Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 115.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
110921-0219A2710903680 A2710903480 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T4573
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:33 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:08:51.236877 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:08:51.236945 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:51.236968 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:08:51.236996 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:51.237014 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:08:51.237028 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:08:51.237049 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:08:51.237064 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:51.237075 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:51.237090 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:51.237104 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:51.237123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:51.237133 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:51.237142 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:51.237148 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:51.237155 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:08:51.237173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:51.237194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:51.237208 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:51.237218 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:08:51.237228 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:08:51.237241 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:51.237255 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:51.244815 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:51.244858 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:51.244882 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:08:51.244895 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:51.244905 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:51.244914 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:51.244922 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:08:51.244998 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:08:51.261043 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:08:51.261082 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:08:51.261094 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:51.261101 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:51.261107 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:51.261113 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:51.261119 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:51.261127 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:51.261132 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:51.261138 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:33 GMT 2019-02-19 20:08:51.261144 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:51.261150 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:08:51.261156 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:51.261168 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:08:51.261201 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:08:51.268714 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:08:51.269127 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:08:51.276179 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 20:08:51.276222 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.276579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.276609 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.277243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.277387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.277419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.283453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.283602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.283631 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.284182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.284209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.284554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.284580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.284787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.284834 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.285353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.285381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.285716 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:51.286203 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:51.286758 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.290879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.290965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.291636 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:51.292086 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:51.292663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.292939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.292965 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.293464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.293479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.293834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:51.294047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:51.294176 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:51.294514 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:08:51.304882 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:51.305152 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:08:51.305171 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:51.305177 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:08:51.305217 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:51.305261 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:51.305284 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:51.305292 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:51.305312 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:08:51.305317 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:08:51.305500 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:08:51.305516 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:08:51.305568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:08:51.305598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.305640 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305655 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:51.305677 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.305684 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305698 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:51.305714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.305756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.305773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.305795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305823 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.305831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:08:51.305881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.305926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:51.305961 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.305970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:08:51.305987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306041 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306052 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:51.306071 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306078 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306090 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:51.306109 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306116 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306126 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:51.306139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.306174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.306190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:08:51.306211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306237 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.306244 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:08:51.306267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.306300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:51.306316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:08:51.306337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306362 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306369 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306380 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:51.306398 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306414 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:51.306432 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306439 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306448 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:51.306466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.306473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306482 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.306495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.306534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.306549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.306571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306595 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.306665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.306682 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:51.306703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:08:51.306715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:51.306740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:51.306755 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306761 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:08:51.306775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306800 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.306807 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306817 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:51.306830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.306855 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.306871 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306878 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.306891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306917 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.306924 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306934 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:08:51.306947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.306972 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:51.306987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.306994 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:08:51.307012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.307067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.307107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307114 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.307127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307152 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.307159 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:08:51.307182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307207 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:51.307223 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307228 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:08:51.307242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307266 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307278 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307289 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:51.307308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.307337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307366 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:08:51.307381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307387 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.307401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307425 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.307432 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307442 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:08:51.307455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307480 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:51.307495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307501 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:08:51.307515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307545 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307553 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307563 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:51.307582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.307612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307641 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:08:51.307656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307663 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.307677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.307709 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307719 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:08:51.307732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307756 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:08:51.307771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307777 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:08:51.307791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.307822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.307844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307869 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:08:51.307883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307890 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.307903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.307935 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307945 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:08:51.307957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.307972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.307982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:51.307996 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:08:51.308016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.308047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308057 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.308069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308093 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.308108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.308128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308187 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.308196 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308206 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:08:51.308219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308245 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:51.308260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308266 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:08:51.308285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308311 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.308318 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308328 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:51.308340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308366 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.308381 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308387 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.308401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308425 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.308432 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:08:51.308455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308479 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:51.308494 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308524 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:08:51.308552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308597 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.308609 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308626 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:51.308640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308670 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.308687 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308694 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.308708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308733 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.308740 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:08:51.308763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308789 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:51.308804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308809 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:08:51.308823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308848 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.308855 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308865 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:08:51.308882 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.308889 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308899 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:08:51.308912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.308941 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.308956 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.308962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.308976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309001 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.309008 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:08:51.309030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.309055 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:51.309070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309076 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:51.309091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309115 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.309122 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309131 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.309144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.309169 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.309184 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309190 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.309204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309228 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.309235 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309245 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:51.309258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.309289 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.309304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309310 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:51.309324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309349 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:51.309356 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309366 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:51.309379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.309404 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.309419 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309425 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.309438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309462 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309469 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.309528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.309545 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:51.309565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:51.309577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:51.309601 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:51.309616 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309622 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:51.309637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309663 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:51.309670 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309680 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:51.309693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.309718 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.309733 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309739 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.309752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309782 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.309840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.309856 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309866 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:51.309876 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:51.309888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:51.309912 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:51.309927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309933 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:08:51.309948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.309979 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.309989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:08:51.310007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310014 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:08:51.310042 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310049 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310058 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:51.310076 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.310083 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310093 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:51.310110 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.310117 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310127 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:51.310144 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.310151 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310160 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:08:51.310178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.310184 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.310206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.310271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310282 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.310298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310323 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310330 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:08:51.310353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:51.310392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310398 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:08:51.310412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310437 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310444 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310454 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:51.310472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.310505 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310511 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310521 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:51.310534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.310581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310587 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.310601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310633 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:08:51.310656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:51.310696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:51.310716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.310770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.310810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310816 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.310830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310855 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.310862 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:51.310885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.310959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.310976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.310982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:51.310996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311022 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311032 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311043 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:51.311061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311078 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.311096 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311103 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:51.311126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.311158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.311173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311180 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.311195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311220 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:51.311250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.311280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.311297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311303 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.311317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311342 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.311349 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311359 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:51.311377 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311384 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311393 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:51.311411 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311417 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311427 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:51.311444 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.311451 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311461 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:51.311478 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.311485 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311495 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:51.311507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.311549 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.311564 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.311585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311610 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311617 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311627 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:08:51.311639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.311654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.311664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.311678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311709 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311716 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.311770 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.311802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.311830 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.311836 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311846 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:08:51.311864 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.311870 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311880 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:08:51.311898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.311904 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311914 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:51.311932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.311939 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311949 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:08:51.311966 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:51.311973 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.311982 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:08:51.312000 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312006 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312016 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.312033 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312040 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312050 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.312067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312083 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:51.312101 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312107 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312117 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:51.312129 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.312199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.312221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312246 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.312253 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312263 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:51.312287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312294 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312304 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:51.312322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312329 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312338 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:51.312356 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.312363 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312373 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:51.312385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.312422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.312495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:08:51.312550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.312566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.312576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.312589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312616 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.312676 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312701 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.312708 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312718 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:51.312736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312742 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312753 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:51.312770 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.312777 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312787 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:51.312804 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.312811 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312820 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:51.312838 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.312844 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:51.312871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.312877 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312887 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:51.312904 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312911 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312920 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.312938 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312944 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312954 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:51.312971 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.312977 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.312987 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:51.313005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313011 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.313021 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:51.313038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.313054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:51.313067 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.313120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.313137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313144 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.313161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313185 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313192 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313202 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:51.313219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.313226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.313253 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313260 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313270 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:51.313294 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.313301 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313311 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.313323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.313361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.313397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313423 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313440 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:08:51.313452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.313467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.313477 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.313490 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313519 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.313580 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313605 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.313612 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313622 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:51.313639 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313646 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:51.313677 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.313684 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:51.313712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.313719 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313728 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:51.313746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.313753 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:51.313780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.313786 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313796 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:51.313813 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313820 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313829 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.313847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313854 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313864 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:51.313881 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313888 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313898 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:51.313916 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.313922 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313932 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:08:51.313949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313955 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313965 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:51.313982 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.313989 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.313998 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:51.314011 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.314070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.314086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314114 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314121 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.314174 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314200 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.314206 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314216 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:08:51.314234 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.314240 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314250 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:08:51.314268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.314278 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314289 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:51.314307 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.314314 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314324 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:08:51.314341 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.314348 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314358 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:08:51.314376 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314392 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:51.314409 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.314416 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314425 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:08:51.314443 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314450 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314459 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:08:51.314477 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314483 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314493 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:08:51.314510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314517 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314526 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:51.314544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314550 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:51.314577 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.314584 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314593 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:08:51.314611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.314618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314628 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.314645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.314652 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314661 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:08:51.314675 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.314758 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314764 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:51.314781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314806 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.314813 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314823 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:51.314836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.314861 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314876 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314882 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.314896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314921 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.314928 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314938 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:08:51.314951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.314976 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:51.314991 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.314997 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:08:51.315011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.315043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.315071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315077 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315087 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:51.315104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315110 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315120 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:51.315137 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.315144 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315154 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:51.315166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.315204 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:08:51.315219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315225 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.315239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315263 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.315270 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315287 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:08:51.315300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.315325 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:51.315339 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.315367 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315374 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.315384 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.315412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.315426 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315452 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.315459 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315469 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:08:51.315487 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315494 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315504 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:08:51.315521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315528 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315538 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:08:51.315555 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:51.315562 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315572 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:51.315589 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315596 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315606 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:08:51.315670 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.315679 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315691 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:08:51.315710 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.315717 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315727 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:51.315744 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.315755 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315765 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:08:51.315783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.315790 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315800 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:08:51.315817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.315824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.315846 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:51.315898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.315916 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:08:51.315938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315963 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.315970 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.315980 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.315992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316018 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.316032 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316039 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.316053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316077 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316084 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316095 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:08:51.316134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316180 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:51.316203 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316247 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.316258 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316316 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:08:51.316354 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:51.316365 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316382 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:08:51.316412 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.316420 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316432 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:08:51.316445 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:51.316471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316488 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316494 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.316509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.316542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.316570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.316577 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316587 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:51.316604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.316611 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316621 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:51.316634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316667 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.316702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316727 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316766 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:08:51.316789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.316813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316832 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.316849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316901 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316909 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316932 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316950 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.316968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.316983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317010 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317017 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317028 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:08:51.317045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317052 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:08:51.317079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.317086 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317096 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:51.317114 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317121 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317131 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:08:51.317148 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.317155 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317165 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:08:51.317182 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317188 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317198 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:08:51.317216 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.317222 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317232 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:08:51.317293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317304 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317316 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:51.317336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317354 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:51.317367 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.317418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.317438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317444 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:08:51.317460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317485 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317492 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317502 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:51.317521 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.317528 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317538 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:51.317555 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.317562 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:51.317589 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317596 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:51.317623 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.317629 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317639 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:51.317652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.317694 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.317709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317715 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.317730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317761 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.317819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.317860 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317879 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:51.317895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:08:51.317907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:51.317956 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:51.317985 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.317993 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:08:51.318011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318037 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.318044 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318054 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:08:51.318067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.318124 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.318142 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318149 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.318163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318188 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:51.318195 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318205 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:08:51.318218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.318247 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:51.318263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318269 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:08:51.318290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318315 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.318322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.318345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.318370 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.318385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318391 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.318406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318430 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318437 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318447 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:08:51.318468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.318491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.318509 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:51.318532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318571 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318579 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318589 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.318634 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318661 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318669 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318679 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:08:51.318697 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318704 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318714 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:08:51.318731 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318738 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318748 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:08:51.318765 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318772 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318782 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:08:51.318799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318806 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318816 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:08:51.318833 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:51.318840 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318850 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:08:51.318867 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:51.318874 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318884 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:08:51.318901 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:51.318908 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318918 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:08:51.318935 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.318942 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318952 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:08:51.318969 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.318976 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.318986 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:08:51.319003 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319010 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.319020 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:08:51.319037 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319044 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.319053 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:08:51.319071 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319077 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.319087 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:08:51.319100 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.319263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.319297 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319304 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:08:51.319324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319360 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319370 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:08:51.319388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.319421 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.319437 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319443 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.319458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319486 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.319495 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319506 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:08:51.319519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.319549 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:51.319565 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319571 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.319585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319610 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319620 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319630 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:08:51.319652 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.319660 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319670 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:51.319688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.319695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319705 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:51.319723 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.319729 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319742 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:51.319758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.319800 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319815 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319822 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.319836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319865 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319872 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319883 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:08:51.319896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.319912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.319921 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.319935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319963 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319971 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319981 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.319994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.320025 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.320058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:51.320086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.320092 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:51.320119 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320126 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320136 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:08:51.320153 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.320160 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320169 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:51.320187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:51.320221 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320270 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320289 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:08:51.320309 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:51.320319 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320330 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:08:51.320343 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.320422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.320448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320455 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:08:51.320474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320500 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.320507 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320517 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:08:51.320535 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320542 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320552 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:08:51.320570 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320576 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320586 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:08:51.320603 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.320654 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320669 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:08:51.320690 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320697 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320710 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:08:51.320728 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320738 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320749 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:08:51.320772 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320779 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320789 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:51.320807 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.320814 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320823 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:51.320836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.320897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.320913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320920 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:51.320935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320960 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.320970 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.320981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:08:51.320994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.321009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.321019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:51.321036 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:51.321043 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:08:51.321055 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:08:51.321071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.321077 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:08:51.321091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.321114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.321173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:51.321196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.321208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:51.321218 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:08:51.321240 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.321247 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:08:51.321260 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:08:51.321286 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:51.321295 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:08:51.321305 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:08:51.321359 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.321370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.321383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.321407 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.321414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.321424 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.321443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.321449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.321459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.321476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.321482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:51.321494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.321512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.321518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:08:51.321533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.321551 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:51.321557 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:08:51.321567 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:08:51.321584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.321590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.321600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.321620 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:51.321626 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:08:51.321636 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:08:51.321657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.321664 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:08:51.321674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.321691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.321697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:51.321707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.321723 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:51.321732 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:08:51.321742 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:08:51.321757 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:08:51.321793 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.321824 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:51.321851 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.321878 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:51.321905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.321931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:51.321957 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.321984 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:51.322010 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.322036 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:51.322063 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:08:51.322088 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:51.322114 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:08:51.322140 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:08:51.322168 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:08:51.322195 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:51.322221 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.322248 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:51.322278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.322407 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:51.322444 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.322470 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:51.322496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.322526 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:51.322553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.322579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.322605 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.322631 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:51.322657 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.322683 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:51.322709 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.322736 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:51.322762 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.322833 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:51.322866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.322898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.322929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.322961 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:51.322988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.323015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.323087 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.323116 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.323142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.323171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.323198 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.323224 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:51.323250 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:08:51.323281 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:51.323308 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.323334 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:51.323360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.323386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.323412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.323438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:51.323464 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.323490 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:51.323516 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.323542 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:51.323568 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.323594 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:51.323621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.323646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:51.323672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.323699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:51.323727 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.323745 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.323822 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.323868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.323897 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.323926 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.323972 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.324020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.324209 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324257 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324314 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324358 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324402 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324434 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324481 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324548 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324578 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324623 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324669 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324713 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324757 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324806 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.324856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.324906 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.324954 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325005 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.325053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.325175 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325224 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.325271 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325380 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.325432 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325485 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.325532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325692 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.325820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.325930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.325976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.326072 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.326226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.326446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.326628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.326809 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326855 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.326903 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326934 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326964 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.326992 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.327087 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327135 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:51.327232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.327485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.327700 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327747 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:51.327795 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327841 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.327888 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.327936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.327983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328012 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.328166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:51.328530 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328561 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328610 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.328657 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.328849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.328999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.329047 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329173 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329233 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329288 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329340 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329370 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329418 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329466 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329495 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329542 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329589 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329637 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329686 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329733 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.329798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329860 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.329920 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.329969 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:51.330016 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330046 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:51.330139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.330232 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330309 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.330360 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330408 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.330456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.330727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330786 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.330879 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.330929 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.330976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331083 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.331131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:51.331351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331381 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331410 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.331536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331595 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.331717 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331766 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:51.331813 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331843 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331873 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331903 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.331951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:51.331998 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332045 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:51.332091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.332247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:51.332487 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332514 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:51.332540 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:51.332593 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:51.332645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.332786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.332971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.333001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:51.333051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:51.333101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.333209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.333304 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.333406 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.333492 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.333585 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.333638 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.333686 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.333740 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.333789 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.333836 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.333883 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.333930 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.333978 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.334026 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.334072 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.334119 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.334167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.334216 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.334264 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.334313 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.334376 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.334431 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.334478 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.334532 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.334579 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.334625 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.334673 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.334720 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.334773 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.334819 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.334867 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.334922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.334970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.335087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.335136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.335182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.335230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.335278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.335325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.335395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.335444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.335497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.335544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.335590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.335638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.335686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.335733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.335781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.335828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.335876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.335923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.335970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.336022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.336073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.336119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.336166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.336212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.336258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.336305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.336353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.336412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.336458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.336512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.336569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.336617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.336664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.336711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.336756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.336804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.336851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.336898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.336945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.336990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.337038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.337084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.337130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.337177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.337224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.337269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.337315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.337368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.337417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.337466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.337519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.337570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.337621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.337667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.337712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.337758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.337804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.337851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.337900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.337954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.338000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.338048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.338103 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:51.338130 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.338192 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.338247 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.338300 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.338355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.338416 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.338470 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.338531 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.338586 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.338640 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.338693 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.338748 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.338801 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.338854 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.338907 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.338960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.339013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.339067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.339122 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.339176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.339229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.339282 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.339335 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.339395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.339449 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.339510 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.339572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.339627 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.339680 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.339734 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.339787 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.339840 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.339902 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:51.339926 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.339981 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.340036 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.340172 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.340226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.340280 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.340333 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.340394 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.340448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.340511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.340565 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.340618 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.340672 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.340725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.340780 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.340834 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.340887 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.340941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.340996 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.341049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.341103 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.341157 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.341211 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.341265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.341319 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.341379 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.341433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.341491 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.341547 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.341601 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.341655 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.341709 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.341770 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:51.341792 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.341843 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.341891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.341939 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.341990 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.342038 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.342086 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.342133 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.342181 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.342229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.342277 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.342326 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.342382 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.342432 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.342480 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.342537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.342586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.342635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.342683 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.342731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.342779 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.342828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.342878 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.342926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.342973 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.343021 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.343070 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.343118 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.343166 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.343215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.343262 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.343312 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.343376 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:51.343398 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.343449 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.343499 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.343549 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.343600 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.343650 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:51.343700 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:51.343749 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:51.343801 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.343852 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.343902 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.343952 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.344001 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.344052 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.344102 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.344152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.344202 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.344255 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.344306 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.344361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.344414 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.344464 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.344514 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.344564 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:51.344614 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.344664 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.344716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.344766 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.344816 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.344866 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.344918 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.344968 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.345022 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:08:51.345039 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:08:51.345071 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:08:51.345099 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:51.345126 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:51.345154 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:08:51.345177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.345197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.345208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.345219 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.345229 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.345240 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:51.345250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:51.345259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:51.345269 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.345278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.345288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.345297 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.345307 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345317 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345326 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.345345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.345354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345370 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.345390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.345400 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.345409 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.345418 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:51.345427 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.345436 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.345445 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.345455 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.345464 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.345473 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.345483 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.345492 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.345502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.345514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.345522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.345532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.345541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.345550 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:51.345560 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:51.345568 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:51.345577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.345585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.345594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.345602 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.345610 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345618 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345627 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.345644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.345652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.345677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.345686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.345694 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.345703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:51.345711 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.345719 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.345733 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.345742 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.345751 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.345759 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.345768 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.345776 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.345785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.345796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.345806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.345815 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.345823 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.345831 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:51.345839 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:51.345846 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:51.345854 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.345861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.345870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.345877 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.345885 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345893 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345901 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.345909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.345917 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.345924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.345939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.345946 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.345954 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.345962 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.345969 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:51.345978 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.345986 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.345992 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.346000 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.346007 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.346014 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.346021 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.346028 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.346036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:51.346046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.346054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:51.346063 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:51.346070 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:51.346078 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:51.346085 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:51.346092 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:51.346099 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:51.346107 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:51.346114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:51.346121 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:51.346128 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.346137 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.346227 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:51.346235 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:51.346243 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:51.346251 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.346258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:51.346266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:51.346273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:51.346281 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:51.346288 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:51.346295 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:51.346302 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:51.346310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:51.346317 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:51.346325 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:51.346333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:51.346340 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:51.346347 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:51.346354 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:51.346659 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:08:51.346672 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:51.346678 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:51.346683 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:51.346690 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:08:51.346695 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:51.346699 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:51.346710 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:08:51.346719 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:51.346762 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.346775 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:51.346790 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:51.346812 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:08:51.346819 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:08:51.346824 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:08:51.346828 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:08:51.346834 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:51.346845 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.346853 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.346858 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.346871 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.346880 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:51.346886 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:08:51.346910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.346919 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:51.346924 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.346946 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:51.346952 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:08:51.346956 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:08:51.346960 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:08:51.346964 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:08:51.346968 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:08:51.346972 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:51.346977 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:08:51.346983 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:51.346993 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.347000 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.347004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:51.347011 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.347016 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:51.347021 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:51.347044 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:51.347051 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.347055 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.347061 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.347066 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:51.347077 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:51.347085 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:51.347089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:51.347094 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:51.347101 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220827" 2019-02-19 20:08:51.347108 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:51.347112 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:51.347117 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:51.347123 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:51.347128 wsdl: in serializeType: returning: 220827 2019-02-19 20:08:51.347135 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:51.347141 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:51.347146 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:51.347149 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:51.347154 wsdl: in serializeType: returning: 220827 2019-02-19 20:08:51.347159 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220827 2019-02-19 20:08:51.347178 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220827 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:08:51.347183 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:08:51.347189 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2150"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:08:51.347204 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:08:51.347210 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220827 2019-02-19 20:08:51.347221 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:08:51.347329 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:08:51.347235 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:51.347249 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:51.347257 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:51.347266 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:51.347272 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:51.347283 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:51.347299 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:51.347310 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:51.347319 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:51.347340 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:08:51.347363 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:51.347376 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:51.354876 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:51.354919 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:51.354945 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:51.354963 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:08:51.354975 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:51.354985 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:51.354993 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:51.355002 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:51.355011 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:51.355053 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:08:51.364512 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:08:51.364555 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:08:51.364562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:51.364571 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:51.364579 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:51.364588 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:51.364598 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:51.364607 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:51.364616 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:51.364623 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:33 GMT 2019-02-19 20:08:51.364630 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:51.364635 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:08:51.364641 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:51.364653 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:08:51.364684 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:08:51.364696 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:08:51.364708 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:51.364713 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:08:51.364718 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:51.364763 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:51.364776 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:51.364782 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:51.364812 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:51.364820 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:08:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:08:51.364854 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:08:51.364863 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:08:51.364888 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:08:51.364895 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:08:51.365045 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:08:51.365206 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:08:51.365217 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:08:51.365231 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:08:51.365249 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:51.365288 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:08:51.365377 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:08:51.365420 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:51.365436 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:08:51.365447 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:08:51.365455 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:08:51.365464 nusoap_client: detail =