Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 117.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
740821-000196 507 644 80 Model turbiny: GT15V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD PG
 Silnik:
JR T1595
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:50:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:50:27.578218 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:50:27.578290 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:27.578313 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:50:27.578337 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:27.578352 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:50:27.578365 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:50:27.578383 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:50:27.578397 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:27.578408 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:27.578422 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:27.578434 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:50:27.578453 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:50:27.578462 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:50:27.578469 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:50:27.578477 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:50:27.578483 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:50:27.578499 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:27.578520 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:27.578532 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:50:27.578541 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:50:27.578550 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:50:27.578564 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:50:27.578577 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:50:27.586387 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:50:27.586436 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:50:27.586462 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:50:27.586477 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:27.586487 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:27.586495 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:50:27.586504 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:50:27.586544 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:50:27.604017 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:50:27.604072 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:50:27.604084 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:27.604093 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:50:27.604102 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:50:27.604111 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:50:27.604120 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:50:27.604130 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:50:27.604138 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:50:27.604147 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:50:10 GMT 2019-04-26 06:50:27.604156 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:50:27.604164 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:50:27.604173 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:50:27.604190 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:50:27.604232 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:50:27.611968 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.612042 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.619775 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.619851 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.619881 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-26 06:50:27.627668 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.627755 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.627786 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.627817 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.627844 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-26 06:50:27.635080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:27.635532 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.635569 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.635596 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.635636 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-26 06:50:27.642919 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.642997 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:27.643049 soap_transport_http: read buffer of 7751 bytes 2019-04-26 06:50:27.643071 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:50:27.643082 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:50:27.643127 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:50:27.643187 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:50:27.643211 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:50:27.643224 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:50:27.643258 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:50:27.643283 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:50:27.643525 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:50:27.643550 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:50:27.643633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.643649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:50:27.643685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.643744 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.643760 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.643786 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:27.643833 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.643847 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.643867 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:27.643897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.643945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.643967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.643998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.644039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644092 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.644106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:50:27.644152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.644200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:50:27.644229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:50:27.644268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.644340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644359 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:27.644392 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.644405 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644424 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:27.644460 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.644472 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644489 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:50:27.644515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.644579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.644610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:50:27.644651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644701 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.644714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:50:27.644761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.644818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:50:27.644847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:50:27.644885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644934 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.644947 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.644966 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:27.645002 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.645014 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645033 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:27.645067 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.645080 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645098 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:50:27.645132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.645145 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.645189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.645263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.645309 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.645350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645396 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.645529 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.645563 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:27.645604 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:50:27.645630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:27.645677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:50:27.645705 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645716 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:50:27.645742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.645803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:27.645848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.645894 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.645921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.645932 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.645962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646010 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.646023 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646042 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:50:27.646068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.646116 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:50:27.646144 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646155 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:50:27.646181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.646242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.646301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.646347 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.646375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646387 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.646414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646491 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.646505 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:50:27.646549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.646596 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:50:27.646625 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646636 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:50:27.646661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646709 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.646722 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646741 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:27.646776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.646794 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.646838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.646892 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:50:27.646920 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.646931 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.646958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.647012 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647029 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:50:27.647052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647098 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:50:27.647127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647138 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:50:27.647164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.647227 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647246 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:27.647300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.647313 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.647385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647422 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:50:27.647446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647457 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.647485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647517 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.647525 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647537 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:50:27.647551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647577 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:50:27.647593 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647600 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:50:27.647615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647641 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.647650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.647674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647699 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:50:27.647715 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647721 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.647735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647762 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.647769 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:50:27.647793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647818 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:50:27.647833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647839 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:50:27.647854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.647886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.647910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.647935 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.647950 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647956 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.647970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.647997 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.648004 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:50:27.648028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648053 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:50:27.648068 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648075 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:50:27.648088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.648122 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648132 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:50:27.648145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648170 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.648185 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648192 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.648206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648231 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.648239 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648249 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:50:27.648262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648287 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:50:27.648302 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648309 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:50:27.648333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648359 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.648367 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648377 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:50:27.648390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.648431 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648438 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.648457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648484 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.648491 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:50:27.648514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:50:27.648556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648562 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:50:27.648576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648601 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.648608 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648618 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:50:27.648636 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.648643 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648653 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:50:27.648667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648697 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.648712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648719 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.648733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648758 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.648766 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648776 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:50:27.648789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648814 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:50:27.648830 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648836 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:27.648850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.648883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.648906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.648931 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.648946 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648952 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.648967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.648992 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.648999 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649009 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:27.649023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.649048 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.649063 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649069 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:50:27.649084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649109 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:27.649116 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649127 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:50:27.649140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.649165 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.649181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649187 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.649201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649225 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649232 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649274 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.649297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.649320 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649332 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:27.649343 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:50:27.649356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:27.649382 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:27.649397 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649403 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:50:27.649418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649445 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:27.649452 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649463 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:50:27.649476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.649502 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.649517 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649524 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.649538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649569 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.649629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.649646 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649657 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:27.649667 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:50:27.649679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:27.649703 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:27.649719 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649726 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:50:27.649741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.649773 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:50:27.649802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.649809 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649820 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:50:27.649839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.649846 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649856 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:27.649874 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.649881 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649891 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:27.649910 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.649917 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649927 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:50:27.649945 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.649952 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649961 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:50:27.649980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.649987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.649996 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.650010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.650078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650085 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.650100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:50:27.650157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:50:27.650198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:50:27.650219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650245 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650252 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650262 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:50:27.650281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.650322 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650329 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650340 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:27.650353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.650402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650409 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.650423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650448 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650457 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:50:27.650481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:50:27.650522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:27.650543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.650600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.650640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.650661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650687 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:27.650718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.650758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650765 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:27.650779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650805 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650812 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650822 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:50:27.650841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650859 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.650878 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.650886 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650896 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:27.650909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.650942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.650957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.650963 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.650978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.651011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651021 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:27.651034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.651059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.651075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.651095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651120 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651128 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651138 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:27.651156 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.651163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651173 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:27.651191 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.651198 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651208 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:27.651226 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651233 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651244 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:27.651262 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651269 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651279 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:27.651292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.651341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.651357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.651378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651422 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:50:27.651436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.651451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.651461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.651476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651510 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651518 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.651573 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.651607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651617 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.651636 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.651643 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651653 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:50:27.651671 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.651678 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651689 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:50:27.651707 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.651714 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651724 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:50:27.651742 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.651750 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651760 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:50:27.651778 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:27.651785 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651796 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:50:27.651814 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651821 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651831 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.651850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.651885 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651892 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651902 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:27.651921 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.651928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.651938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:27.651951 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.652023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.652045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652071 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.652078 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652088 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:27.652107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652114 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652124 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:27.652142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652149 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652159 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:27.652177 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.652183 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652193 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:50:27.652207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.652246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.652282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652308 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652321 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:50:27.652345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.652371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.652385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652414 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652431 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.652475 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652502 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.652510 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652520 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:27.652538 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652545 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652556 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:50:27.652575 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.652581 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652591 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:27.652610 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.652616 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652626 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:50:27.652645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.652651 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:27.652679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.652686 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:27.652714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.652750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652756 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652766 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:50:27.652784 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652791 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652801 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:50:27.652819 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652826 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652836 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:27.652854 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.652862 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652872 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:27.652885 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.652942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.652960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.652967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.652983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653009 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653016 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653026 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:27.653044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.653051 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.653079 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653086 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653096 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:27.653114 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.653122 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653132 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.653145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.653184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.653220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653246 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653253 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653263 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:50:27.653277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.653292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.653302 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.653322 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653353 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.653415 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653442 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.653450 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653460 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:27.653478 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653485 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653496 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:50:27.653519 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.653527 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653537 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:27.653556 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.653563 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653573 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:50:27.653591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.653598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653608 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:27.653626 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.653633 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:27.653661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.653697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653705 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653715 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:50:27.653733 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653740 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653750 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:50:27.653768 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.653775 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653785 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:50:27.653803 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653810 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653821 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:27.653839 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.653846 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653856 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:27.653869 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.653931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.653947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.653977 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.653984 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.653995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.654039 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654065 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654072 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654082 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:50:27.654100 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654108 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654118 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:50:27.654136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654143 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654153 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:50:27.654171 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.654178 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654188 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:50:27.654206 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.654214 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654223 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:50:27.654242 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654249 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654259 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:27.654277 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.654283 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654294 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:50:27.654312 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654326 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654337 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:50:27.654355 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654363 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654373 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:50:27.654391 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654397 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654407 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:27.654425 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654432 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:27.654460 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.654467 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654478 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:50:27.654496 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.654503 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.654530 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654537 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654547 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:50:27.654561 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.654650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654657 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:50:27.654674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654700 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654708 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654717 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:27.654731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.654758 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654773 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654780 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.654794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654820 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.654827 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654837 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:50:27.654851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.654876 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:50:27.654891 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654897 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:50:27.654912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.654945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.654974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.654980 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.654990 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:27.655008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.655015 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655025 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:27.655043 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.655050 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655060 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:50:27.655073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.655113 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:50:27.655128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655134 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.655148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655174 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.655181 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655191 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:50:27.655205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.655230 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:50:27.655244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.655272 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655280 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.655289 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.655324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.655340 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655368 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.655375 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655385 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:50:27.655403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.655410 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655421 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:50:27.655439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.655446 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655456 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:50:27.655474 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:27.655481 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655491 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:50:27.655509 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.655516 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655526 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:50:27.655545 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.655552 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655562 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:50:27.655580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.655587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655597 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:27.655616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.655623 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655633 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:50:27.655651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.655658 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655668 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:50:27.655686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.655693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.655716 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:27.655768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.655786 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655792 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:50:27.655807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.655840 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.655863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.655888 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.655904 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655911 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.655925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655950 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:27.655958 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655968 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:50:27.655981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.655996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.656006 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:50:27.656020 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:27.656047 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.656055 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:27.656065 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:50:27.656083 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:27.656090 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:27.656100 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:50:27.656118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.656125 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:27.656135 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:50:27.656149 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:27.656174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.656190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656196 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.656211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.656245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.656274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656281 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656291 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:27.656309 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656320 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656331 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:27.656345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.656379 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656394 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656401 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.656415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656441 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656448 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656458 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:50:27.656472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.656487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.656497 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.656511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656538 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656546 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656556 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.656600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656627 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656634 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656645 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:50:27.656663 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656670 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656680 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:50:27.656698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.656705 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656715 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:50:27.656733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656740 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656750 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:50:27.656768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.656775 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656785 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:50:27.656802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656809 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656819 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:50:27.656837 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.656845 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656855 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:50:27.656873 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656880 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656890 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:27.656908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.656915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656926 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:27.656939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.656987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:50:27.657028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657054 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.657061 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657071 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:27.657091 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.657097 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657108 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:27.657126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.657132 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657142 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:27.657160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.657167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657177 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:27.657195 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.657202 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657212 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:27.657225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657269 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.657284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.657307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.657407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.657424 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657435 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:27.657446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:50:27.657458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:27.657483 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:50:27.657498 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657505 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:50:27.657520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657545 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.657552 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657563 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:50:27.657576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657601 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.657616 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657623 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.657637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657663 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:27.657670 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657680 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:50:27.657693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:50:27.657733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657739 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:50:27.657753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.657785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657796 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.657809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657834 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.657849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657856 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.657870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657897 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.657904 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657915 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:50:27.657928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.657943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.657953 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:50:27.657967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.657996 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658004 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.658057 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658083 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658092 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658102 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:50:27.658120 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658127 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658137 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:50:27.658155 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658162 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658173 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:50:27.658190 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658198 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658208 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:50:27.658225 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658232 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658243 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:50:27.658261 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:27.658268 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658278 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:50:27.658296 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:27.658303 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658318 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:50:27.658338 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:27.658346 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658356 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:50:27.658374 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.658381 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658392 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:50:27.658410 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658417 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658427 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:50:27.658445 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658452 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658462 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:50:27.658481 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658488 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658498 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:50:27.658516 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658523 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658533 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:50:27.658546 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.658612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.658632 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658639 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:50:27.658655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658681 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658688 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658698 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:50:27.658712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.658737 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.658752 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658759 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.658773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658799 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.658806 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658816 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:50:27.658829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.658855 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:50:27.658870 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.658891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658916 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.658924 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658934 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:50:27.658952 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.658959 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.658969 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:27.658987 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.658994 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659004 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:27.659022 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659029 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659039 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:27.659052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.659091 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659106 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659113 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.659128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659154 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659162 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659172 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:50:27.659185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.659210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.659224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659254 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659271 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.659323 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.659358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:27.659386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.659393 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659403 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:27.659421 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659428 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659438 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:50:27.659457 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.659464 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659474 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:50:27.659492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:27.659528 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659535 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659545 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:50:27.659563 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:27.659570 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659580 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:50:27.659593 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.659634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.659652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659659 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:50:27.659674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659700 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.659707 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659717 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:50:27.659735 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659742 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659753 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:50:27.659770 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659777 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659787 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:50:27.659806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.659812 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659822 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:50:27.659840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659847 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659857 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:50:27.659875 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659882 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659892 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:50:27.659910 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659917 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659927 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:50:27.659945 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.659952 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.659962 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:50:27.659975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.660029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.660045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660052 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:50:27.660067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660093 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.660100 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:50:27.660124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.660150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:50:27.660167 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:27.660174 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:50:27.660186 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:50:27.660203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660209 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:50:27.660223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.660270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:27.660287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.660298 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:27.660308 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:50:27.660332 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.660340 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:50:27.660350 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:50:27.660368 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:27.660377 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:50:27.660387 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:50:27.660404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.660411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.660422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.660440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.660447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.660457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.660475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.660482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.660492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.660509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.660516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:50:27.660526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.660543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.660550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:50:27.660560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.660577 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:27.660584 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:50:27.660594 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:50:27.660611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.660618 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.660628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.660646 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:27.660653 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:50:27.660663 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:50:27.660681 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.660688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:50:27.660698 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.660716 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.660722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:27.660733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.660749 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:27.660756 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:50:27.660766 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:50:27.660784 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:50:27.660826 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.660857 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:50:27.660885 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.660914 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:50:27.660941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.660969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:50:27.660996 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.661024 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:50:27.661052 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.661079 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:50:27.661106 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:50:27.661133 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:50:27.661160 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:50:27.661187 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:50:27.661215 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:50:27.661244 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:50:27.661272 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.661300 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:50:27.661333 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.661361 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:50:27.661388 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.661415 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:50:27.661442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.661470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:50:27.661497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.661525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.661551 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.661579 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:27.661606 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.661689 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:27.661717 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.661746 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:50:27.661773 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.661800 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:50:27.661828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.661857 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.661884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.661912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:27.661940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.661968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.661995 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.662022 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.662049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.662077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.662104 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.662131 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:50:27.662158 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:50:27.662185 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:50:27.662212 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.662240 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:50:27.662266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.662294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.662325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.662354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:50:27.662381 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.662408 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:50:27.662435 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.662462 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:50:27.662489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.662517 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:50:27.662544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.662571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:27.662598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.662627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:50:27.662657 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662676 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662703 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.662730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662765 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662792 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.662819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.662924 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.662951 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.662978 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663005 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663031 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663049 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663076 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663104 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663121 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663148 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663176 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663203 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663256 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.663283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663310 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663342 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663370 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.663397 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.663467 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.663521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.663574 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.663628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.663788 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663823 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.663877 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.663931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.663992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.664018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.664141 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664194 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.664247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.664358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664385 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.664413 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664496 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.664523 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664549 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:27.664576 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.664665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.664787 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664814 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:50:27.664841 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.664894 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.664948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.664982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665027 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.665054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:50:27.665233 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665251 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665278 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.665306 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665328 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665346 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665374 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.665401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.665506 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665533 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665560 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665586 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665630 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665657 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665684 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665701 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665727 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665755 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665781 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665809 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665835 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.665862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665889 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665916 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665942 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:27.665969 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.665987 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:27.666040 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.666094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666121 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.666148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666175 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.666202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.666367 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666402 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.666456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666484 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.666511 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666528 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666572 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.666598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:27.666721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666739 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.666827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666862 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666906 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.666933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.666961 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:27.666989 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667006 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667043 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667070 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:27.667097 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667124 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:27.667150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667169 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667214 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.667240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:27.667370 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667397 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:50:27.667423 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667450 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:27.667477 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667504 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:27.667531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.667637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:27.667784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:50:27.667815 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.667878 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.667929 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.667979 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.668027 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.668076 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.668125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.668173 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.668229 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.668278 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.668333 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.668382 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.668430 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.668479 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.668528 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.668575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.668623 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.668672 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.668722 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.668771 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.668822 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.668879 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.668935 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.668983 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.669031 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.669078 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.669126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.669176 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.669225 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.669279 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.669333 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.669383 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.669441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.669490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.669538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.669587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.669634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.669683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.669733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.669782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.669830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.669878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.669927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.669975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.670022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.670070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.670120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.670169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.670217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.670266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.670320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.670433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.670483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.670536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.670589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.670638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.670687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.670734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.670781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.670830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.670879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.670932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.670980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.671029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.671088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.671137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.671185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.671234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.671281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.671336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.671385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.671434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.671482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.671530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.671579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.671627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.671674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.671724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.671772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.671820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.671868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.671917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.671967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.672018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.672068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.672122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.672175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.672222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.672269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.672323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.672371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.672421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.672472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.672529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.672577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.672626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.672687 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:50:27.672718 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.672781 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.672838 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.672894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.672950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.673005 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.673060 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.673114 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.673169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.673224 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.673279 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.673342 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.673398 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.673453 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.673508 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.673563 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.673618 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.673674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.673730 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.673785 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.673841 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.673896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.673951 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.674006 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.674060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.674117 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.674196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.674253 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.674308 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.674368 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.674423 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.674478 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.674546 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:50:27.674571 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.674627 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.674684 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.674739 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.674795 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.674850 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.674905 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.674962 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.675018 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.675074 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.675130 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.675186 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.675241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.675295 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.675357 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.675413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.675469 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.675525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.675581 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.675638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.675693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.675750 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.675872 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.675928 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.675983 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.676039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.676095 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.676151 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.676206 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.676262 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.676322 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.676379 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.676443 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:50:27.676467 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.676519 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.676569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.676618 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.676668 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.676717 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.676766 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.676815 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.676865 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.676914 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.676964 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.677013 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.677063 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.677113 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.677163 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.677212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.677261 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.677312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.677367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.677417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.677466 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.677517 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.677567 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.677617 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.677667 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.677716 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.677766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.677815 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.677865 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.677915 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.677964 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.678016 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.678074 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:50:27.678097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.678149 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.678201 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.678253 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.678305 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.678361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:27.678414 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:27.678465 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:27.678518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.678572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.678623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.678674 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.678726 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.678777 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.678829 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.678880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.678932 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.678985 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.679038 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.679090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.679142 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.679194 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.679245 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.679297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:27.679355 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.679408 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.679461 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.679514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.679565 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.679617 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.679669 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.679721 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.679778 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:50:27.679798 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:50:27.679831 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:50:27.679860 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:50:27.679887 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:50:27.679915 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:50:27.679938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.679960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.679971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.679983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.679994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.680004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:27.680014 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:27.680024 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:27.680034 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.680044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.680054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.680064 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.680074 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680096 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.680114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.680123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680142 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.680151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.680160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.680169 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.680178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:27.680187 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.680196 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.680205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.680215 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.680224 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.680233 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.680243 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.680253 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.680263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.680274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.680282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.680292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.680301 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.680311 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:27.680324 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:27.680333 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:27.680342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.680350 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.680359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.680367 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.680375 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680383 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680391 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.680408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.680416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680424 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.680440 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.680449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.680457 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.680465 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:27.680473 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.680481 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.680489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.680497 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.680505 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.680514 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.680523 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.680531 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.680539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.680550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.680559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.680569 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.680577 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.680586 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:27.680594 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:27.680602 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:27.680609 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.680617 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.680625 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.680632 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.680641 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680649 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680657 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.680673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.680680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680688 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680696 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.680704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.680712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.680719 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.680727 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:27.680735 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.680743 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.680751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.680758 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.680766 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.680774 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.680781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.680788 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.680796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:27.680807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.680815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:27.680823 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:27.680831 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:27.680839 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:27.680847 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:27.680854 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:27.680861 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:27.680868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:27.680875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:27.680883 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:27.680890 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680900 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680907 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:27.680914 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:27.680922 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:27.680929 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:27.680944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:27.680952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:27.680960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:27.680967 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:27.680974 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:27.680981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:27.680988 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:27.680995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:27.681003 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:27.681010 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:27.681016 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:27.681023 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:27.681031 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:27.681137 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:50:27.681149 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:27.681155 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:27.681160 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:27.681168 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:50:27.681172 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:50:27.681176 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:50:27.681187 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:50:27.681197 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:50:27.681244 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681252 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:27.681267 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:50:27.681289 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:50:27.681296 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:50:27.681301 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:50:27.681305 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:50:27.681311 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:27.681328 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681337 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681342 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681356 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681366 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:27.681371 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:50:27.681397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.681407 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:27.681412 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.681437 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:50:27.681443 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:50:27.681447 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:50:27.681451 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:50:27.681455 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:50:27.681460 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:50:27.681465 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:27.681469 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:50:27.681476 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148081" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:27.681486 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681493 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681497 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:27.681503 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681509 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:27.681513 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:27.681539 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:50:27.681546 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681551 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681558 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681562 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:27.681574 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:50:27.681582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:27.681586 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:27.681591 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:50:27.681597 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148081" 2019-04-26 06:50:27.681604 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:27.681608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:27.681613 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:27.681620 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:27.681625 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-04-26 06:50:27.681631 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:50:27.681637 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:27.681642 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:27.681645 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:50:27.681650 wsdl: in serializeType: returning: 148081 2019-04-26 06:50:27.681655 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148081 2019-04-26 06:50:27.681669 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148081 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:50:27.681674 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:50:27.681680 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5406"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:50:27.681695 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:50:27.681701 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148081 2019-04-26 06:50:27.681714 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:50:27.681797 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:50:27.681729 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:50:27.681742 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:50:27.681747 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:50:27.681752 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:50:27.681756 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:50:27.681764 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:27.681775 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:27.681784 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:50:27.681790 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:50:27.681804 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:50:27.681815 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:50:27.681824 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:50:27.689859 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:50:27.689899 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:50:27.689917 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:50:27.689924 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:50:27.689932 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:27.689938 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:27.689942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:50:27.689947 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:50:27.689953 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:50:27.689988 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:50:27.699494 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:50:27.699552 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:50:27.699566 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:27.699577 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:50:27.699588 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:50:27.699598 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:50:27.699616 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:50:27.699627 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:50:27.699638 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:50:27.699650 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:50:10 GMT 2019-04-26 06:50:27.699662 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:50:27.699673 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:50:27.699688 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:50:27.699706 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:50:27.699750 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:50:27.699771 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:50:27.699788 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:50:27.699797 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:50:27.699807 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:50:27.699856 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:50:27.699876 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:50:27.699887 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:50:27.699932 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:27.699946 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:50:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:50:27.699996 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:50:27.700013 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:50:27.700050 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:50:27.700062 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:50:27.700222 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:50:27.700448 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:50:27.700460 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:50:27.700479 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:50:27.700500 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:50:27.700543 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:50:27.700648 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:50:27.701109 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:50:27.701137 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:50:27.701152 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:50:27.701166 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:50:27.701175 nusoap_client: detail =