Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 115.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
110921-0219A2710903680 A2710903480 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T4573
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:16:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:17:09.825485 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:17:09.825530 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:17:09.825543 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:17:09.825559 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:17:09.825568 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:17:09.825582 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:17:09.825593 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:17:09.825601 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:17:09.825608 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:17:09.825617 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:17:09.825625 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:17:09.825636 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:17:09.825641 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:17:09.825645 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:17:09.825650 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:17:09.825653 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:17:09.825664 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:17:09.825676 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:17:09.825684 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:17:09.825689 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:17:09.825695 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:17:09.825704 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:17:09.825713 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:17:09.833674 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:17:09.833690 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:17:09.833700 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:17:09.833706 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:17:09.833711 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:17:09.833716 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:17:09.833720 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:17:09.833752 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:17:09.857767 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:17:09.857812 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:17:09.857819 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:17:09.857825 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:17:09.857831 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:17:09.857837 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:17:09.857843 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:17:09.857850 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:17:09.857855 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:17:09.857860 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:16:57 GMT 2019-04-25 04:17:09.857866 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:17:09.857871 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:17:09.857877 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:17:09.857889 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:17:09.857919 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:17:09.865556 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.865592 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.873495 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.873524 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.873558 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 04:17:09.881053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:17:09.881192 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:17:09.881256 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:17:09.881369 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.881439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.881460 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 04:17:09.889007 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889123 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889194 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889256 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889385 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889411 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:17:09.889431 soap_transport_http: read buffer of 832 bytes 2019-04-25 04:17:09.896678 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 04:17:09.896711 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:17:09.896722 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:17:09.896875 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:17:09.896926 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:17:09.896957 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:17:09.896969 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:17:09.897000 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:17:09.897009 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:17:09.897248 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:17:09.897270 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:17:09.897364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:17:09.897421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897484 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.897499 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897525 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:17:09.897562 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.897574 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897594 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:17:09.897621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.897688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.897715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.897755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897804 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.897817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:17:09.897860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.897907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:17:09.897934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.897945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:17:09.897977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898022 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898035 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898053 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:17:09.898085 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898098 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898116 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:17:09.898148 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898161 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898179 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:17:09.898202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.898263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.898517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:17:09.898567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898615 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.898627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:17:09.898678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.898724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:17:09.898751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:17:09.898791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898835 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898847 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898866 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:17:09.898897 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898927 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:17:09.898958 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.898970 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.898994 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:17:09.899027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.899039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899055 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.899080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.899147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.899175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899186 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.899212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.899397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.899429 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:17:09.899467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:17:09.899495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:17:09.899539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:17:09.899566 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899578 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:17:09.899603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899649 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.899661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:17:09.899702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.899747 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.899780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899791 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.899816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899861 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.899874 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899891 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:17:09.899915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.899960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:17:09.899986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.899996 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:17:09.900022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.900078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.900120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.900165 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.900191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900201 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.900226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900270 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.900293 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:17:09.900335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.900380 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:17:09.900430 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900442 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:17:09.900467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.900523 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900541 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:17:09.900572 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.900584 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.900626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.900678 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:17:09.900704 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900714 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.900739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.900795 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900813 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:17:09.900837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.900882 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:17:09.900908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900919 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:17:09.900943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.900988 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.901001 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901019 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:17:09.901053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.901064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.901107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.901160 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:17:09.901187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901199 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.901229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901281 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.901293 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901312 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:17:09.901336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.901381 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:17:09.901408 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901419 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:17:09.901442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.901502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.901544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.901589 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:17:09.901616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901627 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.901651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.901709 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901726 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:17:09.901751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.901795 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:17:09.901823 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901834 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:17:09.901857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.901914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.901955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.901981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.902000 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.902026 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902037 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.902062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902105 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.902118 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902136 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:17:09.902160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.902208 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:17:09.902233 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902243 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:17:09.902268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902322 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.902334 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902352 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:17:09.902375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.902421 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.902447 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902457 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.902482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902535 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.902547 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902566 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:17:09.902588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.902633 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:17:09.902659 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902669 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:17:09.902694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.902751 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902769 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:17:09.902793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.902838 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.902865 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.902899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902951 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.902963 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.902981 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:17:09.903006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903051 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:17:09.903078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903088 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:17:09.903111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903156 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.903168 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903184 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:17:09.903218 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.903229 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903246 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:17:09.903270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903330 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.903353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903360 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.903376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903406 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.903417 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903432 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:17:09.903453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903485 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:17:09.903501 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903507 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:17:09.903522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.903553 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903563 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.903577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903602 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.903617 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903623 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.903637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903662 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.903669 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903679 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:17:09.903692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903717 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.903733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903739 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:17:09.903753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903777 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:17:09.903784 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903794 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:17:09.903808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.903833 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.903848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903854 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.903868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903898 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.903959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.903976 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.903987 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:17:09.903997 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:17:09.904010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:17:09.904035 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:17:09.904050 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904056 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:17:09.904071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904097 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:17:09.904105 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904115 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:17:09.904128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.904154 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.904169 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904175 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.904189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904213 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904220 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.904284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.904302 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:17:09.904324 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:17:09.904336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:17:09.904360 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:17:09.904375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904382 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:17:09.904429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904463 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904473 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:17:09.904492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904499 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:17:09.904526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904543 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:17:09.904561 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.904568 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904577 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:17:09.904595 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.904602 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904612 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:17:09.904630 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.904636 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904646 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:17:09.904663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.904670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.904692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.904742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.904758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.904778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:17:09.904834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.904858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:17:09.904874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904880 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:17:09.904894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904919 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904926 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904936 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:17:09.904954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.904971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.904988 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.904995 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905005 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:17:09.905018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.905065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905071 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.905085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905110 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905118 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:17:09.905141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:17:09.905181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905188 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:17:09.905202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.905257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.905304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905310 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.905324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905357 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:17:09.905380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.905428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905435 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:17:09.905449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905474 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905481 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905490 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:17:09.905508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905525 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.905544 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905551 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905560 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:17:09.905573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.905621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.905642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905666 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905673 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:17:09.905696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.905736 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905742 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.905756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905781 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.905788 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905798 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:17:09.905815 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905832 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:17:09.905849 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.905855 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905865 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:17:09.905883 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.905889 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905899 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:17:09.905916 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.905923 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905933 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:17:09.905945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.905975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.905986 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.906001 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906008 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.906022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906047 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906054 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:17:09.906077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.906102 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.906116 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906147 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906154 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906164 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.906208 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.906241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906250 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.906268 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.906280 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906291 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:17:09.906310 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.906317 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906327 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:17:09.906345 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.906351 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906361 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:17:09.906379 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.906385 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906395 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:17:09.906417 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:17:09.906425 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906435 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:17:09.906453 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906460 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906469 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.906487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.906521 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906527 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906537 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:17:09.906555 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906562 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906571 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:17:09.906584 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.906653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906659 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.906673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906698 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.906705 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906715 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:17:09.906734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906740 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906750 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:17:09.906767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.906774 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906784 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:17:09.906801 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.906808 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906817 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:17:09.906830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.906867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906889 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.906903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906928 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.906935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906945 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:17:09.906958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.906973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.906983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.906997 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907024 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.907084 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907109 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.907116 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907126 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:17:09.907144 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907151 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907162 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:17:09.907180 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.907187 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907196 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:17:09.907214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.907221 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907230 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:17:09.907248 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.907255 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907264 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:17:09.907288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.907295 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907305 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:17:09.907323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.907357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907364 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907373 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:17:09.907391 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907398 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907413 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:17:09.907432 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907439 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907449 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:17:09.907467 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907474 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907483 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:17:09.907496 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.907549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.907567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.907588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907613 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907620 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907630 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:17:09.907648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.907655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.907682 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.907689 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907698 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:17:09.907716 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.907723 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907732 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.907745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.907788 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907811 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.907825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907850 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907857 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:17:09.907880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.907896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.907905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.907919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907948 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907978 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.907994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.908008 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908034 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908041 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908051 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:17:09.908068 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908075 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908085 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:17:09.908106 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908113 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:17:09.908146 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908160 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908170 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:17:09.908188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.908195 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908205 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:17:09.908223 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.908230 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908239 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:17:09.908257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908263 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908278 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.908298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908306 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908316 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:17:09.908333 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908340 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908350 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:17:09.908373 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908380 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908390 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:17:09.908411 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908418 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908429 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:17:09.908447 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908454 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908488 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:17:09.908503 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.908562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.908578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908608 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908615 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908625 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.908692 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908734 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908746 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908763 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:17:09.908794 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908805 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908822 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:17:09.908850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.908861 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:17:09.908906 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908917 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908935 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:17:09.908965 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.908976 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.908994 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:17:09.909027 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909039 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909055 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:17:09.909085 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.909096 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909112 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:17:09.909145 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909158 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909176 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:17:09.909208 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909218 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909235 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:17:09.909264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909282 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909302 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:17:09.909336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909349 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:17:09.909402 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.909415 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909434 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:17:09.909466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.909477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.909582 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.909592 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909604 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:17:09.909619 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.909705 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909712 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:17:09.909735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909792 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.909815 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909828 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:17:09.909843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.909869 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909892 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.909907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909933 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.909940 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:17:09.909963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.909979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.909989 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:17:09.910004 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910010 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:17:09.910029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.910063 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.910091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910098 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910107 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:17:09.910125 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910131 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910141 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:17:09.910159 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.910165 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910175 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:17:09.910188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.910225 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:17:09.910240 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910246 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.910261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910292 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.910300 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910314 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:17:09.910328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.910353 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:17:09.910367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.910394 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910403 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.910418 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.910460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.910477 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910503 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.910510 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910520 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:17:09.910538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910545 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910555 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:17:09.910573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910579 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910589 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:17:09.910607 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:17:09.910614 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910624 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:17:09.910642 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910648 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910664 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:17:09.910683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.910690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910699 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:17:09.910717 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.910724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:17:09.910763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.910770 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910779 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:17:09.910796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.910802 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910812 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:17:09.910829 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.910835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910845 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.910857 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:17:09.910905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.910921 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910928 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:17:09.910946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.910970 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.910977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911000 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.911014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911039 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.911055 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911061 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.911075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911100 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911107 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911117 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:17:09.911130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911155 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:17:09.911169 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911200 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.911207 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911217 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:17:09.911235 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:17:09.911241 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911251 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:17:09.911269 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.911281 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911292 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:17:09.911305 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:17:09.911330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911346 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.911366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.911401 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.911445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911453 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911467 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:17:09.911486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911493 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911503 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:17:09.911516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911549 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911571 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.911585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911611 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:17:09.911641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.911656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911666 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.911680 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911707 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911714 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911728 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.911772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911798 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911805 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911815 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:17:09.911833 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911840 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911849 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:17:09.911879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.911886 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911896 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:17:09.911912 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911919 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911928 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:17:09.911945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.911951 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911961 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:17:09.911977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.911984 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.911993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:17:09.912010 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.912017 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.912026 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:17:09.912043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.912049 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.912062 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:17:09.912080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.912086 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.912096 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:17:09.912108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.912152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.912168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:17:09.912188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912212 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.912218 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:17:09.912250 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.912257 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:17:09.912304 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.912312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912321 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:17:09.912339 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.912346 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:17:09.912373 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.912380 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912389 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:17:09.912402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.912443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.912459 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912465 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.912484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912515 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.912573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.912590 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912601 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:17:09.912611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:17:09.912623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:17:09.912647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:17:09.912662 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912669 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:17:09.912683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912707 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.912715 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912737 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:17:09.912750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.912774 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.912788 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912794 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.912812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912836 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:17:09.912843 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912853 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:17:09.912865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.912889 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:17:09.912904 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912910 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:17:09.912923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.912953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912962 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.912975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.912989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.912999 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.913013 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913019 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.913032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913056 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913063 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:17:09.913085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.913109 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:17:09.913122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913153 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913160 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913170 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913182 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.913211 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913236 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913243 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913253 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:17:09.913270 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913294 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913304 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:17:09.913323 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913330 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913339 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:17:09.913357 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913363 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913373 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:17:09.913390 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913397 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913407 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:17:09.913424 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:17:09.913431 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913445 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:17:09.913463 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:17:09.913470 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913480 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:17:09.913498 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:17:09.913505 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913514 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:17:09.913532 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.913538 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913548 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:17:09.913565 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913572 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913582 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:17:09.913599 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913606 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913615 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:17:09.913632 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913639 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913649 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:17:09.913666 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913673 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913682 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:17:09.913696 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.913767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.913786 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913792 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:17:09.913810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.913841 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913851 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:17:09.913864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.913888 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.913903 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913909 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.913927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913951 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.913958 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913967 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:17:09.913980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.913994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.914004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:17:09.914018 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.914037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914061 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914068 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914077 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:17:09.914094 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914101 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:17:09.914127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914134 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:17:09.914160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914166 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914179 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:17:09.914192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.914227 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914242 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914248 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.914262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914306 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914314 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:17:09.914338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.914363 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.914377 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914405 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914412 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914427 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914441 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.914473 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:17:09.914533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:17:09.914567 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914574 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914583 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:17:09.914601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.914608 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914617 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:17:09.914635 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914642 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914651 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:17:09.914669 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914676 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914685 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:17:09.914703 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:17:09.914710 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914719 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:17:09.914745 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.914782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.914798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914813 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:17:09.914831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914855 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914862 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914871 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:17:09.914889 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914895 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914905 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:17:09.914921 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914928 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914937 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:17:09.914954 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.914960 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.914969 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:17:09.914986 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.914993 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915005 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:17:09.915022 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.915029 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915038 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:17:09.915055 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.915061 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915070 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:17:09.915087 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.915094 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915103 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:17:09.915115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.915165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.915179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915186 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:17:09.915204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915228 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.915235 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:17:09.915257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.915301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:17:09.915319 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:17:09.915326 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:17:09.915337 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:17:09.915354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915360 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:17:09.915422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.915533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:17:09.915568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.915585 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:17:09.915602 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:17:09.915629 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.915640 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:17:09.915657 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:17:09.915683 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:17:09.915702 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:17:09.915719 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:17:09.915757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.915767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.915786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.915815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.915838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.915856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.915885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.915893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.915905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.915923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.915930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:17:09.915940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.915957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.915964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:17:09.915973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.915991 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:17:09.915997 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:17:09.916007 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:17:09.916024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.916030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.916040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.916057 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:17:09.916064 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:17:09.916074 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:17:09.916091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.916097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:17:09.916107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.916124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.916131 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:17:09.916141 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.916157 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:17:09.916163 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:17:09.916173 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:17:09.916186 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:17:09.916225 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.916255 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:17:09.916289 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.916318 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:17:09.916345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.916372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:17:09.916399 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.916426 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:17:09.916454 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.916481 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:17:09.916507 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:17:09.916534 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:17:09.916561 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:17:09.916587 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:17:09.916629 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:17:09.916656 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:17:09.916683 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.916710 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:17:09.916737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.916764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:17:09.916791 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.916818 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:17:09.916845 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.916871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:17:09.916898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.916925 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.916952 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.916979 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:17:09.917006 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.917190 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:17:09.917218 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.917246 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:17:09.917277 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.917306 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:17:09.917333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.917362 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.917390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.917417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:17:09.917446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.917472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.917499 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.917526 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.917553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.917580 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.917606 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.917633 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:17:09.917660 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:17:09.917686 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:17:09.917714 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.917740 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:17:09.917767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.917794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.917821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.917848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:17:09.917875 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.917907 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:17:09.917934 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.917960 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:17:09.917987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.918015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:17:09.918041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.918068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:17:09.918095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.918124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:17:09.918152 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918171 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918197 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.918224 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918242 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918259 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918290 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.918317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.918421 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918448 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918475 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918501 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918545 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918572 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918598 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918616 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918647 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918675 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918701 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918728 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918761 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.918788 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918815 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918868 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.918895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.918966 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.918992 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.919019 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.919072 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.919125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.919301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.919397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919425 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.919451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.919539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.919662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919680 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.919777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919852 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.919878 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919903 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.919930 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919964 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.919980 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.920038 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920063 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:17:09.920088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.920172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.920295 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920321 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:17:09.920346 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920372 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.920410 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920438 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.920464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920481 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.920569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:17:09.920761 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920778 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920803 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.920828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920845 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920887 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.920912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.920987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.921012 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921037 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921063 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921088 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921113 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921155 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921180 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921197 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921222 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921248 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921278 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921305 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921331 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.921357 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921387 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921454 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:17:09.921480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921498 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:17:09.921551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.921604 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921631 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.921657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921683 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.921723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.921848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.922017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922036 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.922113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922142 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.922169 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922235 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.922261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:17:09.922402 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922436 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.922519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.922623 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922650 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:17:09.922677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922695 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922742 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:17:09.922793 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922819 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:17:09.922845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.922934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.922984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:17:09.923052 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923077 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:17:09.923103 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923129 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:17:09.923154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923180 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:17:09.923205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.923319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:17:09.923475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:17:09.923502 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.923564 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.923615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.923665 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.923725 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.923773 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.923819 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.923865 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.923928 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.923974 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.924022 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.924068 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.924113 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.924161 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.924242 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.924295 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.924346 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.924394 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.924457 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.924506 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.924595 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.924653 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.924730 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.924776 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.924822 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.924868 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.924914 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.924961 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.925009 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.925073 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.925119 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.925167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.925222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.925269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.925322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.925369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.925429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.925478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.925542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.925594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.925643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.925702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.925750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.925796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.925842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.925889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.925936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.925997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.926044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.926091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.926138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.926377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.926441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.926495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.926548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.926596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.926645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.926705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.926752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.926799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.926845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.926896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.926942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.926989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.927044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.927091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.927138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.927185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.927231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.927298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.927347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.927399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.927448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.927495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.927545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.927604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.927650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.927700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.927747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.927792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.927838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.927885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.927932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.927980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.928027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.928078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.928128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.928174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.928219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.928265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.928316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.928363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.928411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.928464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.928510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.928557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.928611 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:17:09.928637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.928717 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.928773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.928829 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.928888 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.928948 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.929004 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.929059 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.929116 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.929197 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.929254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.929330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.929383 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.929436 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.929489 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.929542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.929595 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.929648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.929702 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.929755 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.929807 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.929859 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.929911 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.929964 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.930017 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.930070 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.930161 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.930215 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.930268 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.930326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.930379 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.930431 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.930492 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:17:09.930515 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.930569 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.930623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.930676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.930729 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.930791 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.930844 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.930936 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.930991 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.931051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.931104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.931157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.931210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.931263 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.931323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.931380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.931434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.931488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.931541 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.931594 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.931648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.931886 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.931940 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.931994 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.932047 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.932101 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.932154 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.932206 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.932260 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.932325 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.932378 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.932432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.932493 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:17:09.932515 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.932565 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.932613 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.932661 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.932713 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.932765 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.932813 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.932860 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.932908 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.932956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.933003 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.933050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.933098 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.933146 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.933194 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.933241 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.933294 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.933342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.933390 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.933438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.933485 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.933533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.933580 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.933627 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.933682 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.933734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.933781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.933828 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.933876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.933924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.933971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.934019 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.934073 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:17:09.934094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.934144 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.934193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.934243 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.934299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.934348 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:17:09.934398 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:17:09.934448 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:17:09.934503 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.934553 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.934603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.934652 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.934702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.934751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.934805 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.934855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.934904 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.934955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.935005 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.935055 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.935104 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.935154 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.935203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.935253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:17:09.935314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.935364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.935414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.935463 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.935513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.935563 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.935613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.935666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.935718 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:17:09.935734 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:17:09.935762 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:17:09.935790 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:17:09.935816 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:17:09.935841 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:17:09.935859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.935873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.935881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.935889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.935897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.935905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:17:09.935913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:17:09.935920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:17:09.935927 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.935935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.935942 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.935949 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.935957 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.935965 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.935972 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.935979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.935986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.935993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.936015 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.936030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.936037 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.936044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:17:09.936055 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.936063 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.936070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.936077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.936084 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.936092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.936099 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.936106 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.936113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.936121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.936129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.936137 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.936144 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.936152 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:17:09.936160 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:17:09.936167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:17:09.936174 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.936181 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.936189 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.936196 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.936203 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936211 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936225 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.936233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.936240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936247 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936255 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.936262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.936281 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.936288 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.936296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:17:09.936303 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.936310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.936317 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.936325 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.936332 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.936339 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.936346 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.936354 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.936361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.936369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.936377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.936384 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.936390 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.936397 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:17:09.936403 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:17:09.936410 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:17:09.936416 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.936423 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.936429 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.936435 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.936447 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936454 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936460 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.936473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.936480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936486 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936493 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.936499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.936505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.936512 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.936519 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:17:09.936526 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.936541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.936547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.936554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.936560 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.936567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.936573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.936579 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.936586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:17:09.936593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.936603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:17:09.936609 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:17:09.936616 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:17:09.936622 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:17:09.936629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:17:09.936635 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:17:09.936641 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:17:09.936648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:17:09.936654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:17:09.936661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:17:09.936667 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936675 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936681 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:17:09.936688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:17:09.936694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:17:09.936701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:17:09.936713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:17:09.936720 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:17:09.936726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:17:09.936732 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:17:09.936738 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:17:09.936744 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:17:09.936750 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:17:09.936757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:17:09.936763 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:17:09.936769 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:17:09.936775 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:17:09.936781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:17:09.936791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:17:09.937025 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:17:09.937035 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:17:09.937040 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:17:09.937044 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:17:09.937050 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:17:09.937055 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:17:09.937059 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:17:09.937067 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:17:09.937075 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:17:09.937107 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937114 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:17:09.937127 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:17:09.937148 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:17:09.937154 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:17:09.937158 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:17:09.937162 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:17:09.937167 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:17:09.937176 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937182 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937187 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937204 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:17:09.937208 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:17:09.937229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.937237 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:17:09.937242 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.937279 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:17:09.937285 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:17:09.937289 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:17:09.937293 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:17:09.937297 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:17:09.937301 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:17:09.937305 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:17:09.937309 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:17:09.937315 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:17:09.937325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937337 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937341 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:17:09.937348 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937353 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:17:09.937357 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:17:09.937379 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:17:09.937385 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937397 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937402 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937406 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:17:09.937416 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:17:09.937423 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:17:09.937428 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:17:09.937432 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:17:09.937438 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220827" 2019-04-25 04:17:09.937444 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:17:09.937448 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:17:09.937453 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:17:09.937459 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:17:09.937464 wsdl: in serializeType: returning: 220827 2019-04-25 04:17:09.937469 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:17:09.937476 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:17:09.937480 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:17:09.937484 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:17:09.937489 wsdl: in serializeType: returning: 220827 2019-04-25 04:17:09.937493 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220827 2019-04-25 04:17:09.937510 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220827 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:17:09.937514 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:17:09.937520 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8519"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:17:09.937534 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:17:09.937539 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220827 2019-04-25 04:17:09.937549 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:17:09.937627 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:17:09.937560 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:17:09.937570 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:17:09.937575 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:17:09.937579 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:17:09.937583 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:17:09.937590 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:17:09.937600 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:17:09.937607 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:17:09.937612 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:17:09.937633 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:17:09.937643 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:17:09.937650 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:17:09.945422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:17:09.945436 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:17:09.945446 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:17:09.945451 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:17:09.945457 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:17:09.945461 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:17:09.945465 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:17:09.945469 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:17:09.945473 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:17:09.945499 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:17:09.957465 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:17:09.957482 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:17:09.957488 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:17:09.957493 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:17:09.957498 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:17:09.957503 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:17:09.957508 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:17:09.957513 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:17:09.957518 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:17:09.957523 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:16:57 GMT 2019-04-25 04:17:09.957532 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:17:09.957537 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:17:09.957543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:17:09.957550 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:17:09.957570 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:17:09.957580 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:17:09.957588 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:17:09.957593 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:17:09.957597 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:17:09.957625 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:17:09.957636 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:17:09.957641 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:17:09.957659 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:17:09.957665 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:16:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:17:09.957691 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:17:09.957702 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:17:09.957718 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:17:09.957724 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:17:09.957806 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:17:09.957903 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:17:09.957909 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:17:09.957917 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:17:09.957926 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:17:09.957952 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:17:09.958011 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:17:09.958290 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:17:09.958307 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:17:09.958317 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:17:09.958321 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:17:09.958325 nusoap_client: detail =