Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
740821-000196 507 644 80 Model turbiny: GT15V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD PG
 Silnik:
JR T1595
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 24 Oct 2019 00:23:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 02:24:04.236285 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 02:24:04.236351 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:24:04.236371 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 02:24:04.236388 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:24:04.236398 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 02:24:04.236406 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 02:24:04.236420 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 02:24:04.236428 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:24:04.236435 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:24:04.236445 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:24:04.236453 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 02:24:04.236464 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 02:24:04.236470 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 02:24:04.236475 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 02:24:04.236479 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 02:24:04.236483 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 02:24:04.236495 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:24:04.236510 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:24:04.236520 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 02:24:04.236526 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 02:24:04.236532 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 02:24:04.236545 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 02:24:04.236554 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 02:24:04.242949 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 02:24:04.242966 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 02:24:04.242976 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 02:24:04.242983 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:24:04.242988 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:24:04.242993 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 02:24:04.242997 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 02:24:04.243030 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 02:24:04.325284 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 02:24:04.325329 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 02:24:04.325337 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:24:04.325343 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 02:24:04.325350 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 02:24:04.325355 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 02:24:04.325361 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 02:24:04.325369 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 02:24:04.325375 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 02:24:04.325381 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 24 Oct 2019 00:23:40 GMT 2019-10-24 02:24:04.325387 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 02:24:04.325392 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 02:24:04.325399 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 02:24:04.325412 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 02:24:04.325448 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 02:24:04.325473 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 02:24:04.331314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.331761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.337918 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 02:24:04.338044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.338076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.343742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:24:04.343849 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 02:24:04.343890 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 02:24:04.343918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.343940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.343965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.343987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.344603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.349807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.349897 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 02:24:04.350047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:24:04.350827 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 02:24:04.350868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.350973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:24:04.351003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:24:04.351029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.351049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:24:04.351098 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 02:24:04.351120 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 02:24:04.351130 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 02:24:04.351302 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 02:24:04.351367 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 02:24:04.351392 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 02:24:04.351406 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 02:24:04.351436 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 02:24:04.351446 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 02:24:04.351732 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 02:24:04.351755 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 02:24:04.351837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.351852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 02:24:04.351889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.351946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.351963 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.351993 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:24:04.352032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.352045 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352066 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:24:04.352096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.352169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.352198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.352242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352295 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.352307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 02:24:04.352351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.352402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 02:24:04.352431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 02:24:04.352469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352517 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.352531 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352551 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:24:04.352586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.352599 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352618 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:24:04.352653 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.352666 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352685 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:24:04.352711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.352786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.352816 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352828 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 02:24:04.352855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352904 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.352918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352936 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 02:24:04.352963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.352992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.353013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 02:24:04.353043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 02:24:04.353081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353131 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.353145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353164 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:24:04.353199 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.353212 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353232 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:24:04.353266 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.353279 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353298 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:24:04.353333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.353347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.353393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.353467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.353498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.353538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353584 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353679 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.353727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.353765 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353786 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.353807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 02:24:04.353834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:24:04.353885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 02:24:04.353915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.353927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 02:24:04.353960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354009 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.354023 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354042 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:24:04.354077 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.354090 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354109 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:24:04.354143 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.354156 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354175 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:24:04.354210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.354223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.354269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.354339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.354367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.354408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354458 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.354471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 02:24:04.354517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.354565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 02:24:04.354594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354605 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 02:24:04.354634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354683 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.354697 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354714 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:24:04.354748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.354797 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.354827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354839 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.354866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354922 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.354936 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.354955 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 02:24:04.354982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.355030 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 02:24:04.355059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355071 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 02:24:04.355097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.355159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.355205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.355255 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.355287 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355298 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.355325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.355387 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355406 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 02:24:04.355431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.355480 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 02:24:04.355510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355522 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 02:24:04.355548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355599 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.355613 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355632 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:24:04.355667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.355681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.355734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.355790 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 02:24:04.355820 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355832 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.355858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355908 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.355921 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355940 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 02:24:04.355967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.355995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.356016 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 02:24:04.356046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356057 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 02:24:04.356084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356132 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.356145 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356164 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:24:04.356198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.356211 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.356257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.356314 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 02:24:04.356342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356352 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.356378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356427 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.356440 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356459 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 02:24:04.356486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.356535 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 02:24:04.356564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356576 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 02:24:04.356603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356651 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.356664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.356710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.356768 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 02:24:04.356797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356808 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.356834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.356896 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356915 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 02:24:04.356942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.356968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.356990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 02:24:04.357020 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 02:24:04.357059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.357121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.357165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.357212 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.357241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357253 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.357280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357329 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.357343 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357362 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 02:24:04.357389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.357438 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 02:24:04.357468 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357479 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 02:24:04.357507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357556 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.357569 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357589 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 02:24:04.357616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.357668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.357698 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357709 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.357743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.357807 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357828 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 02:24:04.357855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.357904 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 02:24:04.357933 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.357945 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 02:24:04.357971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358018 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.358031 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358050 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 02:24:04.358076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.358124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.358153 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358164 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.358191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358240 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.358253 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358272 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 02:24:04.358300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.358350 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 02:24:04.358380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358392 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 02:24:04.358418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358467 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.358480 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358498 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 02:24:04.358531 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.358544 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358563 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 02:24:04.358589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.358645 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.358664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358670 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.358685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358710 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.358717 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358733 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 02:24:04.358747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.358774 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 02:24:04.358790 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358796 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:24:04.358810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358835 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.358842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.358865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.358891 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.358906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358912 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.358927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358953 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.358961 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.358971 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:24:04.358984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.359011 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.359025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359032 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 02:24:04.359045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359071 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:24:04.359078 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359088 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 02:24:04.359101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.359128 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.359143 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359149 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.359163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359193 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359280 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.359290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 02:24:04.359302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:24:04.359328 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:24:04.359343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359349 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 02:24:04.359363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359389 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:24:04.359396 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359406 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:24:04.359419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.359444 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.359459 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359465 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.359479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359509 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359546 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359583 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359594 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.359608 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 02:24:04.359621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:24:04.359647 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 02:24:04.359662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359668 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 02:24:04.359683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359708 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:24:04.359715 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359730 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 02:24:04.359744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.359771 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.359786 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359792 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.359806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359836 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.359909 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.359929 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 02:24:04.359942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:24:04.359966 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:24:04.359981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.359987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 02:24:04.360001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360034 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 02:24:04.360062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360069 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 02:24:04.360096 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360103 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360112 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:24:04.360130 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.360137 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360146 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:24:04.360163 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.360170 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360179 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 02:24:04.360196 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.360203 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360212 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 02:24:04.360229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.360236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.360258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.360312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.360328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360334 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.360348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 02:24:04.360404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.360430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 02:24:04.360445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360451 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 02:24:04.360465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360489 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360496 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360505 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 02:24:04.360523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.360556 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360563 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360572 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:24:04.360585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.360627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.360642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.360662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360687 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360694 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 02:24:04.360717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.360750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 02:24:04.360766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:24:04.360786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.360840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.360866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.360881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.360902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360926 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.360933 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:24:04.360971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.360995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.361014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.361037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:24:04.361074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361125 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361139 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361158 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 02:24:04.361181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361188 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.361233 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361245 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361264 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:24:04.361287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.361348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.361366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.361387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361413 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361420 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:24:04.361444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.361471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.361486 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361492 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.361506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361530 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.361537 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361547 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:24:04.361565 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361571 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361581 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:24:04.361599 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.361605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361615 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:24:04.361633 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.361640 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:24:04.361667 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.361674 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361683 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:24:04.361696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.361748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.361764 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361771 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.361793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361840 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.361853 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 02:24:04.361893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.361916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.361936 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.361962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362006 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362015 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362025 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.362071 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.362104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.362132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.362139 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362149 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 02:24:04.362166 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.362173 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362182 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 02:24:04.362200 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.362206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362216 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 02:24:04.362233 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.362240 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362250 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 02:24:04.362267 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:24:04.362273 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362283 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 02:24:04.362301 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362308 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362318 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.362336 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.362369 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362375 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362385 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 02:24:04.362402 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362409 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362418 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:24:04.362435 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362442 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362451 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:24:04.362464 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.362543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.362564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362589 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.362598 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362611 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:24:04.362629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362636 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362646 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:24:04.362663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.362670 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362680 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:24:04.362697 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.362704 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362713 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 02:24:04.362732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.362774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.362810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362836 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362853 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 02:24:04.362866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.362882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.362892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.362906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362934 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.362981 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.362996 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363021 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.363028 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363038 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:24:04.363056 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363063 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363072 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 02:24:04.363089 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.363096 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363106 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:24:04.363123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.363129 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363139 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 02:24:04.363157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.363163 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363173 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:24:04.363194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.363201 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363212 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:24:04.363230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.363263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363270 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363279 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 02:24:04.363296 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363303 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363313 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 02:24:04.363331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363337 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:24:04.363364 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363380 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:24:04.363393 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.363453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.363469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363476 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.363490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363515 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363522 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363532 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:24:04.363549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.363556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.363582 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363589 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363601 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:24:04.363622 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.363629 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363639 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.363652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.363692 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363714 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.363736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363762 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 02:24:04.363792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.363808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.363818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.363832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363859 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363876 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.363920 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363946 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.363953 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363962 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:24:04.363980 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.363987 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.363997 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 02:24:04.364014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364021 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364030 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:24:04.364047 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364054 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364063 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 02:24:04.364080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364088 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364097 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:24:04.364114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364121 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:24:04.364148 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364155 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.364182 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364188 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364198 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 02:24:04.364214 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364221 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364231 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 02:24:04.364248 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364255 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364264 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 02:24:04.364281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364288 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364297 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:24:04.364314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364321 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364330 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:24:04.364343 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.364406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.364421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364451 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364458 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364468 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364481 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.364512 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364537 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364544 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364554 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 02:24:04.364572 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364579 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364589 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 02:24:04.364611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364618 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364629 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 02:24:04.364646 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364653 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364662 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 02:24:04.364680 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364686 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364696 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 02:24:04.364713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364723 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364739 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:24:04.364758 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364765 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364774 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 02:24:04.364792 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364799 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364808 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 02:24:04.364825 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364832 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364842 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 02:24:04.364859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364866 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364875 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:24:04.364893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364899 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:24:04.364926 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.364933 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364942 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 02:24:04.364959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.364966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.364976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.364993 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.364999 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.365008 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 02:24:04.365022 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.365095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.365114 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365121 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 02:24:04.365140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.365177 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365187 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:24:04.365200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.365226 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.365241 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365248 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.365261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365293 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.365305 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365324 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 02:24:04.365349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.365394 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 02:24:04.365422 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365433 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 02:24:04.365458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.365513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.365561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.365573 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365590 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:24:04.365621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.365632 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365658 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:24:04.365690 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.365702 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365718 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:24:04.365803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.365863 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 02:24:04.365890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365903 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.365927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365968 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.365980 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.365997 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 02:24:04.366019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.366062 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 02:24:04.366085 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.366137 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366149 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.366165 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366187 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.366213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.366238 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366278 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.366290 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366306 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 02:24:04.366338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.366351 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366369 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 02:24:04.366402 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.366415 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366433 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 02:24:04.366466 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:24:04.366478 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366495 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:24:04.366529 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.366538 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366549 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 02:24:04.366568 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.366575 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366585 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 02:24:04.366607 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.366615 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366625 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:24:04.366644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.366650 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366665 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 02:24:04.366683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.366690 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366700 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 02:24:04.366717 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.366729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366739 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.366753 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 02:24:04.366809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.366827 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366834 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 02:24:04.366855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.366887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.366910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.366936 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.366951 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.366971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.366996 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367003 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367013 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 02:24:04.367026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.367052 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 02:24:04.367065 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367091 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.367098 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367108 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 02:24:04.367126 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:24:04.367132 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367146 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 02:24:04.367164 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.367171 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367181 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 02:24:04.367194 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 02:24:04.367220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.367236 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367242 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.367256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.367288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367297 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.367321 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367354 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:24:04.367385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367397 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367415 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:24:04.367435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.367473 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367496 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.367516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367541 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367558 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 02:24:04.367571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.367588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.367601 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.367619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367646 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367663 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.367709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367746 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367753 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367763 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 02:24:04.367781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367788 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367797 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 02:24:04.367814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.367821 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367830 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 02:24:04.367847 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367854 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367863 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 02:24:04.367880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.367887 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367897 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 02:24:04.367914 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367920 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367930 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 02:24:04.367947 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.367954 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367963 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 02:24:04.367980 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.367987 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.367996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:24:04.368013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.368020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.368029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:24:04.368042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.368093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.368111 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368117 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 02:24:04.368136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368161 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.368168 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368177 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:24:04.368195 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.368202 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368211 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:24:04.368229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.368235 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368244 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:24:04.368261 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.368268 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368282 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:24:04.368300 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.368307 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368317 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:24:04.368330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.368374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.368389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.368409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.368499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.368516 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.368537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 02:24:04.368550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:24:04.368575 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 02:24:04.368590 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368598 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 02:24:04.368621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368646 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.368653 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368663 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 02:24:04.368676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.368703 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.368718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368729 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.368743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:24:04.368776 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368786 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 02:24:04.368799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.368825 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 02:24:04.368839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368846 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 02:24:04.368863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.368896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368905 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.368919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.368944 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.368959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.368966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.368979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369004 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369011 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369020 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 02:24:04.369034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.369060 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 02:24:04.369073 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369100 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369108 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369122 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.369167 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369192 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369199 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369209 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 02:24:04.369227 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369233 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369243 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 02:24:04.369260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369267 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369276 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 02:24:04.369293 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369300 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369310 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 02:24:04.369327 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369334 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369343 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 02:24:04.369360 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:24:04.369367 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369377 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 02:24:04.369395 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:24:04.369401 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369411 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 02:24:04.369428 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:24:04.369435 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369444 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 02:24:04.369461 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.369468 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369482 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 02:24:04.369500 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369507 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369516 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 02:24:04.369533 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369540 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369550 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 02:24:04.369568 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369574 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369583 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 02:24:04.369604 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369611 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369622 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 02:24:04.369635 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.369704 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.369727 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 02:24:04.369753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.369786 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369796 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 02:24:04.369809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.369836 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.369851 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369857 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.369871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369896 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.369903 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369917 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 02:24:04.369930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.369957 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 02:24:04.369972 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.369978 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.369992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370016 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370024 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370033 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 02:24:04.370051 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370067 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:24:04.370084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370091 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:24:04.370118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370124 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370134 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:24:04.370147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.370185 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370200 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370206 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.370224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370250 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 02:24:04.370280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.370306 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.370319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370346 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370363 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.370406 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:24:04.370470 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:24:04.370504 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370511 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370520 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 02:24:04.370537 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.370548 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370565 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 02:24:04.370599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370613 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:24:04.370659 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370671 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370690 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 02:24:04.370729 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:24:04.370743 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370758 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 02:24:04.370773 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.370816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.370834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370841 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 02:24:04.370862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370888 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370895 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370904 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 02:24:04.370922 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370929 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370938 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 02:24:04.370955 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.370962 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.370972 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 02:24:04.370989 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.370995 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371005 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 02:24:04.371022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.371029 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371038 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 02:24:04.371055 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.371062 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371071 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 02:24:04.371088 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.371095 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371104 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 02:24:04.371121 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.371128 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371137 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 02:24:04.371150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.371206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.371221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371228 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 02:24:04.371247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371272 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.371280 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 02:24:04.371303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.371329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 02:24:04.371346 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:24:04.371353 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 02:24:04.371367 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 02:24:04.371384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371390 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 02:24:04.371403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.371447 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:24:04.371463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.371474 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:24:04.371484 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 02:24:04.371502 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.371508 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 02:24:04.371519 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 02:24:04.371535 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:24:04.371541 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 02:24:04.371551 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 02:24:04.371568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.371575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.371585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.371606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.371613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.371624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.371642 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.371649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.371659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.371676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.371682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 02:24:04.371697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.371714 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.371725 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 02:24:04.371736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.371754 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:24:04.371761 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 02:24:04.371770 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 02:24:04.371787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.371794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.371803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.371820 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:24:04.371827 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 02:24:04.371836 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 02:24:04.371853 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.371860 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 02:24:04.371879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.371896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.371903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 02:24:04.371913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.371929 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:24:04.371936 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 02:24:04.371945 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 02:24:04.371960 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 02:24:04.371995 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.372023 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 02:24:04.372050 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.372076 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 02:24:04.372103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.372129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 02:24:04.372155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.372182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 02:24:04.372208 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.372241 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 02:24:04.372267 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.372293 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 02:24:04.372319 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 02:24:04.372345 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 02:24:04.372371 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 02:24:04.372398 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 02:24:04.372424 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 02:24:04.372450 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 02:24:04.372476 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.372502 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 02:24:04.372542 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.372571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 02:24:04.372599 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.372629 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 02:24:04.372655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.372682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 02:24:04.372708 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.372740 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.372768 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.372794 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:24:04.372820 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.372847 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 02:24:04.372874 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.372900 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:24:04.372925 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.372951 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 02:24:04.372977 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.373184 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 02:24:04.373212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.373239 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.373266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.373292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:24:04.373320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.373347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.373373 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.373399 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.373425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.373451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.373478 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.373504 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 02:24:04.373530 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 02:24:04.373556 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 02:24:04.373582 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.373615 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 02:24:04.373642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.373668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.373694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.373725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 02:24:04.373753 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.373779 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 02:24:04.373805 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.373831 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 02:24:04.373857 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.373890 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 02:24:04.373917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.373944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 02:24:04.373970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.373996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 02:24:04.374023 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374041 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374067 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.374093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374110 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374126 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374152 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.374178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.374279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.374381 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374407 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374433 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374459 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374485 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374529 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374556 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374577 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374604 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374630 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374656 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374681 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374707 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.374739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374766 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374792 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374818 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.374844 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.374912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.374964 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.374990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.375016 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375042 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.375068 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375095 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.375121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.375271 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375313 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.375364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.375416 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.375501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.375618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375682 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375740 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.375790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.375928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.375974 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376020 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.376066 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376095 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376132 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376161 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.376249 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:24:04.376338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376437 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.376485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.376708 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376742 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 02:24:04.376770 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376796 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.376823 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376849 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.376876 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.376979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.376995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 02:24:04.377151 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377167 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377193 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.377219 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377251 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377277 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.377303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.377403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.377504 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377531 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377568 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377597 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377628 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377645 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377677 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377703 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377724 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377752 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377778 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377804 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377829 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377855 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.377881 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377907 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.377958 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:24:04.377984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378000 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378026 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:24:04.378052 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378078 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.378105 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378131 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.378157 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378183 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.378209 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.378261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.378416 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378432 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378449 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378474 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.378500 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378526 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.378552 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378569 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.378643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:24:04.378767 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378784 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.378868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.378969 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.378996 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:24:04.379027 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379044 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379077 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379102 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:24:04.379128 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379154 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:24:04.379179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379238 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.379264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:24:04.379383 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379409 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 02:24:04.379434 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379460 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:24:04.379486 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379512 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:24:04.379538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.379646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:24:04.379799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 02:24:04.379843 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.379902 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.379952 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.380002 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.380076 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.380157 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.380208 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.380257 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.380304 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.380353 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.380399 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.380447 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.380496 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.380543 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.380593 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.380647 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.380697 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.380751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.380799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.380847 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.380895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.380942 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.380991 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.381047 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.381099 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.381146 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.381208 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.381255 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.381302 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.381351 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.381398 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.381450 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.381501 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.381551 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.381615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.381900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.381949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.381997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.382045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.382091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.382139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.382186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.382235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.382282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.382330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.382377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.382423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.382470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.382519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.382566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.382614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.382661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.382710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.382765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.382814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.382863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.382912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.382964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.383016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.383062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.383108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.383166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.383213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.383263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.383315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.383367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.383414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.383462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.383518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.383572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.383620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.383670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.383718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.383770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.383819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.383866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.383914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.383962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.384008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.384056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.384104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.384150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.384199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.384252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.384300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.384351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.384399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.384447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.384496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.384545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.384593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.384645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.384697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.384749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.384795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.384846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.384892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.384942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.384991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.385042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.385089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.385138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.385196 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 02:24:04.385223 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.385284 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.385340 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.385394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.385449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.385502 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.385555 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.385608 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.385661 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.385715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.385776 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.385832 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.385935 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.386033 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.386132 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.386226 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.386319 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.386436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.386530 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.386624 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.386715 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.386816 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.386906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.386993 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.387082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.387174 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.387279 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.387385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.387447 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.387500 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.387559 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.387612 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.387680 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.387745 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.387807 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 02:24:04.387831 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.387885 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.387938 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.387991 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.388046 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.388114 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.388172 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.388226 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.388279 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.388332 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.388386 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.388439 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.388507 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.388562 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.388621 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.388675 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.388733 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.388788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.388842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.388914 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.388968 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.389021 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.389082 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.389136 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.389190 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.389244 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.389310 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.389364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.389440 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.389535 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.389639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.389752 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.389857 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.389979 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.390107 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 02:24:04.390154 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.390253 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.390348 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.390430 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.390488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.390537 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.390585 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.390639 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.390702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.390757 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.390806 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.390854 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.390902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.391174 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.391227 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.391276 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.391324 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.391386 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.391434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.391483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.391531 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.391579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.391634 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.391683 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.391741 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.391794 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.391857 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.391906 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.391954 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.392002 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.392050 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.392098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.392146 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.392195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.392250 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 02:24:04.392272 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.392340 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.392392 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.392442 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.392492 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.392542 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.392592 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:24:04.392648 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:24:04.392698 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:24:04.392754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.392819 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.392874 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.392925 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.392975 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.393025 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.393075 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.393125 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.393176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.393226 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.393295 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.393346 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.393397 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.393447 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.393498 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.393547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.393602 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:24:04.393656 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.393707 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.393763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.393814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.393864 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.394192 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.394244 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.394295 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.394350 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 02:24:04.394367 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 02:24:04.394397 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 02:24:04.394424 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 02:24:04.394451 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 02:24:04.394478 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 02:24:04.394500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.394518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.394528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.394537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.394548 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.394556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.394565 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:24:04.394574 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:24:04.394584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:24:04.394592 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.394605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.394615 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.394624 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.394633 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394643 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.394652 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.394660 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.394669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.394677 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.394685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.394710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.394718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.394732 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.394741 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:24:04.394749 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.394758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.394766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.394775 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.394783 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.394791 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.394799 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.394808 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.394816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.394827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.394835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.394843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.394851 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.394859 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.394866 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:24:04.394874 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:24:04.394882 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:24:04.394890 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.394901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.394910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.394918 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.394925 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394933 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.394940 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.394948 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.394956 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.394963 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.394971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.394986 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.394994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.395001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.395008 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.395016 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:24:04.395023 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.395031 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.395039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.395046 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.395054 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.395061 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.395068 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.395076 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.395084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.395094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.395101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.395110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.395118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.395125 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.395132 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:24:04.395139 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:24:04.395147 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:24:04.395154 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.395161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.395169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.395176 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.395183 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395190 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.395197 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.395204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.395212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.395220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.395226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.395250 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.395257 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.395264 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.395271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:24:04.395278 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.395289 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.395297 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.395304 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.395312 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.395319 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.395326 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.395333 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.395341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:24:04.395350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.395358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:24:04.395366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:24:04.395373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:24:04.395381 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:24:04.395388 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:24:04.395396 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:24:04.395404 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:24:04.395410 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:24:04.395418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:24:04.395425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:24:04.395432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:24:04.395439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395445 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.395452 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:24:04.395459 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:24:04.395466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:24:04.395473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:24:04.395480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:24:04.395494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:24:04.395501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:24:04.395508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:24:04.395515 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:24:04.395522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:24:04.395529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:24:04.395536 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:24:04.395543 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:24:04.395550 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:24:04.395557 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:24:04.395565 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:24:04.395571 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:24:04.395578 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:24:04.395836 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 02:24:04.395849 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:24:04.395854 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:24:04.395860 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:24:04.395866 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 02:24:04.395871 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 02:24:04.395875 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 02:24:04.395889 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 02:24:04.395898 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 02:24:04.395941 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.395948 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:24:04.395962 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 02:24:04.395986 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 02:24:04.395993 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 02:24:04.395997 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 02:24:04.396001 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 02:24:04.396007 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:24:04.396018 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396025 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396030 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396042 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396050 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:24:04.396056 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 02:24:04.396083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.396092 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 02:24:04.396097 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.396122 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 02:24:04.396128 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 02:24:04.396132 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 02:24:04.396136 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 02:24:04.396140 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 02:24:04.396144 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 02:24:04.396149 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 02:24:04.396154 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 02:24:04.396165 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:24:04.396176 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396183 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396188 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:24:04.396194 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396201 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 02:24:04.396207 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:24:04.396250 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 02:24:04.396264 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396273 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396283 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396292 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:24:04.396310 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 02:24:04.396326 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:24:04.396335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:24:04.396344 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 02:24:04.396357 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148081" 2019-10-24 02:24:04.396372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:24:04.396380 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:24:04.396390 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:24:04.396403 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:24:04.396411 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-10-24 02:24:04.396424 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 02:24:04.396438 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:24:04.396447 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:24:04.396455 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 02:24:04.396463 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-10-24 02:24:04.396473 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148081 2019-10-24 02:24:04.396502 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148081 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 02:24:04.396512 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 02:24:04.396525 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4032"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 02:24:04.396549 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 02:24:04.396565 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148081 2019-10-24 02:24:04.396582 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 02:24:04.396727 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 02:24:04.396604 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 02:24:04.396624 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 02:24:04.396635 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 02:24:04.396644 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 02:24:04.396652 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 02:24:04.396665 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:24:04.396683 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:24:04.396697 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 02:24:04.396708 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 02:24:04.396741 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 02:24:04.396758 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 02:24:04.396773 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 02:24:04.403145 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 02:24:04.403176 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 02:24:04.403196 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 02:24:04.403206 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 02:24:04.403216 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:24:04.403226 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:24:04.403234 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 02:24:04.403243 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 02:24:04.403252 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 02:24:04.403294 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 02:24:04.411740 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 02:24:04.411774 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 02:24:04.411787 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:24:04.411798 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 02:24:04.411809 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 02:24:04.411820 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 02:24:04.411831 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 02:24:04.411842 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 02:24:04.411853 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 02:24:04.411865 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 24 Oct 2019 00:23:40 GMT 2019-10-24 02:24:04.411878 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 02:24:04.411889 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 02:24:04.411901 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 02:24:04.411918 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 02:24:04.411959 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 02:24:04.411976 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 02:24:04.411992 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 02:24:04.412002 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 02:24:04.412010 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 02:24:04.412061 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 02:24:04.412081 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 02:24:04.412092 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 02:24:04.412130 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:24:04.412143 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 24 Oct 2019 00:23:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 02:24:04.412192 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 02:24:04.412207 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 02:24:04.412248 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 02:24:04.412260 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 02:24:04.412421 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 02:24:04.412607 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 02:24:04.412619 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 02:24:04.412634 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 02:24:04.412671 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 02:24:04.412717 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 02:24:04.412787 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 02:24:04.412822 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 02:24:04.412836 nusoap_client: got fault 2019-10-24 02:24:04.412844 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 02:24:04.412849 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 02:24:04.412858 nusoap_client: detail =