Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 114Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
40397994036432 Model turbiny: HE341VE
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS DODGE
 Silnik: ISB
JR T3801
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:47:15.567020 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:47:15.567075 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:15.567091 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205562" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:47:15.567109 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:15.567120 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:47:15.567128 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:47:15.567142 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:47:15.567150 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:15.567157 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:15.567167 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:15.567176 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:15.567188 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:15.567194 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:15.567198 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:15.567203 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:15.567207 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:47:15.567218 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:15.567231 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:15.567240 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:15.567245 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:47:15.567251 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:47:15.567261 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:15.567269 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:15.574762 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:15.574779 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:15.574791 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:47:15.574797 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:15.574803 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:15.574808 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:15.574812 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:47:15.574849 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:47:15.593620 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:47:15.593638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:47:15.593646 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:15.593651 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:15.593657 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:15.593663 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:15.593668 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:15.593675 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:15.593680 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:15.593686 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:57 GMT 2019-02-19 19:47:15.593691 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:15.593697 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:47:15.593703 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:15.593712 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:47:15.593738 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:47:15.601086 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:15.601519 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:15.608416 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 19:47:15.608536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.608562 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.609111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.609444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.609669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.609904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.615750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.615791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.616071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:15.616203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.616463 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.616794 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:15.617267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.617503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.617530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.617969 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:15.618450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.618479 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.619012 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.623271 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:15.623695 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.624072 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:15.624541 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.624560 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.625096 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.625452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.625684 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:15.626135 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.626374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.626401 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:47:15.626668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:15.626684 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:15.627258 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:47:15.627276 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:15.627282 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:47:15.627313 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:15.627355 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:15.627370 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:15.627377 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:15.627394 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:47:15.627399 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:47:15.627562 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:47:15.627577 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:47:15.627624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:47:15.627653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627685 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.627694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627709 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:15.627732 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.627739 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627752 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:15.627769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.627810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.627827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.627849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627878 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.627885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:47:15.627910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.627939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:15.627954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.627961 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:47:15.627976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628001 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628009 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628019 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:15.628037 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:15.628072 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628079 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628091 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:15.628105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.628140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.628156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628163 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:47:15.628177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628203 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.628210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:47:15.628234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.628259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:15.628280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:47:15.628303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628328 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628335 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628345 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:15.628364 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628370 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628380 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:15.628398 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628404 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628414 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:15.628432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.628438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.628461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.628499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.628515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.628536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.628630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.628647 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628659 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:15.628670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:47:15.628682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:15.628707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:15.628722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628729 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:47:15.628743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.628775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628785 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:15.628798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.628823 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.628838 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628846 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.628860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628885 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.628892 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628902 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:47:15.628916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.628941 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:15.628957 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.628963 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:47:15.628982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.629037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.629078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629084 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.629098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629123 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.629130 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629140 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:47:15.629154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629179 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:15.629197 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629203 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:47:15.629217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629259 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:15.629286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.629318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629347 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:47:15.629362 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629368 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.629382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.629414 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629424 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:47:15.629469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629497 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:15.629514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629520 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:47:15.629535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629576 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629591 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:15.629611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.629641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629671 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:47:15.629686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629692 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.629706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629731 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.629738 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629748 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:47:15.629761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629785 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:47:15.629800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629807 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:47:15.629820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.629851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.629874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.629899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:47:15.629914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629920 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.629934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629959 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.629966 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.629976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:47:15.629989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:15.630029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:47:15.630049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.630081 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.630103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.630143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630149 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.630163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630187 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.630194 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630205 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:47:15.630218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630242 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:15.630257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:47:15.630284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630309 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.630317 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630327 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:15.630340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.630380 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630386 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.630400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630425 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.630432 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:47:15.630455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:15.630495 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630501 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:47:15.630516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630540 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.630547 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630557 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:15.630570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.630609 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630616 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.630630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630654 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.630661 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630671 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:47:15.630685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:15.630725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630731 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:47:15.630745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630769 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.630776 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630786 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:47:15.630804 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.630810 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630820 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:47:15.630833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630862 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.630877 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630883 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.630897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630922 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.630929 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630939 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:47:15.630952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.630977 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:15.630992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.630998 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:15.631012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.631043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.631066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.631091 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.631106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631112 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.631125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631150 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.631157 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631167 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:15.631180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.631205 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.631220 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631226 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:15.631240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631264 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:15.631272 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631288 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:15.631302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.631327 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.631342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631348 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.631363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631407 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631416 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.631483 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.631500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631511 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:15.631522 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:15.631534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:15.631559 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:15.631574 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631580 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:15.631594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631620 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:15.631627 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631637 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:15.631651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.631676 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.631691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631697 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.631711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631735 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.631799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.631816 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631826 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:15.631837 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:15.631849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:15.631873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:15.631888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631894 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:47:15.631909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.631941 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631951 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:47:15.631969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.631976 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.631986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:47:15.632004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632022 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:15.632039 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.632046 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632056 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:15.632074 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.632081 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632091 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:15.632108 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.632115 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632125 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:47:15.632142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.632149 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.632172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.632237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632243 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.632258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632288 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632296 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:47:15.632320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:15.632361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632367 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:47:15.632381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632406 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632413 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632423 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:15.632441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632447 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.632475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632481 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632491 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:15.632504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.632551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.632572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:47:15.632628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:15.632669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:15.632689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.632743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.632783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632789 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.632803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:15.632858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.632882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.632898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:15.632917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632941 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632948 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632958 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:15.632975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.632982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.632992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.633011 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.633017 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633027 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:15.633040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.633073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.633088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633094 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.633109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633134 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.633141 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:15.633165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.633189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.633204 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633210 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.633224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633249 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633256 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633270 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:15.633294 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.633301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633312 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:15.633329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.633336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633346 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:15.633363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633370 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:15.633398 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633405 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633415 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:15.633428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.633469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.633484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.633504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633529 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633536 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:47:15.633560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.633575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.633585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.633599 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633630 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633637 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.633691 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633716 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.633723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633733 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.633751 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.633758 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633768 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:47:15.633785 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.633792 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633802 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:47:15.633820 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.633827 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633837 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:15.633854 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.633861 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633870 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:47:15.633888 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:15.633895 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633905 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:47:15.633923 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633930 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633940 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.633957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.633973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.633991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.633997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634008 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:15.634026 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634032 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634042 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:15.634055 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.634123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634129 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.634144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634169 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.634176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:15.634203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634210 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634220 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:15.634237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634244 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634254 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:15.634280 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.634291 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634303 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:15.634316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.634383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.634421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:47:15.634477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.634493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.634503 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.634516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634578 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.634642 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634668 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.634675 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634685 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:15.634703 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634709 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634720 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:15.634738 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.634745 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634754 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:15.634772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.634779 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634788 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:15.634806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.634813 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:15.634840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.634847 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634857 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:15.634874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.634908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634914 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634924 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:15.634942 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634949 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634959 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:15.634976 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.634983 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.634993 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:15.635010 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635017 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.635027 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:15.635040 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.635093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.635111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.635132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635156 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635163 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635174 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:15.635191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.635198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.635226 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635242 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:15.635260 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.635267 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635282 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.635296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.635334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.635370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635415 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635424 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:47:15.635448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.635463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.635473 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.635487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635514 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635521 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.635575 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635600 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.635607 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635617 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:15.635635 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635642 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635652 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:15.635673 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.635680 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635690 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:15.635708 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.635715 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635725 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:15.635742 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.635749 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:15.635777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.635784 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635794 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:15.635811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.635845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635853 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635863 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:15.635880 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635887 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635897 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:15.635915 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.635922 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635932 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:47:15.635949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.635966 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:15.635983 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.635990 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.636000 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:15.636013 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.636070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.636086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636115 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636122 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636132 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.636176 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636201 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.636208 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636218 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:47:15.636236 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.636243 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636253 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:47:15.636270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.636282 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636292 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:15.636311 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.636318 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636328 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:47:15.636346 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.636352 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636362 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:47:15.636380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636387 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:15.636414 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.636421 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636430 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:47:15.636448 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636455 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636464 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:47:15.636482 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636489 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636499 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:47:15.636515 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636522 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636532 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:15.636549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636556 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636566 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:15.636583 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.636590 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636600 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:47:15.636617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.636624 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636634 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.636651 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.636658 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636668 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:47:15.636681 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.636764 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636770 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:15.636785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636810 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.636817 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636827 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:15.636840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.636866 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636887 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.636901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636926 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.636933 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636943 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:47:15.636957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.636972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.636982 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:15.636997 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637003 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:47:15.637017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.637049 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.637104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637112 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637122 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:15.637140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637146 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637156 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:15.637174 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.637181 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637190 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:15.637204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.637242 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:47:15.637257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637263 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.637327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637356 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.637364 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637374 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:47:15.637388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.637414 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:15.637428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.637455 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637462 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.637472 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.637501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.637515 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637541 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.637548 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637558 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:47:15.637575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637582 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637592 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:47:15.637610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637617 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637627 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:47:15.637644 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:15.637651 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637661 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:15.637679 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637686 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:47:15.637713 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.637720 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637730 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:47:15.637748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.637755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:15.637782 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.637789 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637799 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:47:15.637816 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.637823 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637833 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:47:15.637850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.637857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.637880 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:15.637929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.637946 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637953 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:47:15.637967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.637992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.637999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.638023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638048 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.638063 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638070 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.638083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638108 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638115 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638125 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:47:15.638138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638164 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:15.638177 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638203 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.638210 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:47:15.638238 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:15.638244 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638254 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:47:15.638276 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.638284 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638295 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:47:15.638309 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:15.638333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638349 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638356 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.638370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.638402 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.638430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638437 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638447 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:15.638465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638481 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:15.638494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638527 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.638563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638588 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638595 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638605 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:47:15.638618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.638634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.638657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638684 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638691 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.638771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638800 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638807 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638818 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:47:15.638836 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638843 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638853 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:47:15.638870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.638877 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638887 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:15.638905 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638912 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638921 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:47:15.638939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.638946 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638956 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:47:15.638973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.638979 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.638989 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:47:15.639007 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.639013 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.639023 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:47:15.639064 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.639072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.639102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:15.639123 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.639131 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.639141 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:15.639155 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.639201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.639219 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639225 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:47:15.639240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639265 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.639272 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639288 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:15.639308 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.639314 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639324 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:15.639342 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.639349 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639358 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:15.639376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.639382 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639392 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:15.639409 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.639416 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639426 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:15.639439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.639481 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.639496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639502 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.639517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639540 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639547 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.639605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.639622 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639633 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:15.639643 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:47:15.639655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:15.639680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:15.639695 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639701 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:47:15.639715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639740 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.639747 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639756 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:47:15.639769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.639794 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.639810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639816 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.639830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639854 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:15.639861 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639871 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:47:15.639884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.639909 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:15.639924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639930 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:47:15.639945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.639976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.639986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.639999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.640024 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.640039 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640045 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.640059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640090 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640100 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:47:15.640113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.640139 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:15.640152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640179 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640187 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640197 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.640239 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640266 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640278 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640289 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:47:15.640308 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640315 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640326 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:47:15.640343 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640350 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640360 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:47:15.640377 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640384 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640394 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:47:15.640411 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640418 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640428 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:47:15.640445 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:15.640452 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640462 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:47:15.640479 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:15.640486 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640496 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:47:15.640513 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:15.640520 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640530 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:47:15.640547 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.640554 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640564 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:47:15.640582 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640588 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640598 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:47:15.640616 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640623 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640633 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:47:15.640650 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640705 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640726 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:47:15.640757 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640768 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640786 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:47:15.640802 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.640865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.640884 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:47:15.640906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640932 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.640939 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640949 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:47:15.640962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.640978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.640988 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.641003 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641009 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.641024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641048 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641055 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641065 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:47:15.641079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.641104 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:15.641119 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.641139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641164 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.641171 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641181 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:47:15.641199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641205 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:15.641233 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641240 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641250 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:15.641267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.641280 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641291 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:15.641304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.641351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641366 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.641410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641451 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641472 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:47:15.641486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.641512 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.641526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641555 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641563 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641573 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.641617 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:15.641677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:15.641711 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.641717 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641727 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:47:15.641745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.641752 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641761 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:15.641779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.641786 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:15.641813 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.641820 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641830 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:47:15.641848 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:15.641854 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641864 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:47:15.641877 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.641915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.641932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641938 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:47:15.641952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641977 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.641984 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.641994 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:47:15.642012 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642019 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642029 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:47:15.642047 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642054 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642064 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:47:15.642081 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.642088 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642098 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:47:15.642115 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642122 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642132 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:47:15.642150 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642157 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642166 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:47:15.642184 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642191 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642226 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:15.642249 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642256 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642267 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:15.642291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.642347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.642363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642369 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:15.642386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642418 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.642426 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:47:15.642451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.642477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:15.642494 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:15.642500 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:47:15.642512 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:47:15.642528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642534 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:47:15.642548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.642592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:15.642609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.642620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:15.642630 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:47:15.642652 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.642659 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:47:15.642669 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:47:15.642686 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:15.642693 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:47:15.642703 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:47:15.642721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.642727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.642737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.642754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.642761 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.642771 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.642788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.642795 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.642805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.642822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.642829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:15.642839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.642856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.642862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:47:15.642872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.642889 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:15.642895 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:47:15.642905 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:47:15.642922 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.642928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.642938 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.642955 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:15.642962 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:47:15.642972 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:47:15.642989 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.642995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:47:15.643005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.643022 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.643029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:15.643039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.643055 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:15.643062 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:47:15.643071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:47:15.643086 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:47:15.643122 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.643152 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:15.643179 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.643206 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:15.643233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.643259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:15.643334 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.643386 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:15.643446 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.643493 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:15.643529 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:47:15.643556 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:15.643582 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:47:15.643608 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:47:15.643636 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:47:15.643662 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:15.643689 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.643715 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:15.643741 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.643767 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:15.643839 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.643865 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:15.643891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.643916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:15.643943 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.643969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.643995 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.644021 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:15.644047 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.644072 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:15.644098 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.644125 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:15.644151 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.644177 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:15.644203 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.644231 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.644258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.644291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:15.644318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.644351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.644377 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.644407 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.644435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.644461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.644487 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.644513 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:15.644538 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:47:15.644564 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:15.644590 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.644616 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:15.644642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.644671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.644696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.644722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:15.644748 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.644773 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:15.644800 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.644826 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:15.644852 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.644878 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:15.644904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.644930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:15.644956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.644984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:15.645012 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645055 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.645081 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645098 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645115 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645141 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.645167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.645269 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645301 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645327 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645353 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645379 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645396 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645429 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645456 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645472 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645498 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645525 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645551 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645577 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645603 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.645628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645658 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645709 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.645735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.645804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.645856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645882 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.645907 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.645959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.645993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.646112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.646198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.646249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.646341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.646468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.646569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.646670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646696 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.646722 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646739 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646756 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646773 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.646826 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646852 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:15.646877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.646963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.646996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.647081 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647107 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:15.647166 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647194 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.647220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.647272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.647382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:15.647561 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647578 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647604 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.647629 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647646 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647663 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647689 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.647714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.647816 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647841 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.647867 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.647944 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647961 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.647986 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.648012 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648029 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648054 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.648079 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648105 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.648132 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.648183 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.648234 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648260 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:15.648292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:15.648365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648391 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.648422 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648449 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.648474 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648501 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.648526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.648685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648702 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648744 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.648769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648796 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.648822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.648907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.648974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:15.649025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649059 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649076 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.649127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.649228 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649254 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:15.649286 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649304 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649322 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649347 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649373 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:15.649400 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649431 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:15.649457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649475 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.649543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:15.649669 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649695 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:15.649721 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:15.649772 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:15.649824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.649927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.649994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.650011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.650027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.650044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:15.650069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:15.650096 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.650154 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.650204 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.650252 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.650305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.650354 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.650405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.650456 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.650507 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.650556 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.650604 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.650651 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.650697 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.650745 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.650793 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.650840 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.650887 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.650935 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.650984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.651032 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.651082 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.651136 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.651191 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.651238 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.651291 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.651338 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.651385 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.651439 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.651488 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.651541 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.651588 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.651637 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.651693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.651741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.651789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.651844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.651946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.651995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.652044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.652092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.652142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.652188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.652236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.652288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.652336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.652413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.652465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.652513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.652561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.652609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.652665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.652713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.652762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.652814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.652866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.652913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.652961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.653008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.653054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.653103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.653151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.653203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.653250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.653311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.653368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.653416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.653463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.653511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.653557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.653603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.653651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.653699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.653746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.653792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.653840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.653886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.653932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.653980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.654027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.654073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.654120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.654167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.654216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.654264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.654319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.654380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.654432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.654478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.654525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.654571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.654617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.654673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.654721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.654775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.654822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.654870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.654926 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:15.654952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.655013 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.655068 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.655121 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.655244 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.655306 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.655363 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.655428 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.655481 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.655535 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.655587 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.655642 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.655695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.655748 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.655801 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.655853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.655906 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.655959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.656014 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.656068 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.656121 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.656174 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.656226 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.656285 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.656345 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.656400 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.656460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.656514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.656566 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.656619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.656678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.656730 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.656792 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:15.656816 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.656870 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.656985 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.657046 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.657148 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.657269 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.657346 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.657452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.657508 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.657571 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.657715 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.657806 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.657908 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.657970 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.658028 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.658130 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.658193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.658250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.658357 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.658423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.658477 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.658540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.658594 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.658657 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.658710 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.658772 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.658826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.658887 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.658942 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.659000 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.659058 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.659114 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.659181 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:15.659204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.659263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.659318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.659369 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.659419 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.659467 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.659515 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.659563 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.659611 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.659659 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.659706 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.659754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.659802 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.659850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.659898 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.659945 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.659993 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.660041 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.660089 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.660137 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.660184 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.660232 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.660287 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.660337 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.660384 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.660432 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.660480 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.660529 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.660576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.660625 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.660673 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.660722 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.660778 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:15.660800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.660850 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.660901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.660950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.661000 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.661049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:15.661099 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:15.661149 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:15.661199 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.661249 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.661305 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.661356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.661406 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.661456 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.661505 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.661555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.661605 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.661655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.661705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.661755 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.661805 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.661855 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.661905 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.661954 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:15.662003 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.662053 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.662104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.662153 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.662203 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.662252 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.662308 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.662359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.662429 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:47:15.662446 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:47:15.662476 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:47:15.662504 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:15.662530 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:15.662556 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:47:15.662575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.662592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.662602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.662613 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.662622 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.662632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:15.662642 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:15.662651 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:15.662660 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.662669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.662678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.662717 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.662727 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.662737 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.662746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.662755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.662764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.662773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.662782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.662792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.662800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.662809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.662818 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.662827 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:15.662835 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.662844 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.662852 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.662861 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.662870 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.662878 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.662886 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.662895 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.662904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.662914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.662922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.662931 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.662940 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.662949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:15.662957 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:15.662965 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:15.662973 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.662981 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.662989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.662997 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.663005 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663013 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663021 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663028 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.663036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.663044 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663059 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.663067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.663074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.663082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.663090 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:15.663097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.663105 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.663113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.663121 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.663128 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.663136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.663144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.663152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.663160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.663170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.663179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.663188 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.663195 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.663202 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:15.663210 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:15.663218 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:15.663225 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.663232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.663239 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.663246 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.663254 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663268 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.663289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.663296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663312 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.663320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.663327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.663334 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.663343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:15.663351 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.663359 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.663366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.663373 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.663380 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.663386 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.663393 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.663400 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.663408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:15.663416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.663424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:15.663432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:15.663439 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:15.663446 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:15.663453 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:15.663460 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:15.663467 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:15.663474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:15.663481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:15.663488 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:15.663495 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:15.663519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:15.663588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:15.663595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:15.663610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:15.663617 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:15.663625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:15.663632 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:15.663638 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:15.663645 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:15.663652 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:15.663658 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:15.663665 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:15.663672 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:15.663679 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:15.663686 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:15.663693 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:15.663769 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:47:15.663780 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:15.663785 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:15.663790 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:15.663797 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:47:15.663801 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:15.663805 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:15.663815 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:47:15.663823 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:15.663861 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.663868 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205562" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:15.663882 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:15.663903 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:47:15.663909 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:47:15.663913 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:47:15.663917 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:47:15.663923 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205562" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:15.663933 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.663940 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.663945 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.663956 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.663965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:15.663970 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:47:15.663993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.664002 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:15.664007 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.664029 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:15.664035 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:47:15.664039 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:47:15.664043 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:47:15.664047 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:47:15.664051 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:47:15.664055 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:15.664059 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:47:15.664065 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205562" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:15.664075 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.664081 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.664086 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:15.664092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.664097 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:15.664102 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:15.664124 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:15.664130 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.664135 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.664140 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.664145 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:15.664154 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:15.664162 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:15.664166 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:15.664170 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:15.664177 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205562" 2019-02-19 19:47:15.664184 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:15.664188 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:15.664193 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:15.664199 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:15.664204 wsdl: in serializeType: returning: 205562 2019-02-19 19:47:15.664210 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:15.664217 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:15.664221 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:15.664225 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:15.664230 wsdl: in serializeType: returning: 205562 2019-02-19 19:47:15.664234 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205562 2019-02-19 19:47:15.664248 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205562 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:47:15.664252 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:47:15.664258 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1291"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:47:15.664277 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:47:15.664283 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205562 2019-02-19 19:47:15.664293 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:47:15.664364 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:47:15.664304 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:15.664315 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:15.664321 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:15.664325 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:15.664329 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:15.664336 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:15.664345 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:15.664353 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:15.664358 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:15.664370 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:47:15.664379 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:15.664386 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:15.671892 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:15.671918 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:15.671932 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:15.671938 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:47:15.671950 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:15.671956 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:15.671960 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:15.671965 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:15.671970 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:15.671998 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:47:15.700934 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:47:15.700967 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:47:15.700974 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:15.700979 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:15.700989 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:15.700995 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:15.701002 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:15.701008 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:15.701013 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:15.701019 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:58 GMT 2019-02-19 19:47:15.701026 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:15.701031 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:47:15.701037 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:15.701047 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:47:15.701071 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:47:15.701082 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:47:15.701092 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:15.701097 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:47:15.701102 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:15.701134 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:15.701146 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:15.701152 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:15.701174 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:15.701181 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:46:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:47:15.701213 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:47:15.701223 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:47:15.701244 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:47:15.701251 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:47:15.701364 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:47:15.701463 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:47:15.701469 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:47:15.701477 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:47:15.701488 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:15.701511 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:47:15.701567 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:47:15.701587 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:15.701599 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:47:15.701606 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:47:15.701611 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:47:15.701616 nusoap_client: detail =