Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
740821-000196 507 644 80 Model turbiny: GT15V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD PG
 Silnik:
JR T1595
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:21:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:21:08.554434 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:21:08.554481 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:21:08.554493 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:21:08.554507 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:21:08.554517 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:21:08.554524 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:21:08.554535 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:21:08.554543 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:21:08.554549 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:21:08.554557 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:21:08.554565 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:21:08.554575 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:21:08.554580 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:21:08.554584 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:21:08.554588 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:21:08.554605 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:21:08.554615 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:21:08.554630 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:21:08.554638 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:21:08.554643 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:21:08.554648 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:21:08.554656 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:21:08.554664 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:21:08.562572 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:21:08.562587 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:21:08.562597 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:21:08.562603 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:21:08.562609 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:21:08.562613 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:21:08.562617 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:21:08.562651 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:21:08.586571 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:21:08.586608 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:21:08.586629 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:21:08.586635 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:21:08.586641 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:21:08.586646 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:21:08.586651 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:21:08.586658 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:21:08.586664 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:21:08.586669 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:21:03 GMT 2019-08-24 07:21:08.586687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:21:08.586693 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:21:08.586699 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:21:08.586718 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:21:08.586752 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:21:08.586777 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 07:21:08.594408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.594441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.594533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.594732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.594848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.594981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.602628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.602846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.602976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.603090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.603350 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 07:21:08.603847 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 07:21:08.603951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.604277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.611850 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 07:21:08.611923 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 07:21:08.611942 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-24 07:21:08.612298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.612502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.612625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.612742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.612867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.612983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.613729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.618319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:21:08.618380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.618473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.619709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.619734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.619794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.619921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.620896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.621987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.622828 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 07:21:08.623000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.623963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.624098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:21:08.624111 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 07:21:08.624122 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:21:08.624128 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:21:08.624167 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:21:08.624215 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:21:08.624232 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:21:08.624240 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:21:08.624264 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:21:08.624269 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:21:08.624463 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:21:08.624481 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:21:08.624532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:21:08.624563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624614 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.624624 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624640 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:21:08.624662 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.624670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624681 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:21:08.624697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.624741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.624758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.624784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624813 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.624821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:21:08.624846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.624875 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:21:08.624890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:21:08.624912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624938 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.624945 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624955 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:21:08.624973 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.624980 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.624991 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:21:08.625008 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625015 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625025 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:21:08.625039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.625073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.625088 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:21:08.625110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625135 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.625143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:21:08.625166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.625193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:21:08.625208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:21:08.625228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625261 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625271 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:21:08.625289 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625296 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625306 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:21:08.625324 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625331 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625341 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:21:08.625359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.625366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.625389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.625428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.625443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.625466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.625563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.625588 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625600 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.625611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:21:08.625624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:21:08.625649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:21:08.625665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:21:08.625687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625712 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625720 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625730 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:21:08.625748 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625754 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625764 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:21:08.625781 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.625788 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625798 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:21:08.625815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.625822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.625832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.625845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.626641 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.626667 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.626704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626768 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.626777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:21:08.626802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.626828 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:21:08.626844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626850 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:21:08.626866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626891 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.626899 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626909 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:21:08.626922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.626947 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.626962 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.626968 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.626982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627007 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.627014 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627024 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:21:08.627038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.627063 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:21:08.627078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627084 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:21:08.627106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.627140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.627163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.627188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.627203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627209 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.627223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.627256 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627266 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:21:08.627279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.627304 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:21:08.627319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627326 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:21:08.627340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.627489 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627500 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:21:08.627518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.627526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.627549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.627679 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:21:08.627699 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627706 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.627720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627746 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.627753 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627763 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:21:08.627805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.627837 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:21:08.627853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627860 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:21:08.627874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627899 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.627906 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627916 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:21:08.627941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.627948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.627959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.627972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628017 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:21:08.628033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628040 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.628054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628080 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.628087 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628097 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:21:08.628110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628135 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:21:08.628150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628161 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:21:08.628178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.628210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.628233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:21:08.628273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628279 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.628311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628340 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.628348 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628357 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:21:08.628371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628397 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:21:08.628411 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628417 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:21:08.628431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.628463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.628486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628511 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.628529 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.628550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628582 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.628590 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:21:08.628629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628656 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:21:08.628679 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628686 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:21:08.628700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628726 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.628733 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628743 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:21:08.628756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628800 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.628817 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628823 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.628837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628863 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.628871 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628881 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:21:08.628894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.628919 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:21:08.628934 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.628940 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:21:08.628960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629051 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.629062 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629074 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:21:08.629089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.629115 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.629137 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629148 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.629171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629208 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.629219 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:21:08.629252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.629290 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:21:08.629311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629319 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:21:08.629339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629374 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.629384 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629398 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:21:08.629422 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.629461 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629481 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:21:08.629636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.629699 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.629743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629753 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.629776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629818 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.629830 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629848 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:21:08.629874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.629911 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:21:08.629982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.629991 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:21:08.630009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.630043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.630077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.630103 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.630119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630126 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.630140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630168 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.630175 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630185 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:21:08.630199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.630225 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.630240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630246 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:21:08.630261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630287 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:21:08.630295 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630305 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:21:08.630318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.630344 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.630359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630365 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.630379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630403 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630409 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.630468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.630485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630496 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.630506 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:21:08.630519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:21:08.630543 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:21:08.630558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630565 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:21:08.630588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630615 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:21:08.630622 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630632 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:21:08.630646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.630671 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.630686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630692 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.630712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630738 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630745 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.630858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.630888 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630906 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.630924 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:21:08.630944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.630967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:21:08.630984 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:21:08.631008 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631019 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:21:08.631048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631090 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:21:08.631103 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631121 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:21:08.631144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.631186 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.631210 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631220 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.631241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631278 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631288 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.631378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.631405 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.631438 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:21:08.631458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:21:08.631498 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:21:08.631520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:21:08.631552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.631629 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:21:08.631674 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.631684 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:21:08.631729 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.631739 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631762 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:21:08.631828 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.631840 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631857 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:21:08.631886 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.631896 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631911 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:21:08.631939 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.631949 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.631964 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:21:08.631991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.632001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.632036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.632120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.632146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.632178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:21:08.632265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.632306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:21:08.632330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:21:08.632360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632398 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632409 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:21:08.632452 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.632504 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:21:08.632549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.632621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.632645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632654 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.632675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632714 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632725 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:21:08.632765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.632805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:21:08.632828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:21:08.632860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.632915 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.632951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.632976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.632991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.633014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633024 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.633045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.633094 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:21:08.633131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.633171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.633194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633203 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:21:08.633223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.633274 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633289 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:21:08.633316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.633327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.633368 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.633378 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633393 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:21:08.633414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.633468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.633491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633500 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.633521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633560 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.633570 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.633594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:21:08.633615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.634035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.634060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.634094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634133 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.634143 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634159 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:21:08.634186 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.634196 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:21:08.634271 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.634283 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:21:08.634341 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.634352 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634367 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:21:08.634395 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.634405 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634420 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:21:08.634441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.634510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.634534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.634565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634622 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634633 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:21:08.634670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.634695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.634712 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.634743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634789 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634800 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.634889 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.634944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.634959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.634987 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.634998 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635013 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:21:08.635044 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.635055 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635070 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:21:08.635097 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.635107 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635122 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:21:08.635149 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.635159 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635174 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:21:08.635201 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:21:08.635211 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635226 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:21:08.635253 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635265 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635280 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.635307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.635359 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635369 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635384 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:21:08.635411 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635421 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635435 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:21:08.635492 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635503 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635519 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:21:08.635541 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.635650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.635679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.635713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.635772 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635788 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:21:08.635816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635826 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635841 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:21:08.635868 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.635878 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635894 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:21:08.635921 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.635931 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.635946 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:21:08.635967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.636052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.636074 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.636108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.636133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.636177 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.636204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:21:08.636225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.636249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.636265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.636286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.636423 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636462 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.636473 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636488 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:21:08.636515 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.636526 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636541 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:21:08.636568 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.636585 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636601 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:21:08.636630 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.636640 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636655 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:21:08.636683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.636693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636709 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:21:08.636743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.636754 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:21:08.636797 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.636808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.636920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.636931 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.636947 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:21:08.637001 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.637014 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.637032 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:21:08.637062 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.637072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.637088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:21:08.637115 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.637126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.637141 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:21:08.637162 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.637279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.637312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637322 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.637347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637388 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.637398 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637413 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:21:08.637441 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.637476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.637523 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.637533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637548 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:21:08.637582 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.637593 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637609 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.637631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.637722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.637750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637760 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.637784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637824 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.637834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637850 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:21:08.637871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.637896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.637913 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.637934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638035 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.638104 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638143 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.638153 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638169 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:21:08.638224 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638236 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638252 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:21:08.638279 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.638289 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:21:08.638332 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.638342 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638357 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:21:08.638383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.638394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638409 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:21:08.638437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.638447 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:21:08.638489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.638541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638551 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638566 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:21:08.638601 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638612 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638628 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:21:08.638656 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.638665 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638680 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:21:08.638708 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638719 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638734 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:21:08.638762 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.638772 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638788 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:21:08.638809 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.638908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.638932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.638975 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.638986 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639002 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639022 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.639070 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639110 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.639120 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639136 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:21:08.639164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.639176 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639190 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:21:08.639217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.639227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639242 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:21:08.639269 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.639279 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639294 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:21:08.639320 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.639330 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639345 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:21:08.639372 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639396 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:21:08.639424 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.639434 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639449 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:21:08.639595 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639607 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639623 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:21:08.639652 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639662 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639678 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:21:08.639705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639731 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:21:08.639759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639770 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639784 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:21:08.639811 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.639821 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639835 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:21:08.639862 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.639872 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.639914 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.639979 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.639999 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:21:08.640021 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.640135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.640166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640175 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:21:08.640201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640240 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.640251 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640266 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:21:08.640287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.640460 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.640485 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640494 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.640523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640688 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.640701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640757 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:21:08.640821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.640865 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:21:08.640895 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640905 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:21:08.640927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.640977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.640992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.641020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641030 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641044 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:21:08.641072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641082 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641096 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:21:08.641123 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.641134 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641148 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:21:08.641169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.641231 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:21:08.641254 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641263 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.641285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641324 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.641334 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641349 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:21:08.641371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.641395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.641411 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:21:08.641431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.641475 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641486 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.641501 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641522 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.641549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.641571 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641625 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.641635 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641647 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:21:08.641666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641673 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641682 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:21:08.641700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641706 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641716 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:21:08.641733 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:21:08.641740 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641750 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:21:08.641767 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641773 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641783 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:21:08.641801 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.641807 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641817 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:21:08.641834 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.641841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641850 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:21:08.641868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.641874 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641884 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:21:08.641901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.641908 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641917 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:21:08.641935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.641941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.641951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.641964 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:21:08.642014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642032 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:21:08.642053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.642085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.642107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642153 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.642172 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642194 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.642212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642238 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642246 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642256 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:21:08.642269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642295 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:21:08.642309 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.642342 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642352 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:21:08.642369 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:21:08.642405 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642418 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:21:08.642438 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.642470 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642490 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:21:08.642515 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:21:08.642551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.642655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.642696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.642728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.642735 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642747 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:21:08.642786 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.642794 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:21:08.642818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642853 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.642868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642874 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.642889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642914 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.642921 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642931 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:21:08.642944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.642959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.642969 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.642983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643010 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643017 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.643071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643096 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643103 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643113 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:21:08.643130 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643137 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643146 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:21:08.643164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.643171 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643180 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:21:08.643198 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643204 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643214 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:21:08.643231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.643238 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643248 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:21:08.643265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643272 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643282 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:21:08.643299 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.643306 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643316 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:21:08.643333 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643349 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:21:08.643366 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643372 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643382 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:21:08.643396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.643442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.643460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643466 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:21:08.643482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643506 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643513 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643523 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:21:08.643540 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.643547 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643557 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:21:08.643584 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.643591 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643602 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:21:08.643629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643636 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:21:08.643664 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.643670 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643680 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:21:08.643694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.643735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.643750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643757 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.643771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.643860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.643877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.643898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:21:08.643911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:21:08.643945 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:21:08.643959 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.643965 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:21:08.643980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644004 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.644011 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644021 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:21:08.644034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.644060 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.644074 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644080 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.644095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644119 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:21:08.644126 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644136 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:21:08.644149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.644174 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:21:08.644188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644195 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:21:08.644208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.644240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644249 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.644262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.644287 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.644302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644308 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.644322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644347 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644363 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:21:08.644377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.644392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.644402 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:21:08.644415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644443 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644450 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644459 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644473 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.644502 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644528 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644535 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644545 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:21:08.644562 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644569 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644585 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:21:08.644604 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644611 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644628 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:21:08.644646 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644653 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644662 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:21:08.644680 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644686 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644696 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:21:08.644714 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:21:08.644721 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644731 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:21:08.644748 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:21:08.644755 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644764 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:21:08.644781 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:21:08.644788 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644798 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:21:08.644815 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.644822 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644832 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:21:08.644850 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644856 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644866 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:21:08.644883 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644891 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644900 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:21:08.644925 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644932 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644941 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:21:08.644958 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.644965 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.644975 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:21:08.644988 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.645049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645069 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645075 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:21:08.645093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645117 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.645124 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645134 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:21:08.645148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645173 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.645188 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645194 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.645208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645233 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.645240 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645249 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:21:08.645263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645287 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:21:08.645302 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645308 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.645324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645348 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.645355 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645365 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:21:08.645383 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.645390 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645399 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:21:08.645416 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.645423 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645433 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:21:08.645450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.645457 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645466 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:21:08.645480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645648 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645665 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645671 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.645688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645713 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645721 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:21:08.645744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.645759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645769 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.645783 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645810 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645817 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645827 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.645870 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.645902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:21:08.645937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.645944 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:21:08.645971 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.645978 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.645987 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:21:08.646004 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.646013 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.646022 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:21:08.646040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.646056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:21:08.646073 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646081 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.646091 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:21:08.646108 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:21:08.646115 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.646124 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:21:08.646137 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.646177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.646194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646201 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:21:08.646218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646243 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.646249 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646259 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:21:08.646277 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646284 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646293 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:21:08.646310 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646317 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646326 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:21:08.646343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.646350 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646359 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:21:08.646377 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646388 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646399 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:21:08.646417 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646423 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646433 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:21:08.646450 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646457 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646466 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:21:08.646487 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646494 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646504 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:21:08.646517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.646572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.646595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646602 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:21:08.646618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646643 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.646650 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:21:08.646677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.646703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:21:08.646720 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:21:08.646726 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:21:08.646737 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:21:08.646753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646759 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:21:08.646776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.646824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:21:08.646841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.646851 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:21:08.646861 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:21:08.646879 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.646885 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:21:08.646896 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:21:08.646915 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:21:08.646922 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:21:08.646932 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:21:08.646950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.646956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.646966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.646983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.646989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.646999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.647015 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.647021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.647034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.647052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.647066 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:21:08.647076 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.647093 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.647100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:21:08.647110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.647126 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:21:08.647133 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:21:08.647142 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:21:08.647162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.647169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.647179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.647196 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:21:08.647203 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:21:08.647213 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:21:08.647230 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.647236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:21:08.647247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.647265 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.647274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:21:08.647285 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.647301 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:21:08.647333 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:21:08.647347 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:21:08.647364 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:21:08.647406 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.647436 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:21:08.647463 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.647490 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:21:08.647519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.647546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:21:08.647572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.647618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:21:08.647649 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.647676 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:21:08.647702 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.647729 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:21:08.647757 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:21:08.647792 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:21:08.647818 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:21:08.647845 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:21:08.647872 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:21:08.647900 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:21:08.647927 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.648016 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:21:08.648052 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.648080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:21:08.648107 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.648133 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:21:08.648160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.648186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:21:08.648212 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.648238 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.648268 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.648295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:21:08.648322 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.648349 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:21:08.648376 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.648402 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:21:08.648428 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.648455 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:21:08.648481 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.648506 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:21:08.648533 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.648560 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.648595 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.648708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:21:08.648738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.648765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.648791 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.648817 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.648843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.648869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.648895 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.648921 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:21:08.648947 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:21:08.648973 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:21:08.649000 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.649025 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:21:08.649051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.649077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.649103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.649129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:21:08.649155 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.649181 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:21:08.649207 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.649233 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:21:08.649259 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.649288 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:21:08.649314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.649341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:21:08.649367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.649393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:21:08.649421 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649439 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649464 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.649490 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649507 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649523 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649549 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.649581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.649694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.649793 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649819 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.649844 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649870 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.649896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649918 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649945 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.649972 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.649988 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650014 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.650039 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650065 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.650091 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.650142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650167 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.650192 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650218 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.650244 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.650311 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.650362 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650388 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.650413 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650439 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.650465 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650492 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.650518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.650737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650756 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.650825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650851 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.650877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650910 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.650961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.650994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.651078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651128 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.651180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651257 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.651284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651310 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.651336 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651352 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651369 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651411 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.651437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:21:08.651488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.651571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.651697 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651723 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:21:08.651750 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651777 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.651802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651828 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.651854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.651965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.651997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:21:08.652132 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652148 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652174 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.652199 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652231 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652257 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.652283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.652383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.652563 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652607 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652634 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652659 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652702 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652728 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652754 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652771 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652796 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652822 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652848 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652874 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652900 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.652926 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.652951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.652977 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:21:08.653080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653097 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:21:08.653149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653175 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.653202 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653249 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.653277 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653303 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.653328 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653355 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.653382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.653561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653583 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653658 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.653684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653711 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.653737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.653825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:21:08.653952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.653984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.654053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654069 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.654153 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654195 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:21:08.654221 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654238 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654254 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654297 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:21:08.654322 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654348 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:21:08.654373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.654458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:21:08.654582 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654616 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:21:08.654641 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654667 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:21:08.654693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:21:08.654745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.654847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:21:08.654996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:21:08.655062 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.655126 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.655177 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.655286 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.655368 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.655451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.655539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.655645 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.655739 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.655830 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.655934 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.656034 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.656126 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.656219 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.656308 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.656365 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.656415 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.656465 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.656513 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.656562 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.656629 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.656678 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.656733 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.656789 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.656842 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.656888 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.656936 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.656983 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.657029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.657078 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.657126 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.657178 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.657225 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.657275 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.657332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.657382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.657430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.657478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.657526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.657572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.657638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.657685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.657739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.657788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.657904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.657953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.658003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.658049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.658097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.658145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.658193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.658240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.658289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.658337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.658386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.658435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.658483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.658535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.658633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.658682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.658748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.658797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.658845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.658894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.658942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.658995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.659047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.659096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.659152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.659200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.659248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.659297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.659345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.659391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.659439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.659487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.659536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.659592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.659639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.659688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.659744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.659791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.659840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.659888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.659936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.659986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.660035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.660083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.660131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.660181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.660229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.660282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.660333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.660380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.660426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.660472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.660519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.660568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.660642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.660695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.660796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.660853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.660913 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:21:08.660940 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.661007 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.661063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.661118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.661173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.661227 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.661281 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.661334 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.661388 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.661441 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.661496 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.661550 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.661618 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.661673 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.661732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.661787 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.661841 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.661912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.661967 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.662021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.662076 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.662130 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.662183 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.662236 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.662290 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.662345 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.662398 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.662452 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.662506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.662559 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.662629 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.662683 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.662744 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.662799 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.662870 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:21:08.662894 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.662948 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.663002 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.663057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.663185 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.663242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.663297 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.663350 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.663404 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.663459 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.663514 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.663568 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.663641 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.663696 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.663758 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.663813 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.663876 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.663930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.663984 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.664040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.664094 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.664148 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.664203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.664257 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.664311 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.664365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.664421 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.664475 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.664529 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.664598 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.664654 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.664714 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.664770 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.664826 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.664891 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:21:08.664913 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.664963 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.665021 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.665069 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.665119 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.665168 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.665216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.665264 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.665313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.665362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.665410 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.665458 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.665506 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.665555 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.665616 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.665665 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.665719 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.665770 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.665818 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.665866 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.665915 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.665964 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.666083 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.666132 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.666182 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.666232 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.666351 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.666402 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.666451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.666499 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.666547 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.666608 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.666658 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.666714 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.666775 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:21:08.666796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.666850 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.666908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.666960 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.667011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.667061 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.667112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:21:08.667163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:21:08.667213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:21:08.667264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.667316 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.667368 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.667419 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.667469 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.667521 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.667572 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.667650 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.667705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.667761 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.667813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.667864 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.667916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.667967 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.668018 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.668069 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.668119 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:21:08.668170 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.668221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.668273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.668324 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.668381 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.668432 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.668484 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.668592 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.668660 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:21:08.668678 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:21:08.668717 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:21:08.668747 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:21:08.668774 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:21:08.668800 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:21:08.668824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.668843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.668854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.668864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.668910 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.668928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.668944 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:21:08.668959 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:21:08.668975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:21:08.668990 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.669007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.669025 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.669040 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.669054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669070 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669085 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.669100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.669130 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.669144 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669159 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669182 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.669197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.669212 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.669226 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.669241 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:21:08.669255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.669265 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.669274 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.669284 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.669293 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.669302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.669311 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.669320 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.669330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.669343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.669351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.669361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.669370 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.669379 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.669409 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:21:08.669427 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:21:08.669442 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:21:08.669455 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.669468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.669482 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.669497 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.669511 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669526 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669537 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.669546 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.669563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.669571 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.669614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.669622 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.669631 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.669639 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:21:08.669647 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.669655 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.669664 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.669673 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.669701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.669717 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.669731 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.669745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.669760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.669778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.669791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.669804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.669817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.669829 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.669858 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:21:08.669872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:21:08.669887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:21:08.669908 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.669921 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.669931 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.669939 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.669948 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.669957 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669964 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.669976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.669985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.669994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.670001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.670009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.670019 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.670027 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.670034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.670042 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.670050 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:21:08.670057 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.670065 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.670072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.670079 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.670087 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.670094 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.670102 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.670109 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.670117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:21:08.670127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:21:08.670144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:21:08.670152 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:21:08.670159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:21:08.670167 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:21:08.670175 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:21:08.670184 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:21:08.670191 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:21:08.670199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:21:08.670207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:21:08.670214 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:21:08.670222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.670230 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.670237 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:21:08.670245 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:21:08.670252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:21:08.670260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:21:08.670267 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.670275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:21:08.670282 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:21:08.670289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:21:08.670296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:21:08.670303 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:21:08.670310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:21:08.670316 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:21:08.670323 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:21:08.670330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:21:08.670338 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:21:08.670346 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:21:08.670354 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:21:08.670360 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:21:08.670368 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:21:08.670473 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:21:08.670484 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:21:08.670490 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:21:08.670495 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:21:08.670503 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:21:08.670508 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:21:08.670512 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:21:08.670523 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:21:08.670532 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:21:08.670585 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670593 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:21:08.670608 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:21:08.670630 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:21:08.670637 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:21:08.670641 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:21:08.670646 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:21:08.670651 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:21:08.670663 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670671 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670676 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670689 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:21:08.670704 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:21:08.670727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.670737 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:21:08.670790 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.670819 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:21:08.670825 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:21:08.670829 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:21:08.670833 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:21:08.670838 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:21:08.670842 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:21:08.670847 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:21:08.670851 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:21:08.670858 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:21:08.670869 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670876 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670881 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:21:08.670887 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670893 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:21:08.670898 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:21:08.670932 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:21:08.670938 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670943 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670949 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670953 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:21:08.670965 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:21:08.670973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:21:08.670978 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:21:08.670983 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:21:08.670990 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148081" 2019-08-24 07:21:08.670997 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:21:08.671001 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:21:08.671006 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:21:08.671013 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:21:08.671018 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-08-24 07:21:08.671025 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:21:08.671032 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:21:08.671036 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:21:08.671040 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:21:08.671045 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-08-24 07:21:08.671050 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148081 2019-08-24 07:21:08.671064 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148081 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:21:08.671069 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:21:08.671074 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1473"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:21:08.671089 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:21:08.671095 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148081 2019-08-24 07:21:08.671107 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:21:08.671187 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:21:08.671122 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:21:08.671134 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:21:08.671140 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:21:08.671145 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:21:08.671149 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:21:08.671156 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:21:08.671166 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:21:08.671175 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:21:08.671181 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:21:08.671194 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:21:08.671204 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:21:08.671212 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:21:08.679272 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:21:08.679314 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:21:08.679335 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:21:08.679344 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:21:08.679353 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:21:08.679361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:21:08.679369 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:21:08.679377 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:21:08.679387 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:21:08.679426 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:21:08.741829 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:21:08.741876 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:21:08.741887 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:21:08.741896 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:21:08.741906 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:21:08.741915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:21:08.741926 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:21:08.741936 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:21:08.741945 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:21:08.741954 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:21:03 GMT 2019-08-24 07:21:08.741965 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:21:08.741974 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:21:08.741984 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:21:08.742000 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:21:08.742041 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:21:08.742066 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:21:08.742080 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:21:08.742088 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:21:08.742096 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:21:08.742145 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:21:08.742161 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:21:08.742171 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:21:08.742202 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:21:08.742213 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:21:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:21:08.742258 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:21:08.742272 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:21:08.742304 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:21:08.742314 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:21:08.742467 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:21:08.742638 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:21:08.742650 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:21:08.742664 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:21:08.742682 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:21:08.742726 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:21:08.742820 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:21:08.742854 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:21:08.742875 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:21:08.742889 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:21:08.742897 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:21:08.742906 nusoap_client: detail =