830 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 07:09:14.836836 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:09:14.836847 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836854 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836858 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:09:14.836864 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836869 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:09:14.836873 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:09:14.836900 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:09:14.836906 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836911 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836917 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836922 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:09:14.836933 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:09:14.836941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:09:14.836946 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:09:14.836951 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:09:14.836957 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148081" 2019-02-20 07:09:14.836965 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:09:14.836969 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:09:14.836974 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:09:14.836980 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:09:14.836985 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-02-20 07:09:14.836991 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:09:14.836998 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:09:14.837003 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:09:14.837007 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:09:14.837011 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-02-20 07:09:14.837016 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148081 2019-02-20 07:09:14.837035 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148081 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 07:09:14.837040 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 07:09:14.837046 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9046"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 07:09:14.837060 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 07:09:14.837065 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148081 2019-02-20 07:09:14.837075 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 07:09:14.837150 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 07:09:14.837088 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:09:14.837100 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:09:14.837105 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:09:14.837110 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:09:14.837114 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:09:14.837121 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:09:14.837130 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:09:14.837138 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:09:14.837144 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:09:14.837156 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 07:09:14.837166 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:09:14.837174 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:09:14.844335 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:09:14.844362 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:09:14.844381 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 07:09:14.844392 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 07:09:14.844409 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:09:14.844419 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:09:14.844427 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:09:14.844435 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:09:14.844443 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 07:09:14.844489 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 07:09:14.853689 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 07:09:14.853721 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 07:09:14.853734 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:09:14.853745 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:09:14.853752 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:09:14.853757 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:09:14.853764 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:09:14.853770 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:09:14.853775 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:09:14.853781 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:09:13 GMT 2019-02-20 07:09:14.853788 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:09:14.853793 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 07:09:14.853799 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:09:14.853810 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 07:09:14.853840 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 07:09:14.853860 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 07:09:14.853869 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:09:14.853874 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 07:09:14.853879 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 07:09:14.853913 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:09:14.853925 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:09:14.853931 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:09:14.853961 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:09:14.853968 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 06:09:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 07:09:14.854002 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 07:09:14.854012 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 07:09:14.854040 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 07:09:14.854051 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 07:09:14.854166 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 07:09:14.854267 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 07:09:14.854274 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 07:09:14.854288 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 07:09:14.854300 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:09:14.854325 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 07:09:14.854384 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 07:09:14.854420 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:09:14.854433 nusoap_client: got fault 2019-02-20 07:09:14.854441 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 07:09:14.854446 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 07:09:14.854451 nusoap_client: detail =